Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây chi nhánh Cần Thơ

68 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 14:11

cơ sở lý thuyết về hoạt động huy động vốn, Các chỉ số đánh giá hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng, tình hình huy động vốn của ngân hàng Phương Tây Cần Thơ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI : Hoạt động tiền tệ tín dụng Ngân hàng vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế quốc gia Người ta thiết lập kinh tế hiệu chừng chưa xây dựng sách tài – tiền tệ, hệ thống Ngân hàng khả đảm bảo việc thu hút phân bổ hiệu nguồn tài Trước đây, nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh tế phát triển nước ta thiếu vốn trầm trọng, thiếu lớn sức huy động vốn, chất lượng công tác cho vay vốn, thiếu thị trường vốn với môi trường pháp lý phù hợp điều kiện cần thiết để động viên thu hút nguồn vốn tiềm tàng kinh tế Vốn nhiều cần phải tìm phuowgn thức huy động “lơi” vốn khỏi nơi nắm giữ Quản lý sử dụng tốt vốn huy động, khả cho vay vốn để đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế nhu cầu khách hàng vấn đề ý quan tâm, khơi thơng dòng vốn nhiệm vụ quan trọng việc hoạch đính sách kinh tế Mặt khác, để tồn phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư với tốc độ nhanh, ổn định hòa nhập với phát triển chung kinh tế giới, Ngân hàng Thương mại Việt Nam phải quan tâm nhiều đến công tác huy động vốn cho vay vốn Trong nghiệp đổi nay, thực thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước không huy động nhiều nguồn vốn, sử dụng hiệu cho vay vốn thu lợi nhuận để thực mục tiêu khác Vấn đề hình thành thị trường vốn ngày trở nên xúc kinh tế, nòng cốt thị trường phải ngân hàng Thương mại Vì ngành ngân hàng đảm đương nhiệm vụ nặng nề tiếp tục đổi tuân thủ nguyên tắc chế thị trường thông lệ quốc tế nhằm huy động cho vay hiệu đáp ứng vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao kinh tế quốc dân Từ sau năm 1988 Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tâychi nhánh Cần Thơ thực bước vào hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chi nhánh xác định vấn đề huy động vốn cho vay vốn điều kiện định kinh doanh giai đoạn Trong hoạt động bên cạnh thành công không nhỏ đạt chi nhánh gặp phải khó khăn, hạn chế cần phải tháo gỡ đồng thời đưa giải pháp hữu hiệu để khơng ngừng hồn thiện Một vấn đề “làm để đủ vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cho vay vốn phục vụ kinh doanh sản xuất ” Những giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn cho vay vốn vấn đề tính thời sự, cấp bách Ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh Cần Thơ nói riêng Đứng trước yêu cầu công đổi thách thức thời đại, toán hoạt động hiệu cơng tác huy động vốn cho vay vốn, nhằm bù đắp thiếu hụt vốn đầu tư vấn đề quan tâm hàng đầu hoạt động Ngân hàng thương mại Xuất phát từ thực tiễn trên, em chọn đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây chi nhánh Cần Thơ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : 1.2.1 Mục tiêu chung : Đề tài nghiên cứu tình hình huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây - Chi nhánh Cần Thơ Trên sở đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn cho vay Ngân hàng, qua giúp cho Ngân hàng ngày phát triển bền vững 1.2.2 Mục tiêu cụ thể : - Phân tích tình hình huy động vốn cho vay vốn NHTMCP Phương Tây - Đánh giá tình hình huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Tây - Chi nhánh Cần Thơ qua năm 2008-2010 - Đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Tây - Chi nhánh Cần Thơ 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU : 1.3.1 Không gian : - Đề tài thực thơng qua phòng tín dụng Ngân Hàng TMCP Phương Tây - Trụ sở : 127 Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 1.3.2 Thời gian : Vì thời gian nghiên cứu hạn chế nên số liệu sử dụng cho luận văn từ năm 2008 - 2010 Luận văn thực thời gian từ 21/02/2011 đến 02/05/2011 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu : Đề tài chủ yếu tập trung phân tích số liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn cho vay vốn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Tây chi nhánh Cần Thơ từ năm 2008 đến năm 2010 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Một số sở lý thuyết hoạt động huy động vốn a) Khái niệm hoạt động huy động vốn Huy động vốn hoạt động chủ yếu quan trọng ngân hàng thương mại Hoạt động mang lại nguồn vốn giúp ngân hàng thực hoạt động khác như: cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ ngắn hạn cho khách hàng Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại thực hành vi mở tài khoản để thực toán cho khách hàng huy động loại tiền gửi định kỳ lãi Trong giai đoạn sơ khai hoạt động ngân hàng, nghiệp vụ đơn hoạt động cất giữ tài sản giá nhắm mục đích đảm bảo an tồn, lúc này, người phải trả phí