Soạn bài ông già và biển cả

1 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:58

Soạn bài Ông già và biển cảBình chọn:Soạn bài Ông già và biển cả Hêminhuê SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2. Đề bài: Ngoài việc mô tả bằng lời của người kể chuyện, còn có ngôn từ nào trực tiếp nói lên hành động và thái độ của ông lão trước con cá kiếm không? Tác dụng của loại ngôn ngữ đó?Tóm tắt truyện Ông già và biển cả Ngữ Văn 12Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn cá dữ” Ngữ Văn 12Phân tích Ông già và biển cả của Hêminhuê Ngữ Văn 12Soạn bài Ông già và biển cả Ngắn gọn nhấtXem thêm: Ông già và biển cả Hêminhuê Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. Hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm được nhắc đi nhắc lại trong đoạn văn gợi lên những đặc điểm gì về cuộc đấu giữa lão và con cá (thời điểm, phong độ, tư thế...)?Trả lời: Đây là ngày thứ ba của chuyến câu, ông lão đã phải níu giữ con cá, còn con cá thì mắc câu đang cố vùng vẫy để cố thoát thân, cả hai đều không được ăn uống. Chỉ ra sự tương quan lực lượng giữa hai bên. Sự lặp đi lặp lại của các vòng lượn cho thấy cuộc giằng co giữa hai bên đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, tạo nên tình thế cả hai đối thủ phải nỗ lực hết mình. Con cá cố gắng để thoát hiểm, qua đó cho thấy phẩm chất kiên cường của nó. Ông lão cũng cố hết sức để bảo vệ thành quả của mình bằng kinh nghiệm và chút sức lực còn lại.2. Cảm nhận về con cá kiếm tập trung vào những giác quan nào của ông lão? Chứng minh rằng những chi tiết này gợi lên sự tiếp nhận từ xa đến gần, từ bộ phận đến toàn thể?Trả lời: Ông lão cảm nhận về con cá kiếm bằng thị giác và xúc giác. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt (cảm nhận về khoảng cách , nhận ra con cá từ độ căng của sợi dây câu, từ lưỡi kiếm của con cá quật vào sợi dây thép đáy,...)Ông lão còn cảm nhận con cá bằng nỗi đau thể xác vì phải nỗ lực, gắng sức để giữ cho bằng được thành quả lao động của mình. Con cá hiện ra như một nhân vật trong đoạn trích.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaionggiavabiencaheminhuesgknguvanlop12tap2c30a24218.htmlixzz5nKkRPVlk Soạn Ơng già biển Bình chọn: Soạn Ông già biển - Hê-minh-uê - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập Đề bài: Ngoài việc mơ tả lời người kể chuyện, có ngơn từ trực tiếp nói lên hành động thái độ ông lão trước kiếm không? Tác dụng loại ngơn ngữ đó?  Tóm tắt truyện Ông già biển - Ngữ Văn 12  Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn dữ” - Ngữ Văn 12  Phân tích Ơng già biển Hê-minh-uê - Ngữ Văn 12  Soạn Ông già biển - Ngắn gọn Xem thêm: Ông già biển - Hê-minh-uê Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Hình ảnh vòng lượn kiếm nhắc nhắc lại đoạn văn gợi lên đặc điểm đấu lão (thời điểm, phong độ, tư )? Trả lời: - Đây ngày thứ ba chuyến câu, ơng lão phải níu giữ cá, mắc câu cố vùng vẫy để cố thân, hai khơng ăn uống Chỉ tương quan lực lượng hai bên - Sự lặp lặp lại vòng lượn cho thấy giằng co hai bên giai đoạn gay go, liệt, tạo nên tình hai đối thủ phải nỗ lực - Con cố gắng để hiểm, qua cho thấy phẩm chất kiên cường Ơng lão cố để bảo vệ thành kinh nghiệm chút sức lực lại Cảm nhận kiếm tập trung vào giác quan ông lão? Chứng minh chi tiết gợi lên tiếp nhận từ xa đến gần, từ phận đến toàn thể? Trả lời: - Ông lão cảm nhận kiếm thị giác xúc giác Cảm giác ngày mãnh liệt (cảm nhận khoảng cách , nhận từ độ căng sợi dây câu, từ lưỡi kiếm quật vào sợi dây thép đáy, ) Ơng lão cảm nhận nỗi đau thể xác phải nỗ lực, gắng sức để giữ cho thành lao động Con nhân vật đoạn trích Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-ong-gia-va-bien-ca-he-minh-ue-sgk-ngu-van-lop-12-tap-2c30a24218.html#ixzz5nKkRPVlk
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài ông già và biển cả, Soạn bài ông già và biển cả