KH năm học THĐX 02 10 2018

20 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:50

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG TH ĐOÀN XÁ Số /KH-THĐX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đoàn Xá, ngày 20 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 Căn Chỉ thị Số: 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm chủ yếu ngành giáo dục năm học 2018 - 2019; Căn công văn số 1291/SGDĐT-GDTH ngày 13 tháng năm 2018 Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2018-2019; Căn công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 Số 64/PGDĐT-TH ngày 20 tháng năm 2018 PGD&ĐT huyện Kiến Thụy; Căn vào đặc điểm tình hình chung nhà trường Trường Tiểu học Đoàn Xá xây dựng nhiệm vụ cụ thể năm học 2018-2019 với nội dung sau: A Nhiệm vụ chung Tiếp tục thực việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị gắn liền với viêc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị Trung ương (khóa XII) Tiếp tục giữ vững ổn định trị trật tự an tồn an ninh trường học; khơng ngừng nâng cao phẩm chất trị lối sống lành mạnh tồn thể cơng chức, viên chức, HSSV Thực thường xuyên, thiết thực, hiệu phong trào thi đua với chủ đề: “Đổi sáng tạo dạy học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo” Nâng cao lực đội ngũ giáo viên Tập trung chuẩn bị điều kiện, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới,ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp năm học 2019-2020 Đổi mới mạnh mẽ cơng tác quản lí, quản trị trường học theo hướng phân cấp quản lí, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sáng tạo GV cán quản lí Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dạy học quản lí, sử dụng có hiệu phần mềm quản lí cán bộ, giáo viên, học sinh, quản lí thư viện, quản lý phổ cập, quản lý tài Tiếp tục đạo thực nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thơng mới; việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ định hướng phát triển lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí HS tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh thông qua môn học, hoạt động giáo dục Đổi mới đồng PP dạy, PP học thực đánh giá HS theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT; Tạo hội thuận lợi cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường hòa nhập vào sống; tiếp tục triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1; triển khai dạy học Tiếng Anh theo chương trình mới, Tiếng Anh Victoria cho HS lớp 3, 4, 5; Tiếng Anh Phonics cho HS lớp 1, 2; dạy kĩ sống cho HS toàn trường Duy trì, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi; củng cố CSVC trì trường chuẩn quốc gia mức 1, hồn thành công tác kiểm định chất lượng mức tổ chức dạy học buổi/ngày cho 100% HS lớp 1, 2, 3, 4, Tiếp tục bồi dưỡng HS nhằm giảm tỷ lệ HS yếu, khơng có HS bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để HS ngồi nhầm lớp Đưa nội dung giáo dục văn hố truyền thống vào nhà trường thơng qua trò chơi dân gian, hát dân ca, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, hoạt động văn hố, thể thao, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường địa phương B NHIỆM VỤ CỤ THỂ I Đặc điểm tình hình Quy mô trường, lớp: Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 905 học sinh, phân bổ 27 lớp: Khối 1: có 260 HS Trong đó: khu A có 153 HS (4 lớp), khu B có 107 HS (3 lớp) Khối 2: có 180 HS Trong đó: khu A có 93 HS (3 lớp), khu B có 87 HS (3 lớp) Khối 3: có 149 HS Trong đó: khu A có 88 HS (2 lớp); khu B có 61 HS (2 lớp) Khối 4: có 177 HS Trong đó: khu A có 91 HS (3 lớp); khu B có 86 HS (3 lớp) Khối 5: có 139 HS Trong đó: khu A có 73 HS (2 lớp); khu B có 66 HS (2 lớp) Bình quân HS lớp: 37,7 học sinh/lớp * HS khuyết tật, thiểu trí tuệ (TNTT): em ( Lớp 1: em; lớp 2: em; lớp 3: em; lớp 5: em) Nhân lực Năm học 2018-2019: Biên chế giao: 35 người; (CBQL:2; giáo viên: 29 , TPT: 01; Thư viện, thiết bị: 01; Kế toán –Văn thư: 01; Y tế:: 01 ) Thực đến 10/09/2018 31người: (CBQL: 2; giáo viên:26; TPT: 0; Thư viện, thiết bị: 01; Kế toán: 01; Y tế: 01( hợp đồng) Số giáo viên có 26 (Văn hóa: 23, MT: 01; Âm nhạc: 01, Ngoại ngữ: 01) - Số GV dạy buổi/ ngày 1,2 × lớp = 11 giáo viên (Đủ) - Số GV dạy buổi/ ngày 1,5 × 18 lớp = 27 giáo viên (Thiếu 12 giáo viên) Cơ sở vật chất Năm học 2018 - 2019, sở vật chất nhà trường (đặc biệt phòng học thiếu) - Tổng số phòng học: 22 phòng/ 27 lớp (Thiếu phòng) - Phòng chức năng: 08 phòng (thiếu 11 Phòng) * Thuận lợi: - Có đạo trực tiếp Đảng ủy, UBND xã hoạt động - Chi lãnh đạo thực nhiệm vụ nhà trường lãnh đạo thực nhiệm vụ chuyên môn ngành Mặt hoạt động ln có hệ thống văn Bộ, Sở, PGD & ĐT đạo thường xuyên Nhiệm vụ lãnh đạo chi quán triệt văn bản, chủ trương sách vận dụng vào thực tế địa phương, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học Là đơn vị nghiệp giáo dục nên đội ngũ có trình độ chun mơn nghiệp vụ đạt chuẩn vượt chuẩn; đạo đức tác phong sư phạm mẫu mực, có đồn kết trí cao, nhiệt tình có trách nhiệm với cơng việc giao Các tổ chức Cơng đồn hoạt động ổn định mơi trường thuận lợi cho Cơng Đồn viên học tập, bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức tác phong Đảng viên chi nhiệt tình cơng tác * Khó khăn: khu trường cách xa 2km khó cho cơng tác điều hòa sĩ số Thiếu nhiều GV văn hóa (khơng đủ GV/lớp) nhà trường phải tạm thời dồn từ 27 lớp thành 24 lớp, bình qn 37,7 HS/lớp Có lớp tới 47, 48 HS Dự kiến, trưng dụng phòng chờ GV khu B, ngăn nhà xe khu B thành 01 phòng học để HS di chuyển vào khu A - Đứng trước yêu cầu để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, đối với lớp năm học 2019-2020 Việc xây dựng CSVC số lượng giáo viên biên chế thách thức lớn cho nhà trường năm II Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung vận động phong trào thi đua * Yêu cầu: - Thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, củng cố kết vận động chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" - Thực quy định quản lý tài trường tiểu học, quy định Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu sở giáo dục, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Bộ GD&ĐT ban hành quy định việc tài trợ cho sở giáo dục - Giáo dục đạo đức, kĩ sống cho HS thông qua môn học, hoạt động giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình cộng đồng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức kĩ sống cho học sinh theo Thông tư, thị BGD&ĐT * Chỉ tiêu - 100% CB-GV-CNV có đạo đức tác phong gương mẫu, có tư tưởng vững vàng Tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơng vi phạm đạo đức nhà giáo cư xử mang tính sư phạm với HS - Duy trì sĩ số 100%, khơng để HS ngồi nhầm lớp - 100% HS thực đầy đủ nhiệm vụ HS tiểu học, điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng nội quy HS,… tư vấn vấn đề HS thắc mắc - Đảm bảo nhà vệ sinh khơng có mùi - 100% lớp học có “góc thư viện”, “góc sản phẩm” - 100% HS tham gia phong trào ngoại khoá * Biện pháp - Kiện toàn ban đạo như: Hội đồng TĐKT, kỷ luật; hội đồng tư vấn; ban đạo tuyên truyền ATGT, chống tai nạn thương tích trường học; Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, GV; - Tổ chức tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức như: hệ thống pa nơ - áp phích Tuyên truyền CBGVNV HS phụ huynh chấp hành luật tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm tham gia giao thơng, phòng chống tai nạn thương tích, vào chào cờ đầu tuần, hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khố tích hợp giáo dục môn học - Phối, kết hợp với gia đình cộng đồng để giáo dục đạo đức KNS cho HS thông qua môn học, HĐGD xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa nhà trường - Đưa nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường địa phương Tổ chức cho HS hát Quốc ca Lễ chào Cờ Tổ quốc, tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khoẻ cho HS thông qua tập TD buổi sáng, tập TD III Thực hiện Kế hoạch dạy học Công tác phổ cập giáo dục tiểu học : a) Chỉ tiêu: - Huy động 100% trẻ tuổi địa bàn vào lớp 260 em - Duy trì sĩ số 905 học sinh, đảm bảo khơng có HS bỏ học - Phổ cập độ tuổi toàn trường đạt 99,1% (793/800) - Hồn thành chương trình Tiểu học độ tuổi: 139 em đạt 100% - Phấn đấu lớp học sinh có độ tuổi - Nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT trì PCGD TH mức độ (theo Nghị định 20 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT) KHỐI I SL Số lớp/Số HS II III IV V TOÀN TRƯỜNG % SL % SL % SL % SL % 226 166 127 158 123 27 800 165 99.4 125 98.4 158 100 122 99.2 793 99.1 0.6 1.6 0.0 0.8 0.9 Đúng độ tuổi 223 98.7 Khác độ tuổi 1.3 SL % b) Các giải pháp thực hiện: - Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; Lễ khai giảng năm học mới - Tổ chức “tuần làm quen” đầu năm học mới với lớp nhằm giúp HS thích nghi với mơi trường học tập mới cảm thấy vui thích học - Thường xuyên kèm cặp, bồi dưỡng HS yếu - Hồ sơ phổ cập đầy đủ, thường xuyên cập nhật, ghi chép đẹp, khoa học - Tạo điều kiện giúp đỡ HS có hồn cảnh khó khăn: miễn giảm khoản thu, tặng quà, sách cho học sinh Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh (9 HS TNTT có hồ sơ đánh giá riêng) a) Xếp loại chung lực, phẩm chất– (chỉ tiêu): + Năng lực: - Tốt: 235/896 học sinh Tỉ lệ: 26,2% - Đạt: 660/896 học sinh Tỉ lệ: 79,2% - Cần cố gắng: học sinh Tỉ lệ: 0,1% + Phẩm chất: - Tốt: 714/896 học sinh Tỉ lệ: 20,7% - Đạt: 181/896 học sinh Tỉ lệ: 20,2% - Cần cố gắng: học sinh Tỉ lệ: 0,1% b) Các môn học hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng: - Hoàn thành tốt: 185/896 học sinh Tỉ lệ: 20,6% - Hoàn thành: 710/896 học sinh Tỉ lệ: 79,2% - Chưa hoàn thành: học sinh Tỉ lệ: 0,1% - Hồn thành chương trình lớp học: 896 em = 100% - Hồn thành chương trình Tiểu học: 139 em = 100% c) Khen thưởng: Học sinh hoàn thành xuất sắc: 143/896 học sinh = 16% HS có thành tích vượt trội vượt bậc mặt giáo dục: 209/896 em = 23% Khen học sinh có thành tích đột xuất năm học: 10/896 = 1% Cháu ngoan Bác Hồ: 81% trở lên Các giao lưu: - HS tham gia đạt giải Sơn ca cấp huyện: em - HS tham gia đạt giải Sơn Ca cấp TP: em - HS tham gia đạt giải Việt dã huyện: em - HS tham gia thi vẽ tranh đạt giải: em e) Vở sạch, chữ đẹp: Phấn đấu loại A : 670 em =70% loại B: 226 em = 30% * Dạy học 2buổi/ngày, Tiếng Anh Tin học: - Dạy học buổi/ngày cho HS lớp 1,2,3,4,5: 844 em – 22 lớp - Dạy học buổi/ngày cho HS lớp 3, 4, 5: 61 em – lớp - Dạy Tiếng Anh Phonics cho HS lớp 1, 2: tiết/tuần Dạy tiếng Anh cho HS lớp 3, 4, 5: tiết /tuần Dạy Kỹ sống cho HS toàn trường: tiết/tuần * Các giải pháp thực hiện: - Chỉ đạo tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS việc đẩy mạnh cơng tác Đồn, Đội, cơng tác chủ nhiệm - Tổ chức tốt hoạt động lên lớp, tổ chức tốt giao cấp: Thi văn nghệ, thi kể chuyện sách báo, ATGT, thi tuyên truyền phòng chống ma tuý, Hội khoẻ Phù Đổng 22/12 - Chú trọng giáo dục đạo đức, rèn kĩ sống cho HS thông qua nội dung môn học tất hoạt động giáo dục Đặc biệt tổ chức tốt buổi chào cờ, GDTT vào thứ hàng tuần Bồi dưỡng cho HS tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc bảo vệ tồn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo, có lòng nhân ái, vị tha, có tâm hồn sáng, có đức tính mạnh dạn, tự tin, trung thực thơng qua nội dung môn học - Chỉ đạo thực tốt chương trình phát măng non hàng tuần, hòm thư “Những điều em muốn nói” trọng tun dương gương người tốt, việc tốt, gương đạo đức tốt + Phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày lễ năm: 20/11; 22/12; 3/2; 19/5 + Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS GV theo Thông tư 22/2016 g) Giáo dục Thể chất; Văn nghệ -Thẩm mỹ - Y tế trường học: * Chỉ tiêu: - Tham gia chương trình giáo dục thể chất: 100% - 100% học sinh không bị tai nạn đuối nước, an tồn giao thơng v v - 100% HS tập thể dục đầu giờ, giờ, rửa tay quy trình - 100% HS có thể lực khoẻ mạnh, đủ sức khỏe tham gia học tập - Khám SK định kỳ cho 100% HS lần/năm - 100% HS GD kỹ tham gia GT an tồn, tránh bị xâm hại tình dục, bạo lực học đường phổ cập bơi - GVCN lớp đăng ký tỉ lệ HS tập bơi biết bơi (3 đợt năm học: Đầu năm: 15%, năm: 50%, cuối năm: 75%) - 100% HS mặc đồng phục sẽ, gọn gàng - 100% HS tham gia văn nghệ, múa hát tập thể, tham gia hoạt động NGLL - 100 % HS tham gia mua BHYT Khuyến khích HS mua BHTN * Biện pháp: - Chỉ đạo GV làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn HS thực tốt việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp - Tổ chức may đồng phục cho HS, trì hệ thống máy lọc nước uống cho HS - Hướng dẫn HS kỹ phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, tai nạn giao thơng buổi hoạt động ngoại khóa dạy lồng ghép mơn học Động viên HS học bơi bể bơi nhân tạo, tập bơi địa phương - Tổ chức tốt Tết Trung thu, văn nghệ chào mừng 20/11, HKPĐ 22/12 - Duy trì nề nếp hát đầu giờ, - Tập huấn HS tham gia thi sơn ca cấp cụm, huyện, thành phố - Nâng cao chất lượng dạy hát khố, ơn tập - Có tủ thuốc cộng tác viên BHYT để chăm sóc sức khoẻ cho HS trường Công tác chuyên môn a) Soạn * Chỉ tiêu - 100% GV có giáo án lên lớp, 100 % GV soạn giáo án bài, chương trình, thời khố biểu, quy định chun mơn năm học 2017-2018 Phòng GD&ĐT Bài soạn đảm bảo nội dung kiến thức đủ, xác, có hệ thống, có trọng tâm; câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng; trình bày sẽ, khoa học Trong đó: + Soạn mới: 100% - Hồ sơ: + Tốt: 16/26 đ/c = 61% + Khá: 10/26 đ/c = 39% - GV tham gia thi hồ sơ giáo án đẹp: + Khối 1: đ/c Trần Thị Thúy + Khối 2: đ/c Phạm Thị Thu Hằng + Khối 3: đ/c Đỗ Văn Thắng + Khối 4: đ/c Phượng + Khối 5: đ/c Dung * Các giải pháp thực hiện: - Hướng dẫn GV cụ thể cách soạn cách ghi loại hồ sơ sổ sách - BGH kiểm tra giáo án thường kỳ, đột xuất; nhận xét, rút kinh nghiệm cụ thể; đánh giá thi đua - Thi giáo án hồ sơ đẹp, chất lượng năm lần trường; chuẩn bị tốt hồ sơ, giáo án tham gia thi cụm b) Giảng bài: * Chỉ tiêu: - 100% dạy học theo chuẩn KTKN môn học, sử dụng thành thạo máy vi tính, biết khai thác thông tin mạng Internet 100% GV đứng lớp biết soạn dạy học giáo án điện tử, 50% biết thiết kế giảng E-learning - Mỗi GV đăng ký dạy tiết PP "BTNB" với môn ĐĐ, TNXH khối 1, 2, Khoa học, Lịch Sử-Địa lý khối 4, 5; dạy Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, CGD Tiếng Việt - 100% sử dụng thường xuyên, có hiệu đồ dùng phương tiện dạy học - GV tích cực làm sử dụng đồ dùng Mỗi tổ chuyên môn làm 01 đồ dùng có chất lượng - Xếp loại dạy: + Dạy CGD Tiếng Việt 1: Tốt: 65%; loại Khá: 35%; + Dạy chương trình hành: Tốt: 60%; loại Khá: 40%; - 100% GV nói, viết chuẩn Tiếng Việt - Tổ chức chuyên đề dạy học “PP bàn tay nặn bột”, + Chuyên đề trường: lần/tháng; Chuyên đề tổ chuyên môn lần/tháng + Chuyên đề huyện: Địa lý lớp (tháng 4/2019) * Giải pháp thực hiện: - Chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, cụ thể chuẩn đến nhóm học sinh, tăng cường vai trò chủ động giáo viên việc xây dựng kế hoạch học cho môn học hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, linh hoạt, vừa sức học sinh - Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu dạy Tổ chức chuyên đề, kết hợp với kế hoạch Phòng GD&ĐT, lập kế hoạch chuyên đề cho tổ, khối từ đầu năm học (1 tháng tổ chức chuyên đề khối tổ 02 lần, trường lần, cụm lần) - BGH thường xuyên dự thăm lớp với hình thức đột xuất báo trước Nhận xét rút kinh nghiệm, tư vấn cho GV - Tích hợp dạy học Tiếng Việt nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ quyền thiêng liêng biển đảo; sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an tồn giao thơng; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước, phòng chống HIV/AIDS ) vào môn học hoạt động giáo dục - Tiếp tục triển khai dạy Lịch sử - Địa lí Hải Phòng cho HS lớp 3, 4, - Dạy lồng ghép kiến thức lịch sử, địa lí địa phương lớp môn học - GV tích cực dự đồng chí đồng nghiệp: tuần dự 1-2 tiết - GV tích cực tham gia hội thi GVG cấp trường (tháng 10), huyện tháng 11/2018 - GV tích cực ứng dụng CNTT dạy học c) Đánh giá học sinh * Chỉ tiêu - Giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên qua học, tiết học, hoạt động, kiểm tra, viết hàng ngày học sinh - Giáo viên động viên kịp thời học sinh - Giáo viên nhận xét lời nói học, tiết học - Tổ chức nghiêm túc kì kiểm tra chất lượng nhằm đánh giá thực chất với mức độ nhận thức học sinh theo thông tư 22/2016 * Giải pháp thực hiện: - Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên nâng cao lực, kĩ đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016 : Căn vào chuẩn kiến thức kĩ năng, thực đánh giá học sinh thường xuyên, nhận xét cụ thể sai sót học sinh theo đặc trưng phân mơn, rõ giải pháp tư vấn giúp đỡ học sinh động viên khuyến khích coi trọng tiến ngày học sinh, đảm bảo tính phân hóa cụ thể hóa tới đối tượng, động viên khuyến khích nhẹ nhàng không gây áp lực đánh giá - BGH thường xuyên kiểm tra việc chấm, chữa cho HS GV Công tác bồi dưỡng đội ngũ, giao lưu, thi giáo viên giỏi a) Tư tưởng trị: * Chỉ tiêu: - Trung cấp trị: 5/30 đ/c = 17% - Sơ cấp trị: 25/30 đ/c = 83% - Bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng: từ 02 đ/c trở lên Kết nạp Đảng viên mới: 01 đc * Các giải pháp thực hiện: - Tăng cường bồi dưỡng lực cho đội ngũ giáo viên nội dung, quan điểm đổi mới cơng tác quản lí, đạo cấp học nói chung, cơng tác quản lí đạo việc dạy học nói riêng - Tiếp tục triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Giáo viên tiểu học làm để giáo viên xác định nội dung kế hoạch phấn đấu mặt để đạt yêu cầu theo chuẩn - Tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức để nâng cao hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật công chức viên chức - Cử giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng trị, lớp triển khai học tập nghị Đảng b) Bồi dưỡng trình độ Chun mơn nghiệp vụ: * Chỉ tiêu: - Trình độ Chun mơn: + ĐHSP: 16/31 đ/c = 51,6% + CĐSP: 12/31 đ/c = 38,7% + Trung cấp: 3/31 đ/c = 9,7% - Trình độ tin học: + A: 1/31 đ/c = 3% + B: 30/31 đ/c = 97% - Trình độ Ngoại ngữ: + A: 2/31 đ/c = 6% + B: 27/31 đ/c = 88% + C: 1/31 đ/c = 3% + Đại học (B2): 1/31 đ/c = 3% - Thi GVG cấp TP: 02 đ/c = 8% (Đ/c Tuân); bảo lưu (đ/c Hiếu) - Thi GV giỏi cấp huyện: đ/c =23% (Thúy, Hòa, Thu Hằng, Phượng, Dung) (bảo lưu đ/c: Thiện); - GV giỏi cấp trường: 17đ/c = 65% (Lanh, Huyền, Thực, Nga, Hương, Sim, Thắng, Tròn, Hệ, Hóa, Đơng, Bé, Nguyên, Hằng, Biển, Chiên, Duyên) - GV thi chữ viết đẹp cấp huyện (đ/c Dung, Hương) - GV thi khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học: Đ/c Thiện, Chiên * Các giải pháp thực hiện: - Tham mưu với cấp bố trí đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng, điều tra xếp đội ngũ đảm bảo công bằng, người, việc - Tổ chức cho giáo viên học tập thực tốt quy chế chuyên môn, cập nhật vấn đề mới chuyên môn (1tháng/1lần) - Tổ chức cho giáo viên đăng ký chuyên đề đổi mới công tác giáo dục giảng dạy - Động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho GV học Đại học Sư phạm Tiểu học Tích cực học bồi dưỡng thường xuyên Tạo điều kiện cho GV học ngoại ngữ, Tin học trình độ: B, C c) Cơng tác bồi dưỡng thường xuyên - GV học bồi dưỡng thường xuyên lần/tháng - GV tự giải tốn khó, tự trau dồi, mở rộng vốn từ ngữ, nâng cao kiến thức tiếng Việt; luyện viết bảng, viết vở, rèn kĩ nói viết chuẩn tiếng Việt; tự đọc tập san giáo dục tiểu học, văn tuổi thơ, toán tuổi thơ; tích cực nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu tài liệu sách thiết kế Tiếng Việt CGD Chủ trọng vào chuyên đề theo định hướng SGD PGD: dạy Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, dạy TNXH, Khoa, Sử, Địa theo PP BTNB, dạy tích hợp liên mơn, vận dụng thành tố tích cực chương trình VNEN vào chương trình hành, phát âm chuẩn l/n, - 100% GV tích cực học tập, bồi dưỡng thường xuyên theo lịch PGD, SGD * Công tác nghiên cứu viết sáng kiến - 31 đ/c =100% có sáng kiến cấp trường; đ/c= 20% cấp huyện; đ/c = 6% cấp TP - Mỗi GV đăng kí sáng kiến từ đầu năm học, có kế hoạch thực cụ thể BGH kiểm tra, theo dõi giúp đỡ kiểm nghiệm kết ứng dụng trường - Hội đồng chấm sáng kiến nhà trường có kế hoạch chấm đánh giá theo thời gian quy định năm học lưu hồ sơ * Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học: + Xếp loại Xuất sắc: 12/26 đ/c= 48% + Xếp loại Khá: 14/26 đ/c = 52% Công tác kiểm tra nội * Chỉ tiêu: - Kiểm tra toàn diện 100% GV đứng lớp (26 đ/c): 18 đ/c xếp loại Tốt = 72%, đ/c xếp loại Khá = 28% - Kiểm tra chuyên đề: + Công tác tuyển sinh, Phổ cập, bàn giao chất lượng lớp (Tháng 9/2018 + Công tác CSVC, Thư viện - Thiết bị: lần/năm (9/2018; 5/2019) + Công tác chủ nhiệm; QCCM, Đổi mới PP: lần/năm (10/2018; 3/2019) + Công tác y tế, ATAN trường học, vận động: lần/năm (10/2018; 01/2019) + Công tác thu-chi quản lí tài sản, tài chính, DTHT, buổi/ngày: lần/năm (11/2018; 3/2019) + Cơng tác cơng đồn, Đội TNTP, Hoạt động GDNGLL: lần/năm (10/2018; 4/2019) + Công tác pháp chế, quy chế dân chủ, công khai, kiểm tra (2/2019) * Các giải pháp thực hiện: - Thành lập Ban kiểm tra nội trường học xây dựng kế hoạch kiểm tra nội từ đầu năm học - Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp kết giảng dạy giáo dục GV Kiểm tra, khảo sát kết học tập HS - Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra theo kế hoạch, ghi biên kiểm tra lưu hồ sơ Công tác thư viện, sử dụng thiết bị dạy học - BGH quan tâm đạo công tác thư viện, sử dụng thiết bị dạy học Đồ dùng xếp hợp lí, ngăn nắp Đưa tranh ảnh, đồ dùng dạy học đến tủ đựng đồ dùng lớp học - Chỉ đạo GV thường xuyên sử dụng đồ dùng có hiệu - Mua sách tham khảo, sách giáo viên, sách giáo khoa đủ cho GV sử dụng - Mua báo thiếu niên, toán tuổi thơ, văn tuổi thơ cho giáo viên, HS tham khảo - Cán thư viện làm theo kế hoạch hoạt động đặn - Có sổ theo dõi mượn, trả sách; sổ theo dõi mượn đồ dùng dạy học Có đủ loại sổ sách khác theo quy định - Xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung cho HS nghèo mượn, tham khảo Cơng tác đồn thể a) Đội thiếu niên, Sao nhi đồng * Chỉ tiêu: - Liên đội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, BK TW Đoàn - 100% đội viên, nhi đồng thực tốt điều Bác Hồ dạy nội quy HS - Kết nạp đội viên cho 100% HS lớp 4,5 50% HS lớp - 100% đội viên tham gia đóng góp ủng hộ HS nghèo vùng khó khăn, xây dựng ngơi nhà khăn quàng đỏ, quỹ kế hoạch nhỏ, đàn gà khăn quàng đỏ, hoàn thành tiêu thu gom giấy vụn, tích cực ni lợn siêu trọng tham gia đầy đủ hoạt động nhân đạo từ thiện ngành huyện đoàn đề * Các giải pháp thực hiện: - Duy trì thường xuyên hoạt động chào cờ, sinh hoạt dưới cờ, phát MN (ít lần/tuần) - Triển khai tốt hộp thư điều em muốn nói - Chỉ đạo tốt cơng tác Đội, Sao nhi đồng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho HS - Khuyến khích đội viên nhi đồng chăm đọc làm theo báo đội - Tổ chức tốt Tết Trung thu, thi văn nghệ (20/11), hội khoẻ Phù Đổng ngày 22/12, tuyên truyền phòng chống ma t ATGT - Tích cực tham gia đóng góp giấy vụn, ni lợn siêu trọng, đóng góp tiền ủng hộ vùng khó khăn - Tổ chức tốt Đại hội cháu ngoan Bác Hồ vào cuối năm học b) Cơng tác Cơng đồn * Chỉ tiêu: 10 - Danh hiệu thi đua: CĐCS vững mạnh xuất sắc Cờ thi đua TLĐLĐVN - Trên 85% đạt danh hiệu đồn viên cơng đồn xuất sắc - Đăng ký không sinh thứ - 100% CB-GV-NV đạt loại tốt vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” - 100% ĐVCĐ nữ đạt danh hiệu GV "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" - 100% ĐVCĐ đạt “Gia đình nhà giáo văn hố” - Đăng kí thực Chỉ thị 05 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” * Các giải pháp thực hiện: - Triển khai tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, nhà giáo, người lao động ý nghĩa, tầm quan trọng Chương trình hành động số 34Ctr/TU ngày 04/02/2015 Thành ủy Hải Phòng, kế hoạch ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực Nghị 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đổi mới bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo - Động viên ĐVCĐ tích cực thi GA hồ sơ đẹp, thi GVG cấp, thi GV viết chữ đẹp Thường xuyên học tập nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ - Làm tốt cơng tác thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan học tập, du lịch - Tổ chức tốt lễ kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày QTPN (8/3) - BCH công đoàn thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ĐVCĐ đời sống tinh thần vật chất - Xây dựng quan văn hóa, gia đình nhà giáo văn hóa, thực tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe cho chị em, thực pháp lệnh DS-KHHGĐ, khơng có ĐVCĐ sinh thứ - Động viên CB-GV-CNV thực tốt hiệu ngành, tham gia tích cực đợt thi đua “Dạy tốt - học tốt” chào mừng ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 8/3, 19/5 Cơng tác xã hội hố giáo dục, trì trường chuẩn Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiêu: a) Xã hội hóa giáo dục: - Vận động cá nhân, tổ chức, CMHS ủng hộ tiền mặt bàng vật để tăng cường CSVC trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục nhà trường theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo Khuyến khích tài trợ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học: máy tính, hình ti vi, máy soi bài, lớp học b)KĐCLGD - Bổ sung minh chứng tự đánh giá KĐCL c) Duy trì trường chuẩn quốc gia - Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1, - Sửa, mua mới quạt phòng học; đóng mới hiệu học tập; sửa, mua mới máy tính phòng học - Mua thêm thiết bị đồ dùng dạy học cho lớp, tu bổ đầy đủ sở vật chất cho phòng học - Cải tạo nhà xe khu B thành 01 phòng học - Đảm bảo ATAN trường học, phòng chống cháy nổ 11 * Giải pháp: - Tích cực tham mưu với lãnh đạo UBND huyện, PGD&ĐT, Đảng uỷ, Chính quyền địa phương - Tuyên truyền sâu rộng nhân dân công tác giáo dục, vận động phụ huynh HS hỗ trợ kinh phí để xây dựng, tu bổ CSVC hỗ trợ hoạt động giáo dục - Giáo dục HS có ý thức, có trách nhiệm bảo vệ CSVC lớp học, trường học - Giao cho lớp ký cam kết bảo vệ tài sản lớp - Bổ sung đầy đủ minh chứng theo tiêu chí - Đề nghị UBND huyện, phòng nội vụ biên chế đủ GV, nhân viên Công tác quản lý, lãnh đạo a) Quản lý hành chính: - Hiệu trưởng quản lý tốt kỷ cương nề nếp nhà trường Thực tốt điểm tư cách cán GV Hải Phòng - Chỉ đạo tốt hoạt động đồn thể: Cơng đồn, Ban TTND, công tác Đội, - Nghiêm túc thực qui định quản lý trường học, trọng khâu kiểm tra, đánh giá - Xây dựng quy chế quan Qui định rõ chế độ khen thưởng, kỷ luật - Phân công GV người việc, phù hợp phát huy lực sở trường đồng chí; giao việc, phân cơng trách nhiệm cụ thể, rõ ràng - Hướng dẫn kỹ việc lập kế hoạch tổ chức thực Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Tạo điều kiện CSVC kinh phí để hoạt động, đánh giá kết b) Quản lý đạo chuyên môn: - Chỉ đạo thực tốt vận động:"Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói khơng với lối dạy học - đọc chép, không để HS ngồi nhầm lớp" Bộ GD&ĐT - Chỉ đạo 100% GV thực tốt quy chế chun mơn Tích cực tham gia đợt thi đua "Dạy tốt - Học tốt" năm học - Lập kế hoạch chuyên môn năm học, học kỳ tháng - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết - Chỉ đạo tốt hội thi GV dạy giỏi cấp trường, huyện - Có kế hoạch bồi dưỡng GV tham gia thi PGD SGD tổ chức c) Quản lý CSVC tài - Quản lý tốt CSVC trường học, đồ dùng thiết bị dạy học - Thực nghiêm túc chế độ thu chi tài trường học Làm tốt cơng tác quản lí tài thực “Ba công khai” “Bốn kiểm tra” theo nội dung đổi mới chế tài GD-ĐT Chỉ thị 47/2008/CT-BGD-ĐT ngày 13/8/2008 Bộ GD-ĐT - Thường xuyên cập nhật sổ quản lý tài sản nhà trường, - Thường xuyên kiểm tra CSVC, TBDH, xây dựng kế hoạch tu bổ hợp lý - Duyệt thu chi phù hợp với hoạt động nhà trường, tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động dạy học, mua sắm CSVC, TBDH - Công khai khoản thu-chi nhà trường để toàn thể CB, GV nhà trường biết - Thơng báo tốn thu chi loại quỹ XHHGD đến tồn thể CMHS 3.10 Cơng tác thi đua khen thưởng 12 * Chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học: - Chi vững mạnh tiêu biểu - Trường: Tập thể Lao động xuất sắc - Cơng đồn vững mạnh xuất sắc Cờ Thi đua TLĐLĐ VN - Liên đội vững mạnh xuất sắc - BK TƯ Đoàn b) Cá nhân: - CSTĐ TP: 01 (đ/c Đa) - CSTĐ CS: đ/c = 23% (Thiện, Thúy, Hòa, Tuân, Hiếu, Hằng, Liên) - Lao động tiên tiến: 31 đ/c = 100% - GK UBND huyện: 02 (đ/c Đa, Liên) * Các giải pháp thực hiện: - Đánh giá thi đua dựa kết thực quy chế chuyên môn, kỷ cương nề nếp quan hiệu công việc - Đánh giá thi đua GV dựa kết đợt thi đua dạy tốt- học tốt năm học: Đợt 20/11, 22/12, 26/3 đợt 19/5 - Đánh giá thi đua dựa kết kiểm tra trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục… - Đánh giá kết thi đua dựa kết phấn đấu đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp, tích cực đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng CNTT vào giảng dạy GV Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Kiến Thuỵ (b/c); - ĐU, UBND xã Đồn Xá (b/c); - Các tổ chun mơn nhà trường(t/h); - Lưu: VT Đỗ Văn Đa PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG Tháng 8/2018 Phụ trách Nội dung cơng việc - Sửa chữa mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới - Bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề - Xếp lớp, điều chỉnh biên chế lớp - Sắp xếp bố trí nhân lực kiện tồn chức danh (theo 13 - HT - PHT - HT - HT Bổ sung KH điều lệ trường Tiểu học) - Xếp thời khóa biểu - Các tổ, phận xây dựng kế hoạch duyệt với BGH ngày 31/8/2018; - Chuẩn bị cho năm học mới - Ổn định tổ chức, phân công chuyên môn nhiệm vụ cụ thể cho thành viên hội đồng - Niêm yết thời khố biểu, quy chế chun mơn - Tổ chức ngày Khai giảng năm học 2018-2019 vào ngày 5/9/2018 - Tổ chức cho CBGVNV học tập trị văn thị ngành, quy chế đơn vị - Củng cố trì tốt nề nếp học sinh - Xây dựng kế hoạch nhà trường, dự thảo quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, thời khố biểu duyệt kế hoạch với phòng giáo dục ngày 18/9/2018 - Báo cáo thống kê số liệu đầu năm 9/2018 10/2018 - Tuyên truyền động viên tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký danh hiệu thi đua - Tổ chức tốt hội nghị CBVC năm học 2018 -2019 Vào ngày 20/8/2018 - Chỉ đạo tổ chức Đội tiến hành đại hội - Kiểm tra CĐ, đột xuất việc thực quy chế CM - Chuyên đề trường: Mĩ thuật lớp theo PP Đan mạch (Cường); Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Tốn (Thắng), TĐ (Thu Hằng) - Hồn thiện hồ sơ phổ cập tiểu học độ tuổi CMC năm 2017 - XD kế hoạch triển khai hoạt động “Phòng chống tai nạn thương tích cho HS”; - Tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh, - Các tổ thực chuyên đề theo kế hoạch - Tham mưu đầu tư trang thiết bị trường học - Chỉ đạo thực tốt công tác thư viện chuẩn - Báo cáo kết đăng ký thi đua với PGD&ĐT - Bồi dưỡng GV chuẩn bị thi GVG cấp huyện - Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch - Kiểm tra chuyên đề hồ sơ quy định - Kiểm tra đột xuất việc thực quy chế chuyên môn giáo viên - Chuyên đề trường: Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Tốn (Hương), Tập làm văn (Duyên) - Kiểm tra tồn diện GV - Tổ chức ơn tập KT GKI cho HS lớp 4, - Phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 14 - HT - PHT - PHT - HT - HT - PHT - HT - HT - TPT, GV - BGH - BGH - BGH, CTCĐ - BGH, CTCĐ - PHT - HT - PHT - PHT - HT - HT - PHT - HT - PHT - HT - PHT - PHT - BGH+TT - BGH+TT - BGH, TT - BGH - CTCĐ - BGH, GV - CTCĐ 11/2018 12/2018 1/2019 từ ngày 15/10-> 20/11 - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ VN 20/10 - Tổ chức thao giảng kết hợp thẩm định GVG cấp trường từ 10/10 -> 15/11 - Xây dựng kế hoạch, báo cáo tự đánh giá triển khai công tác tự đánh giá KĐCL - Chuyên đề ATGT - Tiếp tục tổ chức thao giảng kết hợp thẩm định GVG cấp trường, kết thúc trước ngày 15/10/2018 - Chuyên đề trường: Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Âm nhạc (Hòa), Tốn (Biển) - Tổ chức sơ kết thi đua đợt - Tổ chức hoạt động HS chào mừng ngày nhà giáo VN - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 - Thi GVG cấp huyện - Tổ chức kiểm tra tồn diện GV đồng chí - Tăng cường cơng tác dự thăm lớp kiểm tra đột xuất - Tổ chức giao lưu môn học thứ hai hàng tuần - Làm hồ sơ BC kết KĐCL trường tiểu học - Tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị - Chuyên đề trường: Tiếng Việt CGD (Tiết - Nga), Tập đọc (Chiên); rèn nói chuẩn Tiếng Việt, phát âm chuẩn n/l - Tổ chức hoạt động giáo dục HS nhân kỷ niệm ngày 22/12 - Tổ chức KT đánh giá phong trào VSCĐ - Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên - CĐ giao lưu môn học - Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện - Thi GVG TP môn Âm nhạc - Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I - Chuyên đề trường: Tiếng Việt CGD (Tiết – Thực), Khoa học (Dung) - Tăng cường đạo thực tốt Chương trình, kết thúc HK I vào ngày 07/1/2018, Chương trình học kỳ II từ ngày 08/01/2018 - Nộp sơ kết Học kỳ trước ngày 31/01/2019 - Tổ chức xét thi đua sơ kết kỳ I - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần cho HS - Tăng cường rèn chữ giữ cho HS - Tăng cường dự thăm lớp - Kiểm tra tồn diện đồng chí - Giao lưu Tiếng Anh cấp thành phố - Giao lưu GV Viết chữ đẹp cấp huyện 15 - BGH - HT BGH, TPT - PHT - PHT, TT - HT, CTCĐ - BGH, CĐ - BGH, CĐ - BGH, TT - PHT, TT - BGH - PHT, TPT - HT - BGH - BGH, TT - BGH, TPT - PHT - BGH - BGH, TPT - BGH, GVTA - đ/c Hòa - BGH - PHT, TT - BGH - HT - HT+ BTĐ - HT, NVYT - HT, TT, GV - BGH - BGH, TT - BGH, GVTA -PHT, Hằng, Hương 2/2019 3/2019 4/2019 5&6/ 2019 - Tổ chức hoạt động giáo dục HS nhân kỷ niệm ngày 3/2 - Chuyên đề trường: TNXH – PP BTNB (Thiện); Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Đạo đức (Phượng) - Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất - Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu - Tham gia giao lưu Olympic cấp học cấp thành phố - Chỉ đạo nghỉ tết nguyên đán thời gian quy định đảm bảo an toàn, vui vẻ phấn khởi, tiết kiệm - Phát động trồng cây, tổ chức thực báo cáo số liệu cụ thể - Phát động thi đua chào mừng ngày 8/3 26/3 từ ngày 26/2 -> 26/3 - Kiểm tra toàn diện đồng chí -Tham gia giao lưu GV Viết chữ đẹp cấp thành phố - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3 26/3 - Chuyên đề trường môn: Sân chơi trí tuệ : Tốn (Thúy); , Tiếng Anh (Hiếu); CĐ huyện: Tập đọc tích hợp lớp (Tú Sơn) - HT - Giao lưu GV Viết chữ đẹp cấp huyện - PHT, GV - Ban thi đua - Tổ chức hoạt động bổ ích thiết thực cho HS chào mừng ngày 26/3 - Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 8/3 26/3 - Bình xét thi đua đợt 26/3 - Tăng cường công tác kiểm tra dưới nhiều hình thức khác - Kiểm tra tồn diện đồng chí - Tổ chức giao lưu môn học cấp - Chuyên đề trường: Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Đạo đức (Tròn)), Tốn (Ngun); CĐ cấp huyện: Địa lí (Đoàn Xá - Tuân) - Giao lưu GV viết chữ đẹp cấp thành phố - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu - Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 19/5 - Kiểm tra tồn diện đồng chí - Chỉ đạo thực chương trình kế hoạch ơn tập - Chuyên đề trường: Vận dụng thành tố tích cực mơ hình VNEN vào dạy học chương trình hành: Thủ cơng (Hóa); LT&C (Hằng) - Tổ chức kiểm tra cuối năm học - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá xếp loại HS - Tổ chức xét SKKN, xét duyệt thi đua cuối năm - Tổ chức duyệt danh hiệu HS, kết lên lớp lại 16 - BGH+TT - BGH - PHT+ GV - BGH - BGH - BGH, - CTCĐ, TPT - BGH - Hằng, Hương - PHT - PHT+TT - BGH +CĐ - Ban thi đua - BGH - BGH, TT - PHT, TT - BGH, - PHT, GV - GV - CBGVNV - HT, CTCĐ - BGH - BGH - BGH - BGH +TT - Ban thi đua - BGH+ GV - BGH - HT - Xét lên lớp xét HTCTTH 7&8/ 2019 - Tổ chức xét duyệt kết học sinh hồn thành chương trình tiểu học tổ chức lễ trường cho em - Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học với phòng GD ngày 25/5/2019 - Tiến hành đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, đánh giá xếp loại CBCCVC - Đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo Chuẩn - Tổ chức bế giảng tổng kết năm học - Bàn giao học sinh nghỉ hè cho BCH đồn xã - Xây dựng kế hoạch ơn tập hè cho học sinh kiểm tra lại HS chưa hồn thành chương trình TH - Kiểm kê tài sản, Phân công trực hè - Tổ chức hoạt động hè 2019 - Điều tra số trẻ độ tuổi toàn xã - Tổ chức chuyên đề trường - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp - Tổ chức học tập văn thị ngành - Chuẩn bị điều kiện thiết yếu cho khai giảng năm học mới UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG TH ĐOÀN XÁ - HT - BGH, GV, NV - BGH - BGH, TPT - HT - BGH - HT - PHT - PHT - BGH - HT - HT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đoàn Xá, ngày 15 tháng năm 2018 DANH SÁCH Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 17 100% CBCCVC đăng kí danh hiệu lao động tiên tiến TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Chức danh Họ tên Đỗ Văn Đa Phạm Minh Liên Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Mạnh Tuân Trần Thị Thúy Lương Khánh Thiện Lương Thị Hòa Vũ Thị Hiếu Bùi Đức Nguyên Đỗ Văn Thắng Đỗ Thị Hương Vũ Thị Hằng Nga Ngô Thị Đông Đinh Thị Thực Đào Thị Biển Ngô Thị Hệ Đỗ Thị Chiên Đào Thị Lanh Ngô Thị Huyền Đặng Thị Duyên Phùng Thị Hóa Bùi Thị Nghĩa Đỗ Thị Bé Nguyễn Thị Sim Phạm Thị Thu Hằng Trần Thị Phượng Nguyễn Thị Dung Ngơ Thị Nhài Bùi Thị Tròn Phạm Việt Cường Bùi Thị Yến HT PHT GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV TVĐD GV GV Y tế Danh hiệu đạt CSTĐ CS LĐTT CSTĐ CS LĐTT LĐTT LĐTT CSTĐ CS LĐTT CSTĐ TP LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT Danh hiệu đăng kí Ghi CSTĐ TP CSTĐ CS CSTĐ CS CSTĐ CS CSTĐ CS CSTĐ CS CSTĐ CS CSTĐ CS LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT PHỤ LỤC Chỉ tiêu cụ thể môn học hoạt động giáo dục; phát triển lực phẩm chất học sinh: Nội dung Mức độ Khối Khối Khối Khối Khối Tổng 256 179 147 177 137 896 HTT 44 43 39 33 26 185 18 Tỉ lệ 20.65 Các môn học HĐGD HT 211 136 108 144 111 710 79.24 CHT 0 0 0.11 Năng lực Tốt Đạt CCG Phẩm chất Tốt Đạt CCG 56 199 256 204 51 45 134 179 139 40 33 114 147 120 27 61 116 177 158 19 40 97 137 93 44 235 660 896 714 181 26.23 73.66 0.11 100.00 79.69 20.20 0.11 * Chất lượng môn đánh giá điểm số: Môn học Điểm T Việt 9.1 7.8 5.6
- Xem thêm -

Xem thêm: KH năm học THĐX 02 10 2018 , KH năm học THĐX 02 10 2018