người gửi tiền ngân hàng, khoản tiền xem đơn vật kí gửi hồn tồn khơng đóng vai trò nguồn vốn ngân hàng thương mại, tiền lúc không xem tiền tệ theo nghĩa nó, khơng khả luân chuyển, không sinh lợi nhuận Khi nhu cầu tín dụng gia tăng, nghiệp vụ ngân hàng phát triển, vị bị đảo ngược, ngân hàng người phải trả phí (lãi suất – giá tín dụng), nguồn tiền kí gửi thay đổi vai trò nó, trở thành nguồn vốn khả dụng lớn ngân hàng thương mại Chính vậy, trái ngược với q khứ, ngân hàng người phải nài nỉ khách hàng gửi tiền Nếu trước đây, ngân hàng người bị động quan hệ nay, hầu hết tất ngân hàng sách, phương thức để lôi kéo nguồn tiền gửi phương thức huy động vốn ngày trở nên quan trọng, phong phú đa dạng thể nói, nay, hoạt động huy động vốn hoạt động quan trọng liên quan đến sống ngân hàng thương mại Xuất lâu đời không ngừng phát triển, thay đổi với phát triển ngân hàng thương mại, nội hàm khái niệm hoạt động huy động vốn thay đổi đáng kể, quy mô hình thức thể Hơn nữa, gần khơng tìm định nghĩa hồn thiện hoạt động khơng thống hồn toàn quan điểm Đặc biệt, khác biệt cách hiểu đề cập vấn đề khía cạnh khác Phổ biến việc sử dụng thuật ngữ khía cạnh không chuyên, đặc biệt ngôn ngữ thường nhật xã hội báo chí Khái niệm huy động vốn sử dụng hoạt động ngân hàng thương mại nói hẹp khơng rõ ràng nhất, nhiều trường hợp không thống nội hàm thân khái niệm Nhưng nhìn chung khái niệm dùng chủ yếu đề cập đến hoạt động đặc trưng ngân hàng thương mại nhận tiền gửi hình thức nhất, cụ thể nhận tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi khơng kì hạn khác Một cách khơng thức, khía cạnh kinh tế nhiều cách tiếp cận với riêng khái niệm này, tương đồng phạm vi thường rộng khái niệm đề cập nội hàm chúng thường không đồng Cách tiếp cận thông thường nghiên cứu chuyên ngành kinh tế, tài ngân hàng tiếp cận khái niệm huy động vốn từ nguồn gốc nguồn vốn Chẳng hạn, nguồn vốn chia thành vốn tự có, vốn huy động, vốn vay, vốn tiếp nhận, vốn khác Chính vậy, hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại lúc bao gồm việc khởi tạo nguồn vốn ban đầu cho hình thành vốn điều lệ việc tạo lập nguồn vốn cấp (một phận nguồn vốn tự có) ngân hàng thương mại Tuy nhiên, nhắc đến nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại, số tài liệu chun ngành đơi lúc cách tiếp cận hẹp Chẳng hạn, số giáo tài liệu giảng dạy trường khối kinh tế tài đề cập đến hình thức ngiệp vụ huy động vốn thường bao gồm: Hình thức tiền gửi tốn, hình thức tiền gửi tiết kiệm, chứng tiền gửi, hình thức tiền gửi đặc biệt khác thể xem cách tiếp cận thiên tính kinh tế mang nặng tính nghiệp vụ thiết nghĩ đơi lúc khả gây tâm lí thiên lệch chủ thể tiếp nhận Vẫn biết tiếp cận từ khía cạnh này, quan điểm nhà nghiên cứu cố nhấn mạnh tính lợi nhuận hoạt động ngân hàng thương mại nghĩa rằng, loại trừ hình thức khác (ví dụ khoản vay thị trường liên ngân hàng) việc đảm bảo nguồn vốn, đảm bảo khả khoản ngân hàng thương mại, vơ hình chung bỏ qua kênh quan trọng việc đảm bảo hoạt động bình thường, an tồn ngân hàng Như vậy, đưa định nghĩa hoạt động huy động vốn sau: “Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại hoạt độngngân hàng tìm kiếm nguồn vốn khả dụng từ chủ thể khác nhằm đảm bảo vận hành bình thường, hiệu thân theo quy định pháp luật” b) Ý nghĩa hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả ngân hàng sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ khác như: toán, chiết khấu, chi trả séc… Như vậy, cơng tác huy động vốn tác dụng định đến nghiệp vụ tín dụng, tốn ngân hàng thương mại Với mục tiêu đạt lợi nhuận cao việc kinh doanh tiền tệ, đó, ngân h àng phải phối hợp chiến lược huy động vốn chiến lược khác với Trong chế thị trường ngày nay, công tác huy động vốn ngân hàng thương mại cạnh tranh gay gắt Mỗi ngân hàng đua tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn vốn từ người dân Do nguồn vốn phần cho sống nên ngân hàng chiến lược thu hút vốn riêng nhiều giải pháp khác Vì nói cơng tác huy động vốn ý nghĩa định cho tồn ngân hàng c) Các hình thức huy động vốnVốn tiền gửi Tiền gửi số tiền khách hàng ngân hàng hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm hình thức khác Tiền gửi hưởng lãi không hưởng lãi phải hoàn trả cho người gửi tiền Tiền gửi huy động ngân hàng chia theo nhóm khách hàng - Tiền gửi tổ chức kinh tế: Là tiền gửi từ doanh nghiệp từ đơn vị kinh tế khác Nhóm khách hàng thường gửi tiền ngân hàng để thuận tiện cho việc kinh doanh giao dịch họ Tuy nhiên, lúc họ gửi tiền vào ngân hàng với mục đích sinh lời dạng tiền gửi kỳ hạn Do đó, nhóm khách hàng thường gửi tiền vào ngân hàng hình thức sau: + Tiền gửi khơng kỳ hạn (tiền gửi toán): Là loại tiền gửi mà gửi vào, khách hàng gửi tiền rút lúc mà không cần phải báo trước cho ngân hàng, ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu khách hàng Do nguồn vốn không ổn định nên ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất thấp + Tiền gửi kỳ hạn: Là loại tiền gửi mà khách hàng gửi tiền vào ngân hàng thỏa thuận loại thời hạn với ngân hàng để chọn loại thời hạn gửi tiền thích hợp Khách hàng gửi tiền theo thời hạn rút tiền đến hạn Tuy nhiên, thực tế yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi ngân hàng thường cho phép khách hàng rút tiền trước thời hạn không hưởng lãi suất, hưởng mức lãi suất thấp hơn, thông thường lãi suất tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi cá nhân hộ gia đình: Là phận thu nhập tiền cá nhân hộ gia đình gửi ngân hàng Tiền gửi nhóm khách hàng bao gồm: + Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền cá nhân hộ gia đình gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết kiệm, hưởng lãi theo qui định ngân hàng nhận gửi tiết kiệm bảo hiểm theo qui định pháp luật bảo hiểm tiền gửi Đây hình thức huy động tiền gửi theo kiểu truyền thống ngân hàng Tiền gửi tiết kiệm chia làm hai loại: Tiết kiệm kỳ hạn tiết kiệm khơng kỳ hạn + Tài khoản tiền gửi cá nhân: Là loại tiền gửi mà cá nhân mở tài khoản ngân hàng để sử dụng cho việc tốn khơng dùng tiền mặt ký séc, sử dụng cho loại thẻ tốn Vì vậy, tài khoản tiền gửi cá nhân góp phần tăng cường nguồn vốn cho ngân hàng thương mại, đời sống vật chất người dân nâng lên nên nhiều cá nhân mở tài khoản tiền gửi + Tiền gửi khác: Ngoài hai loại tiền gửi trên, ngân hàng thương mại khoản tiền gửi như: Tiền gửi vốn chuyên dùng, tiền gửi tổ chức tín dụng khác, tiền gửi Kho bạc Nhà nước  Vốn huy động chứng từ giá Giấy tờ giá chứng nhận tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn xác nhận nghĩa vụ trả nợ khoản tiền thời gian định, điều kiện trả lãi điều khoản cam kết khác tổ chức tín dụng người mua Ở Việt Nam, ngân hàng thương mại cần huy động số vốn lớn thời gian ngắn ngân hàng phát hành loại giấy tờ kỳ phiếu ngân hàng mục đích, trái phiếu ngân hàng chứng tiền gửi - Giấy tờ giá ngắn hạn: Là giấy tờ giá thời hạn đến năm bao gồm kỳ phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu giấy tờ giá ngắn hạn khác - Giấy tờ giá dài hạn: Là giấy tờ giá thời hạn từ năm trở lên kể từ phát hành đến hết hạn, bao gồm trái phiếu, chứng tiền gửi dài hạn giấy tờ giá dài hạn khác  Nguồn vốn vay Trong trường hợp cần vốn gấp với số lượng lớn cần thiết để bù đắp thiếu hụt tạm thời buộc ngân hàng thương mại phải vay ngân hàng khác ngân hàng Trung ương Nguồn vốn vay bao gồm: - Vay tổ chức tín dụng: Tình trạng thiếu vốn hay thừa vốn ngân hàng thời điểm tượng bình thường lúc nguồn vốn huy động vào ít, khơng đáp ứng nhu cầu khoản ngân hàng buộc ngân hàng phải vay ngân hàng khác Ngược lại trường hợp huy động nhiều hạn chế đầu ra, tức ngân hàng thừa ngân quỹ, ngân hàng cho ngân hàng khác vay để hạn chế thiệt hại chi phí trả lãi Ưu điểm nguồn vốn vay giúp ngân hàng tận dụng nguồn vốn lớn thời gian ngắn nhược điểm phải trả lãi suất cao vốn huy động - Vay ngân hàng Trung ương: Trong vai trò người điều hành sách tiền tệ quốc gia Ngân hàng Trung ương thực nghiệp vụ cho vay ngân hàng trung gian vai trò điều tiết lượng cung ứng tiền Vì vậy, nhu cầu, ngân hàng thương mại ngân hàng Trung ương cho vay vốn Ngân hàng Trung ương cho ngân hàng trung gian vay hình thức sau: + Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng: Là hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Trung ương cho ngân hàng thương mại cho vay khách hàng + Chiết khấu chứng từ giá trị ngắn hạn + Cho vay đảm bảo cầm cố chứng từ giá Ngồi hình thức cho vay trên, Ngân hàng Trung ương thực cho vay bổ sung toán bù trừ ngân hàng thương mại Trong trường hợp đặc biệt, phủ chấp thuận, Ngân hàng Trung ương cho vay tổ chức tín dụng tạm thời khả tốn - Nguồn vốn hình thành tốn: Từ việc tổ chức thực toán doanh nghiệp cá nhân, ngân hàng huy động phận vốn đáng kể từ quy định ký quỹ tốn Trong q trình thực tốn qua ngân hàng khách hàng, ngân hàng thương mại huy động vốn tiền tệ nhàn rỗi hình thức sau: Do chênh lệch thời điểm trích tài khoản người phải trả thời điểm ghi cho người thụ hưởng; Trong q trình tốn, số hình thức tốn phải lưu ký tiền vào tài khoản riêng, ví dụ: Séc bảo chi, thư tín dụng, thẻ tốn ký quỹ… - Nguồn vốn khác: Ngồi ra, ngân hàng tận dụng nguồn vốn ủy thác đầu tư, tài trợ phủ nước ngồi để đầu tư cho chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 2.1.2 Một số sở lý thuyết hoạt động cho vay vốn a) Khái niệm hoạt động cho vay vốn Cho vay vốn hình thức cấp tín dụng tổ chức tín dụng đóng vai trò hoạt động quan trọng trình vận hành tổ chức tín dụng Theo khoản 16 Điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc hồn trả gốc lãi” b) Ý nghĩa hoạt động cho vay vốn Thứ nhất, ngân hàng hoạt động cho vay vốn nhằm mục đích giúp ngân hàng thu lợi nhuận từ tiền lãi cho vay đầu tư vào mục đích khác đem lại nhiều lợi ích cho đơn vị Thứ hai, Chính phủ hoạt động