4 tieu chi t dua đx 18 19

8 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:55

UBND HUYỆN KIẾN THUỴ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN XÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đoàn Xá, ngày 16 tháng 10 năm 2018 CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 A CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Thành phần Hội đồng TĐKT Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà trường thành lập theo định số 25 /QĐ-THĐX ngày 16 tháng 10 năm 2018 hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Xá Thành phần gồm: TT Họ tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Đỗ Văn Đa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng Bùi Đức Nguyên GV- CTCĐ Phó CT Hội đồng Phạm Thị Hiếu Thư ký Hội đồng Thư ký Phạm Minh Liên Phó Hiệu trưởng Thành viên Đỗ Văn Thắng GV-TT tổ 1, 2, Thành viên Nguyễn Mạnh Tuân GV-TT tổ 4, Thành viên Bùi Thị Nghĩa Kế toán-TT tổ VP Thành viên Lương Thị Hòa GV – kiêm TPT Thành viên Lương Khánh Thiện GV-TB TTND Thành viên 10 Ngô Thị Nhài NV-TV-TBT Thành viên Nhiệm vụ Hội đồng TĐK Hội đồng thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ: - Tổ chức phong trào thi đua học tập, đề nghị danh sách HS khen thưởng theo quy định Điều lệ trường tiểu học - Thực Nghị Đại hội Cán công chức viên chức đạo Hiệu trưởng tổ chức thực phong trào thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên, tập thể tổ khối nhà trường Các tiêu chí thi đua giáo viên - Ngày công kỷ luật lao động: 10 - Năng lực chuyên môn: 55 + Chất lượng HS: 10đ + Giờ dạy: 10đ + Giáo án: 10đ + Hồ sơ: 10đ + Các HĐCM: 10đ + Đồ dùng dạy học: 5đ - Công tác chủ nhiệm: 20đ + Quỹ (KHN, ĐH bạn đến trường, học: 10đ + Nền nếp, vệ sinh, lao động: theo sổ trực ban: 10đ - Công tác PCDG: 5Đ đ/c PHT theo dõi, tổng hợp điểm - Công tác XHH XD CSVC, Quỹ BĐD CMHS): 5đ - Hoạt động đoàn thể, hoạt động khác: 5đ + Giao CTCĐ, PHT theo dõi cập nhật, ghi sổ - Điểm thưởng: 10đ: huy động XHH XD CSVC mức trung bình, thưởng theo tỉ lệ % Các tiêu chí thi đua bình xét lần/năm học: HK HK Kết thi đua năm học tính trung bình cộng điểm thi đua HK HK Các trường hợp không dự bình xét thi đua: Cán giáo viên vi phạm quy định thời gian diễn năm học khơng dự bình xét thi đua: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể HS đồng nghiệp - Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam - Cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện HS - Ép buộc HS học thêm để thu tiền Các trường hợp trừ điểm/1 lần vi phạm: - Uống rượu bia, hút thuốc tham gia hoạt động giáo dục nhà trường - Sử dụng điện thoại di động giảng dạy lớp - Thu nộp khoản muộn thời gian quy định tháng (đã thu HS khơng nộp trường) - Gây đồn kết nội B TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: I CÁN BỘ QUẢN LÍ: 100 ĐIỂM Nề nếp (30 điểm) Đảm bảo việc thực buổi trực lãnh đạo có hiệu 10đ Đảm bảo buổi sinh hoạt lãnh đạo, quan, đồn