Nhận xét về giọng điệu trẩn thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của nguyễn khải trong một người hà nội

1 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:41

Nhận xét về giọng điệu trẩn thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải trong Một người Hà Nội Ngữ Văn 12 Bình chọn:Giọng điệu trần thuật: một giọng điệu rất trải đời, vừa tự nhiên, dân dã vừa trìu nặng suy tư, vừa giàu chất khái quát, triết lí, vừa đậm tính đa thanh.Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội Ngữ Văn 12Nhận xét về tính cách cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội Ngữ Văn 12Cảm nghĩ về tác phẩm ‘Một người Hà Nội’ của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12Phân tích Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý a. Giọng điệu trần thuật: một giọng điệu rất trải đời, vừa tự nhiên, dân dã vừa trìu nặng suy tư, vừa giàu chất khái quát, triết lí, vừa đậm tính đa thanh. Sự tự nhiên, dân dã tạo nên phong vị hài hước rất có duyên trong giọng kể của nhân vật “tôi, tính cách đa thanh thể hiện trong lời kể: nhiều giọng (tự sự xen lẫn hoài nghi, tự sự xen lẫn tự hào)Xem thêm tại: https:loigiaihay.comnhanxetvegiongdieutranthuatvanghethuatxaydungnhanvatcuanguyenkhaitrongmotnguoihanoinguvan12c30a19448.htmlixzz5nKgAzVS7 Nhận xét giọng điệu trẩn thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Khải Một người Nội - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Giọng điệu trần thuật: giọng điệu trải đời, vừa tự nhiên, dân dã vừa trìu nặng suy tư, vừa giàu chất khái quát, triết lí, vừa đậm tính đa  Nêu cảm nghĩ nhân vật tôi, Dũng, niên Nội - Ngữ Văn 12  Nhận xét tính cách Hiền truyện Một người Nội - Ngữ Văn 12  Cảm nghĩ tác phẩm ‘Một người Nội’ Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12  Phân tích Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý a Giọng điệu trần thuật: giọng điệu trải đời, vừa tự nhiên, dân dã vừa trìu nặng suy tư, vừa giàu chất khái quát, triết lí, vừa đậm tính đa Sự tự nhiên, dân dã tạo nên phong vị hài hước có dun giọng kể nhân vật “tơi", tính cách đa thể lời kể: nhiều giọng (tự xen lẫn hoài nghi, tự xen lẫn tự hào) Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhan-xet-ve-giong-dieu-tran-thuat-va-nghe-thuat-xay-dung-nhan-vat-cuanguyen-khai-trong-mot-nguoi-ha-noi-ngu-van-12-c30a19448.html#ixzz5nKgAzVS7
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét về giọng điệu trẩn thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của nguyễn khải trong một người hà nội, Nhận xét về giọng điệu trẩn thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của nguyễn khải trong một người hà nội

Từ khóa liên quan