Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của nguyễn minh châu trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

2 132 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:35

Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12 Bài 2 Bình chọn:Sự đổi mới trong cách nhìn hiện thực, khát vọng của mình về khả năng tác động kì diệu của văn học đối với đời sống và con người; đặt vấn đề về mối quan hệ giữa văn học và đời sống.Hãy phân tích đoạn văn trong truyện ngắn Chiếc thuyến ngoài xa của Nguyễn Minh Châu...Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của...Cách nhìn nhận cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc...Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bài Giới thiệu Nguvễn Minh Châu và vị trí mở đường trong công việc đổi mới văn học sau năm 1975. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là một minh chứng tiêu biểu, thế hiện những đổi mới của Nguyễn Minh Châu trong cách nhìn hiện thực. Tác phẩm được viết trong giai đoạn sáng tác thứ hai của nhà văn (những năm 80).II. Thân bài1. Giới thiệu vài nét về sự đổi thay của Nguyền Minh Châu trong hai chặng đường sáng tác (trước và sau 1975). Đoc tác phẩm Nguyễn Minh nhâu có thể hình dung khá rõ quá trình vận động về tư tưởng, tình cảm cũng như trăn trở, tìm tòi đổi mới cách tiếp cận cuộc sống là bút pháp sáng tạo với những đóng góp đáng trân trọng. Sau chiến tranh, sau không khí tráng ca có phần lí tưởng một thời mà cả nước hướng ra mặt trận, khi hòa bình lập lại, mọi người mới có điều kiện bình tâm để nhìn rõ hơn những góc khuất của đời thường, những phức tạp mới nảy sinh trong đời sống con người.2. Điểm hiện diện của Nguyễn Minh Châu xuất phát từ tình huống của tác phẩm (tình huống nhận thức).a. Đó là cái nhìn mang tính chất khám phá sự thật:Đằng sau bức ảnh chụp con thuyền rất dẹp. cái đẹp ngoại cảnh tuyệt đỉnh mà người phóng viên thu được ẩn chứa một cuộc sống vật lộn với những luồng tư tưởng khác nhau mà không gì thỏa hiệp hay giải quyết một cách giải quyết được một dễ dàng.b. Cách nhìn về con người:Nhân vật trung tâm trong tác phẩm là người phụ nữ. Trong con người xấu xí, lầm lụi cam chịu ấy còn có một con người khác mà ta không hay biết. Chị có cái nhìn mà chỉ người trong cuộc mới thấy, cái nhìn đó gắn với thực tế: lo lắng cho số phận của đứa con cho cuộc lênh đênh trên biển.Như vậy, sau chiến tranh trở về, quan tâm hơn đến đời sống cá nhân của con người, Nguyễn MinXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhungdoimoitrongcachnhinhienthuccuocsongcuanguyenminhchautrongtacphamchiecthuyenngoaixanguvan12bai2c30a363.htmlixzz5nKelwuMg Những đổi cách nhìn thực sống Nguyễn Minh Châu tác phẩm Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Sự đổi cách nhìn thực, khát vọng khả tác động kì diệu văn học đời sống người; đặt vấn đề mối quan hệ văn học đời sống  Hãy phân tích đoạn văn truyện ngắn Chiếc thuyến xa Nguyễn Minh ChâuNhững giá trị nội dung nghệ thuật truyện ngắn Chiếc thuyền xaCách nhìn nhận sống người Nguyễn Minh Châu truyện ngắn Chiếc  Về nhân vật người đàn bà tác phẩm Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học I Mở - Giới thiệu Nguvễn Minh Châu vị trí mở đường cơng việc đổi văn học sau năm 1975 - Truyện ngắn Chiếc thuyền xa minh chứng tiêu biểu, đổi Nguyễn Minh Châu cách nhìn thực Tác phẩm viết giai đoạn sáng tác thứ hai nhà văn (những năm 80) II Thân Giới thiệu vài nét đổi thay Nguyền Minh Châu hai chặng đường sáng tác (trước sau 1975) Đoc tác phẩm Nguyễn Minh nhâu hình dung rõ q trình vận động tư tưởng, tình cảm trăn trở, tìm tòi đổi cách tiếp cận sống bút pháp sáng tạo với đóng góp đáng trân trọng Sau chiến tranh, sau khơng khí tráng ca có phần lí tưởng thời mà nước hướng mặt trận, hòa bình lập lại, người có điều kiện bình tâm để nhìn rõ góc khuất đời thường, phức tạp nảy sinh đời sống người Điểm diện Nguyễn Minh Châu xuất phát từ tình tác phẩm (tình nhận thức) a Đó nhìn mang tính chất khám phá thật: Đằng sau ảnh chụp thuyền dẹp đẹp ngoại cảnh tuyệt đỉnh mà người phóng viên thu ẩn chứa sống vật lộn với luồng tư tưởng khác mà khơng thỏa hiệp hay giải cách giải dễ dàng b Cách nhìn người: Nhân vật trung tâm tác phẩm người phụ nữ Trong người xấu xí, cam chịu có người khác mà ta không hay biết Chị có nhìn mà người thấy, nhìn gắn với thực tế: lo lắng cho số phận đứa cho lênh đênh biển Như vậy, sau chiến tranh trở về, quan tâm đến đời sống cá nhân người, Nguyễn Min Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-doi-moi-trong-cach-nhin-hien-thuc-cuoc-song-cua-nguyen-minhchau-trong-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa-ngu-van-12-bai-2-c30a363.html#ixzz5nKelwuMg ... tâm đến đời sống cá nhân người, Nguyễn Min Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-doi-moi -trong- cach-nhin-hien-thuc-cuoc-song-cua-nguyen-minhchau -trong- tac-pham-chiec-thuyen-ngoai -xa- ngu-van-12-bai-2-c30a363.html#ixzz5nKelwuMg
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của nguyễn minh châu trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của nguyễn minh châu trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan