Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ mết tnú dít

2 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:14

Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Ngữ Văn 12 Bình chọn:Mỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng. Với Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ta đã gặp một anh hùng Núp trong Đất nước đứng lên thời chống Pháp, giờ đây ta lại đến với các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít trong Rừng xà nu thời chống Mĩ.Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành ...Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu Ngữ Văn 12 bài 1So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung...Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. MỞ BÀI Mỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng. Với Nguyễn Trung Thành đó là Tây Nguyên. Ta đã gặp một anh hùng Núp trong Đất nước đứng lên thời chống Pháp, giờ đây ta lại đến với các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít trong Rừng xà nu thời chống Mĩ. Họ đều là những người con kiến cường bất khuất của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nhưng mỗi người lại mang những nét riêng, những vẻ đẹp riêng khó quên.II. THÂN BÀI Rừng xà nu là câu chuyện làng Xôman (Tây Nguyên) chống Mĩ. Truyện có nhiều nhân vật nhưng tiêu biểu nhất là ba nhân vật: Cụ Mết (già làng), Tnú (thanh niên) và Dít (phụ nữ). Đó là hai thế hệ già trẻ cùng tiếp nối nhau đứng lên đánh Mĩ. Truyện có hé mở cho người đọc thấy thế hệ thứ ba là thế hệ của bé Heng để hoàn thiện bức tranh Tây Nguyên chống Mĩ. Ba nhân vật nói trên được nhà văn miêu tả sinh động, hấp dẫn, trở thành những ấn tượng lâu bền trong lòng người đọc, bởi vì, ở mức độ nhất định, họ đã được điển hình hóa, vừa mang nét chung của con người Tây Nguyên đánh Mĩ, lại mang nét riêng in đậm tính cách và phẩm chất của từng người cụ thể. 1. Nét chung Nét chung ở đây là phẩm chất anh hùng. Họ đều là những người con kiên cường bất khuất của Tây Nguyên, thể hiện ở những điểm sau đây: Yêu buôn làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Quyết tâm đứng lên đánh giặc để bảo vệ buôn làng, bảo vệ đất nước. Kiên cường, bất khuất, dXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhungnetchungvariengocacnhanvatcumettnuditnguvan12c30a19321.htmlixzz5nKKHqvsp Những nét chung riêng nhân vật cụ Mết Tnú Dít - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Mỗi nhà văn thường có vùng đất riêng Với Nguyễn Trung Thành Tây Nguyên Ta gặp anh hùng Núp Đất nước đứng lên thời chống Pháp, ta lại đến với nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Rừng xà nu thời chống Mĩ • Phân tích hình tượng xà nu truyện ngắn Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành - • Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 • Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu - Ngữ Văn 12 - • So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng hai tác phẩm Rừng xà nu Nguyễn Trung Xem thêm: Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀI I MỞ BÀI Mỗi nhà văn thường có vùng đất riêng Với Nguyễn Trung Thành Tây Nguyên Ta gặp anh hùng Núp Đất nước đứng lên thời chống Pháp, ta lại đến với nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Rừng xà nu thời chống Mĩ Họ người kiến cường bất khuất núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ người lại mang nét riêng, vẻ đẹp riêng khó quên II THÂN BÀI Rừng xà nu câu chuyện làng Xơ-man (Tây Ngun) chống Mĩ Truyện có nhiều nhân vật tiêu biểu ba nhân vật: Cụ Mết (già làng), Tnú (thanh niên) Dít (phụ nữ) Đó hai hệ già trẻ tiếp nối đứng lên đánh Mĩ Truyện có mở cho người đọc thấy hệ thứ ba hệ bé Heng để hoàn thiện tranh Tây Nguyên chống Mĩ Ba nhân vật nói nhà văn miêu tả sinh động, hấp dẫn, trở thành ấn tượng lâu bền lòng người đọc, vì, mức độ định, họ điển hình hóa, vừa mang nét chung người Tây Nguyên đánh Mĩ, lại mang nét riêng in đậm tính cách phẩm chất người cụ thể Nét chung Nét chung phẩm chất anh hùng Họ người kiên cường bất khuất Tây Nguyên, thể điểm sau đây: - Yêu buôn làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc - Quyết tâm đứng lên đánh giặc để bảo vệ buôn làng, bảo vệ đất nước - Kiên cường, bất khuất, d Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-net-chung-va-rieng-o-cac-nhan-vat-cu-met-tnu-dit-ngu-van-12c30a19321.html#ixzz5nKKHqvsp ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhung-net -chung- va-rieng-o-cac-nhan-vat-cu-met-tnu-dit-ngu-van-12c30a19321.html#ixzz5nKKHqvsp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ mết tnú dít, Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ mết tnú dít

Từ khóa liên quan