Nâng cao kỹ năng đọc dịch part 7

102 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 23:05

Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com TEST PART Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements Each text is followed by several questions Select the best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet Questions 153-154 refer to the following advertisement Fresh Rose Cleaners 55 Richwood Street, Victoria BC V8W 2P5 250-294-1501 We’ve been providing high-quality cleaning and alteration services at affordable prices for 15 years Get 10% off on dry cleaning orders of or more items, Monday to Thursday! Dry Cleaning Tailoring Laundry Shirts or blouses Trousers, skirts, or dresses Suits Sweaters Jackers or coats Accessories Hemming, buttons, zippers, etc Washing & folding (Delivery available upon request) 153 According to the advertisement, how can a customer receive a discount? (A) By having a certain number of items dry cleaned (B) By dropping off an order on a Friday afternoon (C) By bringing in a coupon for laundry service (D) By requesting delivery with an order $4.25 $5.75 $12.00 $6.00 $7.25 $3.00 Varies by complexity $2.00 per kilogram 154 What is the price for dry cleaning a necktie? (A) $2.00 (B) $3.00 (C) $4.25 (D) $5.75 Translation and Explanation Fresh Rose Cleaners 55 Richwood Street, Victoria BC V8W 2P5 250-294-1501 We’ve been providing high-quality cleaning and alteration services at affordable prices for 15 years 153 Get 10% off on dry cleaning orders of or more items, Monday to Thursday! Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Chúng cung cấp dịch vụ giặt ủi sửa đồ chất lượng cao với giá phải 15 năm Hãy nhận 10% giảm giá cho đơn giặt khơ có từ sản phẩm trở lên, từ thứ Hai đến thứ Năm! Dry Cleaning Giặt khô Tailoring May Laundry Giặt Shirts or blouses Áo sơ mi áo phông Trousers, skirts, or dresses Quần, chân váy, váy đầm Suits Com-lê Sweaters Áo len Jackers or coats Áo jacker áo khoác 154 Accessories Phụ kiện Hemming, buttons, zippers, etc Đường viền quần áo, cúc, khóa kéo, vv Washing & folding/ Giặt gấp (Delivery available upon request) (Giao hàng theo yêu cầu) 153 According to the advertisement, how can a customer receive a discount? (A) By having a certain number of items dry cleaned (B) By dropping off an order on a Friday afternoon (C) By bringing in a coupon for laundry service (D) By requesting delivery with an order 154 What is the price for dry cleaning a necktie? (A) $2.00 (B) $3.00 (C) $4.25 (D) $5.75 $4.25 4.25 đô-la $5.75 5.75 đô-la $12.00 12.00 đô-la $6.00 6.00 đô-la $7.25 7.25 đô-la $3.00 3.00 đô-la Varies by complexity Thay đổi tùy theo độ phức tạp $2.00 per kilogram 2.00 đô-la/ki-lô-gam 153 Theo quảng cáo, làm khách hàng giảm giá? (A) Bằng cách có số lượng định đồ cần giặt khơ (B) Bằng cách đặt đơn hàng vào chiều thứ Sáu (C) Bằng cách đưa phiếu giảm giá cho dịch vụ giặt (D) Bằng cách yêu cầu đơn giao hàng 154 Giá giặt khô cà vạt bao nhiêu? (A) 2.00 đô-la (B) 3.00 đô-la (C) 4.25 đô-la (D) 5.75 đô-la Questions 155-156 refer to the following postcard Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com May Dr Charles Somerville 1785 Taylor Street Allentown, PA 18102 This is a friendly reminder that your next dental cleaning is scheduled for Friday, May 11, at 8:30 A.M If you are unable to keep your appointment, please call us by 3:00 P.M on Wednesday, May 9, during regular office hours We can be reached from 8:00 A.M to 5:00 P.M., Monday through Saturday, at 555-0119 Mr Steven Hines 15 Greenwood Way Bethlehem, PA 18018 Please note, we will be closed on Monday, May 28 for the holiday 155 When does appointment? (A) On May (B) On May (C) On May 11 (D) On May 28 Mr Hines have an 156 According to the postcard, why would Mr Hines call the dental office? (A) To confirm an appointment (B) To cancel an appointment (C) To make a payment (D) To request information Translation and Explanation May 4/Ngày tháng Năm Dr Charles Somerville/Bác sĩ Charles Somerville 1785 Taylor Street/1785 Đường Taylor Allentown, PA 18102 155 This is a friendly reminder that your next dental cleaning is scheduled for Friday, May 11, at 8:30 A.M 156If you are unable to keep your appointment, please call us by 3:00 P.M on Wednesday, May 9, during regular office hours We can be reached from 8:00 A.M to 5:00 P.M., Monday through Saturday, at 555-0119 Đây lời nhắc thân mật lần vệ sinh bạn dự kiến vào thứ 6, ngày 11 tháng 5, lúc 30 phút sáng Nếu bạn khơng thể giữ hẹn, xin vui lòng gọi cho trước Mr Steven Hines 15 Greenwood Way Bethlehem, PA 18018 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com chiều thứ Tư, ngày tháng 5, hành Bạn liên hệ với chúng tơi từ sáng tới chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy, qua số máy 555-0119 Please note, we will be closed on Monday, May 28 for the holiday Xin vui lòng lưu ý, chúng tơi đóng cửa vào thứ hai, ngày 28 tháng để nghỉ lễ 155 When does Mr Hines have an 155 Ông Hines có hẹn vào nào? appointment? (A) Vào ngày tháng (A) On May (B) Vào ngày tháng (B) On May (C) Vào ngày 11 tháng (D) Vào ngày 28 tháng (C) On May 11 (D) On May 28 156 According to the postcard, why would Mr 156 Theo bưu thiếp, ơng Hines Hines call the dental office? gọi đến phòng khám nha khoa? (A) To confirm an appointment (A) Để xác nhận hẹn (B) Để hủy hẹn (B) To cancel an appointment (C) To make a payment (C) Để thực toán (D) To request information (D) Để yêu cầu thông tin Questions 157-158 refer to the following information Greengage Conference Center Located just 40 minutes from the Charlotte Airport, Greengage Conference Center is the perfect place to hold your next corporate event Situated among beautiful rolling hills and woodlands, our center provides a private, serene retreat We offer conference facilities and meeting rooms that are equipped with everything you need for multimedia presentations We also offer a fully equipped business center with a complete suite of office productivity software, complimentary wireless Internet access, two restaurants, and a banquet hall Call 704-555-0175 to speak to our professional event associates, who are prepared to help you with every phase of event planning 157 What is indicated about Greengage Conference Center? (A) It has recently been renovated (B) It is located in a scenic setting (C) It is used mainly by local companies (D) It offers shuttle service to the airport 158 What is NOT mentioned as being available at Greengage Conference Center? (A) Free Internet access (B) Presentation software (C) Dining facilities (D) On-site hotel rooms Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Translation and Explanation Greengage Conference Center Trung tâm hội nghị Greengage Located just 40 minutes from the Charlotte Airport, Greengage Conference Center is the perfect place to hold your next corporate event 157Situated among beautiful rolling hills and woodlands, our center provides a private, serene retreat 158We offer conference facilities and meeting rooms that are equipped with everything you need for multimedia presentations We also offer a fully equipped business center with a complete suite of office productivity software, complimentary wireless Internet access, two restaurants, and a banquet hall Tọa lạc cách 40 phút từ sân bay Charlotte, Trung tâm hội nghị Greengage nơi lý tưởng để tổ chức kiện công ty tương lai quý khách Nằm đồi rừng tuyệt đẹp, trung tâm mang tới nơi n bình, riêng tư Chúng tơi cung cấp phòng hội nghị hội họp trang bị tất thứ bạn cần cho thuyết trình đa phương tiện Chúng cung cấp trung tâm dịch vụ doanh nhân đầy đủ tiện nghi với trọn phần mềm ứng dụng văn phòng, truy cập Internet khơng dây miễn phí, hai nhà hàng sảnh tiệc Call 704-555-0175 to speak to our professional event associates, who are prepared to help you with every phase of event planning Hãy gọi 704-555-0175 để nói chuyện với nhân viên tổ chức kiện chuyên nghiệp chúng tôi, họ sẵn sàng hỗ trợ quý khách giai đoạn lập kế hoạch kiện 157 What is indicated about Greengage 157 Điều cho biết Trung tâm hội nghị Conference Center? Greengage? (A) It has recently been renovated (A) Nó sửa chữa (B) Nó nằm khung cảnh tuyệt đẹp (B) It is located in a scenic setting (C) It is used mainly by local companies (C) Nó sử dụng chủ yếu công ty địa (D) It offers shuttle service to the airport phương (D) Nó cung cấp dịch vụ đưa đón đến sân bay 158 What is NOT mentioned as being available 158 Điều KHƠNG đề cập đến có sẵn at Greengage Conference Center? Trung tâm hội nghị Greengage? (A) Free Internet access (A) Truy cập Internet miễn phí (B) Presentation software (B) Phần mềm thuyết trình (C) Dining facilities (C) Các sở ăn uống (D) Phòng nghỉ khách sạn chỗ (D) On-site hotel rooms Questions 159-161 refer to the following guest pass Present this pass to receive one complimentary visit to Blue River Fitness Center • Valid for first-time visitors only • Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult • Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the facility and learn about membership options Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com • Valid during limited hours only: Tuesday to Thursday 10:00 A.M - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M - 3:00 P.M Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and interests to improve their health Whether you are a novice looking to begin a fitness routine or a fitness expert seeking new challenges Blue River will help you attain your goals 159 What must a visitor in order to use the 161 What is suggested about the Blue River guest pass? Fitness Center? (A) Present identification (A) It does not allow guests under 18 years old (B) Take a fitness test (B) It serves members at all skill levels (C) Meet with a representative (C) It recently opened a new location (D) Complete a survey (D) It sells fitness equipment and clothing 160 When can the pass be used? (A) On Monday (B) On Wednesday (C) On Friday (D) On Sunday Translation and Explanation Present this pass to receive one complimentary visit to Xuất trình thẻ vào cửa để nhận chuyến thăm miễn phí tới Blue River Fitness Center Trung tâm thể dục Blue River • Valid for first-time visitors only Áp dụng cho du khách ghé thăm lần đầu • Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult Khách phải có độ tuổi từ 18 trở lên có người lớn kèm 159 • Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the facility and learn about membership options Khách phải tham dự buổi cung cấp thông tin với nhân viên để nhận tour tham quan trung tâm tìm hiểu tùy chọn tư cách thành viên • 160Valid during limited hours only/Chỉ áp dụng khoảng thời gian giới hạn sau: Tuesday to Thursday 10:00 A.M - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M - 3:00 P.M Từ thứ Ba đến thứ Sáu 10 sáng - 5:00 chiều, thứ Bảy 10 sáng – chiều 161 Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and interests to improve their health Whether you are a novice looking to begin a fitness routine or a fitness expert seeking new challenges Blue River will help you attain your goals Blue River từ lâu trung tâm thể dục thẩm mỹ hàng đầu Detroit, giúp thành viên lứa tuổi sở thích cải thiện sức khỏe họ Cho dù bạn người tìm cách để bắt đầu thói quen tập thể dục hay bạn chuyên gia thể dục thẩm mỹ tìm kiếm thách thức Blue River giúp bạn đạt mục tiêu Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com 159 What must a visitor in order to use the guest pass? (A) Present identification (B) Take a fitness test (C) Meet with a representative (D) Complete a survey 160 When can the pass be used? (A) On Monday (B) On Wednesday (C) On Friday (D) On Sunday 161 What is suggested about the Blue River Fitness Center? (A) It does not allow guests under 18 years old (B) It serves members at all skill levels (C) It recently opened a new location (D) It sells fitness equipment and clothing 159 Khách tham quan phải làm để sử dụng vé vào cửa dành cho khách? (A) Xuất trình chứng minh (B) Thực kiểm tra thể dục (C) Gặp gỡ người đại diện (D) Hoàn thành khảo sát 160 Thẻ vào cửa sử dụng nào? (A) Vào ngày thứ Hai (B) Vào ngày thứ Tư (C) Vào ngày thứ Sáu (D) Vào ngày Chủ nhật 161 Điều gợi ý Trung tâm Thể dục Blue River? (A) Nó khơng cho phép khách 18 tuổi vào (B) Nó phục vụ thành viên cấp độ kỹ (C) Nó gần mở thêm địa điểm (D) Nó bán thiết bị quần áo thể dục Questions 162-164 refer to the following invoice Golden Day Supply Dunwood Avenue • Winnipeg, MB R2C 1S8 • (204) 555-0180 Order type: Online Order date: May 18 Ship date: May 21 Customer information: Delivery: To customer address Name: Edith Boulanger Address: 42 York Avenue Selkirk MB R1A2J7 In this Shipment: Item Description and Number Price Pina Water Bottle (XF52) $4.50 Trillium Rain Hat (GV11) $13.00 Explorer Rain Jacket (HF77) $42.00 Gregson Hiking Boots (KL944) $78.00 $137.50 Merchandise Total: FREE Shipping: $16.50 Tax: $154.00 Total: On back order: Camping and Sport $85.00 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Backpack (YX99) Tax: Total: $10.20 $95.20 Congratulations! As a regular customer, you qualify for free shipping! Payment information: Credit Card #XXXXXXXXXXXX9960 charged on day of shipment Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10 Credit card will not be charged for backordered item(s) until date of shipment There are no additional shipping charges 162 What is indicated about Golden Day Supply? (A) It has a warehouse in Selkirk (B) It offers same-day shipping (C) It sells items intended for outdoor use (D) Its merchandise is not available in stores 164 How much will Ms Boulanger most likely be charged on June 10? (A) $78.00 (B) $95.20 (C) $137.50 (D) $154.00 163 Why did Ms Boulanger receive free shipping? (A) She has previously purchased items from Golden Day (B) Her order cost more than $100 (C) She is a Golden Day customer service representative (D) Her order was placed before May 21 Translation and Explanation Golden Day Supply Dunwood Avenue • Winnipeg, MB R2C 1S8 • (204) 555-0180 Order type: Online Order date: May 18 Ship date: May 21 Hình thức đặt hàng: Trực tuyến Ngày đặt hàng: 18 tháng Ngày giao hàng: 21 tháng Customer information: Delivery: To customer address Thông tin khách hàng Giao hàng: Tới địa khách hàng Name/Tên: Edith Boulanger Address/Địa chỉ: 42 York Avenue Selkirk MB R1A2J7 In this Shipment/Trong chuyến giao hàng lần này: Item Description and Number Price Mô tả mặt hàng mã hàng Giá Pina Water Bottle (XF52) $4.50 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Nước đóng chai Pina (XF52) Trillium Rain Hat (GV11) Mũ chống mưa hình hoa Trillium (GV11) Explorer Rain Jacket (HF77) Áo mưa Explorer (HF77) Gregson Hiking Boots (KL944) Giày leo núi Gregson (KL944) Merchandise Total: Tổng số lượng hàng hóa Shipping: Vận chuyển Tax: Thuế Total: Tổng cộng 4.50 đô-la $13.00 13.00 đô-la $42.00 42.00 đô-la $78.00 78.00 đơ-la $137.50 137.50 đơ-la FREE MIỄN PHÍ $16.50 16.50 đô-la $154.00 154.00 đô-la On back order/Trong giấy báo hàng đặt giao trễ Camping and Sport $85.00 Backpack (YX99) 85.00 đô-la Ba lô thể thao cắm trại Tax: $10.20 Thuế: 10.20 đô-la Total: $95.20 Tổng cộng 95.20 đô-la Congratulations! 163As a regular customer, you qualify for free shipping! Xin chúc mừng! Với tư cách khách hàng thường xun, bạn có đủ điều kiện để miễn phí vận chuyển! Payment information/Thơng tin tốn: Credit Card #XXXXXXXXXXXX9960 charged on day of shipment Thẻ tín dụng # XXXXXXXXXXXX9960 tính phí vào ngày giao hàng 164 Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10 Credit card will not be charged for back-ordered item(s) until date of shipment There are no additional shipping charges Ngày giao hàng dự kiến mặt hàng đặt giao trễ ngày 10 tháng Thẻ tín dụng khơng bị tính phí cho mặt hàng đặt giao trễ ngày giao hàng Khơng có phí vận chuyển bổ sung 162 What is indicated about Golden Day 162 Điều cho biết Golden Day Supply? Supply? (A) It has a warehouse in Selkirk (A) Nó có nhà kho Selkirk (B) It offers same-day shipping (B) Nó cung cấp vận chuyển ngày (C) Nó bán mặt hàng dành cho mục đích sử (C) It sells items intended for outdoor use (D) Its merchandise is not available in stores dụng trời Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com (D) Hàng hóa khơng có sẵn cửa hàng Căn vào phần thông tin mơ tả mặt hàng, ta suy luận Golden Day Supply bán mặt hàng dành cho mục đích sử dụng ngồi trời (áo mưa, mũ chống mưa, giày leo núi,…) =>Phương án xác phương án C 163 Why did Ms Boulanger receive free 163 Tại Boulanger miễn phí vận shipping? chuyển? (A) She has previously purchased items from (A) Trước đây, cô mua hàng từ Golden Day (B) Đơn hàng cô trị giá 100 đô-la Golden Day (B) Her order cost more than $100 (C) Cô đại diện dịch vụ khách hàng (C) She is a Golden Day customer service Golden Day representative (D) Đơn hàng cô đặt trước ngày 21 (D) Her order was placed before May 21 tháng 164 How much will Ms Boulanger most likely 164 Cô Boulanger phải trả be charged on June 10? tiền vào ngày 10 tháng 6? (A) $78.00 (A) 78.00 đô-la (B) 95.20 đô-la (B) $95.20 (C) $137.50 (C) 137.50 đô-la (D) $154.00 (D) 154.00 đô-la Ta có Estimated ship date of back-ordered item(s) is June 10 Credit card will not be charged for back-ordered item(s) until date of shipment có nghĩa “Ngày giao hàng dự kiến mặt hàng đặt giao trễ ngày 10 tháng Thẻ tín dụng khơng bị tính phí cho mặt hàng đặt giao trễ ngày giao hàng.” On back order/Trong giấy báo hàng đặt giao trễ Camping and Sport $85.00 Backpack (YX99) 85.00 đô-la Ba lô thể thao cắm trại Tax: $10.20 Thuế: 10.20 đô-la Total: $95.20 Tổng cộng 95.20 đô-la =>Tổng tiền phải trả giấy báo hàng đặt giao trễ 95.20 mà ngày phải trả tiền vào ngày hàng giao đến (tức ngày 10 tháng 6) => Cơ Boulanger phải trả 95.20 đơ-la vào ngày 10 tháng Questions 165-167 refer to the following e-mail From: Klaus Wittern To: Victoria Jonsen Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com I received your request to use Conference Room B Unfortunately, it is already reserved for the workplace safety discussion at 10 A.M That discussion will last one hour, so I could schedule your meeting in the very next slot (11 A.M.) Will that time work for you? Also, remember that we have installed a new projector in this room It is a little confusing to operate, so I recommend talking to Lee Calson in the IT department—he can set it up for you Jeffrey 181 What is indicated about Conference Room 184 What is suggested about Ms Gupta? B? (A) She wants to schedule a meeting for May (A) Shareholder meetings are held there 23 (B) It is the largest room at the KQB offices (B) She is about to take a business trip (C) It is cleaned on a weekly basis (C) She is interested in