cơng cụ nhằm điều tiết kinh tế Trong thời kỳ khủng hoảng lạm phát hoạt động cho vay vốn ý nghĩa vơ quan trọng Khi kinh tế thừa vốn, mức lạm phát cao Chính phủ thơng qua ngân hàng nhà nước thu hút tiền để điều chỉnh 10 - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng, tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến chi nhánh Xây dựng văn hóa giao dịch riêng cho chi nhánh như: phong cách, thái độ văn minh, lịch đội ngũ cán nhân viên, cách trang phục riêng mang nét đặc trưng ngân hàng - Công bố thơng tin tài để khách hàng tiếp cận, nắm bắt nhằm thu hút khách hàng quan hệ với ngân hàng hạn chế rủi ro thông tin; - Gửi phiếu trưng cầu ý kiến dân, thơng qua hình thức thống kê trắc nghiệm thu nhập, phương thức phục vụ nhu cầu phục vụ Nếu phương thức thuận tiện lợi cho người gửi chọn, từ định hình thức huy động phù hợp với nhận thức người dân thời kỳ, khu vực đơn vị - Thực tốt công tác tiếp thị thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng hình thức truyền truyền hình cơng tác huy động vốn; đẩy mạnh tiếp thị khuyến mại hấp dẫn Hai là, đẩy mạnh đầu tư cho hoàn thiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng cách đồng Để chất lượng dịch vụ huy động vốn chi nhánh đáp ứng yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi chi nhánh phải không ngừng cải tiến, nâng cấp công nghệ, để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động cách vững chắc, định hiệu vốn đầu tư; Trong lĩnh vực thẻ, chi nhánh sử dụng cơng nghệ thẻ tính bảo mật yếu, giới chuyển sang sử dụng công nghệ thẻ chip Theo tiêu chuẩn EMV tổ chức giới, từ năm 2006, ngân hàng thành viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khơng chuyển sang dùng cơng nghệ thẻ chip phải chịu khoản phạt hàng năm 50.000 USD Vậy chi nhánh cần sớm nâng cấp công nghệ thẻ có, đưa thẻ chip vào hoạt động Trong việc mở rộng 54 mạng lưới ATM nên nghiên cứu để dầu tư lắp đặt mý ATM hệ mới, cho phép nạp tiền qua máy Ba là, thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trường Do vậy, ngân hàng thương mại nói chung chi nhánh Cần Thơ nói riêng muốn tồn phát triển khơng cách khác phải nâng cao sức cạnh tranh mình, cách thiết lập chiến lược cạnh tranh động hiệu Nội dung chiến lược bao gồm: - Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: công việc quan trọng để thực chiến lược cạnh tranh hiệu Chi nhánh phải so sánh thường xuyên sở so sánh sản phẩm, lãi suất, hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng với ngân hàng địa bàn, từ thấy thuận lợi bất lợi ngân hàng minh để tiếp tục phát huy sở trường cải thiện điểm chưa hoàn chỉnh chi nhánh - Phải tạo lòng tin cao độ cho khách hàng: lòng tin tạo hình ảnh bên chi nhánh, là: số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ khả giao tiếp đội ngũ nhân viên chi nhánh, trang bị kỹ thuật công nghệ, vốn tự có, khẳ tài chính, đặc biệt hiệu an toàn tiền gửi, tiền vay hình ảnh bên ngồi chi nhánh đại điểm, trụ sở, biểu tượng - Phải tạo khác biệt cho chi nhánh: người, ngân hàng hay chi nhánh phải đặc điểm riêng biệt Phải tạo đặc điểm, hình ảnh mình, mà ngân hàng ngân hàng khác khơng sản phẩm, dịch vụ cung ứng, lái suất, kênh phân phối, hoạt động quảng cáo, khuyến mại, giao tiếp - Đổi phong cách giao dịch đổi tác phong giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh cán nhân viên, phong cách thân thiện tận tình, chu đáo, cởi mở tạo lòng tin cho khách hàng Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán nhân viên chi nhánh Thực đoàn kết nội bộ, kiên chống biểu tiêu 55 cực hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ngân hàng Bốn là, tiếp tục tăng cường hoạt động sách huy động vốn với cấu hợp lý Trong năm gần tốc độ tăng trưởng dư nợ ngân hàng cao tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tự huy động Các hình thức huy động truyền thống tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tổ chức kinh tế, kỳ phiếu mục đích với nhiều kỳ hạn khác hình thức gửi gọn rút gọn khó thu hút thêm vốn nhàn rỗi Tình hình đòi hỏi phải nhiều hình thức huy động tiền gửi đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Chính ví mà đa dạng hóa phát triển dịch vụ liên quan đến hoạt động huy động vốn điều quan trọng bởi, kinh tế xã hội phát triển, cạnh tranh bình đẳng ngày nâng cao, việc thu hút nguồn vốn huy động phụ thuộc nhiều vào việc cung cấp dịch vụ đa dạng dịch vụ liên quan đến tiền gửi khách hàng như: lãi suất phù hợp với tình hình kinh tế thị trường để vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vừa đáp úng mục tiêu cạnh tranh, thực giúp khách hàng hoạt động toán hộ, chi trả hộ loại phí dịch vụ (phí bảo hiểm, điện thoại, phí sử dụng nước ) khách hàng, tăng cường loại hình ngân hàng nhà Chú trọng cơng tác dịch vụ khách hàng, giúp khách hàng hiểu ngân hàng từ quan hệ tốt - Cần phải xây dựng sách cho loại khách hàng khách hàng số đặc