Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp hào hoa của hình tượng người lính trong bài thơ tây tiến của quang dũng

1 169 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 11:37

trình bày suy nghĩ của anhchị về ý kiến được nêu ở phần Đọc hiểu: “Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ”.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdeso13dekiemtrahocki1nguvan12c30a47087.htmlixzz5nIyMs3O9
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp hào hoa của hình tượng người lính trong bài thơ tây tiến của quang dũng, Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp hào hoa của hình tượng người lính trong bài thơ tây tiến của quang dũng

Từ khóa liên quan