Phân tích nhân vật mị trong truyện ngắn vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài

1 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:58

Phân tích Vợ chồng A phủ của Tô Hoài Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trước cách mạng tháng Tám, Tô Hoài nổi tiếng với tác phẩm Dế mèn phưu lưu kí. Sau cách mạng tháng Tám và đi theo kháng chiến, Tô Hoài tiếp tục khẳng định tài năng của mình bằng tập Truyện Tây BắcPhân tích Giá trị nhân văn trong Vợ chồng A Phủ Ngữ Văn 12Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Ngữ Văn 12Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, hãy phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của...Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài) Ngữ Văn 12Xem thêm: Vợ chồng A Phủ Tô Hoài Học trực tuyến Môn Văn học I . ĐẶT VẤN ĐỀ .Trước cách mạng tháng Tám, Tô Hoài nổi tiếng với tác phẩm Dế mèn phưu lưu kí . Sau cách mạng tháng Tám và đi theo kháng chiến, Tô Hoài tiếp tục khẳng định tài năng của mình bằng tập Truyện Tây BắcVợ chồng A Phủ là truyện ngắn thành công nhất trong ba truyện ngắn viết về đề tài Tây Bắc . Tác phẩm có một giá trị hiện thực và nhân đạo đáng kể . Truyện viết về cuộc sống của người dân lao động vùng núi cao, dưới ách thống trị tàn bạo của bọn thực dân phong kiến miền núi . Đặc biệt truyện đã ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng và khả năng đến với cách mạng của họ .II . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .“Ai ở xa về, có dịp vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa . Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi ” .Vợ chồng A Phủ mở đầu như thế , một sự mở đầu xứng đáng với giọng kể chuyện đẹp như ru . Thế giới Tây Bắc đã được mở ra xa xăm kì diệu, trên cả ý nghĩa và nhạc điệu và lời văn . Một thế giới không phải cổ tích mà như thoảng hương ca dao cổ tích, một thế giới hứa hẹn rất nhiều sức gợi cảm, qua một bức chân dung thiếu phụ buồn.Mị là một người con gái đẹp, một vẻ đẹp mang tính thuần nhất với vẻ đẹp trong văn chương . Mị có nhan sắc, và có khả năng âm nhạc, không có đàn tì bà, không có nguyệt cầm tXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichvochongaphucuatohoainguvan12c30a3998.htmlixzz5nJ35Il4O Phân tích nhân vật Mị truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nhà văn Hồi - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Hồi nhà văn lớn văn xuôi đại Việt Nam với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục Vợ chồng A Phủ truyện ngắn thành công ba truyện ngắn viết đề tài Tây Bắc ơng Tác phẩm có giá trị thực nhân đạo đáng kể • Tâm trạng Hành động nhân vật Mị đêm cứu A PhủVợ chồng A Phủ - Ngữ Văn • Qua hai nhân vật Mị A Phủ, nên lên giá trị thực nhân đạo tác phẩm Vợ • Giá trị thực, nhân đạo nghệ thuật Vợ chồng A phủ - Ngữ Văn 12 • Phân tích Vợ chồng A phủ Hồi - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Vợ chồng A Phủ - Hồi Học trực tuyến Môn Văn học I Mở Hồi nhà văn lớn văn xi đại Việt Nam với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục Vợ chồng A Phủ truyện ngắn thành công ba truyện ngắn viết đề tài Tây Bắc ơng Tác phẩm có giá trị thực nhân đạo đáng kể Truyện viết sống người dân lao động vùng núi cao, ách thống trị tàn bạo bọn thực dân phong kiến miền núi Đặc biệt truyện xây dựng thành cơng nhân vật Mị , qua ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng khả đến với cách mạng nhân dân Tây Bắc II Thân Vợ chồng A Phủ in tập truyện Tây Bắc (1954) Tập truyện tặng giải - giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954- 1955.Tác phẩm đời kết chuyến thực tế nhà văn với đội giải phóng Tây Bắc năm 1952 Vợ chồng A Phủ mở đầu cách giới thiệu nhân vật Mị cảnh tình đầy nghịch lý hút độc giả : “Ai xa về, có dịp vào nhà thống lí Pá Tra thường trơng thấy có gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa Lúc vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay cõng nước khe suối lên, cô cúi mặt, mặt buồn rười rượi” Cách giới thiệu tạo nhữn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-nhan-vat-mi-trong-truyen-ngan-vo-chong-a-phu-cua-nha-van-tohoai-ngu-van-12-c30a4184.html#ixzz5nJ2SrVMM
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân vật mị trong truyện ngắn vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài, Phân tích nhân vật mị trong truyện ngắn vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài

Từ khóa liên quan