Phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

2 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:04

Phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nghệ thuật đồng hiện trong Những đứa con trong gia đình có tầm khái quát bởi những thủ pháp chính của lối kết cấu này hầu hết đã được Nguyễn Thi thể hiện thành công trong truyện.Phân tích chất Nam Bộ thể hiện ở tính cách và ngôn ngữ các nhân vật Chiến, Việt và...Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà chú Năm gây cho...So sánh và đưa ra nhận xét về những điểm giống nhau, khác nhau trong tâm lí, tính...Phân tích tâm lí và tính cách nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình của...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Nhà văn Nguyễn Thi tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, người Nam Hà. Ông vào Nam từ năm 1945, gia nhập quân đội và viết văn dưới bút danh Nguyễn Khọc Tấn. Tập kết ra Bắc năm 1954, năm 1962 ông trở lại miền Nam lần thứ hai, viết văn dưới bút danh Nguyễn Thi. Năm 1968, ông hi sinh tại Sài Gòn trong lúc ngòi bút còn đầy sung sức và nhiệt huyết. Là nhà văn chiến sĩ, Nguyễn Thi có nhiều đóng góp cho nền văn học cách mạng. Một trong những đóng góp đáng kể của ông về nghệ thuật là sự thể hiện thành công nghệ thuật đồng hiện ở truyện Những đứa con trong gia đình (1966).Theo nghĩa đen “đồng hiện” là “cùng thể hiện”. Trong truyện, đây chỉ là một thủ pháp nghệ thuật quen thuộc về kết cấu tác phẩm, một yếu tố thuộc về hình thức. Như ta đã biết , kết cấu là việc tổ chức, sắp xếp các yếu tố nội dung trong văn bản tác phẩm để nó đạt hiệu quả nghệ thuật cao nhất. Thủ pháp đồng hiện góp một vai trò quan trọng trong công việc này. Nó là một trong những thủ pháp tạo ra được lối kết cấu độc đáo. Từ đó, cốt truyện, nhân vật, chủ đề được thể hiện, gây hiệu quả nghệ thuật tác động đến độc giả... Nét độc đáo của nghệ thuật đồng hiện là cùng một lúc các sự kiện, các tình tiết, các nhân vật (hay các nét tính cách của nhân vật) được thể hiện trong một thời gian, một không gian hay trong một mảnh thời gian và không gian khác nhau.Trong truyện Những đứa con trong gia đình nghệ thuật đồng hiện được thể hiện khá tinh tế. Dựa trên kết cấu lấy dòng suy tưởng làm nền. Nguyễn Thi đồng thể hiện các sự kiện trong một thời điểm, các nhân vật (và các nét tính cách của nó) trong cả hai mảnh thời gian hiện tại và quá khứ đan xen nhau rất có hiệu quả.Trước hết xin nói về cách đồng hiện các sự kiện trong một thời điểm ở truyện Những đứa con trong gia đình.Sau cuộc giao tranh ác liệt giữa đơn vị của Việt và một chiến đoàn Mĩ, Việt bị thương nặng, ngất đi. Việt tỉnh dậy, trận địa vắng tanh, “trừ tiếng máy bay”. Chiến trường vẫn còn nguyXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichnetdacsacvetamkhaiquatnghethuatdonghientrongtacphamnhungduacontronggiadinhcuanguyenthinguvan12c30a327.htmlixzz5nKWqbWLr Phân tích nét đặc sắc tầm khái quát nghệ thuật đồng tác phẩm Những đứa gia đình Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nghệ thuật đồng Những đứa gia đình có tầm khái qt thủ pháp lối kết cấu hầu hết Nguyễn Thi thể thành cơng truyện • Phân tích chất Nam Bộ thể tính cách ngơn ngữ nhân vật Chiến, Việt • Đoạn kể lại hai chị em Việt, Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi bên nhà Năm gây cho • So sánh đưa nhận xét điểm giống nhau, khác tâm lí, tính • Phân tích tâm lí tính cách nhân vật Việt Những đứa gia đình Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Nhà văn Nguyễn Thi tên thật Nguyễn Hoàng Ca, người Nam Hà Ông vào Nam từ năm 1945, gia nhập quân đội viết văn bút danh Nguyễn Khọc Tấn Tập kết Bắc năm 1954, năm 1962 ông trở lại miền Nam lần thứ hai, viết văn bút danh Nguyễn Thi Năm 1968, ông hi sinh Sài Gòn lúc ngòi bút đầy sung sức nhiệt huyết Là nhà văn chiến sĩ, Nguyễn Thi có nhiều đóng góp cho văn học cách mạng Một đóng góp đáng kể ơng nghệ thuật thể thành công nghệ thuật đồng truyện Những đứa gia đình (1966) Theo nghĩa đen “đồng hiện” “cùng thể hiện” Trong truyện, thủ pháp nghệ thuật quen thuộc kết cấu tác phẩm, yếu tố thuộc hình thức Như ta biết , kết cấu việc tổ chức, xếp yếu tố nội dung văn tác phẩm để đạt hiệu nghệ thuật cao Thủ pháp đồng góp vai trò quan trọng cơng việc Nó thủ pháp tạo lối kết cấu độc đáo Từ đó, cốt truyện, nhân vật, chủ đề thể hiện, gây hiệu nghệ thuật tác động đến độc giả Nét độc đáo nghệ thuật đồng lúc kiện, tình tiết, nhân vật (hay nét tính cách nhân vật) thể thời gian, không gian hay mảnh thời gian không gian khác Trong truyện Những đứa gia đình nghệ thuật đồng thể tinh tế Dựa kết cấu lấy dòng suy tưởng làm Nguyễn Thi đồng thể kiện thời điểm, nhân vật (và nét tính cách nó) hai mảnh thời gian khứ đan xen có hiệu Trước hết xin nói cách đồng kiện thời điểm truyện Những đứa gia đình Sau giao tranh ác liệt đơn vị Việt chiến đoàn Mĩ, Việt bị thương nặng, ngất Việt tỉnh dậy, trận địa vắng tanh, “trừ tiếng máy bay” Chiến trường nguy Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-net-dac-sac-ve-tam-khai-quat-nghe-thuat-dong-hien-trong-tacpham-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-cua-nguyen-thi-ngu-van-12-c30a327.html#ixzz5nKWqbWLr ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-net-dac-sac-ve-tam-khai-quat-nghe-thuat-dong-hien -trong- tacpham-nhung-dua -con -trong- gia- dinh-cua-nguyen -thi- ngu-van-12-c30a327.html#ixzz5nKWqbWLr
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của nguyễn thi, Phân tích nét đặc sắc về tầm khái quát nghệ thuật đồng hiện trong tác phẩm những đứa con trong gia đình của nguyễn thi

Từ khóa liên quan