Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nhà văn nguyễn khải

2 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:46

Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải Ngữ Văn 12 Bình chọn:Quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Khải đã xuất phát từ gốc nhìn văn hóa, khắc phục bệnh sơ lược một chiều trong cách nhìn con người cá nhân của văn học giai đoạn trước đó.Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải...Cho ý kiến về nội dung đoạn trích: Bên ngoài trời rét ... cư xử với nhau ở ngoài...Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ...Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Trong Một người Hà Nội, Nguyễn Khải viết bằng sự trải nghiệm của chính ông, một người gắn bó Hà Nội, am hiểu sâu sắc nếp sống thanh lịch Tràng An từ chính gia đình ông. Nhân vật bà Hiền là một gương mặt đặc biệt mang những tính cách Hà Nội đậm nét. Một con người đã chứng kiến những thay đổi trong suốt những năm tháng Hà Nội chuyển mình từ xã hội tư sản trước Cách mạng thành Hà nội theo mẫu hình xã hội chủ nghĩa. Những cơn trở dạ của lịch sử đã hằn dấu vào tâm tư những người Hà Nội với tất cả những tác động vào nếp sinh hoạt, nhưng dường như nét “bảo thủ” trong tâm hồn Hà Nội không dễ gì chấp nhận sự thay đổi phá vỡ đi nếp sống ngàn năm văn vật. Biệt tài của Nguyễn Khải dường như phát huy rất rõ nét trong tác phẩm này, đó là khả năng lí giải những biến chuyển trong tâm hồn, lí giải mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh. Nhưng có thể thấy sự khác biệt trong cách lí giải của nhà văn từ Mùa lạc viết những năm 1958 1960 đến Một người Hà Nội viết vào thập kỉ 90. Nhân vật chị Đào trong Mùa lạc là con người hòa nhập vào hoàn cảnh cuộc sống mới, vượt qua những mặc cảm thân phận, lột xác hồi sinh, từng bước hòa nhập với cộng đồng. Còn ở Một người Hà Nội, bà Hiền xuất hiện trong tác phẩm là một người dường như không dính dáng những biến động chính trị, nhưng vẫn chịu sự tác động cùa hoàn cảnh môi trường. Đặt vào bối cảnh đầy biến động của lịch sử, người phụ nữ ấy vẫn giữ nếp nhà như một cách ứng xử “dĩ bất biến ứng vạn biến”, giữ vẹn cốt cách người Hà Nội. Cùng với thời gian, sự lịch lãm dường như ià tích tụ tinh hoa con người Hà thành này. Con người trong tác phẩm không nhẹ dạ, cả tin, xôc nổi, sông theo phong trào và cũng không quay lưng với xã hội, sông một cách tỉnh táo cân nhắc. Nguyễn Khải đã lí giải tính cách đặc biệt của bà Hiền từ gốc gác gia đình, miêu tả một cách tỉ mẩn nếp ăn, ở, sinh hoạt mang theo phong thái kiểu cách, sang trọng, luôn đề cao nếp nhà. Nhân vật có lí lịch phức tạp: vừa phong kiến, vừa có hơi hướng tư sản. Nếu xét theo tiêu chí thành phần, thì bà Hiền lại có gốc gác lao động mà nên, mà giàu có một cách lương thiện, một lí lịch rối rắm đến nỗi con cháu trong nhà cũng coi bà là tư sản, một thành phần cần phải lánh xa trong xã hội mới nếu không muốn chốc lấy phiền toái. Vậy mà, một nhân vật đã từng giao du với giới văn nghệ sĩ Hà thành nổi tiếng lịch lãm và tài hoa từ khi cònXem thêm tại: https:loigiaihay.comcamnhanvenhanvatbahientrongtacphammotnguoihanoicuanhavannguyenkhainguvan12c30a395.htmlixzz5nKhOKmd8 Cảm nhận nhân vật Hiền tác phẩm Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Quan niệm nghệ thuật người Nguyễn Khải xuất phát từ gốc nhìn văn hóa, khắc phục bệnh sơ lược chiều cách nhìn ngườinhân văn học giai đoạn trước  Vẻ đẹp nhân vật Hiền truyện ngắn Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ  Phân tích nhân vậtHiền truyện ngắn Một người Nội nhà văn Nguyễn Khải  Cho ý kiến nội dung đoạn trích: "Bên ngồi trời rét cư xử với  Cảm nhận nhân vật Hiền tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Trong Một người Nội, Nguyễn Khải viết trải nghiệm ơng, người gắn bó Nội, am hiểu sâu sắc nếp sống lịch Tràng An từ gia đình ơng Nhân vật Hiền gương mặt đặc biệt mang tính cách Nội đậm nét Một người chứng kiến thay đổi suốt năm tháng Nội chuyển từ xã hội tư sản trước Cách mạng thành nội theo mẫu hình xã hội chủ nghĩa Những trở lịch sử hằn dấu vào tâm tư người Nội với tất tác động vào nếp sinh hoạt, dường nét “bảo thủ” tâm hồn Nội khơng dễ chấp nhận thay đổi phá vỡ nếp sống ngàn năm văn vật Biệt tài Nguyễn Khải dường phát huy rõ nét tác phẩm này, khả lí giải biến chuyển tâm hồn, lí giải mối quan hệ người hồn cảnh Nhưng thấy khác biệt cách lí giải nhà văn từ Mùa lạc viết năm 1958 - 1960 đến Một người Nội viết vào thập kỉ 90 Nhân vật chị Đào Mùa lạc người hòa nhập vào hoàn cảnh sống mới, vượt qua mặc cảm thân phận, lột xác hồi sinh, bước hòa nhập với cộng đồng Còn Một người Nội, Hiền xuất tác phẩm người dường khơng dính dáng biến động trị, chịu tác động cùa hoàn cảnh môi trường Đặt vào bối cảnh đầy biến động lịch sử, người phụ nữ giữ nếp nhà cách ứng xử “dĩ bất biến ứng vạn biến”, giữ vẹn cốt cách người Nội Cùng với thời gian, lịch lãm dường ià tích tụ tinh hoa người thành Con người tác phẩm không nhẹ dạ, tin, xôc nổi, sông theo phong trào không quay lưng với xã hội, sông cách tỉnh táo cân nhắc Nguyễn Khải lí giải tính cách đặc biệt Hiền từ gốc gác gia đình, miêu tả cách tỉ mẩn nếp ăn, ở, sinh hoạt mang theo phong thái kiểu cách, sang trọng, đề cao nếp nhà Nhân vật có lí lịch phức tạp: vừa phong kiến, vừa có hướng tư sản Nếu xét theo tiêu chí thành phần, Hiền lại có gốc gác lao động mà nên, mà giàu có cách lương thiện, lí lịch rối rắm cháu nhà coi tư sản, thành phần cần phải lánh xa xã hội không muốn chốc lấy phiền toái Vậy mà, nhân vật giao du với giới văn nghệ sĩ thành tiếng lịch lãm tài hoa từ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-ve-nhan-vat-ba-hien-trong-tac-pham-mot-nguoi-ha-noi-cua-nhavan-nguyen-khai-ngu-van-12-c30a395.html#ixzz5nKhOKmd8 ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nhan-ve-nhan-vat-ba-hien -trong- tac-pham-mot-nguoi-ha-noi-cua-nhavan-nguyen-khai-ngu-van-12-c30a395.html#ixzz5nKhOKmd8
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nhà văn nguyễn khải, Cảm nhận về nhân vật bà hiền trong tác phẩm một người hà nội của nhà văn nguyễn khải

Từ khóa liên quan