Hãy phân tích tâm lí và tính cách nhân vật chiến

1 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:14

Hãy phân tích tâm lí và tính cách nhân vật Chiến Ngữ Văn 12 Bình chọn:Chiến sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ của Chiến bị kẻ thù giết hại rất dã man. Chị sớm gánh trên vai mối thù sâu nặng.Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12Phân tích tâm lí, tính cách nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình của...Điểm giống và khác nhau trong tâm lí tính cách của hai nhân vật Việt và Chiến trong...Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm trong...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Phân tích tâm lí và tính cách nhân vật ChiếnChiến sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ của Chiến bị kẻ thù giết hại rất dã man. Chị sớm gánh trên vai mối thù sâu nặng.Chiến giống mẹ ở tính gan góc, chăm chỉ đảm đang, biết thu xếp việc nhà việc cửa đâu vào đấy trước lúc lên đường. Chiến cũng giống mẹ cả ở ngoại hình thân người to và chắc nịch”, “bắp tay tròn vo sạm đỏ màu nắng”. Nhân vật chú Năm nhận xét: “Chiến là một đứa con gái không khác mẹ chút nào”.Do trải qua hoàn cảnh bi thương của gia đình, Chiến sớm trưởng thành, già dặn trước tuổi. Chị luôn tự hào về gia đình và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương.Chiến dồn tình tXem thêm tại: https:loigiaihay.comhayphantichtamlivatinhcachnhanvatchiennguvan12c30a186.htmlixzz5nKZLJNub Hãy phân tích tâm tính cách nhân vật Chiến - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Chiến sinh gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ Chiến bị kẻ thù giết hại dã man Chị sớm gánh vai mối thù sâu nặng • Phân tích truyện ngắn Những đứa gia đình Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 • Phân tích tâm lí, tính cách nhân vật Việt Những đứa gia đình • Điểm giống khác tâm tính cách hai nhân vật Việt Chiến • Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà Năm Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Mơn Văn học Phân tích tâm tính cách nhân vật Chiến Chiến sinh gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ Chiến bị kẻ thù giết hại dã man Chị sớm gánh vai mối thù sâu nặng Chiến giống mẹ tính gan góc, chăm đảm đang, biết thu xếp việc nhà việc cửa đâu vào trước lúc lên đường Chiến giống mẹ ngoại hình "thân người to nịch”, “bắp tay tròn vo sạm đỏ màu nắng” Nhân vật Năm nhận xét: “Chiến đứa gái không khác mẹ chút nào” Do trải qua hoàn cảnh bi thương gia đình, Chiến sớm trưởng thành, già dặn trước tuổi Chị ln tự hào gia đình sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương Chiến dồn tình t Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phan-tich-tam-li-va-tinh-cach-nhan-vat-chien-ngu-van-12c30a186.html#ixzz5nKZLJNub
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy phân tích tâm lí và tính cách nhân vật chiến, Hãy phân tích tâm lí và tính cách nhân vật chiến

Từ khóa liên quan