Hình tượng tác giả trong chiếc thuyền ngoài xa

1 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:31

Hình tượng tác giả trong “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nguyễn Minh Châu (19301989) là một nhà văn đóng vai trò quan trọng trong cả hai giai đoạn văn học Việt Nam trước và sau 1975.Phân tích Nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình hàng chài trong truyện...Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Minh Châu (19301989) là một nhà văn đóng vai trò quan trọng trong cả hai giai đoạn văn học Việt Nam trước và sau 1975. Đối với ông, quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ không bao giờ theo một lối mòn, chính vì thế, những sáng tác của ông sau những năm sau khi đất nước giải phóng đã hoàn toàn khác biệt với giai đoạn trước mà ông cho là “giai đoạn của văn nghệ minh họa”.Chiếc thuyền ngoài xa là một tác phẩm đặc sắc thể hiện rõ nét nhất quan điểm sáng tác của ông sau này. Tác phẩm mang trong mình tinh thần nhân đạo sâu sắc và một phong cách truyện độc đáo của nhà văn đầy tài năng và nhân hậu. Chiếc thuyền ngoài xa cũng được nói đến như một tác phẩm điển hình, đặc sắc cả về nội dung và nghệ thuật trong giai đoạn văn học này. Những thành công đó đã góp phần làm nổi bật hình tượng tác giả mà chúng ta đang muốn nói tới trong Chiếc thuyền ngoài xa.“Mỗi nhà văn, dù muốn hay không đều miêu tả chính mình trong các tác phẩm một cách đặc biệt” (Goethe). Tác giả chính là trung tâm làm nên nội dung và hình thức của tác phẩm, tác giả hiện trong thế giới của tác phẩm chính là hình tượng tác giả. Đối với mỗi thể loại, hình tượng tác giả được thế hiện khác nhau. Nếu như ở thơ ca, đó chính là hình tượng cái Tôi thì ở văn xuôi, đó chính là hình tượng người kể chuyện. Nhưng với mỗi nhà văn, sáng tạo ra một tác phẩm đều phải chọn cho mình một cách kể riêng. Khác với những tác phẩm hồi kí, nhật kí, hình tượng tác giả xuất hiện một cách trực tiếp với tư cách là người tham gia vào câu chuyện mà họ đang kể lại, ở một tác phẩm truyện ngắn, hình tượng tác giả luôn xuất hiện gián tiếp qua các yếu tố khác nhau để hình thành nên tác phẩm nhưng rõ nét nhất là thể hiện qua hình ảnh nhân vật, đặc biệt là nhân vật trung tâm trong tác phẩm. Hình tượng tác giả trong Chiếc thuyền ngoài xa chính là nhân vật Phùng – một người kể chuyện xưng Tôi. Nhiều ý kiến nhận xét đã cho rằng Phùng là hóa thân của tác giảXem thêm tại: https:loigiaihay.comhinhtuongtacgiatrongchiecthuyenngoaixanguvan12c30a2923.htmlixzz5nKdaJBuk Hình tượng tác giả Chiếc thuyền ngồi xa” - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nguyễn Minh Châu (1930-1989) nhà văn đóng vai trò quan trọng hai giai đoạn văn học Việt Nam trước sau 1975  Phân tích Nghịch lý Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12  Phân tích nhân vật Phùng Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngồi xa - Ngữ Văn 12  Hãy tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình hàng chài truyện Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Nguyễn Minh Châu (1930-1989) nhà văn đóng vai trò quan trọng hai giai đoạn văn học Việt Nam trước sau 1975 Đối với ơng, q trình sáng tạo người nghệ sĩ không theo lối mòn, thế, sáng tác ơng sau năm sau đất nước giải phóng hồn tồn khác biệt với giai đoạn trước mà ơng cho “giai đoạn văn nghệ minh họa” Chiếc thuyền xa tác phẩm đặc sắc thể rõ nét quan điểm sáng tác ông sau Tác phẩm mang tinh thần nhân đạo sâu sắc phong cách truyện độc đáo nhà văn đầy tài nhân hậu Chiếc thuyền ngồi xa nói đến tác phẩm điển hình, đặc sắc nội dung nghệ thuật giai đoạn văn học Những thành cơng góp phần làm bật hình tượng tác giả mà muốn nói tới Chiếc thuyền xa “Mỗi nhà văn, dù muốn hay khơng miêu tả tác phẩm cách đặc biệt” (Goethe) Tác giả trung tâm làm nên nội dung hình thức tác phẩm, tác giả giới tác phẩm hình tượng tác giả Đối với thể loại, hình tượng tác giả khác Nếu thơ ca, hình tượng Tơi văn xi, hình tượng người kể chuyện Nhưng với nhà văn, sáng tạo tác phẩm phải chọn cho cách kể riêng Khác với tác phẩm hồi kí, nhật kí, hình tượng tác giả xuất cách trực tiếp với tư cách người tham gia vào câu chuyện mà họ kể lại, tác phẩm truyện ngắn, hình tượng tác giả ln xuất gián tiếp qua yếu tố khác để hình thành nên tác phẩm rõ nét thể qua hình ảnh nhân vật, đặc biệt nhân vật trung tâm tác phẩm Hình tượng tác giả Chiếc thuyền ngồi xa nhân vật Phùng – người kể chuyện xưng Tôi Nhiều ý kiến nhận xét cho Phùng hóa thân tác giả Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hinh-tuong-tac-gia-trong-chiec-thuyen-ngoai-xa-ngu-van-12c30a2923.html#ixzz5nKdaJBuk
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng tác giả trong chiếc thuyền ngoài xa, Hình tượng tác giả trong chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan