Soạn bài một người hà nội

1 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:40

Soạn bài Một người Hà Nội Bình chọn:Soạn bài Một người Hà Nội Nguyễn Khải SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu 4. Giọng điệu trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải trong tác phẩm.người.Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Ngữ Văn 12Nhận xét về giọng điệu trẩn thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải...Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội Ngữ Văn 12Nhận xét về tính cách cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội Ngữ Văn 12Xem thêm: Một người Hà Nội Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. Nhân vật trung tâm của truyện là cô Hiền. Nhận xét về tính cách cô Hiền, đặc biệt là suy nghĩ, cách ứng xử của cô trong từng thời đoạn của đất nước. Vì sao tác giả lại cho cô Hiền là một hạt bụi vàng của Hà Nội?Trả lời: a. Tính cách, phẩm chất của nhân vật cô Hiền: Nhân vật trung tâm của truyện ngắn là cô Hiền, cũng như những người Hà Nội, cô đã cùng Hà Nội, cùng đất nước trải qua nhiều biến động thăng trầm nhưng vẫn giữ được cốt cách người Hà Nội. Cô sống thẳng thắn, chân thành, không giấu giếm quan điểm, thái độ của mình với mọi hiện tượng xung quanh. Suy nghĩ về cách ứng xử của cô trong từng thời đoạn của đất nước:+ Hoà bình lập lại ở miền Bắc, cô Hiền nói về niềm vui và cả những cái có phần máy móc, cực đoan của cuộc sống xung quanh: vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều..., theo cô chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá... cô tính toán mọi việc trước sau rất khôn khéo và đã tính là làm, đã làm là không để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ....+ Miền Bắc bước vào thời kì đương đầu với chiến tranh phá hoại hàng loạt bằng không quân của Mĩ. Cô HiềnXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaimotnguoihanoinguyenkhaisgknguvanlop12tap2c30a24184.htmlixzz5nKfw4LjI Soạn Một người Nội Bình chọn: Soạn Một người Nội - Nguyễn Khải - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu Giọng điệu trần thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Khải tác phẩm.người  Một người Nội Nguyễn Khải - Ngữ Văn 12  Nhận xét giọng điệu trẩn thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Khải  Nêu cảm nghĩ nhân vật tôi, Dũng, niên Nội - Ngữ Văn 12  Nhận xét tính cách Hiền truyện Một người Nội - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Một người Nội - Nguyễn Khải Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Nhân vật trung tâm truyện cô Hiền Nhận xét tính cách Hiền, đặc biệt suy nghĩ, cách ứng xử cô thời đoạn đất nước Vì tác giả lại cho Hiền "một hạt bụi vàng" Nội? Trả lời: a Tính cách, phẩm chất nhân vật Hiền: - Nhân vật trung tâm truyện ngắn cô Hiền, người Nội, cô Nội, đất nước trải qua nhiều biến động thăng trầm giữ cốt cách người Nội Cô sống thẳng thắn, chân thành, không giấu giếm quan điểm, thái độ với tượng xung quanh - Suy nghĩ cách ứng xử cô thời đoạn đất nước: + Hồ bình lập lại miền Bắc, Hiền nói niềm vui có phần máy móc, cực đoan sống xung quanh: "vui nhiều, nói nhiều ", theo "chính phủ can thiệp vào nhiều việc dân quá" cô tính tốn việc trước sau khơn khéo "đã tính làm, làm khơng để ý đến đàm tiếu thiên hạ " + Miền Bắc bước vào thời kì đương đầu với chiến tranh phá hoại hàng loạt không quân Mĩ Cô Hiền Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-mot-nguoi-ha-noi-nguyen-khai-sgk-ngu-van-lop-12-tap-2c30a24184.html#ixzz5nKfw4LjI
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài một người hà nội, Soạn bài một người hà nội