Cảm nghĩ về tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải

1 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:43

Cảm nghĩ về tác phẩm ‘Một người Hà Nội’ của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12 Bình chọn:Một người Hà Nội là truyện ngắn giàu tính triết luận, được sáng tác trong bối cảnh đổi mới văn học sau 1986.Phân tích Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà...Phân tích tính cách nhân vật cô Hiền trong truyện ngắn: Một người Hà Nội của nhà văn...Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Một người Hà Nội là truyện ngắn giàu tính triết luận, được sáng tác trong bối cảnh đổi mới văn học sau 1986. Triết luận vốn là một nét trội trong phong cách văn xuôi Nguyễn Khải thuộc giai đoạn sáng tác từ cuối những năm bảy mươi (của thế kỉ XX) trở đi, gắn liền với việc soi xét đối tượng dưới các góc độ văn hoá, lịch sử và triết học.Trước đó, sáng tác của Nguyễn Khải đầy ắp cảm hứng chính luận, chuyên đề cập các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước và thường lấy tiêu chí chính trị, đạo đức cách mạng để bàn luận, đánh giá sự kiện, con người. Rõ ràng, sự chuyển đổi từ cảm hứng chính luận sang cảm hứng triết luận đánh dấu một bước phát triển đáng ghi nhận trong tư duy nghệ thuật của nhà văn. Hứng thú quan sát, thể hiện những vấn đề thế sự, đặc biệt là vấn đề khẳng định bản lĩnh cá nhân của con người giữa một hoàn cảnh sống mà cái “tôi” chưa được nhìn nhận công bằng, thoả đáng, tất cả đều liên quan tới việc chuyển đổi cảm hứng nói trên. Các sáng tác lúc này vẫn không thiếu tính thời sự, nhưng giá trị của chúng đã vượt ra khỏi cái khung thời sự nhất thời để gây ám ảnh lâu dài. Việc nhà văn có ý thức tô đậm kinh nghiệm, thể nghiệm của cá nhân mình trong việc trình bày mọi vấn đề đã làm cho những trang viết của ông thấm đượm tinh thần đối thoại dân chủ, thoát li dần kiểu áp đặt chân lí một chiều trước đây.Với một sáng tác mang tính triết luận, việc xếp đặt các nhân vật được miêu tả trong đó vào các phạm trù tốt – xấu, chính diện – phản diện quen thuộc một thời đã trở nên bất cập. Sự đánh giá về nhân vật có thể rất đa chiều. Lời khen hay lời chê của tác giả (thể hiện qua nhân vật kể chuyện xưng “tôi”) lúc này cũng chỉ có giá trị tham khảo thuần tuý, không hề mang tính chất “chân lí”, không phải là kết luận tối hậu. Trong Một ngườiXem thêm tại: https:loigiaihay.comcamnghivetacphammotnguoihanoicuanguyenkhainguvan12c30a11043.htmlixzz5nKgbQU3O Cảm nghĩ tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Một người Nội truyện ngắn giàu tính triết luận, sáng tác bối cảnh đổi văn học sau 1986  Phân tích Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12  Phân tích tác phẩm Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12  Phân tích vẻ đẹp người Nội qua nhân vật bà Hiền tác phẩm “Một người  Phân tích tính cách nhân vật Hiền truyện ngắn: Một người Nội nhà văn Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Một người Nội truyện ngắn giàu tính triết luận, sáng tác bối cảnh đổi văn học sau 1986 Triết luận vốn nét trội phong cách văn xuôi Nguyễn Khải thuộc giai đoạn sáng tác từ cuối năm bảy mươi (của kỉ XX) trở đi, gắn liền với việc soi xét đối tượng góc độ văn hố, lịch sử triết học Trước đó, sáng tác Nguyễn Khải đầy ắp cảm hứng luận, chuyên đề cập vấn đề thời sự, trị đất nước thường lấy tiêu chí trị, đạo đức cách mạng để bàn luận, đánh giá kiện, người Rõ ràng, chuyển đổi từ cảm hứng luận sang cảm hứng triết luận đánh dấu bước phát triển đáng ghi nhận tư nghệ thuật nhà văn Hứng thú quan sát, thể vấn đề sự, đặc biệt vấn đề khẳng định lĩnh cá nhân người hoàn cảnh sống mà “tơi” chưa nhìn nhận cơng bằng, thoả đáng, tất liên quan tới việc chuyển đổi cảm hứng nói Các sáng tác lúc khơng thiếu tính thời sự, giá trị chúng vượt khỏi khung thời thời để gây ám ảnh lâu dài Việc nhà văn có ý thức tơ đậm kinh nghiệm, thể nghiệm cá nhân việc trình bày vấn đề làm cho trang viết ông thấm đượm tinh thần đối thoại dân chủ, thoát li dần kiểu áp đặt chân lí chiều trước Với sáng tác mang tính triết luận, việc xếp đặt nhân vật miêu tả vào phạm trù tốt – xấu, diện – phản diện quen thuộc thời trở nên bất cập Sự đánh giá nhân vật đa chiều Lời khen hay lời chê tác giả (thể qua nhân vật kể chuyện xưng “tơi”) lúc có giá trị tham khảo t, khơng mang tính chất “chân lí”, khơng phải kết luận tối hậu Trong Một người Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cam-nghi-ve-tac-pham-mot-nguoi-ha-noi-cua-nguyen-khai-ngu-van-12c30a11043.html#ixzz5nKgbQU3O
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nghĩ về tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải, Cảm nghĩ về tác phẩm một người hà nội của nguyễn khải

Từ khóa liên quan