BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”

51 129 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:45

MỞ ĐẦUThực tập tốt nghiệp là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo của trường Đại Học tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội cũng như ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Thông qua đợt thực tập giúp sinh viên chúng em làm quen với môi trường làm việc tập thể, công việc thực tế, đặc biệt là áp dụng các lí thuyết đã học vào thực tế. Qua đó sẽ biết cách áp dụng những kiến thức mà mình tích lũy trong nhà trường nhằm tiếp cận với công việc chuyên môn một cách có hiệu quả.Là sinh viên thực tập tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cùng với những kiến thức đã được các thầy cô trang bị tại Khoa Môi Trường Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, đồng thời được ban lãnh đạo Trung tâm đưa đến các phòng ban và đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, anh, chị tại Trung tâm cũng như ngoài thực địa, chúng em đã thu thập được nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cho để hoàn thành bản báo cáo này. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Trạm Quan trắc Môi trường) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 91QĐUB ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Tháng 12 năm 2009, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được Phòng Công nhận hợp chuẩn quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận cho Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISOEC:170252005 và Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 395. Trong thời gian thực tập tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự giúp đỡ của các phòng ban, cùng sự tận tình của cán bộ hướng dẫn và sự nỗ lực tham gia vào khảo sát, phân tích thực tế, em đã tìm hiểu: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang” và viết báo cáo thực tập tổng quan này. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức còn hạn chế cũng như lĩnh vực hoạt động của Trung tâm khá lớn nên còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, chúng em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung nhận xét của thầy cô để có thể đạt kết quả tốt hơn, giúp chúng em tiếp cận mối liên hệ thực tế với lí thuyết, phục vụ cho công việc sau này.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG” Địa điểm thực tập: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Giang) Giảng viên hướng dẫn: TS Hồng Thị H Đơn vị cơng tác: Khoa Mơi trườngTrường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Cán hướng dẫn: Hà Thị Hẹn Đơn vị công tác: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường Bắc Giang Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lập Bắc Giang, tháng 03 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG” Địa điểm thực tập: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Giang) Cán hướng dẫn Sinh viên thực (Ký ghi rõ họ, tên) (Ký ghi rõ họ, tên) Hà Thị Hẹn Nguyễn Thị Lập Bắc Giang, tháng 03 năm 2019 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Mơi trường Bắc Giang, để hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang”, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, thầy cô khoa Môi trường trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hồng Thị H – Cố vấn học tập lớp, tận tình giúp đỡ em suốt trình làm báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo cán nhân viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang tận tình hướng dẫn giúp em có số liệu thực tập hiểu biết trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình chị Hà Thị Hẹn - viên chức điều hành phòng Quan trắc – Hiện trường, người trực tiếp hướng dẫn cho em đợt thực tập Cuối cùng, em xin cảm ơn lòng người thân yêu gia đình, bố mẹ ln động viên, cổ vũ tạo điều kiện tốt cho em trình học tập! Tuy vậy, thời gian thực tập có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên báo cáo thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Thị Lập MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC HÌNH .v MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Thông tin chung sở thực tập 1.2 Lịch sử hình thành 1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trưởng Bắc Giang .2 1.4 Cơ cấu tổ chức CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2.1 Đối tượng phạm vi thực chuyên đề thực tập 2.2 Phương pháp thực 2.3 Mục tiêu nội dung chuyên đề 2.4 Kết chuyên đề 2.4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2.4.2 Hiện trạng chất lượng nước sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang 19 2.5 Bài học cho thân sau trình thực tập .28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC .32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BOD5 Nhu cầu Oxy sinh học BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CNN Công nhân viên COD Nhu cầu Oxy hóa học DO Oxy hòa tan GRDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế HCSN Hành nghiệp KT – XH Kinh tế - Xã hội MTQG Mục tiêu quốc gia QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam QT TT&MT Quan trắc tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố TTCN Tiểu thủ công nghiệp TSS Chất rắn lơ lửng DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Dữ liệu khí hậu Bắc Giang trạm quan trắc năm 2017 .11 Bảng 2.2: Dân số trung bình năm tỉnh Bắc Giang (2013 - 2017) phân theo giới tính khu vực cư trú 18 DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng chương trình đào tạo trường Đại Học tài Nguyên Môi Trường Hà Nội ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường Thông qua đợt thực tập giúp sinh viên chúng em làm quen với môi trường làm việc tập thể, công việc thực tế, đặc biệt áp dụng lí thuyết học vào thực tế Qua biết cách áp dụng kiến thức mà tích lũy nhà trường nhằm tiếp cận với cơng việc chun mơn cách có hiệu Là sinh viên thực tập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang với kiến thức thầy cô trang bị Khoa Môi Trường - Trường đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, đồng thời ban lãnh đạo Trung tâm đưa đến phòng ban nhận giúp đỡ tận tình cơ, chú, anh, chị Trung tâm thực địa, chúng em thu thập nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cho để hoàn thành báo cáo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (tiền thân Trạm Quan trắc Môi trường) thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Tháng 12 năm 2009, Trung tâm Quan trắc Tài ngun Mơi trường Phòng Cơng nhận hợp chuẩn quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp Chứng công nhận cho Hệ thống quản lý Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO/EC:17025-2005 Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 395 Trong thời gian thực tập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang, quan tâm lãnh đạo Trung tâm, giúp đỡ phòng ban, tận tình cán hướng dẫn nỗ lực tham gia vào khảo sát, phân tích thực tế, em tìm hiểu: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang” viết báo cáo thực tập tổng quan Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức hạn chế lĩnh vực hoạt động Trung tâm lớn nên nhiều vấn đề chưa nghiên cứu, chúng em mong nhận góp ý bổ sung nhận xét thầy để đạt kết tốt hơn, giúp chúng em tiếp cận mối liên hệ thực tế với lí thuyết, phục vụ cho cơng việc sau CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1.Thông tin chung sở thực tập  Tên sở thực tập: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang)  Địa chỉ: Tòa nhà Liên Cơ quan Đơn vị HCSN lô T2, Đường Quách Nhẫn, Phường Ngơ Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Hình 1.0.1: Trụ sở Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Mơi trường Bắc Giang 1.2.Lịch sử hình thành Trung tâm Quan trắc Môi trường (tiền thân Trạm Quan trắc Môi trường) thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Ngày 29 tháng năm 2009, Trạm Quan trắc Môi trường đổi tên thành Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường theo Quyết định số 43/QĐ-UBND UBND tỉnh Bắc Giang Tháng 12 năm 2009, Trung tâm Quan trắc Mơi trường Phòng Công nhận hợp chuẩn quốc gia – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp Chứng công nhận cho Hệ thống quản lý Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO/EC:17025-2005 Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 395 Trong thời gian hoạt động Trung tâm Quan trắc Môi trường khai thác hiệu sở vật chất, trang thiết bị có phát huy chức năng, nhiệm vụ giao năm liền Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đạt thành tích Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao” 1.3.