Soạn bài luyện tập viết bài làm văn số 5

1 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 12:53

Soạn Luyện tập viết làm văn số 5: Nghị luận văn học Bình chọn: Soạn Luyện tập viết làm văn số 5: Nghị luận văn học Đề 2: Buy-phơng, nhà văn Pháp tiếng, có viết: "Phong cách người" Anh (chị) hiểu ý kiến nào?  Soạn Viết làm văn số 5: Nghị luận văn học - Ngắn gọn Xem thêm: Viết làm văn số 5: Nghị luận văn học - Ngữ văn 12 Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Đề Một thư luận bàn văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: "Văn chương [ ] có loại đáng thờ, có loại khơng đáng thờ Loại khơng đáng thờ loại chuyên văn chương Loại đáng thờ loại chuyên người Anh chị phát biểu ý kiến quan niệm Gợi ý: Học sinh xác định được: a Thể loại viết: nghị luận văn học b Đề yêu cầu bàn luận vấn đề sứ mệnh văn chương Có hai khuynh hướng văn chương phổ biến: loại văn chương coi trọng nghệ thuật đơn thuần, nhấn mạnh tính nghệ thuật mà coi nhẹ vai trò phản ánh cải tạo sống; loại văn chương lấy sống người làm đối tượng phụng Nguyễn Văn Siêu, nhà phê bình văn học cổ đánh giá cao loại văn chương thứ hai (đáng thờ) - Lí giải: + Văn chương chuyên văn chương: Đó loại văn chương biết có nó, tức coi hình thức nghệ thuật hết, nhà văn sáng tác chăm lo đẹp hình thức, khơng ý đến nội dung tư tưởng không quan tâm đến đời sống,vân mệnh người + Văn chương chuyên người: Đó loại văn chương quan tâm trước hết đến sống người người, coi giá trị chủ yếu văn chương chỗ có ích cho đời - Vì loại đáng thờ loại "Chuyên người" loại "Chuyên văn chương"? Tác giả muốn nói đến chân giá trị văn chương Nếu văn chương khơng quan tâm đến người văn chương tự đánh Áng văn hay phải văn tâm huyết n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-luyen-tap-viet-bai-lam-van-so-5-nghi-luan-van-hoc-ngu-van-12c30a24087.html#ixzz5nJGPH5AN
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài luyện tập viết bài làm văn số 5, Soạn bài luyện tập viết bài làm văn số 5