Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

1 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:22

Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” Ngữ Văn 12 Bình chọn:“Chiếc thuyền ngoài xa” là sáng tác tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Minh Châu thời kì đổi mới sau 1975. Tác phẩm rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai.Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền...So sánh cách nhìn nghệ thuật của hai nhân vật: Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và...Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học I. MỞ BÀI“Chiếc thuyền ngoài xa” là sáng tác tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Minh Châu thời kì đổi mới sau 1975. Tác phẩm rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai. Có thể nói, đây là một trong những tác phẩm chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc.II. THÂN BÀI1. Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” thuộc giai đoạn sáng tác thứ hai của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm kể về tình huống của nghệ sĩ Phùng khi anh về chụp bức tranh cảnh biển tại một bãi biển miền Trung. Tại đây anh phát hiện bức tranh thiên nhiên đẹp mà trong cuộc đời cầm máy ảnh anh chưa bao giờ được thấy. Nhưng đằng sau bức tranh đẹp ấy là cả một sự thật nghiệt ngã về cuộc sống của một gia đình hàng chài. Cảnh người chồng vì đói nghèo thất học đã xem việc đánh vợ là phương thức giải tỏa những khổ đau cho mình. Rồi ở tòa án huyện anh đã chứng kiến câu chuyện đầy cảm động của người đàn bà hàng chài khiến anh ngộ ra biết bao điều về cách tiếp cận cuộc sống. Tất cả được đều nhìn qua cái nhìnXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichgiatrinhandaocuatacphamchiecthuyenngoaixanguvan12c30a4355.htmlixzz5nKbLxXc7 Phân tích giá trị nhân đạo tác phẩm Chiếc thuyền ngồi xa” - Ngữ Văn 12 Bình chọn: “Chiếc thuyền xa” sáng tác tiêu biểu nhà văn Nguyễn Minh Châu thời kì đổi sau 1975 Tác phẩm tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ nhà văn giai đoạn sáng tác thứ hai • Cách khám phá đời sống mẻ Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn “Chiếc thuyền • So sánh cách nhìn nghệ thuật hai nhân vật: Phùng Chiếc thuyền xa • Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 • Nét đặc sắc nghệ thuật Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Mơn Văn học I MỞ BÀI “Chiếc thuyền ngồi xa” sáng tác tiêu biểu nhà văn Nguyễn Minh Châu thời kì đổi sau 1975 Tác phẩm tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ nhà văn giai đoạn sáng tác thứ hai Có thể nói, tác phẩm chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc II THÂN BÀI Tác phẩm “Chiếc thuyền xa” thuộc giai đoạn sáng tác thứ hai nhà văn Nguyễn Minh Châu Tác phẩm kể tình nghệ sĩ Phùng anh chụp tranh cảnh biển bãi biển miền Trung Tại anh phát tranh thiên nhiên đẹp mà đời cầm máy ảnh anh chưa thấy Nhưng đằng sau tranh đẹp thật nghiệt ngã sống gia đình hàng chài Cảnh người chồng đói nghèo thất học xem việc đánh vợ phương thức giải tỏa khổ đau cho Rồi tòa án huyện anh chứng kiến câu chuyện đầy cảm động người đàn bà hàng chài khiến anh ngộ điều cách tiếp cận sống Tất nhìn qua nhìn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-chiec-thuyen-ngoai-xa-ngu-van12-c30a4355.html#ixzz5nKbLxXc7
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan