Có ý kiến cho rằng nguyễn thi là nhà văn của những người nông dân nam bộ trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống mĩ hãy làm sáng tỏ nhận định trên

2 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 18:01

Có ý kiến cho rằng: “Nguyễn Thi là nhà văn của những người nông dân Nam Bộ” trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Hãy làm sáng tỏ nhận định trên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Qua sự hồi tưởng của nhân vật, gợi lại những câu chuyện đời thường của một gia đình có truyền thống đánh giặc. Nguyễn Thi muốn phản ánh và ngợi ca tinh thần bất khuất, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta nói chung và đồng bào Nam Bộ nói riêng.Màu sắc Nam Bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi Ngữ...Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau của hai nhân vật Việt và Chiến trong...Phân tích truyện Những đứa con trong gia đình Ngữ Văn 12Những đứa con trong gia đình là sáng tác xuất sắc về những người nông dân Nam Bộ...Xem thêm: Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Chúng ta đã được học và đọc những tác phẩm cùa Nguyễn Thi viết về đề tài người nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Trong các tác phẩm ấy, Nguyền Thi đã tỏ ra xứng đáng là nhà văn của người nông dân Nam Bộ. Nhà văn thật sự gần gũi với người nông dân, đã phản ánh và thể hiện đúng phẩm chất, tính cách của người nông dân Nam Bộ trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình là một minh chứng cho nhận định đó.Nguyễn Thi sinh ra ở Hải Hậu (Nam Định), nhưng có mối duyên ràng buộc với vùng đất Nam Bộ và trở thành cây bút nói lên tiếng nói tâm tình của miền nắng gió. Sau những năm tháng lăn lộn ở Sài Gòn kiếm sống, được tập kết ra Bắc, rồi lại trở vào Nam sát cánh cùng nhân dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến. Nguyễn Thi đã có một vốn hiểu biết sâu sắc, có sự đồng cảm và gắn bó máu thịt với vùng đất sông nước này.Truyện Những đứa con trong gia đình kể về sự tiếp nối của nhiều thế hệ khác nhau trong một đại gia dinh, cùng một chí nguyện đánh giặc, hết giặc Pháp đến giặc Mĩ. Thế hệ trước hết là ba má của Chiến, Việt, và chú Năm, sau đó là chị em Chiến và Việt... ở mỗi thế hệ đều ghi dấu ấn riêng và truyền thống của gia đình.Những đứa con trong gia đình ấy, đầu tiên là ba, má, chú Năm. Người còn, người mất, nhưng họ chính là đại diện cho truyền thống đẹp đẽ của cha ông. Trong gia đình ấy, nhiều người đã chết vì bị giặc giết, còn lại chú Năm một người “đi đây đi đó nhiều”, và đặc biệt là “cũng ham sông ham bến. Chú Năm chính là cuốn gia phả sống của gia đình, là đại diện cho truyền thống gia đình đánh giặc.Trong cả truyện, chỉ có chú Năm làXem thêm tại: https:loigiaihay.comcoykienchorangnguyenthilanhavancuanhungnguoinongdannambotrongthoikiaclietcuacuockhangchienchongmihaylamsangtonhandinhtrennguvan12c30a359.htmlixzz5nKWBdF9q ý kiến cho Nguyễn Thi nhà văn người nơng dân Nam Bộ thời ác liệt kháng chiến chống Hãy làm sáng tỏ nhận định - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Qua hồi tưởng nhân vật, gợi lại câu chuyện đời thường gia đình truyền thống đánh giặc Nguyễn Thi muốn phản ánh ngợi ca tinh thần bất khuất, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc ta nói chung đồng bào Nam Bộ nói riêng  Màu sắc Nam Bộ truyện Những đứa gia đình tác giả Nguyễn Thi - Ngữ  Phân tích điểm giống khác hai nhân vật Việt Chiến  Phân tích truyện Những đứa gia đình - Ngữ Văn 12  Những đứa gia đình sáng tác xuất sắc người nông dân Nam Bộ Xem thêm: Những đứa gia đình - Nguyễn Thi Học trực tuyến Môn Văn học Chúng ta học đọc tác phẩm cùa Nguyễn Thi viết đề tài người nông dân Nam Bộ kháng chiến chống Trong tác phẩm ấy, Nguyền Thi tỏ xứng đáng nhà văn người nông dân Nam Bộ Nhà văn thật gần gũi với người nông dân, phản ánh thể phẩm chất, tính cách người nơng dân Nam Bộ thời ác liệt kháng chiến chống Truyện ngắn Những đứa gia đình minh chứng cho nhận định Nguyễn Thi sinh Hải Hậu (Nam Định), mối duyên ràng buộc với vùng đất Nam Bộ trở thành bút nói lên tiếng nói tâm tình miền nắng gió Sau năm tháng lăn lộn Sài Gòn kiếm sống, tập kết Bắc, lại trở vào Nam sát cánh nhân dân Nam Bộ kháng chiến Nguyễn Thi vốn hiểu biết sâu sắc, đồng cảm gắn máu thịt với vùng đất sơng nước Truyện Những đứa gia đình kể tiếp nối nhiều hệ khác đại gia dinh, chí nguyện đánh giặc, hết giặc Pháp đến giặc Thế hệ trước hết ba má Chiến, Việt, Năm, sau chị em Chiến Việt hệ ghi dấu ấn riêng truyền thống gia đình Những đứa gia đình ấy, ba, má, Năm Người còn, người mất, họ đại diện cho truyền thống đẹp đẽ cha ơng Trong gia đình ấy, nhiều người chết bị giặc giết, lại Năm - người “đi nhiều”, đặc biệt “cũng ham sông ham bến" Chú Năm gia phả sống gia đình, đại diện cho truyền thống gia đình đánh giặc Trong truyện, Năm Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/co-y-kien-cho-rang-nguyen-thi-la-nha-van-cua-nhung-nguoi-nong-dannam-bo-trong-thoi-ki-ac-liet-cua-cuoc-khang-chien-chong-mi-hay-lam-sang-to-nhan-dinh-tren-ngu-van-12c30a359.html#ixzz5nKWBdF9q ... thêm tại: https://loigiaihay.com/co-y-kien -cho- rang-nguyen -thi- la-nha-van-cua-nhung-nguoi-nong-dannam-bo -trong- thoi-ki-ac-liet-cua-cuoc-khang-chien-chong-mi-hay-lam-sang-to-nhan-dinh-tren-ngu-van-12c30a359.html#ixzz5nKWBdF9q
- Xem thêm -

Xem thêm: Có ý kiến cho rằng nguyễn thi là nhà văn của những người nông dân nam bộ trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống mĩ hãy làm sáng tỏ nhận định trên, Có ý kiến cho rằng nguyễn thi là nhà văn của những người nông dân nam bộ trong thời kì ác liệt của cuộc kháng chiến chống mĩ hãy làm sáng tỏ nhận định trên

Từ khóa liên quan