Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

5 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:21

Giáo án Ngữ văn lớp Tuần 22 Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA (Hồ Chí Minh) A-Mục tiêu học: -Hiểu tinh thần yêu nước truyền thống quý báu DT ta Nắm NT nghị luận chặt chẽ, sáng gọn,có tính mẫu mực văn -Nhớ câu chốt câu có hình ảnh so sánh B-Chuẩn bị: -GV: Hình ảnh Bác Hồ -HS: Bài soạn C-Tiến trình lên lớp: I-HĐ1:Khởi động (5 phút) Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ: Đọc thuộc lòng tục ngữ người xã hội ? Nêu n nét đặc sắc ND, NT tục ngữ 3.Bài Chúng ta biết văn nghị luận viết nhằm xác lập cho ng đọc, ng nghe t.tưởng, q.điểm Muốn văn nghị luận phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ, d.chứng thuyết phục Những t.tưởng, q.điểm nghị luận phải hướng tới g.quyết n v.đề có thực đời sống có ý nghĩa, có t.dụng Trong kho tàng văn nghị luận VN, TTYNCNDT c.tịch HCM đánh giá n văn nghị luận kiểu CM tiêu biểu, mẫu mực văn làm sáng tỏ chân lí: DT VN nồng nàn yêu nước II-HĐ2:Đọc-Hiểu văn (20 phút) Hoạt động thầy-trò Nội dung kiến thức Giáo án Ngữ văn lớp -Em biết tác giả HCM qua thơ A-Tìm hiểu bài: ? Em g.thiệu vài nét tác giả HCM ? I-Tác giả, tác phẩm -Dựa vào c.thích *, em nêu xuất xứ văn Bài văn trích Báo cáo c.trị c.tịch HCM Đại hội lần thứ II, tháng 2.1951 Đảng LĐ +Hd đọc: Giọng mạch lạc, rõ ràng, dứt khoát VN thể tình cảm II-Kết cấu: +Giải thích từ khó *Thể loại: Nghị luận -Bài văn nghị luận v.đề ? (Lòng u nước *Bố cục: phần n.dân ta) -MB (Đ1): Nhận định chg lòng -Câu văn giữ vai trò câu chốt thâu tóm yêu nước ND v.đề nghị luận ? (Dân ta có -TB (Đ2,3): CM n b.hiện lòng lòng nồng nàn yêu nước) yêu nước -Tìm bố cục văn ?và lập dàn ý theo trình tự -KB (Đ4): Nhiệm vụ chúng lập luận ? ta -Hs đọc đoạn Đoạn nêu ? III- Phân tích: -Ngay phần MB, HCM cương vị c.tịch 1-Nhận định chung lòng yêu nc thay mặt toàn Đảng toàn dân ta k.định nc: chân lí, chân lí gì? -Dân ta có lòng nồng nà u -Em có nhận xét cách viết câu văn tác nước Đó truyền thơngd q báu giả ? ta +Gv: Lời văn ngắn gọn, vừa p.ánh LS, vừa nhìn nhận đánh giá nêu cảm xúc LS, đạo lí ->Câu văn ngắn gọn DT =>Cách nêu luận điểm ngắn gọn, -Em có nhận xét cách nêu luận điểm giản dị, mang tính thuyết phục tác giả HCM ? cao -Lòng yêu nước n.dân ta nhấn mạnh Giáo án Ngữ văn lớp lĩnh vực ? Vì ? (Đấu tranh chống giặc ngoại xâm.Vì đ.điểm LS DT ta phải chống ngoại xâm nên cần đến lòng u nước) ->Điệp từ kết hợp với ĐT, tính từ -Em tìm n hình ảnh bật đoạn tả hình ảnh sức cơng phá ?(Nó kết thành…lũ cướp nước) sóng- Gợi tả sức mạnh -Em có nhận xét cách dùng từ tác giả ? lòng yêu nước, tạo khí Nêu t.d cách dùng từ ? mạnh mẽ cho câu văn, thuyết phục người đọc +Hs đọc đoạn 2,3 Hai đoạn có n/v ? -Để làm rõ lòng u nước, tác giả đưa n 2-Chứng minh biểu chứng cớ cụ thể ? (Lòng yêu nước lòng yêu nc: q.khứ LS DT lòng yêu nước ngày đồng bào ta) *Lòng yêu nước q.khứ - Lòng yêu nước q.khứ xác nhận LS DT: chứng cớ LS ? -Trước đưa d.c, tác giả k.định điều ? -Thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, , Vì tác giả lại k.định ? ( Vì Q.Trung, th.đại gắn liền với chiến công hiển hách LS chống ngoại xâm DT) -Chúng ta có q tự hào n trang -Em có nhận xét cách đưa d.c tác giả LS vẻ vang đ.v ? -Các d.c đưa có ý nghĩa ? ->D.chứng tiêu biểu, liệt kê theo trình tự th.gian LS -LS Dt AH mang truyền thống yêu nước từ ngàn =>Ca ngợi n chiến công hiển hách xưa nối dòng chảy th.gian, LS chống ngoại xâm của mạch nguồn sức sống DT biểu DT Giáo án Ngữ văn lớp câu chuyển ý, chuyển đoạn Đó câu *Lòng yêu nước ngày ? đồng bào ta: -Em có nhận xét câu văn chuyển ý này? -Đồng bào ta ngày c xứng -Để CM lòng yêu nước đồng bào ta ngày đáng với tổ tiên ta ngày trước nay, tác giả đưa d.c ? ->Câu văn chuyển ý tự nhiên chặt chẽ -Các d.c đưa theo cách ? -Từ cụ già đến cháu -D.chứng trình bày theo kiểu câu có mơ -Từ n c.sĩ , đến n cơng chức hình chung ? C.trúc d.c có q.hệ với -Từ n nam nữ cơng nhân , cho ? (Mơ hình LK: Từ đến để làm đến n sáng tỏ chủ đề đ.v: Lòng yêu nước đồng bào ->Liệt kê d.c vừa cụ thể, vừa toàn ta k.chiến chống TD Pháp) diện -Các d.c đưa có ý nghĩa ? +Hs đọc đoạn Đoạn em vừa đọc nêu ? =>Cảm phục, ngưỡng mộ lòng -Tìm câu văn có sd hình ảnh s.sánh ?Hình ảnh yêu nước đ.bào ta s.sánh có t.d ? k.c chống TD Pháp -Hình ảnh s.sánh có ý nghĩa ? -Theo lập luận tác giả lòng u nước 3-Nhiệm vụ chúng ta: tồn dạng ? -Tinh thần yêu nước -Em hiểu lòng yêu nước thứ q trưng bày lòng u nước cất giấu kín ->Hình ảnh s.sánh độc đáo dễ đáo ? hiểu -Trong bàn bổn phận chúng ta, tác giả =>Đề cao t.thần yêu nước bộc lộ q.điểm yêu nước ? Câu n.dân ta văn nói lên điều ? -Lòng u nước tồn -Em có nhận xét cách lập luận tác giả ? dạng: +Gv: Kết thúc viết Báo cáo c.trị +Có trưng bày -> nhìn Giáo án Ngữ văn lớp hiểu thầm hứa với người vận dụng thấy vào thực tế c.tác Và ngày +Có cất giấu kín đáo nay, đọc văn c hiểu rõ để suy ngẫm ->khơng nhìn thấy =>Cả sâu thêm lòng, trí tuệ t.năng Bác, đáng quí làm theo lời Bác dạy: Phát huy t.thần yêu nước -Phải sức giải thích tun cơng việc cụ thể ngày, việc truyền h.tập, l.động ứng xử với người =>Động viên tổ chức khích lệ III-HĐ3:Tổng kết (5phút) tiềm yêu nước -Nêu n nét đặc sắc ND NT văn bản? người -Qua văn em hiểu thêm c.tịch HCM ? ->Đưa hình ảnh để diễn đạt lí lẽ – (Chúng ta hiểu thêm kính trọng lòng Dễ hiểu, dễ vào lòng người HCM dân, với nc; hiểu thêm tài trí tuệ Người văn chương kể thơ IV-Tổng kết ca văn xuôi) IV-HĐ4: Luyện tập(10 phút) *Ghi nhớ: sgk (27 ) -Viết đ.v theo lối liệt kê khoảng 4,5 câu có s.d mơ hình liên kết “từ đến” ? B-Luyện tập: V-HĐ5:Đánhgiá(2 phút) -Gv đánh giá tiết học VI-HĐ6:Dặn dò(3 phút) -Học thuộc lòng đoạn 2, học thuộc ghi nhớ -Soạn bài: Câu đặc biệt ... -Để làm rõ lòng yêu nước, tác giả đưa n 2-Chứng minh biểu chứng cớ cụ thể ? (Lòng yêu nước lòng yêu nc: q.khứ LS DT lòng yêu nước ngày đồng bào ta) *Lòng yêu nước q.khứ - Lòng yêu nước q.khứ xác... HCM ? cao -Lòng yêu nước n .dân ta nhấn mạnh Giáo án Ngữ văn lớp lĩnh vực ? Vì ? (Đấu tranh chống giặc ngoại xâm.Vì đ.điểm LS DT ta ln phải chống ngoại xâm nên cần đến lòng yêu nước) ->Điệp từ... ngoại xâm của mạch nguồn sức sống DT biểu DT Giáo án Ngữ văn lớp câu chuyển ý, chuyển đoạn Đó câu *Lòng yêu nước ngày ? đồng bào ta: -Em có nhận xét câu văn chuyển ý này? -Đồng bào ta ngày c
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Giáo án Ngữ văn 7 bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Từ khóa liên quan