Giáo dục việt nam thời phong kiến

3 164 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

Giáo dục Việt Nam thời phong kiến Kể từ thời vua Hùng dựng nước Ngô Quyền xưng vương, đánh tan quân Nam Hán, chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc, khơng có tài liệu nói giáo dục (với nghĩa hẹp dạy học chữ) Tuy nhiên, vào việc sử sách ca ngợi công lao thái thú Sỹ Nhiếp mở mang việc học Giao Chỉ số đoạn nói vài người Việt đỗ đạt làm quan phương Bắc, nói thời Bắc thuộc có tầng lớp người Việt biết chữ Hơn nữa, với việc du nhập đạo Phật, chắn chùa chiền phải nơi dạy chữ để đào tạo nhà sư truyền bá kinh kệ Bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ hai, với việc xây dựng bảo vệ đất nước, tổ tiên ta dành nhiều công sức phát triển giáo dục dân tộc Cơ sở giáo dục nhà nước phong kiến Việt Nam (được ghi nhận sử sách) Quốc Tử Giám Thăng Long, vua Lý Nhân Tông cho thành lập vào năm 1076 Lúc đầu Quốc Tử Giám nhằm dạy vua quan, sau mở rộng dần cho thiếu niên có tư chất đủ trình độ dân gian Vào năm 1483, Quốc Tử Giám có 300 xá sinh (sinh viên nội trú) gồm em gia đình quý tộc, quan lại, chưa kể số em dân thường, học giỏi phép đến nghe giảng (như sinh viên ngoại trú) Về lực lượng giảng dạy, quan chức Quốc Tử Giám, triều đình cho phép nhà Nho uyên thâm đến giảng dạy (tương tự giáo sư thỉnh giảng ngày nay) Sau này, triều Nguyễn đóng Phú Xn, mở Quốc Tử Giám Huế Ngày nay, Quốc Tử Giám Thăng Long xem trường đại học Việt Nam Sau mở mang việc dạy học kinh đô, nhà nước phong kiến ý đến việc tổ chức hoạt động giáo dục địa phương Năm 1397, thời vua Trần Thuận Tơng, triều đình cho đặt học quan lộ, phủ lớn (đơn vị hành tương đương với cấp tỉnh ngày nay) để lo việc giáo dục Đến kỷ XV - XVI, giáo dục Việt Nam phát triển rực rỡ Các phủ, lộ có trường cơng Đồng thời với việc phát triển hệ thống giáo dục, nhà nước phong kiến quan tâm tổ chức kỳ thi, xem biện pháp quan trọng nhằm chọn người tài giỏi tham gia máy điều hành quốc gia Năm Ất Mão 1075, thời vua Lý Nhân Tơng, triều đình mở kỳ thi Nho học tam trường để tuyển Minh kinh bác học Thống kê từ sử, thời gian 84 năm (1442 đến 1526), nhà nước phong kiến tổ chức 26 khoa thi Hội Theo quy định thời đó, trước thi Hội có thi Hương, tổng số kỳ thi lên tới 52 chưa kể, sau kỳ thi Hội kỳ thi Đình để chọn người đứng đầu xếp hạng người trúng tuyển [2] Năm 1471 (đời vua Lê Thánh Tơng), số quan lại có phẩm tước 5370, riêng triều đình (nhà nước trung ương) 2755, phần lớn lựa chọn qua thi cử Các triều đại tiếp theo, việc thi cử trì phát triển với quy mô lớn hơn, kể thời gian Trịnh Nguyễn phân tranh Cũng theo thống kê thế, chưa đầy đủ, tổng số tiến sĩ, phó bảng tương đương (trúng tuyển thi Hội) kể từ khoa thi 1075 đến khoa thi cuối 1919 2.848 người Cần lưu ý là, quy định thi cử thời phong kiến chặt chẽ, chứng tỏ lực quản lý hệ thống giáo dục triều vua từ Lý, Trần đến Lê, Nguyễn cao Kỳ thi Hội năm 1442 có 