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trưởng Bắc Giang  Vị trí, chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (viết tắt Trung tâm QTTN&MT) Bắc Giang đơn vị nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, có chức quan trắc, phân tích, đánh giá tổng hợp trạng chất lượng môi trường cung cấp dịch vụ công địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quy định pháp luật Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng theo quy định pháp luật Trụ sở làm việc Trung tâm QTTN&MT Bắc Giang đặt thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  Nhiệm vụ quyền hạn Quan trắc, phân tích, đánh giá, tổng hợp trạng chất lượng môi trường lĩnh vực: đất, bùn, trầm tích, chất thải rắn, nước (nước mặt, nước đất, nước mưa, nước thải), khơng khí (khí thải, khí xung quanh khí mơi trường làm việc), tiếng ồn, độ rung, khoáng sản theo quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường Quan trắc, phân tích chất lượng mơi trường định kỳ đột xuất sở, sản xuất, kinh doanh địa bàn tỉnh theo yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tham gia lấy mẫu, phân tích lĩnh vực tài nguyên môi trường theo yêu cầu đề nghị quan có thẩm quyền phục vụ cơng tác tra, kiểm tra Cung cấp dịch vụ hoạt động quan trắc trường, phân tích chất lượng mơi trường, khoáng sản theo quy định pháp luật Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho cơng tác giám sát, kiểm tra, kiểm sốt nhiễm môi trường giám định môi trường địa bàn tỉnh theo yêu cầu quan, tổ chức có yêu cầu Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục tài nguyên môi trường bao gồm: lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; quy hoạch bảo vệ môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo trạng môi trường, đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường: phương án cải tạo phục hồi môi trường; báo cáo hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường: hồ sơ đề án, dự án điều tra tài nguyên nước; hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ xin phép khai thác nước mặt, nước đướiđất; hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hồ sơ đăng ký hành nghè thu gom, vận chuyên xử lý chất thải nguy hại hồ sơ, thủ tục khác thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định pháp luật + Ưu tiên kinh phí nghiệp mơi trường cho tra, kiểm tra, phân loại sở gây ô nhiễm môi trường, xử lý đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xây dựng trạm xử lý nước thải địa bàn tỉnh + Tăng cường máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường địa bàn + Đầu tư xậy dựng hệ thống quan trắc tự động 2.4.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt kiểm tra việc thực nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Kiên không tiếp nhận dự án có nguy gây nhiễm môi trường cao (sản xuất tinh bột sắn, sản xuất cao su, hoá chất, thuốc BVTV ) phải đưa vào khu, cụm công nghiệp quy hoạch cho phép hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường UBND huyện, thành phố lựa chọn dự án đầu tư phải gắn với bảo vệ môi trường, 100% dự án đầu tư phải có xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, đẩy nhanh việc xác nhận đề án bảo vệ môi trường sở hoạt động thuộc thẩm quyền 2.5 Bài học cho thân sau trình thực tập Luôn ý thức “ học phải đôi với hành”, em không ngừng cố gắng áp dụng lý thuyết truyền đạt vào thực tiễn em để có thành cơng, sinh viên trường Đại học Tài nguyên môi trường em tạo nhiều hội để áp dụng vào thực tế cách nhuần nhuyễn học giảng đường từ tiếp xúc với môi trường làm việc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang) cách sớm đầy đủ thơng qua q trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối chúng em Qua thời gian ngắn thực tập Trung tâm, với nỗ lực cố gắng học hỏi hết mình, em học hỏi nhiều điều bổ ích từ anh chị, phòng Em xin chân thành cảm