thể 10đ Có theo dõi đạo hoạt động phận phân công phụ trách: 10đ Công tác kế hoạch (20 điểm) Thường xuyên xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng thuộc lĩnh vực phụ trách: 10đ Kế hoạch công tác đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, xác, tính khả thi: 5đ Có tính phối hợp việc thực kế hoạch 5đ Công tác tổ chức, đạo, đánh giá kiểm tra (20 điểm) Tổ chức triển khai thực nhiệm vụ 5đ Có biện pháp kiểm tra nâng cao hiệu trình thực nhiệm vụ 5đ Có tổ chức đánh giá kết thực nhiệm vụ 5đ Có đầy đủ hồ sơ lưu việc tổ chức thực nhiệm vụ 5đ Hiệu cơng tác (35 điểm) Hồn thành tốt kế hoạch đề 10đ Những nội dung kế hoạch hồn thành tốt có tác dụng nâng cao hiệu chung nhà trường 5đ Công tác đổi quản lí (15 điểm) Có phương pháp quản lí khoa học 5đ Sử dụng CNTT phục vụ cơng tác 5đ Có sáng tạo hình thức nội dung lĩnh vực quản lí 5đ II GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: 100 ĐIỂM; GV CHUYÊN BAN: 80Đ Ngày công kỉ luật lao động (10đ) * Nội dung yêu cầu - Thực nghiêm túc số ngày lao động, giấc lên lớp, hội họp năm học - Nghỉ ốm, nghỉ có việc riêng phải xin phép Thực xin phép theo quy định Chế độ thông tin báo cáo - Đi muộn phải báo cáo lí cho Ban giám hiệu trước lên lớp - Mỗi học kì, theo thoả thuận Cơng đồn Nhà trường, giáo viên đổi buổi nhờ bạn dạy thay không buổi * Biểu điểm thi đua - Thực nghiêm túc nội dung yêu cầu nêu đạt 10 điểm (Việc đại hiếu hỉ thân, bố mẹ, vợ, chồng nghỉ ngày không trừ điểm, nghỉ khám thai theo định kì khơng trừ điểm) - Vi phạm nội dung yêu cầu trừ điểm sau: + Nghỉ không lý do: - điểm/lần + Nghỉ có lý xin phép quy định trừ 0,5 điểm/buổi + Đi muộn, sớm 05 phút trở lên so với quy định từ lần thứ trừ 0,5 điểm/lần vi phạm Trường hợp muộn thường xuyên (10 lần/HK) khơng đưa vào bình xét thi đua + Tự ý đổi buổi, đổi giờ: trừ 2đ/1 tiết, buổi (kể dạy, làm việc, kiểm tra áp dụng cho hai người) + Đổi buổi số buổi quy định (3 buổi) trừ 0,1 điểm/buổi + Quản lý dạy yếu, làm việc riêng làm việc, (kể kiểm tra, thi học kỳ), hội họp trừ 1đ/1 lần Năng lực chuyên môn 55đ 2.1 Chất lượng HS (10đ) - Chất lượng giảng dạy giáo viên vào chất lượng kiểm tra cuối kỳ cuối năm học, tính theo nội dung: + Số HS đạt điểm trở lên + Số HS đạt điểm trở lên + Số HS đạt điểm trở lên - Giáo viên dạy mơn học khơng tổ chức kiểm tra định kì, nhà trường xác xuất kiểm tra chất lượng lớp để tính thi đua * Hướng dẫn đánh giá: - Chia bình quân tỷ lệ HS đạt nội dung để tính điểm thi đua Xếp thi đua theo thứ tự, bậc cách điểm - Chất lượng đạt tiêu giao khoán tổ: 8đ - Chất lượng tiến từ 5-dưới 10%: 9đ - Chất lượng tiến từ 10 trở lên%: 10đ 2.2 Giờ dạy: 10đ - Đảm bảo yêu cầu ND, tiến trình; phương pháp dạy mới, có sáng tạo HS tiếp thu bài, vận dụng tốt Học nhóm hợp tác tích cực… - Khơng sử dụng điện thoại dạy trừ trường hợp lãnh đạo gọi, gia đình có việc gấp (phải báo cáo lãnh đạo) Không xúc phạm danh dự, thân thể học sinh - Quản lý tiết dạy đảm bảo - Kết giảng dạy kỳ thao giảng, KTTD Xếp loại Tốt 19-20: 10đ; 18dưới 19: 9đ; Xếp loại 16-dưới 18: 8đ; 14-dưới 16: 7đ; Xếp loại TB: 12-dưới 14: 6đ; 10-dưới 12: 5đ 2.3 Bài soạn, giáo án (10đ) Soạn bài: Đầy đủ trước ngày Nội dung soạn xác, khoa học, đảm bảo yêu cầu kiến thức, phương pháp dạy 2.4 Hồ sơ sổ sách (10đ) - Đủ số lượng hồ sơ theo quy định - Các loại hồ sơ, sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính khoa học hiệu Các loại hồ sơ, sổ sách phải có gắn kết, liên thơng với nhau, đảm bảo thống nhất, đồng việc thực nhiệm vụ giao * HD đánh giá: - Vi phạm nội dung yêu cầu trừ điểm sau: + Thiếu loại hồ sơ trừ điểm + Ghi chép không đầy đủ trừ 0,5 điểm + Ghi chép không cẩn thận, khoa học trừ 0,5 điểm + Thiếu tính gắn kết, liên thông, thống kế hoạch, sổ sách trừ từ đến điểm tuỳ theo mức độ 2.5 Các hoạt động chuyên môn: 10đ a)Tham gia thi, hội giảng: 5đ - GV tham gia thi cấp TP, tra SGD đạt tiết dạy giỏi (hoặc giải Nhất): 5đ; tiết dạy (hoặc giải Nhì): 4đ Giải ba: 3đ; Giải KK:2đ; Được cơng nhận: điểm - Giáo viên tham gia thi cấp huyện, KTTD PGD: GV đạt tiết dạy giỏi (hoặc giải Nhất): 4đ; tiết dạy (hoặc giải Nhì): 3đ Giải ba: 2đ; Giải KK: 1đ; Được công nhận: điểm - Hội giảng cấp trường: GV đạt tiết dạy giỏi: 3đ, khá: 2đ b) Nhận xét, đánh giá HS theo TT 30 sửa đổi, TT 22: 5đ Nhận xét HS phù hợp sát thực, có tính động viên giúp HS tiến (trên thực tế sổ theo dõi chất lượng GD, dự giờ), chi tiết với HS: 5đ (Nhận xét HS chung chung, khơng phù hợp, chấm kiểm tra sai HS trừ 1đ) - Đánh giá nhận xét không đúng, chấm sai quy chế: 0đ 2.6 Sử dụng bảo quản ĐDDH (5đ) * Sử dụng: 3đ: - Sử dụng phương tiện, đồ dùng, ứng dụng CNTT dạy học theo quy định chuyên môn, làm tăng hiệu dạy học: 3đ - Sử dụng phương tiện, TBDH đồ dùng, ứng dụng CNTT dạy học chưa tốt: điểm - Không sử dụng phương tiện, ĐD không ứng dụng CNTT dạy học: 0đ * Bảo quản: 2đ Mượn, trả, bảo quản, tài liệu, SGK, phương tiện, ĐDDH theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng: 2đ - Mượn, trả không quy định, làm cũ nát mức độ vừa phải: 1đ 0,5đ - Quản lý không tốt làm nhàu nát, hỏng hóc nhiều hoặc, thiếu tinh thần trách nhiệm làm hồ sơ thiết bị DH: điểm Công tác chủ nhiệm: (20đ) - Thu nộp loại quỹ: KHN, đồng hành bạn đến trường, tiền học 10đ - Nền nếp lớp học (theo xếp loại sổ trực ban), lao động, vệ sinh (vệ sinh lớp học, sân trường, cá nhân) 10đ Công tác phổ cập (5 điểm) * Nội dung yêu cầu - Huy động 100% số trẻ độ tuổi phổ cập địa bàn giao - Duy trì 100% sĩ số lớp giao - Thực điều tra, cập nhật số liệu sổ sách, phần mềm xác đầy đủ * Biểu điểm thi đua - Duy trì sĩ số: điểm Có HS bỏ học không cho điểm - Điều tra huy động trẻ địa bàn giao: 2đ + Huy động thiếu HS trừ điểm + Điều tra chậm, thiếu, khơng xác, vi phạm nội dung trừ từ 0,5đ đến 1đ Công tác xã hội hoá giáo dục (5 điểm) * Nội dung yêu cầu - Kết hợp với nhà trường tuyên truyền để phụ huynh HS hiểu rõ đường lối sách Đảng, Nhà nước giáo dục, chủ trương ngành Tạo đồng thuận phụ huynh phụ huynh thực tốt nội dung Ví dụ: Thực chương trình giáo dục, dạy buổi/ngày, dạy Tiếng Anh Phonics, dạy Tin học, thực đánh giá mới, tham gia bảo hiểm y tế, đóng góp xây dựng trường lớp,… - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp học: Lớp có nếp tự quản tốt, HS ngoan, có kĩ giao tiếp, ứng xử mực, tham gia tích cực vào hoạt động chung trường, lớp Lấy thi đua tuần lớp để xét - Có mối quan hệ thân thiện, mực với đồng nghiệp, HS phụ huynh HS Tích cực tham gia vào công tác phong trào, hoạt động nhà trường * Biểu điểm thi đua - Thực tốt nội dung, yêu cầu nêu đạt điểm tối đa - Thi đua lớp học xếp theo thứ tự, bậc cách 0,5 điểm - Để xảy tượng ứng xử chưa hay giáo viên với nhau, giáo viên với HS phụ huynh HS tuỳ theo mức độ mà trừ từ 1-5 điểm - Còn để xảy trượng phụ huynh lớp chưa nắm rõ chủ trương, sách giáo dục, kế hoạch trường, lớp chưa có trách nhiệm việc tạo lập mơi trường giáo dục lành mạnh, tích cực tuỳ theo mức độ trừ từ đến điểm - Giáo viên, nhân viên tuỳ theo nhiệm vụ có đóng góp tích cực cho phong trào chung trường bình xét thưởng từ 1-5 điểm cơng tác Hoạt động đồn thể, cơng tác khác (5đ) Làm nộp báo cáo (chính xác, thời hạn) Tham gia đầy đủ, tích cực cơng tác Đồn, Cơng đồn, Hội Chữ thập đỏ, phong trào văn nghệ, TDTT…: 5đ Tham gia đầy đủ chưa tích cực: 4đ Còn đùn đẩy, lí phân công, tùy mức độ cho từ - 3đ Vắng: buổi trừ 1đ, buổi trừ 2đ, buổi trừ 3đ buổi trở lên trừ 5đ III TỔ VĂN PHÒNG: (100 điểm) Quy định thời gian làm việc: Sáng: từ 7h30’ đến 10h 45’ Chiều: Từ 14h đến 16h 30’ Ngày công, nề nếp, tham gia hội họp, sinh hoạt: (50 điểm) Tham gia hoạt động phong trào, hoạt động khác GV Nếu thực tốt đánh giá cho điểm tối đa, khơng thực tốt nhiệm vụ tùy thuộc vào mức độ để đối trừ điểm sau: TT Nội dung Điểm trừ Vắng buổi làm việc không báo cáo với lãnh đạo, không -5đ lãnh đạo đồng ý Vắng họp việc riêng Khơng q lần học kỳ -0đ có lí đáng Quá lần học kỳ -5đ lãnh đạo đồng ý Đi muộn, sớm có lí Khơng q lần học kỳ -0 điểm cá nhân lãnh Quá lần học kỳ -5đ đạo đồng ý Đi muộn, sớm không báo cáo với lãnh đạo, không lãnh -5đ/lần đạo đồng ý Nghỉ chế độ, nghỉ tiêu chuẩn, nghỉ ốm (có giấy bệnh viện), công -0 điểm tác theo phân công tổ chức cấp lãnh đạo Tinh thần trách nhiệm hiệu công việc: (50 điểm) Do lãnh đạo trường đánh giá sau lắng nghe ý kiến từ tập thể Hội đồng, họp tổ Văn phòng đối chiếu kết cơng tác, nhiệm vụ giao vào tiêu chí tự dánh giá Kết phân thành loại sau tt Nội dung Điểm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 45-50 Hoàn thành nhiệm vụ 35-44 Chưa hoàn thành nhiệm vụ Dưới 34 C ĐIỂM THƯỞNG: Tối đa 10 điểm Điểm thưởng không 10 điểm cho thành tích sau: - Lớp Chủ nhiệm xếp loại thi đua tốt (2đ cho học kì) - Có HS tham gia thi: Thi HS giỏi, thi văn nghệ, thể dục thể thao cấp TP, đạt giải khuyến khích huy chương đồng trở lên (2đ/năm học) - Tham gia viết tin, tốt Websitle trường (tối thiểu tin bài/ học kì) (2đ) - Thực tốt công tác XHH GD: vận động nhà đầu tư, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đóng góp xây dựng trường (2đ) - Thực công tác từ thiện, nhân đạo cho đồng nghiệp, HS, cho trường; Giúp đỡ, cứu người gặp nạn xã hội khen ngợi (5đ) D XẾP LOẠI THI ĐUA: Tổng điểm thi đua 100 điểm - Tốt: Từ 95 điểm đến 100 điểm (Cơ sở đăng kí xét CSTĐ cấp có SKKN đạt theo qui định) - Khá: Từ 85 điểm đến 94 điểm (Cơ sở đăng kí xét CSTĐ cấp có SKKN đạt theo qui định) - Trung bình: Từ 75 điểm đến 84 điểm (Cơ sở cơng nhận hồn thành nhiệm vụ) - Yếu: Dưới 74 điểm (Cơ sở xếp loại khơng hồn thành nhiệm vụ) E TRÌNH TỰ ÁP DỤNG VÀ THỦ TỤC XÉT THI ĐUA: Thống tiêu chí đánh giá thi đua thủ tục đăng kí: Đầu năm học Hội đồng thi đua nhà trường thống tiêu chí đánh giá thi đua cách tính điểm tiêu chí thi đua, phổ biến HĐSP TCM tổ chức đăng kí danh hiệu thi đua đầu năm cho thành viên tổ gửi Hội đồng thi đua nhà trường Tiêu chí Đánh giá thi đua áp dụng cho thành viên nhà trường kết thúc năm học Trách nhiệm theo dõi thi đua: - BGH, Cơng đồn, tổ trưởng phân cơng theo dõi lĩnh vực phụ trách có ghi chép để tổng hợp báo cáo định kì với Hội đồng thi đua - Giáo viên, nhân viên, giám sát việc thực thành viên Hội đồng thi đua phản ánh với lãnh đạo nhà trường trường hợp vi phạm chưa phát Thời gian xét thi đua: - Mỗi học kì tổ xét lần, có hồ sơ lưu trữ - Mỗi năm trường xét đợt thi đua theo kế hoạch nhà trường xét vào cuối kì 1, cuối kì 2, điểm lấy điểm trung bình cộng học kỳ để xếp loại thi đua năm - Công bố kết thi đua vào cuối học kì cuối năm học Khen thưởng vào 20 tháng 11 năm học sau Thủ tục xét thi đua: - Mỗi cán bộ, giáo viên tự đánh giá cho điểm xếp loại (theo mẫu HĐ thi đua) - Họp tổ thông qua kết tự xếp loại, đồng thời tổ tiến hành xếp loại bình xét thi đua thành viên (Có biên lập danh sách đề nghị HĐ thi đua xét khen thưởng) - HĐ thi đua tiến hành xét đề nghị tổ duyệt kết - Thường trực HĐ thi đua lập danh sách đề nghị khen thưởng Mức thưởng: Theo quy định hành quy chế chi tiêu nội nhà trường Cơng đồn CHỦ TỊCH CƠNG ĐỒN CHỦ TỊCH HĐTĐKT THƯ KÝ Bùi Đức Nguyên Đỗ Văn Đa Phạm Thị Hiếu ... giỏi, thi văn nghệ, thể dục thể thao cấp TP, đ t giải khuyến khích huy chương đồng trở lên (2đ/năm học) - Tham gia vi t tin, t t Websitle trường (t i thiểu tin bài/ học kì) (2đ) - Thực t t cơng t c... Nhận x t, đánh giá HS theo TT 30 sửa đổi, TT 22: 5đ Nhận x t HS phù hợp s t thực, có t nh động viên giúp HS tiến (trên thực t sổ theo dõi ch t lượng GD, dự giờ), chi ti t với HS: 5đ (Nhận x t HS... quân t lệ HS đ t nội dung để t nh điểm thi đua Xếp thi đua theo thứ t , bậc cách điểm - Ch t lượng đ t tiêu giao khoán t : 8đ - Ch t lượng tiến t 5-dưới 10%: 9đ - Ch t lượng tiến t 10 trở lên%:
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 tieu chi t dua đx 18 19 , 4 tieu chi t dua đx 18 19