Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của kim lân trong truyện ngắn vợ nhặt là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn hãy phân tích để chứng minh cho ý kiến trên

1 143 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:56

Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Kim Lân trong truyện ngắn Vợ nhặt là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn. Hãy phân tích để chứng minh cho ý kiến trên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tình huống Vợ nhặt độc đáo và hấp dẫn là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của nhà văn Kim Lân.Phân tích nghệ thuật dựng truyện trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích hình ảnh gia đình có người vợ nhặt trong truyện “Vợ nhặt” của Kim Lân Ngữ...Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân Ngữ Văn 12Phân tích tình huống truyện Vợ nhặt của Kim Lân, từ đó nêu lên giá trị hiện thực và...Xem thêm: Vợ nhặt Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiĐối với nghệ thuật truyện ngắn, tạo ra được một tình huống độc đáo mới lạ làm bật nổi vấn đề, bật nổi tâm trạng, tư tưởng, tính cách của các nhân vật và chủ đề của tác phẩm là một điều có ý nghĩa then chốt. Một truyện ngắn đặc sắc là nhờ được tổ chức chung quanh một tình huống như thế, và Vợ nhặt của Kim Lân là một trường hợp tiêu biểu.II. Thân bàiVợ nhặt đã tạo ra được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn:1. Đó là tình huống nhân vật Tràng, một anh nhà nghèo xấu xí, dân ngụ cư (bị người làng coi thường), giữa lúc đói khát lại lấy được vợ. Đó là một điều lạ, vì hai lí do:+ Người như Tràng mà lấy được vợ, thậm chí có vợ theo+ Thời buổi đói khát này, người như Tràng, nuôi thân chẳng xong mà đi lấy vợ.Nhưng điều tường không thế nào có được, lại đã xảy ra, đã trở thành hi thực. Bời vì, nếu không phải năm đói, ngườXem thêm tại: https:loigiaihay.commottrongnhungsangtaonghethuatdacsaccuakimlantrongtruyennganvonhatladaxaydungduocmottinhhuongtruyendocdaovahapdanhayphantichdechungminhchoykientrennguvan12c30a178.htmlixzz5nKFmhgUC Một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc Kim Lân truyện ngắn Vợ nhặt xây dựng tình truyện độc đáo hấp dẫn Hãy phân tích để chứng minh cho ý kiến - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tình Vợ nhặt độc đáo hấp dẫn sáng tạo nghệ thuật đặc sắc nhà văn Kim LânPhân tích nghệ thuật dựng truyện truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích hình ảnh gia đình có người vợ nhặt truyện “Vợ nhặt” Kim Lân - Ngữ  Phân tích bối cảnh nhặt vợ truyện Vợ nhặt Kim Lân - Ngữ Văn 12  Phân tích tình truyện Vợ nhặt Kim Lân, từ nêu lên giá trị thực Xem thêm: Vợ nhặt - Kim Lân Học trực tuyến Môn Văn học I Mở Đối với nghệ thuật truyện ngắn, tạo tình độc đáo lạ làm bật vấn đề, bật tâm trạng, tư tưởng, tính cách nhân vật chủ đề tác phẩm điều có ý nghĩa then chốt Một truyện ngắn đặc sắc nhờ tổ chức chung quanh tình thế, Vợ nhặt Kim Lân trường hợp tiêu biểu II Thân Vợ nhặt tạo tình truyện độc đáo hấp dẫn: Đó tình nhân vật Tràng, anh nhà nghèo xấu xí, dân ngụ cư (bị người làng coi thường), lúc đói khát lại lấy vợ - Đó điều lạ, hai lí do: + Người Tràng mà lấy vợ, chí có vợ theo! + Thời buổi đói khát này, người Tràng, ni thân chẳng xong mà lấy vợ Nhưng điều tường khơng có được, lại xảy ra, trở thành hi thực Bời vì, khơng phải năm đói, ngườ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-trong-nhung-sang-tao-nghe-thuat-dac-sac-cua-kim-lan-trong-truyenngan-vo-nhat-la-da-xay-dung-duoc-mot-tinh-huong-truyen-doc-dao-va-hap-dan-hay-phan-tich-de-chung-minhcho-y-kien-tren-ngu-van-12-c30a178.html#ixzz5nKFmhgUC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của kim lân trong truyện ngắn vợ nhặt là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn hãy phân tích để chứng minh cho ý kiến trên, Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của kim lân trong truyện ngắn vợ nhặt là đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo và hấp dẫn hãy phân tích để chứng minh cho ý kiến trên

Từ khóa liên quan