điểm khác tính chất hoạt động, quy mơ vốn, tình hình tài chính, nhu cầu tài Việc phân định rõ ràng giúp cho chi nhánh điều chỉnh hợp lý, việc tính mức lãi suất đầu vào, đầu ưu tiên sử dụng dịch vụ - Ngoài ra, chi nhánh cần chủ động đề nghị kết hợp với ngân hàng cấp đưa nhiều phương thức tiền gửi tiết kiệm thơng thường như: mở hình thức tiết kiệm học đường, tiết kiệm gửi theo niên kim, tiết kiệm xây dựng cho đối 56 tượng cụ thể phân nhóm Cải tiến khâu giao dịch nhằm tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng chi nhánh - Phát hành loại giấy tờ giá nội tệ ngoại tệ, từ thu hút quan tâm khách hàng Năm là, mở rộng hoạt động huy động vốn Ngân hàng cần chiến lược huy động vốn đa dạng bao gồm việc mở rộng đối tượng khách hàng gửi tiền, đa dạng hố hình thức gửi tiền mở rộng đến tầng lớp dân cư, mở rộng hình thức huy động vốn, áp dụng hình thức huy động vốn lãi suất bậc thang, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm bảo hiểm, tiết kiệm bảo đảm vàng, ngoại tệ Phát triển dịch vụ trọn gói như: thu, chi hộ tiền mặt, dịch vụ nhà, dịch vụ qua Internet mở rộng hình thức gửi tiền, bao gồm tiền gửi tiết kiệm, phát triển hình thức tốn thẻ tín dụng, khoản tiền gửi trung dài hạn , đa dạng hoá loại tiền huy động, tổ chức kiểm sốt, phân tích điều kiện tình hình huy động vốn thời điểm thời kỳ để biện pháp hữu hiệu tăng khả huy động vốn Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, nhu cầu đời sống sinh hoạt người dân nâng lên rõ rệt Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu chi trả người dân ngày thuận tiện Người dân không cần phải nắm giữ nhiều tiền nhà mà mua sắm đầy đủ thông qua tài khoản cá nhân Việc mua sắm tiêu dùng tích luỹ hai khoảng thời gian hồn tồn tách biệt, Ngân hàng cần phải hình thức huy động phù hợp như: gửi nơi rút nhiều nơi, gửi lần rút nhiều lần gửi nhiều lần rút lần Bằng hình thức này, Ngân hàng thu hút lượng vốn nhàn rỗi nằm dân, cán công nhân viên chức Mặt khác vừa tạo thuận vừa tạo thêm tích luỹ cho người gửi, đặc biệt tạo nguồn vốn ổn định cho Ngân hàng Để nguồn vốn tiếp tục tăng trưởng, Chi nhánh cần phải quan tâm đến sách khách hàng, sách lãi suất Nếu thực lãi suất huy động hợp lý, hấp dẫn thu hút ngày nhiều khách hàng vào Ngân hàng gửi tiền 57 Sáu là, thực điều chỉnh lãi suất linh hoạt - Bằng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn kỳ hạn, cấu lãi suất thích hợp để hấp dẫn khách hàng gửi tiền - Ngân hàng phải ổn định lãi suất huy động mình, trường hợp phải sụt giảm lãi suất, Ngân hàng cần giải thích với khách hàng tạo cho họ ổn định tâm lý Cần nhiều hình thức áp dụng lãi suất ưu đãi với số tiền gửi lớn kỳ hạn gửi dài, gửi tiết tiệm tích luỹ cho phép rút phần theo nhu cầu khách hàng, tặng quà khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng kèm theo dịch vụ hỗ trợ toán, chuyển tiền thuận lợi cho khách hàng Bảy là, nâng cao việc thực sách khách hàng - Chi nhánh cần hồn thiện cho sách khách hàng hợp lý hiệu Tư vấn hỗ trợ người dân làm thủ tục liên quan đến gửi tiền,hướng dẫn người dân cách sử dụng tiền nhàn rỗi hợp lý, đồng thời giúp người dân hiểu rõ vai trò dịch vụ tiện ích Ngân hàng - Ngân hàng nên tìm hiểu nguyên nhân khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác để biện pháp thích hợp nhằm khơi phục lại trì quan hệ tốt với khách hàng Cử cán nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt khả giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng số dư tiền gửi lớn 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY Bên cạnh việc huy động vốn ngày nhiều với biện pháp linh hoạt, hấp dẫn Ngân hàng phải nỗ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Để tránh đồng tiền bị đóng băng, làm tăng doanh thu lợi nhuận chi nhánh phải biện pháp thực phù hợp việc huy động cho vay vốn nhằm mang lại hiệu kinh doanh ngày cao Với thực tế sử dụng vốn Ngân hàng năm qua xét thấy nhiều vấn đề Ngân hàng cần phải cải thiện nhằm đạt mục tiêu kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận Vì vậy, Ngân hàng Phương Tâychi nhánh Cần Thơ cần phải thực số vấn đề sau để 58 nâng cao hiệu sử dụng vốn mình, sau số giải pháp điển hình nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay: Một là, xác định mục tiêu cụ thể hợp lý Cần xác định rõ đối tượng phục vụ nhu cầu vay khách hàng Hiện nay, sống phát triển nhanh, người dân đạt nhiều mục tiêu sống đà vươn tới mục tiêu Nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh hay mong muốn khơng đơn nhu cầu thiết yếu người dân mà giá trị vơ hình việc nâng cao vị giá trị khách hàng xã hội Các sản phẩm dịch vụ cho vay ngân hàng giúp người dân biến ước mơ thành thật thu nhập họ đáp ứng nhu cầu Với tiềm lớn vậy, thị trường điều kiện thuận lợi để Western Bank phát triển hoạt động tín dụng Vì vậy, ngân hàng cần nghiên cứu thật chi tiết xác nhu cầu thị trường để định hướng phù hợp, điều