Phân tích hai nhân vật mị và a phủ giai đoạn ở hồng ngài trong vợ chồng a phủ để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm

2 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 12:14

Nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh. Hãy chứng minh nhận định ấỵ? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Qua cuộc đời tủi nhục đau khổ của Mị và A Phủ hai nô lệ của thống lí Pá Tra ở Hồng Ngài, Tô Hoài đã phản ánh nỗi thống khổ của người Mèo trong chế độ cũ và sự vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc, một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến.Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ Ngữ Văn 12Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, Mị muốn đi chơi...Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Ngữ Văn 12Trong bóng tối, Mị đứng im lặng... nghĩ mình không bằng con ngựa. Phân tích đoạn văn,...Xem thêm: Vợ chồng A Phủ Tô Hoài Học trực tuyến Môn Văn học Truyện Vợ chồng A Phủ trong tác phẩm Truyện Tây Bắc (1953) là thành công tốt đẹp đầu tiên của Tô Hoài sau Cách mạng tháng Tám. Qua cuộc đời tủi nhục đau khổ của Mị và A Phủ hai nô lệ của thống lí Pá Tra ở Hồng Ngài, Tô Hoài đã phản ánh nỗi thống khổ của người Mèo trong chế độ cũ và sự vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc, một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến. Nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh con người trong văn học là những nhân vật từng nếm trải nhiều cay dắng, tủi nhục và đau khổ trải qua những năm dài bị áp bức bóc lột bị chà đạp, giày xéo mà trở thành con người gần như vô cảm vô hồn, sống trong trạng thái nhẫn nhục, cam chịu cho thân phận mình. Cuối cùng, con người thức tỉnh dần dần “hồi sinh”, tự ý thức về quyền sống và quyền làm người của mình, phản kháng áp bức, bất công giành lấy tự do và hạnh phúc, xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa. Cùng với nhân vật A Phủ, ta thấy rõ nhân vật Mị là “con người thức tỉnh giàu ý nghĩa nhân văn.Cuộc đời Mị đầy bi kịch. Mị xinh đẹp, thổi sáo hay, nhiều chàng trai Mèo mê “ngày đêm đã thổi sáo đi theoXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhanvatmitrongtruyenvochongaphulamotthanhcongcuatohoaitrongviecxaydungconnguoithuctinhhaychungminhnhandinhaynguvan12c30a161.htmlixzz5nJ775GQE Phân tích hai nhân vật Mị A Phủ giai đoạn Hồng Ngài Vợ chồng A Phủ để làm bật giá trị thực giá trị nhân đạo tác phẩm - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Quá trình giác ngộ cách mạng vợ chồng A Phủ Tiêu biểu cho đường đến với Đảng, đến với cách mạng đồng bào dân tộc người miền núi Tây Bắc Tơ Hồi tái tranh thực với nét chất • Trong bóng tối, Mị đứng im lặng nghĩ khơng ngựa Phân tích đoạn văn, • Phân tích nhân vật Mị truyện Vợ chồng A Phủ Tơ Hồi - Ngữ Văn 12 • Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật Mị đêm tình mùa xuân, Mị muốn chơi • Nhân vật Mị truyện Vợ chồng A Phủ thành cơng Tơ Hồi việc xây Xem thêm: Vợ chồng A Phủ - Tơ Hồi Học trực tuyến Mơn Văn học Tây Bắc tập truyện ngắn Tơ Hồi nhận Giải thưởng Hội Văn học - Nghệ thuật 1954 - 1955 Trong tập Tây Bắc Vợ chồng A Phủ truyện ngắn đặc sắc Thông qua đời số phận Mị A Phủ, nhà văn dựng lại quãng đời tăm tối, đau khổ người dân miền núi trước Cách mạng, nêu cao khát vọng sống vạch đường giải phóng cho họ Đó giá trị thực giá trị nhân đạo cúa tác phẩm Cuộc đời Mị A Phủhai giai đoạn gắn với hai cảnh đời sáng - tối đối chọi Giai đoạn đầu Hồng Ngài, Mị A Phủ nơ lệ cho nhà thống lí Pá Tra Đó quãng đời tăm tối, bị đối xử trâu, ngựa Giai đoạn sau, Phiềng Sa sống khác hẳn, Mị A Phủ đổi đời, đứng lên chiến đấu đê bảo vệ mình, bảo vệ đất nước Như vậy, phản ánh thực, tác phẩm Vợ chồng A Phủ chọn hai đề tài chính: đề tài sống bị áp bức, tủi nhục người dân miền núi chế độ nơ lệ thực dân với mặt tàn bạo bọn “thổ ti lang đạo” cuối đề tài thức tỉnh đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng dậy chiến đấu để giải phóng tự giải phóng Trước hết, Vợ chồng A Phủ tranh chân thực số phận bi thảm người dân nghèo miền núi ách áp bọn chúa đất phong kiến thực dân phản ánh qua đời Mị A Phủ Mị có gái trẻ đẹp, giàu lòng yêu đời, chăm hiếu thảo Mị u có đêm tình mùa xn hạnh phúc Nhưng nợ truyền kiếp cha mẹ mà Mị bị cướp làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra Mị bị biến thành nông nô, bị chà đạp nhân phẩm lẫn thể xác Quãng đời sống nhà thống lí quãng đời đau thương, tăm tối, áp nặng nề biến cô gái hồn nhiên, đa cảm thành thân nhẫn nhục, cam chịu Mị sống câm lặng lầm lũi, quanh năm vùi đầu vào cơng việc khổ sai Mị bị ràng buộc mê tín thần quyền Một đem “cúng trình ma” người đàn bà phải tn theo trói buộc hình suốt đời Cho nên, biết khố, biết nhục, biết bị đày đọa không dám phán kháng chống lại đày đọa khổ nhục Hơn nữa, người Mị thật bé nhỏ trước lực tàn bạo cường Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-hai-nhan-vat-mi-va-a-phu-giai-doan-o-hong-ngai-trong-vo-chonga-phu-de-lam-noi-bat-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12c30a172.html#ixzz5nJ6S3Iy5 ... đày đ a không dám phán kháng chống lại đày đ a khổ nhục Hơn n a, người Mị thật bé nhỏ trước lực tàn bạo cường Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich -hai- nhan-vat-mi-va -a- phu -giai- doan-o-hong-ngai -trong- vo-chonga-phu-de-lam-noi-bat-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12c3 0a1 72.html#ixzz5nJ6S3Iy5... https://loigiaihay.com/phan-tich -hai- nhan-vat-mi-va -a- phu -giai- doan-o-hong-ngai -trong- vo-chonga-phu-de-lam-noi-bat-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-cua-tac-pham-ngu-van-12c3 0a1 72.html#ixzz5nJ6S3Iy5
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hai nhân vật mị và a phủ giai đoạn ở hồng ngài trong vợ chồng a phủ để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm, Phân tích hai nhân vật mị và a phủ giai đoạn ở hồng ngài trong vợ chồng a phủ để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm

Từ khóa liên quan