450 thí sinh, trúng tuyển 33 (chiếm 7,3%) Kỳ thi Hội năm 1448 có 750 thí sinh, trúng tuyển 27 (chiếm 3,6%).Tuy chuyện bn quan, bán tước có lúc xẩy việc gian lận thi cử người có hành vi gian lận thi cử dù cấp bậc bị trừng trị nghiêm khắc Bằng việc tuyển chọn nhân tài thông qua thi cử, khắt khe lại mang yếu tố dân chủ tạo may cho tầng lớp bình dân Một điều đặc biệt lý thú là, giai đoạn thành lập, vương triều Trần tính đến điều kiện học tập không đồng địa phương từ quy định kỳ thi có hai trạng nguyên: kinh trạng nguyên cho khu vực thuận lợi trại trạng nguyên cho khu vực khó khăn Trong hệ thống giáo dục quốc dân thời phong kiến, bên cạnh số lượng không nhiều trường công, nhiều làng xã, có gia đình mời thầy đến nhà, dạy em thiếu niên làng Nhà chủ chịu trách nhiệm chu cấp cho thầy Như vậy, từ xa xưa dạy học nghề Hơn nữa, theo Nho giáo, người, vị trí ơng thầy vua cha mẹ (quân - sư - phụ) Trong xã hội Việt Nam, quan niệm phổ biến khơng người “dù nghèo, cố cho học dăm ba chữ để làm người” Còn để trở thành người lãnh đạo, theo cách lựa chọn quan lại hầu hết triều đại, thiết phải học giỏi đỗ đạt kỳ thi (thi văn thi võ) Cũng nên nhớ rằng, với kỳ thi chọn tiến sỹ, nhà nước phong kiến tổ chức kỳ thi lại viên, tuyển chọn người biết chữ, biết tính tốn, để làm thuộc lại sảnh, viện, giúp việc cho quan đầu triều Suốt nghìn năm, người Việt Nam học chữ Hán (đọc chữ Hán theo cách phát âm riêng người Việt) sử dụng chữ Hán làm văn tự thức để ghi chép Mặc dầu vậy, nhờ phát triển giáo dục, trì hun đúc ý thức độc lập dân tộc, giữ gìn sắc văn hố dân tộc, người Việt khơng bị Hán hoá Bên cạnh việc sử dụng chữ Hán, người Việt Nam dựa theo chữ Hán chế tác chữ nôm để ghi chép, biểu đạt tiếng Việt Người đầu tiên, sách sử ghi tên, có cơng việc phát triển chữ nơm Nguyễn Thun Ơng dùng chữ nôm làm văn tế đuổi cá sấu, vua Trần Nhân Tông cho đổi sang họ Hàn-Hàn Thun, ví ơng Hàn Dũ, văn sỹ đời Hán bên Tàu làm văn đuổi cá sấu Bản thân vua Trần Nhân Tơng có phú Cư trần lạc đạo viết chữ nôm Sau này, nhiều tác phẩm văn chương, lịch sử, y học, khoa học có giá trị lớn viết chữ nôm Tiêu biểu Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi, dịch Chinh phụ ngâm khúc Đoàn Thị Điểm, Truyện Kiều Nguyễn Du ... đến khoa thi cuối 1919 2.848 người Cần lưu ý là, quy định thi cử thời phong kiến chặt chẽ, chứng tỏ lực quản lý hệ thống giáo dục triều vua từ Lý, Trần đến Lê, Nguyễn cao Kỳ thi Hội năm 1442... nguyên cho khu vực thuận lợi trại trạng nguyên cho khu vực khó khăn Trong hệ thống giáo dục quốc dân thời phong kiến, bên cạnh số lượng không nhiều trường cơng, nhiều làng xã, có gia đình mời thầy...chính sử, thời gian 84 năm (1442 đến 1526), nhà nước phong kiến tổ chức 26 khoa thi Hội Theo quy định thời đó, trước thi Hội có thi Hương, tổng số kỳ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục việt nam thời phong kiến , Giáo dục việt nam thời phong kiến

Từ khóa liên quan