Cho ý kiến về nội dung đoạn trích bên ngoài trời rét cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ một người hà nội

1 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:47

Cho ý kiến về nội dung đoạn trích: Bên ngoài trời rét ... cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ Một người Hà Nội Ngữ Văn 12 Bình chọn:Có lẽ lòng cảm thấy đau lắm khi tác giả viết lên điều này. Và người đọc là con dân Việt đau cùng không kém.Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải ...Ý nghĩa nội dung của đoạn trích: Bên ngoài trời rét, mưa cây lả lướt …cư xử với nhau...Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học I. Giới thiệu sơ lược về Nguyễn Khải và truyện ngắn Một người Hà Nội để dẫn đến nội dung (tâm tư của nhà văn) qua đoạn trích.II. Vị trí của đoạn trích: Đoạn trích nằm ở giữa của phần 7, phần cuối truyện, ở đoạn trước, tác giả “thỉnh thoảng có việc phải ra Hà Nội đều ghé lại thăm cô Hiền”. Mọi người đều già, lớp người Hà Nội như cô đã mất, kể cả chồng cô; chỉ còn lại vài người, trong đó có cô đã ngoài 70 tuổi “nhưng cô vẫn là người của hôm nay, một người của Hà Nội hôm nay, thuần túy Hà Nội, không pha trộn”. Kế tiếp là đoạn trích, và đoạn cuối, sau đoạn trích là chuyện cây si bị trốc gốc bên đền Ngọc Sơn và nghĩ ngợi một cách duy tâm của cô Hiền.+ Ý kiến về nội dung của đoạn trích Đọc phần đầu của đoạn trích, dù không là người Hà Nội, chưa một lần đến Hà Nội vào cuối đông, nhưng đã học địa lí Việt Nam, ai cũng sẽ nghĩ rằng thiên nhiên, khí hậu Hà Nội không mấy thay đổi. “Trời rét, mưa rây” của thiên nhiên, khí hậu Hà Nội không mấy thay đổi “Trời rét, mưa rây” của những ngày cuối đông, cận Tết khiến người nơi xa, những người của Hà Nội cũ bỗng cảm nhận:Thanh sác chưa phai màu lệ cũẢnh hình thêm đậm mối thương xưa Bỗng như thấy Bà HuyệXem thêm tại: https:loigiaihay.comchoykienvenoidungdoantrichbenngoaitroiretcuxuvoinhauongoaiduongladuromotnguoihanoinguvan12c30a389.htmlixzz5nKhlPlKy Cho ý kiến nội dung đoạn trích Bên ngồi trời rét xử với đường đủ Một người Nội - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Có lẽ lòng cảm thấy đau tác giả viết lên điều Và người đọc dân Việt đau khơng • Cảm nhận nhân vật bà Hiền tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ • Vẻ đẹp nhân vật bà Hiền truyện ngắn Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ • Phân tích nhân vật Hiền truyện Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải - • Ý nghĩa nội dung đoạn trích: "Bên ngồi trời rét, mưa lả lướt …cư xử với Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học I Giới thiệu sơ lược Nguyễn Khải truyện ngắn Một người Nội để dẫn đến nội dung (tâm tư nhà văn) qua đoạn trích II Vị trí đoạn trích: Đoạn trích nằm phần 7, phần cuối truyện, đoạn trước, tác giả “thỉnh thoảng có việc phải Nội ghé lại thăm cô Hiền” Mọi người già, lớp người Nội cô mất, kể chồng cơ; lại vài người, có ngồi 70 tuổi “nhưng người hôm nay, người Nội hôm nay, túy Nội, không pha trộn” Kế tiếp đoạn trích, đoạn cuối, sau đoạn trích chuyện si bị trốc gốc bên đền Ngọc Sơn nghĩ ngợi cách tâm cô Hiền + Ý kiến nội dung đoạn trích - Đọc phần đầu đoạn trích, khơng người Nội, chưa lần đến Nội vào cuối đơng, học địa lí Việt Nam, nghĩ thiên nhiên, khí hậu Nội không thay đổi “Trời rét, mưa rây” thiên nhiên, khí hậu Nội khơng thay đổi “Trời rét, mưa rây” ngày cuối đông, cận Tết khiến người nơi xa, người Nội cảm nhận: Thanh sác chưa phai màu lệ Ảnh hình thêm đậm mối thương xưa - Bỗng thấy Bà Huyệ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cho-y-kien-ve-noi-dung-doan-trich-ben-ngoai-troi-ret-cu-xu-voi-nhau-ongoai-duong-la-du-ro-mot-nguoi-ha-noi-ngu-van-12-c30a389.html#ixzz5nKhlPlKy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho ý kiến về nội dung đoạn trích bên ngoài trời rét cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ một người hà nội, Cho ý kiến về nội dung đoạn trích bên ngoài trời rét cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ một người hà nội

Từ khóa liên quan