Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu

2 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:13

Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những năm tháng hoạt động ở Tây Nguyên đã cho Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành vốn hiểu biết sâu sắc về vùng đất này.Vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng Ngữ Văn 12Những nét chung và riêng ở các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít Ngữ Văn 12Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành ...Tóm tắt Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học BÀI LÀM Những năm tháng hoạt động ở Tây Nguyên đã cho Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành vốn hiểu biết sâu sắc về vùng đất này. Đọc các trang viết của từ Đất nước đứng lên, Rẻo cao đến Rừng xà nu, ta có cảm giác ông là người con của núi rừng Tây Nguyên. Nếu trong Đất nước đứng lên ông chọn anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa làm tâm điểm cho câu chuyện thì đến Rừng xà nu ông cũng chọn một địa chỉ xác định: Dân làng Xô man xứ sở của những cây xà nu làm bối cảnh cho câu chuyện. Cây xà nu và dân làng Xô man như hình với bóng, gắn bó mật thiết. Người Xô man sinh ra dưới bóng xà nu, lớn lên, làm lụng, hò hẹn dưới bóng xà nu, đến lúc qua đời cũng nằm dưới bóng cây thân thuộc ấy. Có thể nói hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành chính là biểu tượng của con người Xô man. Nếu chúng ta thống kê đầy đủ thì hình ảnh Xà Nu với những biến thể của đã xuất hiện trong câu chuyện này không dưới hai mươi lần. Với số lần hiện như vậy, hình tượng này đã thấm sâu vào nội dung câu chuyện, thâm nhập đan xen vào đời sống của các nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó không thôi thì cây Xà Nu mới chỉ là một hình ảnh chứ chưa phải là biểu tượng. Muốn biến một hình ảnh thành một biểu tượng, nhà văn cần phải mô tả theo lối tượng trưng hóa. Và Nguyễn Trung Thành đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Nguyễn Trung Thành đã sử dụng rộng rãi thủ pháp nhân cách hóa. Nghĩa là ông đã mô tả cây xà nu như con người. Chúng ta thấy ở đây những “thân hình Xà Nu”, “nhựa Xà Nu như những cục máu lớn”, “rừng xà nu ưỡn tấm ngực của mình ra che chở cho làng”... Nhờ đó mà rừng Xà Nu cũng hiện ra như một nhân vật của câu chuyện. Thực ra lối viết này không phải hoàn toàn mới mẻ. Điều đáng nói hơn là ở chỗ Nguyễn Trung Thành đã biến rừng Xà Nu thành một hệ thống hình ảnh, được mô tả song song với hệ thống hình tượng nhân vật. Rừng Xà Nu hiện ra với ba lứa cây chính: lứa những cây già, lứa những cây trẻ và lứa những cây non. Chúng lại hiện ra với những cảnh ngộ và thân phận tương ứng với con người: có những cây bị phạt ngang thân mình, có những cây mình đầy thương tích, nhưng không bom đạn nào có thể làm cho nó gục ngã, lại có những cây non mới mọc ra nhưng đãXem thêm tại: https:loigiaihay.comvedepcuahinhtuongcayxanutrongtruyennganrungxanunguvan12c30a19323.htmlixzz5nKK05tST Vẻ đẹp hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những năm tháng hoạt động Tây Nguyên cho Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành vốn hiểu biết sâu sắc vùng đất • Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng - Ngữ Văn 12 • Những nét chung riêng nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít - Ngữ Văn 12 • Phân tích hình tượng nu truyện ngắn Rừng nu - Nguyễn Trung Thành - • Tóm tắt Rừng nu – Nguyễn Trung Thành - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Rừng Nu - Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học BÀI LÀM Những năm tháng hoạt động Tây Nguyên cho Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành vốn hiểu biết sâu sắc vùng đất Đọc trang viết từ Đất nước đứng lên, Rẻo cao đến Rừng nu, ta có cảm giác ơng người núi rừng Tây Nguyên Nếu Đất nước đứng lên ông chọn anh hùng Núp dân làng Kơng Hoa làm tâm điểm cho câu chuyện đến Rừng nu ông chọn địa xác định: Dân làng Xô man - xứ sở nu làm bối cảnh cho câu chuyện Cây nu dân làng Xơ man hình với bóng, gắn bó mật thiết Người Xơ man sinh bóng nu, lớn lên, làm lụng, hò hẹn bóng nu, đến lúc qua đời nằm bóng thân thuộc Có thể nói hình tượng nu truyện ngắn Nguyễn Trung Thành biểu tượng người Xơ man Nếu thống kê đầy đủ hình ảnh Nu với biến thể xuất câu chuyện không hai mươi lần Với số lần vậy, hình tượng thấm sâu vào nội dung câu chuyện, thâm nhập đan xen vào đời sống nhân vật truyện Tuy nhiên, dừng lại khơng thơi Nu hình ảnh chưa phải biểu tượng Muốn biến hình ảnh thành biểu tượng, nhà văn cần phải mô tả theo lối tượng trưng hóa Và Nguyễn Trung Thành hồn thành cơng việc cách hồn hảo Nguyễn Trung Thành sử dụng rộng rãi thủ pháp nhân cách hóa Nghĩa ơng mơ tả nu người Chúng ta thấy “thân hình Nu”, “nhựa Nu cục máu lớn”, “rừng nu ưỡn ngực che chở cho làng” Nhờ mà rừng Nu nhân vật câu chuyện Thực lối viết khơng phải hồn tồn mẻ Điều đáng nói chỗ Nguyễn Trung Thành biến rừng Nu thành hệ thống hình ảnh, mơ tả song song với hệ thống hình tượng nhân vật Rừng Nu với ba lứa chính: lứa già, lứa trẻ lứa non Chúng lại với cảnh ngộ thân phận tương ứng với người: có bị phạt ngang thân mình, có đầy thương tích, khơng bom đạn làm cho gục ngã, lại có non mọc Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ve-dep-cua-hinh-tuong-cay-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-ngu-van12-c30a19323.html#ixzz5nKK05tST ...Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ve-dep-cua-hinh-tuong-cay-xa -nu- trong- truyen-ngan-rung-xa -nu- ngu-van12-c30a19323.html#ixzz5nKK05tST
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu, Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn rừng xà nu