Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa

1 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:15

Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa Bình chọn:Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu 4. Nêu cảm nghĩ về các nhân vật: người đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh.Nêu suy nghĩ về hai ý kiến về nhân vật Phùng trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài...Từ cảm nhận của mình về hai nhân vật bà cụ Tứ và người đàn bà làng chài làm sáng tỏ ý...Tình huống truyện và ý nghĩa giáo dục của Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ Văn 12Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Ngữ Văn 12Xem thêm: Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết 1. Phát hiện thứ nhất của người nghệ sĩ nhiếp ảnh là gì? Anh đã phát hiện như thế nào về vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mù sương?Trả lời: Phát hiện của nghệ sĩ nhiếp ảnh về vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mù sương rất độc đáo, tinh tế. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện cho ta thấy, đấy cũng chỉ là một phát hiện cũ. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự hoàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn. Đôi mắt tinh tường, nhà nghề của người nghệ sĩ đã phát hiện vẻ đẹp trời cho trên mặt biển mờXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaichiecthuyenngoaixanguyenminhchausgknguvanlop12tap2c30a24146.htmlixzz5nKZmlPL5 Soạn Chiếc thuyền ngồi xa Bình chọn: Soạn Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu - SGK Ngữ Văn lớp 12 tập 2.Câu Nêu cảm nghĩ nhân vật: người đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh  Nêu suy nghĩ hai ý kiến nhân vật Phùng truyện ngắn “Chiếc thuyền ngồi  Từ cảm nhận hai nhân vật bà cụ Tứ người đàn bà làng chài làm sáng tỏ ý  Tình truyện ý nghĩa giáo dục Chiếc thuyền xa - Ngữ Văn 12  Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Chiếc thuyền xa - Nguyễn Minh Châu Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Phát thứ người nghệ sĩ nhiếp ảnh gì? Anh phát vẻ đẹp thuyền xa biển sớm mù sương? Trả lời: Phát nghệ sĩ nhiếp ảnh vẻ đẹp thuyền xa biển sớm mù sương độc đáo, tinh tế Tuy nhiên, toàn câu chuyện cho ta thấy, phát "cũ" - "Trước mặt tranh mực tàu, tơi tưởng vừa khám phá thấy chân lí hồn thiện, khám phá thấy khoảnh khắc ngần tâm hồn" - Đôi mắt tinh tường, "nhà nghề" người nghệ sĩ phát vẻ đẹp "trời cho" mặt biển mờ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-chiec-thuyen-ngoai-xa-nguyen-minh-chau-sgk-ngu-van-lop-12tap-2-c30a24146.html#ixzz5nKZmlPL5
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa, Soạn bài chiếc thuyền ngoài xa

Từ khóa liên quan