chỉnh hợp lý cấu vốn dnahf cho hoạt động Hai là, mở rộng nguồn vốn Đối với ngân hàng hay tôt chức tín dụng khác, nguồn vốn khoản khơng thể thiếu, sở để ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận Huy động nguồn vốn lớn nguồn cho vay, công việc trước cho vay ngân hàng huy động vốn Đó huy động vốn từ dân cư, tổ chức, thị trường liên ngân hàng Trước hết, để tăng nguồn vốn ngân hàng cần phải tăng vốn điều lệ Bởi trước hết, chắn giúp ngân hàng chống đỡ lại nhũng rủi ro gặp phải hoạt động cho vay Bên cạnh đó, nguồn vốn tự định quy mơ cho vay tối đa ngân hàng Hơn nguồn vốn tự khẳng định uy tín ngân hàng thị trường khách hàng Trong thời gian vừa qua, vốn điều lệ chi nhánh tăng lên nhiều song quy mơ nhỏ bé 59 Nếu ngân hàng nguồn vốn chủ sỏ hữu lớn, uy tín cao thị trường liên ngân hàng, cúng dễ dàng huy động vốn dân chúng họ tin tưởng Mặt khác, tăng vốn điều lệ giúp cho cổ phiếu ngân hàng giao dịch thị trưởng chứng khốn đem lại nguồn vốn lớn cho ngân hàng Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng dịch vụ Hầu hết nhân viên ngân hàng ý phục vụ đối tượng khách hàng mà quên khách hàng tiềm năng, khơng thái độ chủ động tiếp thị ngân hàng với khách hàng mới, làm giảm ảnh hưởng ngân hàng tới cộng đồng Việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mặt để nhân viên làm chủ công nghệ đại mà ngân hàng triển khai Mặt khác, để nâng cao hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, tạo dựng hình ảnh niềm tin cơng chúng Đội ngũ nhân viên ngân hàng cần đảm bảo số lượng lẫn trình độ, lực phải cử đào tạo thường xuyên nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt đội ngũ cán tín dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển ngân hàng Chun mơn hóa trách nhiệm cho cán tín dụng: lập phận giao dịch với khách hàng, tổ thẩm định, tổ xử lý nợ, cán nhiệm vụ riêng khơng bị chi phối nhiệm vụ khác, bảo đảm tính khách quan cách tuyệt đối từ khâu tiếp xúc với khách hàng, thẩm định vay xử lý thu hồi nợ quan trọng, giúp Chi nhánh cho vay, thu hồi nợ gốc hạn, lợi nhuận cao giảm tối đa nợ xấu Bốn là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng Trên thực tế, doanh nghiệp hay cá nhân sử dụng hiệu mục đích nguồn vốn vay, chưa kể đến thái độ khơng hợp tác, trì hỗn khơng muốn trả nợ ngân hàng Còn trường hợp kẻ giả danh, mạo nhận để chiếm dụng vốn bất hợp pháp, gây tổn hại nghiêm trọng cho 60 ngân hàng kết hoạt động lẫn danh tiếng thị trường Vì thế, việc xây dựng hệ thống thơng tin hoàn chỉnh phục vụ cho hoạt độngcần thiết Ngân hàng cần xây dựng trung tâm thơng tin phòng ngừa rủi ro riêng biệt, với chức thu thập, lưu trữ phân tích, tổng hợp thông tin, thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình hoạt động khách hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng, nhằm cung cấp cách đầy đủ, kịp thời xác thơng tin làm sở để lựa chọn khách hàng Khi lựa chọn cần ý đến tư cách khách hàng, phải tình hình tài lành mạnh, nguồn thu nhập ổn định trả nợ cho ngân hàng định kỳ Việc lựa chọn khách hàng ý nghĩa quan trọng hạn chế rủi ro cho ngân hàng, bảo đảm vốn cho vay phải thu đầy đủ gốc lãi thời hạn Năm là, tăng cường cơng tác kiểm sốt trước sau cho vay Đây công việc thiếu hoạt động cho vay tín dụng Việc làm giúp ngân hàng ngăn ngừa hành vi lừa đảo, sử dụng vốn vay sai mục đích, trái pháp luật Cán tín dụng dễ lơ cơng tác kiểm sốt sau cho vay giai đoạn mở rộng cho vay, khố lượng khách hàng tăng phạm vi cho vay mở rộng mà quên kiểm tra đôn đốc khách hàng trả nợ đến kỳ hạn Điều khiến cho nợ hạn ngân hàng tăng lên Vì vậy, khơng giám sát trước cho vay, cho vay mà sau giải ngân tiền vay, cán tín dụng phải tiếp tục kiểm tra khả phát huy hiệu vốn vay thơng qua tình hình tài chính, tiêu thụ sản phẩm đồng thời kiểm tra tình hình thực kế hoạch trả nợ Tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng lơ ngân hàng việc giám sát, sử dụng vốn vay trái phép gây tổn thất cho ngân hàng Sáu là, hồn thiện cơng tác thẩm định tài sản đảm bảo Thẩm định tài sản đảm bảo ảnh hưởng định đến mức cho vay khả thu hồi nợ khách hàng không trả nợ cho Ngân hàng Do Ngân hàng nên thành lập tổ thẩm định tài sản đảm bảo, tổ độc lập với phòng tín dụng 61 thực thẩm định yêu cầu để đảm bảo tính khách quan sau cho vay đồng thời giảm bớt phần cơng việc cho cán tín dụng Tổ thẩm định phải kiến thức chun mơn thị trường, giá hàng hoá, am hiểu nhạy bén với tiến khoa học kỹ thuật để nắm bắt diễn biến thị trường điều kiện phức tạp tài sản đảm bảo Thực qui định tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh thực đầy đủ thủ tục đem đến cho Ngân hàng thuận lợi khó khăn sau: + Hạn chế nhiều rủi ro xảy ra, giảm bớt thiệt hại nợ hạn tài sản chấp làm đảm bảo, Chi nhánh để định cho vay hay không + Điều làm giảm lượng khách đến xin vay số lượng doanh nghiệp, khách hàng uy tín kinh doanh thực hiệu quả, quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng Bảy là, phát triển sách giao tiếp, marketing Trên thực tế, nhu cầu dân cư vay vốn lớn Tuy nhiên, số lượng khách hàng đến chi nhánh chưa nhiều cơng tác giao tiếp, marketing sản phẩm ngân hàng chưa đủ mạnh nên khách hàng chưa thơng tin cụ thể dịch vụ ngân hàng Vì việc tiến hành chiến lược quảng cáo tiếp thị tạo hiệu tích cực, vừa giúp ngân hàng mở rộng hoạt động vừa mang lại nguồn thu nhập cao Việc quảng cáo khuyếch trương cần tiến hành rầm rộ, ạt qua phương tiện thơng tin đại chúng đủ Chương trình quảng bá hiệu tiếp xúc trực tiếp với đối tượng vay vốn, người thực nhu cầu vay vốn điều kiện khẳ trả nợ phù hợp Đây q trình giới hạn thị trường mục tiêu ngân hàng Chi nhánh tổ chức buổi hội thảo dành cho người nhu cầu vay vốn, thơng qua chun viên tín dụng trình bày rõ thủ tục 62 giải đáp thác mắc khách hàng Điều mang lại hiệu lớn, chi phí lại rẻ so với việc quảng cáo truyền hình Ngồi số giải pháp khác như: - Thực rà sốt, đánh giá tình hình nợ, định kỳ phân loại để nắm rõ thực trạng dư nợ tín dụng Rà sốt, quản lý danh mục tín dụng Ngân hàng để đảm bảo thực mục tiêu đề - Tổ chức xem xét, thẩm định kỹ, chặt chẽ trước cấp khoản tín dụng nội dung quan trọng l đánh giá dự phòng khả xảy rủi ro - Thực hoàn chỉnh, bổ sung quản lý chặt chẽ hồ sơ tín dụng Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ việc lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng - sách khen thưởng, giao tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, thu nợ hạn đến cán - Tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế địa bàn để xem xét đánh giá nhu cầu vốn tương lai, khả trả nợ vay phát sinh - Ngân hàng phải theo dõi việc sử dụng vốn khách hàng, xem khách hàng thực đầy đủ điều khoản thoả thuận hợp đồng để đảm bảo Ngân hàng thu hồi nợ gốc lẫn lãi nghĩa người sử dụng vốn lợi mà Ngân hàng lợi 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Nhìn chung năm qua quan tâm đạo sâu sắc kịp thời Ngân hàng cấp trên, giúp đỡ cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể nổ lực cấp lãnh đạo toàn thể nhân viên Ngân hàng hoạt động Ngân hàng đạt kết tốt - Nguồn vốn huy động chuyển biến tích cực, tiền gửi dân cư tăng nhanh qua năm Bên cạnh việc trọng khai thác sản phẩm dịch vụ đa dạng hóa hình thức huy động, Chi nhánh giao tiêu cho phòng ban cán cơng tác huy động vốn góp phần ổn định thị phần vốn - Trong q trình đầu tư tín dụng xác định thị trường, khách hàng, đối tượng vay để xâm nhập thị phần Vì mà doanh số cho vay năm sau cao năm trước, số hộ quan hệ tín dụng ngày đơng hơn, tạo điều kiện để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân - Đầu tư chọn lọc, ưu tiên vốn cho chương trình dự án chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, giữ vững ngành nghề truyền thống… - Thực hiệu biện pháp để giảm thiểu nợ hạn, quản lý nợ quan tâm từ nợ nhóm 1, tập trung thu hồi khoản nợ, lãi đến hạn, kiên trì xử lý nợ xấu - Cơng tác kiểm tra kiểm soát thực theo đạo Ngân hàng cấp - Công tác an ninh, an tồn quan đảm bảo, bảo vệ trực 24/24 Bên cạnh mặt làm Ngân hàng tồn thiếu sót sau: - Nguồn vốn huy động tăng chiếm tỷ trọng thấp cấu nguồn vốn Khoảng cách vốn huy động cho vay lớn làm hạn chế tính chủ động kinh doanh Ngân hàng 64 - Thị trường, thị phần đầu tư thiếu ổn định, việc phân loại thị trường, phân loại khách hàng chưa quan tâm mức - Trình độ thẩm định số cán hạn chế, thực qui trình tín dụng chưa chặt chẽ, nắm bắt chế độ sách ngồi ngành hạn chế Trong điều kiện ngân hàng cạnh tranh gay gắt nay, đòi hỏi cần cố gắng nữa, mạnh dạn vượt qua thử thách để trì phát triển Với thành tựu đạt năm qua tin tưởng vào phát triển Ngân hàng thời gian tới, hy vọng Ngân hàng góp phần thiết thực vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh nhà 6.2 KIẾN NGHỊ Trong năm qua nhìn chung hoạt động Ngân hàng khả quan, thành công việc gia tăng doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ, khống chế tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu thể qua lợi nhuận ngày tăng Tuy nhiên số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để đạt kết cao thời gian tới Qua thời gian thực tập tiếp xúc thực tế Ngân hàng, để hoạt động tín dụng Chi nhánh ngày nâng cao hiệu hơn, em xin đưa số kiến nghị sau: 6.2.1 Kiến nghị với ngân hàng Phương Tây chi nhánh Cần Thơ - Tăng cường huy động vốn tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn để tăng doanh số cho vay trung, dài hạn lên cao thời gian tới - Tăng cường công tác thu nợ, cương thu nợ hạn Vì tỷ lệ nợ q hạn cao cần hạn chế đến mức thấp - Tăng cường kết hợp với ban ngành, đoàn thể quan hữu quan để hỗ trợ cho Ngân hàng cho vay thu nợ - Tránh tượng lợi dụng quen biết vay không phù hợp, thẩm định không kỹ, yếu tố dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng - Huy động vốn khâu chủ yếu nguồn vốn huy động tăng chưa đáp ứng nhu