ơn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang giúp đỡ em trình em thực tập Tuy thời gian thực tập vào dịp cuối năm, cơng việc phòng vơ bận rộn, chú, anh chị phòng dành thời gian quý báu để hướng dẫn em hồn thành tốt cơng việc thực tập Với em học hỏi, em có mối quan hệ tốt đẹp với thành viên sở Tài nguyên môi trường, rèn luyện cho phong cách làm việc nghiêm túc có trách nhiệm cơng việc Trong đợt thực tập hai tháng vừa qua đem lại ý nghĩa lớn sư nghiệp tương lai em Đối với em, hành trang để em chuẩn bị tốt làm quen với môi trường làm việc thực tiễn Trong trình thực tập, bước đầu gặp nhiều khó khăn khơng tránh khỏi sai lầm bỡ ngỡ bước đầu làm việc thực tế nhờ hỗ trợ chú, anh chị phòng, em quen với công việc tự hào hồn thành tốt mục tiêu đề trình thực tập Qua đợt thực tập này, em rút cho học quý báu: Bài học thái độ làm, em phải làm phải biết cách ứng xử với cấp anh chị hướng dẫn cho Em phải ln tơn trọng ngun tắc cơng việc phòng phải thực đầy đủ nguyên tắc Em cần phải chủ động linh hoạt hơn, tiếp cận với cơng việc để tìm kiếm cho công việc phù hợp Chủ động liên lạc với anh chị phụ trách không nên thụ động, chờ tới giao nhiệm vụ Vì làm lãng phí thời gian thực tập mà khơng thu kinh nghiệm hay kiến thức cho thân để lại nhìn khơng tốt từ quan thực tập Em vui mừng hồn thành tốt đợt thực tập này, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích cho thân Em xin chân thành cảm ơn giới thiệu, hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, nhiệt tình tồn thể thành viên sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang Vì thời gian làm báo cáo có hạn nên báo cáo khơng thể thiếu khỏi sai sót, mong nhận nhiều đóng góp tích cực từ thầy cô anh chị để báo cáo hoàn thiện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực tập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang, dẫn nhiệt tình cán nhân viên Trung tâm em phần hiểu quy trình tiến hành quan trắc phân tích thơng số mơi trường đất, nước, khơng khí trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điều giúp em nhiều việc tìm hiểu vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế Ngoài ra, đợt thực tập Trung tâm lần giúp em nhiều kỹ giao tiếp Bản thân em cải thiện kỹ giao tiếp nhiều Tuy nhiên, em tự nhận thấy mắc số điểm chưa tốt cần khắc phục là: - Chưa mạnh dạn đề xuất, nêu ý kiến thân trước vấn đề trao đổi - Đơi chưa tập trung vào công việc giao - Chưa chủ động cơng việc, mơt phần chưa có kiến thức kinh nghiệm công việc giao Kiến nghị Bản thân nhiều thiếu sốt, cần trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm, khả giao tiếp để dễ dàng vận dụng kiến thức học vào thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ TN&MT (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt (QCVN 08: 2008/BTNMT), Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, Số liệu thống kê năm 2017, http://ktxh.bgo.vn/taxonomy/term/679 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang, 2018, Kết quan trắc định kỳ nước mặt tỉnh Bắc Giang năm 2018, Bắc Giang PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nhật ký thực tập Tuần Thời gian Nội dung thực tập Ghi - Nộp giấy giới thiệu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang - Chánh văn phòng xếp thực tập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Tuần Từ 07/01/2019 Nghỉ thứ 7, Nhận đơn vị thực tập tham đến 11/01/2019 Chủ nhật quan Trung tâm - Làm quen với Trung tâm: cán bộ, nhân viên Trung tâm; nội quy quy định Trung tâm; công việc dự án mà Trung tâm thực - Nghiên cứu hướng đề tài thực tập - Làm đề cương chi tiết kế hoạch thực tập Tuần Từ 14/01/2019 - Trình bày với cán sở Nghỉ thứ 7, đến 20/01/2019 kế hoạch thực tập để tư vấn Chủ nhật hướng dẫn - Tiến hành viết phần mở đầu báo cáo thực tập - Tìm hiểu Luật BVMT 2014 Tuần - Nghiên cức thông tư, nghị Từ 21/01/2019 định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Nghỉ thứ 7, đến 25/01/2019 quan trắc phân tích mơi trường Chủ nhật - Viết phần mở đầu chương I báo cáo Tuần 4, Từ 28/01/2019 đến 10/02/2019 Nghỉ tết Nguyên Đán Tuần Thời gian Nội dung thực tập Ghi Tìm hiểu quan trắc mơi trường: - Tiến trình thực quan trắc mơi trường - Các