Cải cách hành chính của lê thánh tông

3 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:36

Cải cách hành Thánh Tơng Cải cách hành Thánh Tơng nhằm giải khủng hoảng thiết chế trị diễn từ cuối đời Trần với yêu cầu thay thiết chế trị phong kiến quý tộc Phật giáo thiết chế trị phong kiến quan liêu Nho giáo - điều mà Hồ Quý Ly muốn làm chưa làm Tư đạo (hay ngày nói “đổi tư duy”) Thánh Tông nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh Cải cách việc phân cấp đơn vị hành Thời Lý - Trần, đất nước chia thành “trấn, lộ, phủ, huyện, châu ” Nếu Thái Tổ chia nước làm đạo, Thái Tông chia nước làm đạo (còn lộ, trấn, phủ, châu, huyện, xã, sách, trang, động ) đến Thánh Tông (năm Quang Thuận thứ - 1466) thay đổi hẳn: Bỏ đơn vị lộ, trấn Năm 1489 định rõ quy mô xã: “Định lệnh xã: Xã đủ 500 hộ mà số hộ dư lại 100 trở lên thành xã nhỏ phải báo, xếp lại tâu lên, để xếp thành xã khác, cho thêm rộng đồ” Đồng thời Thánh Tông lệnh cho 12 xứ thừa tuyên (không kể Phủ Trung Đô - NV) điều tra hình sơng, núi, tích xưa nơi hạt mình, vẽ thành đồ, ghi rõ ràng gửi Bộ Hộ để làm đồ địa lý Cải cách máy hành Mục tiêu chung "Nâng cao quyền lực nhà vua, xây dựng nên máy hành có hiệu lực, hạn chế đến mức thấp phân quyền lộng hành công thần" Tư tưởng đạo Thánh Tông nêu rõ: “Quy chế trước đặt quan phần nhiều lấy quan to, tước cao Chế độ ngày đặt quan lương ít, trật thấp Số quan đặt so với trước tăng nhiều, tiền lương chi tiêu so với trước Đã khơng có người ăn hại mà trách nhiệm lại có nơi quy kết, khiến cho quan to, quan nhỏ ràng buộc với Chức trọng, chức khinh kiềm chế lẫn Uy quyền khơng bị lợi dụng, nước khó lay Hình thành thói quen giữ đạo lý, theo pháp luật mà dứt bỏ tội khinh nhân nghĩa, phạm ngục hình" Thực chủ trương này, nhà vua cho bãi bỏ chức tể tướng (đã có người Sát lộng quyền sát hại nhiều công thần - NV) chức tả, hữu tướng quốc, bộc xạ, đại hành khiển Đồng thời đặt bộ, thượng thư đứng đầu Ngoài có viện, các, giám, đài, ty coi sóc mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật Một chế nhà nước pháp quyền văn minh, thịnh trị hình thành Từ mà tiến hành cải cách quân sự, quản lý kinh tế, tài chính, văn hóa, thi cử, pháp luật Đặc biệt coi trọng việc lựa chọn hiền tài bổ sung vào đội ngũ quan lại Việc lựa chọn hiền tài tiến hành vừa qua khoa cử, vừa qua tiến cử Về khoa cử, nhờ cải cách chế độ thi cử nên 38 năm trị với 12 khoa thi, Thánh Tông chọn 501 tiến sĩ có 10 trạng nguyên, mà nhiều người có tài cống hiến nhiều cho đất nước Còn tiến cử vừa để khơng bỏ sót nhân tài, vừa để tuyển chọn nghiêm minh, nhà vua quy định: "Lục bộ, lục khoa, ngự sử đài mà tiến cử bậy chịu tội giáng hay bãi chức, tiến cử người giỏi định khen thưởng" Nổi bật cải cách pháp luật để nâng cao pháp trị: Đã làm Bộ luật Hồng Đức gọi Quốc triều hình luật mà nhà luật học giới đánh giá cao Giáo sư luật học trường ĐH Luật Harward, Oliver Oldman, Chủ nhiệm khoa Đông Á nhận xét: "Triều đại nhà Việt Nam vào kỷ đặc biệt (thế kỷ XV - thời kỳ Phục hưng châu Âu - NV) nỗ lực xây dựng quốc gia dân tộc vững mạnh để bảo vệ quyền tư hữu hợp pháp người thông qua hệ thống pháp luật tiến bộ, có nhiều điều sánh ngang mặt chức với quan điểm pháp luật phương Tây thời cận đại” (The Le Code - Nguyễn Ngọc Huy, Tạ Văn Tài, Ohio University Press Athens Ohio London 1987) Nhìn chung, cải cách hành Thánh Tơng nhân tố định tạo nên triều đại phong kiến nhà huy hoàng, thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam Cuộc cải cách để lại cho ngày nhiều học quý giá ... Ohio London 1987) Nhìn chung, cải cách hành Lê Thánh Tơng nhân tố định tạo nên triều đại phong kiến nhà Lê huy hoàng, thịnh trị lịch sử phong kiến Việt Nam Cuộc cải cách để lại cho ngày nhiều học... mà tiến hành cải cách quân sự, quản lý kinh tế, tài chính, văn hóa, thi cử, pháp luật Đặc biệt coi trọng việc lựa chọn hiền tài bổ sung vào đội ngũ quan lại Việc lựa chọn hiền tài tiến hành vừa... tài tiến hành vừa qua khoa cử, vừa qua tiến cử Về khoa cử, nhờ cải cách chế độ thi cử nên 38 năm trị với 12 khoa thi, Lê Thánh Tông chọn 501 tiến sĩ có 10 trạng nguyên, mà nhiều người có tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách hành chính của lê thánh tông , Cải cách hành chính của lê thánh tông

Từ khóa liên quan