cầu vốn thành phần kinh tế 65 - Không ngừng tạo dựng trì lòng tin khách hàng, nâng cao hoạt động dịch vụ Chi nhánh - Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tốc độ phát triển hoạt động theo hướng giỏi nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu công nghệ thông tin, hiểu biết số ngành đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán lãnh đạo để nâng cao lực quản trị, điều hành - Cần phân loại khách hàng sở uy tín, số dư tiền gửii hay giao dịch lâu năm để áp dụng mức lãi suất thích hợp cần hành động thiết thực tặng quà, xổ số trúng thưởng… nhằm trì khách hàng cũ khuyến khích khách hàng - Hiện nay, nguồn vốn thu nhập chủ yếu Ngân hàng Phương Tây thu từ hoạt động tín dụng, Chi nhánh cần sách đẩy mạnh việc mở rộng thêm dịch vụ góp phần gia tăng lợi nhuận cho Chi nhánh - Việc cho vay không vào tài sản đảm bảo mà nên xem xét thêm tình hình tài chính, nguồn trả nợ, phương án sản xuất khả thi hay khơng - Nêu kiến nghị với Ngân hàng cấp phân bổ thêm cán tín dụng Chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tránh rủi ro cán tín dụng tải quản lý, dẫn đến không nắm vững thông tin khách hàng - Thường xuyên tổ chức họp cán tín dụng với trưởng phòng để trao đổi kinh nghiệm vấn đề khó khăn, khuyết điểm trình thực nghiệp vụ cán tín dụng Từ vừa nâng cao tr ình độ, kinh nghiệm cho cán tín dụng, vừa hạn chế khắc phục sai lầm mắc phải đảm bảo an tồn cho vay - Để tránh trường hợp khách hàng bị tai nạn bị bệnh bất ngờ dẫn đến khách hàng bị suy giảm hay khả chi trả nợ, ngân hàng đề nghị khách hàng mua bảo hiểm trước vay Như rủi ro xảy đến khách hàng không dùng số tiền vay cho mục đích khác ngân hàng thu hồi đủ nợ 66 - Đối với khoản nợ hạn tùy tình hình cụ thể mà Ngân hàng áp dụng nhiều biện pháp khác Nếu xét thấy khoản nợ khả thu hồi khách hàng thiện chí trả nợ chưa khả Ngân hàng gia hạn thời hạn trả nợ cho khách hàng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khách hàng trả nợ - Phát động phong trào thi đua đơn vị - Mở thêm phòng giao dịch khu vực tiềm năng, tập trung nhiều dân cư khu công nghiệp, chợ,… để thu hút khách hàng gửi tiền cho vay - Phát triển hệ thống máy rút tiền tự động ATM giúp ng ười dân thói quen giao dịch với Ngân hàng - Ngân hàng nên mở thêm tổ tư vấn dành cho khách hàng, đồng thời giúp Ngân hàng giới thiệu, quảng bá hình ảnh chi nhánh đến với người 6.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tổ chức tín dụng Ngăn chặn xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng, khuếch trương tín dụng khả dẫn tới nguy rủi ro lớn hoạt động kinh doanh, gây tổn thương tới sách tiền tệ, sách quốc gia kinh tế - Cần ổn định lãi suất huy động thị trường, sách phù hợp để hút tiền từ lưu thông vào xảy lạm phát, đưa tiền lưu thông kinh tế suy thối - Tiếp tục hồn thành khung pháp lý tín dụng ngân hàng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng phát huy quyền tự chủ thực hoạt động tín dụng 6.2.3 Kiến nghị Chính quyền cấp - Để tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương Trên sở tạo mơi trường thuận lợi giúp cho ngân hàng tỉnh nói chung Ngân 67 hàng Phương Tây nói riêng, mở rộng nâng cao hiệu đầu tư, đề nghị UBND thành phố quan tâm đến công tác quy hoạch, mời gọi nh đầu tư, xây dựng khu kinh tế tập trung, xây dựng dự án khả thi giúp ngân hàng đầu tư hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu kinh tế tốt - Đề nghị UBND đạo cấp, ngành mà đặc biệt ngành Toà án, quan thi hành án giúp đỡ ngân hàng xử lý nợ hạn, giải nhanh tài sản đảm bảo tiền vay bất động sản, thực nghiêm việc thi hành án án hiệu lực phát chuyển đổi sở hữu tài sản chấp giúp cho ngân hàng thu hồi vốn - Đối với hộ cố tình kéo dài khơng trả nợ khả tài có, Ủy ban nhân dân cần biện pháp xử lý cứng rắn hơn, cần thiết áp dụng biện pháp chế tài pháp luật giúp ngân hàng thu hồi nợ - Chính quyền địa phương nên tăng cường việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp ngân hàng nắm tình hình kinh tế hộ họ vay vốn - Nâng cao trình độ dân trí, xóa mù chữ nông thôn, tuyên truyền tập huấn nhằm tạo cho nhân dân ý thức vay sẵn sàng trả nợ vay đến hạn 68 ... TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA NĂM 2008 – 2010 4.1 Phân Tích Tình Hình Huy Động Vốn Của Ngân Hàng TMCP Phương Tây- Chi nhánh Cần Thơ. .. lý thuyết hoạt động huy động vốn a) Khái niệm hoạt động huy động vốn Huy động vốn hoạt động chủ yếu quan trọng ngân hàng thương mại Hoạt động mang lại nguồn vốn giúp ngân hàng thực hoạt động. .. tiêu cụ thể : - Phân tích tình hình huy động vốn cho vay vốn NHTMCP Phương Tây - Đánh giá tình hình huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng TMCP Phương Tây - Chi nhánh Cần Thơ qua năm 2008-2010 - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây chi nhánh Cần Thơ, Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây chi nhánh Cần Thơ

Từ khóa liên quan