phương pháp đo đạc (đối với thông số đo nhanh), lấy mẫu môi trường Tuần Từ 11/02/2019 - Những điểm cần ý lấy Nghỉ thứ 7, đến 15/02/2019 mẫu Chủ nhật - Làm quen với thiết bị đo đạc, lấy mẫu - Hoàn thiện chương I báo cáo - Quan sát anh/chị tiến hành đo nhanh lấy mẫu môi trường thực tế Tuần Từ 18/02/2019 - Chụp ảnh ghi chép tài liệu Nghỉ thứ 7, đến 22/02/2019 Chủ nhật - Thực hành đo nhanh lấy mẫu mơi trường Tìm hiểu việc phân tích mẫu phòng thí nghiệm: - Các phương pháp phân tích mẫu PTN Tuần Từ 25/02/2019 Nghỉ thứ 7, - Những điểm cần ý phân đến 01/03/2019 Chủ nhật tích mẫu - Làm quen với thiết bị, hóa chất, dụng cụ PTN - Viết chương II báo cáo Tuần Từ 04/03/2019 - Quan sát anh/chị tiến hành phân Nghỉ thứ 7, đến 08/03/2019 tích mẫu lấy phòng thí Chủ nhật nghiệm Tuần Thời gian Nội dung thực tập Ghi - Chụp ảnh ghi chép tài liệu - Tiến hành thực hành phân tích mẫu phòng thí nghiệm Tuần 10 - Hồn thành phần Kết luận kiến Từ 11/03/2019 nghị Nghỉ thứ 7, đến 15/03/2019 - Tổng hợp lại toàn báo cáo Chủ nhật - Hoàn thành báo cáo thực tập 10 Phụ lục 2: Chỉ số chất lượng nước sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang vào mùa mưa (Tháng 7/2018) T T Kết QCVN 08: Thông số Đơn vị 2008/BTNMT Cột A2 - 5,5 – 6,8 7,1 6,15 6,35 7,2 TCVN 6492:2011 C - 28,1 27,6 28,3 29 31,2 SMEWW 2550B:2012 NM02 NM03 NM0 NM05 Phương pháp thử NM0 1 pH Nhiệt độ BOD5 (200C) mg/l 7,1 11,4 14,5 19,4 15,4 TCVN 6001-1:2008 COD mg/l 15 6,1 18,4 24,5 31,5 25,6 SMEWW 5220C:2012 DO mg/l ≥5 7,21 6,18 5,24 5,65 5,15 TCVN 7325:2016 TSS mg/l 30 18 20 14 28 48 TCVN 6625:2000 NH4+ (Tính theo N) mg/l 0,3 0,13 0,15 0,25 0,11 0,3 US EPA METHOD 350.2 NO2- (Tính theo N) mg/l 0,05 0,026 0,057 0,083 0,075 0,022 TCVN 6178:1996 NO3- (Tính theo N) mg/l 2,15 1,66 1,34 1,2 0,8 TCVN 6180:1996 10 PO43- (Tính theo P) mg/l 0,2 0,036 0,047 0,057 0,009 0,11 TCVN 6202:2008 11 Fe mg/l 0,48 0,47 0,63 0,26 1,4 TCVN 6177:1996 12 Coliform MPN/100m l 5.000 4.600 1.300 1.350 230 230 TCVN 6178-2:1996 Chỉ số chất lượng nước sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang vào mùa khô (Tháng 11/2018) T T Kết QCVN 08: Thông số Đơn vị 2008/BTNMT Cột A2 - 5,5 – 7,25 7,25 7,1 6,45 6,9 TCVN 6492:2011 C - 28,5 28,5 29 28,1 28,3 SMEWW 2550B:2012 NM02 NM03 NM0 NM05 Phương pháp thử NM0 1 pH Nhiệt độ BOD5 (200C) mg/l 8,9 13 5,8 13,6 22,5 TCVN 6001-1:2008 COD mg/l 15 12,1 20,1 8,0 21,8 37,7 SMEWW 5220C:2012 DO mg/l ≥5 7,6 6,35 5,3 6,31 5,62 TCVN 7325:2016 TSS mg/l 30 16 36 54 34 28 TCVN 6625:2000 NH4+ (Tính theo N) mg/l 0,3 0,32 0,27 0,37 0,15 0,48 US EPA METHOD 350.2 NO2- (Tính theo N) mg/l 0,05 0,017 0,028 0,113 0,053 0,013 TCVN 6178:1996 NO3- (Tính theo N) mg/l 0,88 0,75 0,99 0,72 0,59 TCVN 6180:1996 10 PO43- (Tính theo P) mg/l 0,2 0,053 0,065 0,071 0,045 0,014 TCVN 6202:2008 11 Fe mg/l 0,31 0,52 0,83 1,7 1,4 TCVN 6177:1996 12 Coliform MPN/100m l 5.000 4.300 1.500 930 430 500 TCVN 6178-2:1996 Phụ lục 3: Hình ảnh thực tập Hình 1: Ảnh tập thể lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang Hình 2: Ảnh tập thể cán bộ, nhân viên phòng Quan trắc – Hiện trường (Thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Giang) Hình ảnh lấy mẫu thực tế Hình 3: Quan trắc nước thải Cơng ty TNHH in bao bì SUNNY Việt Nam Hình 4: Quan trắc khí thải Công ty Cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang Hình 5: Quan trắc Nhà máy Café Trung Nguyên Bắc Giang ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG” Địa điểm thực tập: ... gian thực tập Trung tâm Quan trắc Tài ngun Mơi trường Bắc Giang, để hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề: “Hiện trạng môi trường nước sông Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang”, ... phân tích thực tế, em tìm hiểu: “Hiện trạng mơi trường nước sơng Thương đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang” viết báo cáo thực tập tổng quan Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức hạn chế lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THƯƠNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC GIANG”, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP, CHƯƠNG II: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn