phat bieu khai mac thi tuyen truyen vien gioi nam 2018

2 179 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 16:09

BÀI PHÁT BIỂU Tại buổi khai mạc Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” huyện X, lần II năm 2018 Kính thưa: -……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - Thưa quý vị Đại biểu, thưa tồn thể đồng chí Thực Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/6/2018 UBND huyện X việc tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” huyện X, lần II năm 2018 Hôm nay, thay mặt UBND huyện, xin chào mừng quý vị đại biểu, thí sinh dự Hội thi cổ động viên cổ vũ Hội thi Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội, cầu nối phương tiện thiếu việc đưa pháp luật đến gần với người dân Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực thơng qua nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, buổi tuyên truyền tập huấn, thông tin lưu đợng, hợi diễn tiểu phẩm có nợi dung tun truyền pháp luật, tổ chức hợi thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ, … Trong năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đạt kết đáng ghi nhận, đặc biệt công tác tuyên truyền miệng thực tốt, tổ chức buổi tuyên truyền thu hút hàng trăm người tham gia,… Đạt kết một phần nhờ góp sức đợi ngũ cán bợ làm cơng tác tun truyền phải kể đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật sở Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đến công tác này, đạo quan chuyên môn tham mưu củng cố, kiện tồn đợi ngũ báo cáo viên, tun truyền viên pháp luật đưa đội ngũ vào hoạt động hiệu Nhằm tiếp tục phát huy kết đạt được, hôm UBND huyện X tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi, lần II, năm 2018 Ngồi mục đích chung nâng cao hiệu công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, với Hội thi này, Ban Tổ chức mong muốn thông qua Hội thi nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật rèn luyện kỹ tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật sở; tạo điều kiện cho tuyên truyền viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Sau Hội thi, tuyên truyền viên vận dụng kỹ năng, kiến thức vào việc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu phố, xóm, ấp ngày tốt Một lần nữa, chào mừng quý vị đại biểu thí sinh tham dự hội thi hôm nay, đồng thời, ghi nhận nhiệt tình, nghiêm túc tham dự hợi thi đồng chí Mong thí sinh phát huy hết lực, trình đợ tham gia dự thi nghiêm túc trung thực Trong trình diễn hợi thi, Ban giám khảo cần chấm điểm thật công tâm, khách quan để chọn thí sinh thật xuất sắc đề nghị BTC Hợi thi biểu dương, khen thưởng, đồng thời lựa chọn thí sinh tham dự hợi thi cấp tỉnh Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, Thay mặt UBND huyện, xin tuyên bố khai mạc Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” huyện X, lần II, năm 2018 Chúc thí sinh thể phần thi thật xuất sắc, chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, chúc Hội thi thành công tốt đẹp Xin cảm ơn! ... thi hơm nay, đồng thời, tơi ghi nhận nhiệt tình, nghiêm túc tham dự hợi thi đồng chí Mong thí sinh phát huy hết lực, trình đợ tham gia dự thi nghiêm túc trung thực Trong q trình diễn hợi thi, ... BTC Hội thi biểu dương, khen thưởng, đồng thời lựa chọn thí sinh tham dự hợi thi cấp tỉnh Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, Thay mặt UBND huyện, tơi xin tuyên bố khai mạc Hội thi “Tuyên... thi “Tuyên truyền viên giỏi” huyện X, lần II, năm 2018 Chúc thí sinh thể phần thi thật xuất sắc, chúc sức khỏe tồn thể q vị đại biểu, chúc Hợi thi thành công tốt đẹp Xin cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: phat bieu khai mac thi tuyen truyen vien gioi nam 2018, phat bieu khai mac thi tuyen truyen vien gioi nam 2018

Từ khóa liên quan