Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân

1 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 17:01

Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12 Bình chọn:Đoàn người khi phá kho thóc Nhật và lá cờ của Việt Minh. Đây là hiện thực nhưng cũng là ước mơ của những người như Tràng.Phân tích giá trị nhân đạo của truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ...Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và...Xem thêm: Vợ nhặt Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học Giá trị hiện thực sâu sắcKim Lân là một nhà văn của nông thôn, rất hiểu người nông dân, lại là người trong cuộc của cái nạn đói khủng khiếp này, nên ông đã dựng lên trong Vợ nhặt một bức tranh cô đúc mà đầy đủ, khái quát mà cụ thể, khắc sâu thành ấn tượng rõ nét:Bức tranh toàn cảnh về nạn đói khủng khiếp năm 1945 với cảnh người đói bồng bế, dắt díu nhau xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ”, “bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma và sau đó là “người chết như ngả rạ”, “thây nằm còng queo bên đường”, không khí vẩn lên mùi gây cùa xác người”, rồi “mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt” và “tiếng hờ khóc tỉ tê trong đêm khuya Cái đói đã tràn đến xóm ngụ cư, ùa vào gia đìXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichgiatrihienthuctrongtacphamvonhatcuakimlannguvan12c30a166.htmlixzz5nKH2L7NN Phân tích giá trị thực tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Đồn người phá kho thóc Nhật cờ Việt Minh Đây thực ước mơ người Tràng • Phân tích giá trị nhân đạo truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 • Phân tích giá trị nhân đạo tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12 • Phân tích giá trị độc đáo tình mà Kim Lân tạo dựng tác phẩm VợPhân tích tình truyện Vợ nhặt Kim Lân, từ nêu lên giá trị thực Xem thêm: Vợ nhặt - Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học Giá trị thực sâu sắc Kim Lân nhà văn nông thôn, hiểu người nông dân, lại người nạn đói khủng khiếp này, nên ông dựng lên Vợ nhặt - tranh cô đúc mà đầy đủ, khái quát mà cụ thể, khắc sâu thành ấn tượng rõ nét: Bức tranh tồn cảnh nạn đói khủng khiếp năm 1945 với cảnh người đói bồng bế, dắt díu xanh xám bóng ma, nằm ngổn ngang khắp lều chợ”, “bóng người đói dật dờ lại lặng lẽ bóng ma sau '“người chết ngả rạ”, “thây nằm còng queo bên đường”, khơng khí vẩn lên mùi gây cùa xác người”, “mùi đốt đống rấm nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt” “tiếng hờ khóc tỉ tê đêm khuya" Cái đói tràn đến xóm ngụ cư, ùa vào gia đì Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-gia-tri-hien-thuc-trong-tac-pham-vo-nhat-cua-kim-lan-ngu-van12-c30a166.html#ixzz5nKH2L7NN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân, Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm vợ nhặt của kim lân

Từ khóa liên quan