workplace safety issues (D) The marketing team meets there daily (D) She will attend the marketing team meeting on May 29 182 According to the calendar, how should 185 What does Mr O'Leary advise Ms Gupta to conference rooms be reserved? do? (A) By placing a call to a design manager (A) Replace a piece of equipment (B) By e-mailing a request to an office manager (B) Contact a coworker for technical assistance (C) By marking a reservation on a paper (C) Distribute the agenda for an upcoming calendar meeting (D) By entering a reservation into an online (D) Return his copy of the calendar calendar 183 What is stated about individual projects? (A) Mr O'Leary will review their progress (B) They are not a company priority (C) They must be approved by Mr Carlson (D) Room 314 may be available for working on them Translation and Explanation KQB Design Associates, Conference Room B schedule for May KQB Design Associates, Kế hoạch làm việc cho tháng phòng hội nghị B Monday Thứ Hai Tuesday Thứ ba Wednesday Thứ tư All day Board of Directors Meeting Cuộc họp Ban Giám đốc ngày Thurday Thứ năm All day Board of Directors Meeting Cuộc họp Ban Giám đốc ngày Friday Thứ sáu 4:00-4:30 Room Cleaning Vệ sinh phòng Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com 10:30-12:00 Palomino Client Presentation Bài thuyết trình cho khách hàng Palomino 13 14 15 16 9:00-10:30 Marketing Team Meeting Cuộc họp đội tiếp thị 20 21 22 23 184 10:00-11:00 Workplace Safety Discussion Hội thảo an toàn lao động 27 28 29 30 2:30-4:00 9:00-10:30 YYB Systems Marketing Team Client Meeting Presentation Cuộc họp Bài thuyết trình đội ngũ tiếp thị cho khách hàng hệ thống YYB 10 4:00-4:30 Room Cleaning Vệ sinh phòng 17 4:00-4:30 Room Cleaning Vệ sinh phòng 24 4:00-4:30 Room Cleaning Vệ sinh phòng 31 4:00-4:30 Room Cleaning Vệ sinh phòng To reserve a conference room, contact office manager Jeffrey O’Leary at joleary@kqbdesign.com with the desired date and time He will ensure that there are no scheduling conflicts Conference rooms are intended for large group meetings and client meetings only, not for individual design projects 183Employees needing extra work space for individual projects may request Rooms 314 and 315 Để đặt trước phòng hội nghị, liên hệ với quản lí văn phòng Jeffrey O'Leary joleary@kqbdesign.com kèm theo ngày tháng thời gian mong muốn Ơng đảm bảo khơng có trùng lịch Phòng hội nghị dành riêng cho họp nhóm lớn họp khách hàng, không dành cho dự án thiết kế cá nhân Nhân viên cần thêm không gian làm việc cho dự án cá nhân yêu cầu Phòng 314 315 182 Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com From: Jeffrey O’Leary Từ: Jeffrey O’Leary To: Vashti Gupta Tới: Vashti Gupta Date: May 17, 11:45 A.M./Ngày: 17 tháng 5, 11:45 sáng Subject: Conference room/Chủ đề: Phòng hội nghị Hi Vashti/Xin chào Vashti, 184 I received your request to use Conference Room B Unfortunately, it is already reserved for the workplace safety discussion at 10 A.M That discussion will last one hour, so I could schedule your meeting in the very next slot (11 A.M.) Will that time work for you? Tôi nhận yêu cầu cô việc sử dụng phòng hội nghị B Thật khơng may, phòng đặt trước cho hội thảo an toàn lao động lúc 10 sáng Cuộc hội thảo kéo dài giờ, tơi xếp lịch họp cô vào lượt (11 sáng) Thời gian có ổn cho khơng? Also, remember that we have installed a new projector in this room 185It is a little confusing to operate, so I recommend talking to Lee Calson in the IT department—he can set it up for you Ngoài ra, nhớ cài đặt máy chiếu phòng Để điều khiển rắc rối, tơi khun nên nói chuyện với Lee Calson phận IT-anh cài đặt giúp Jeffrey 181 What is indicated about Conference Room 181 Điều cho biết Phòng hội nghị B? B? (A) Các họp cổ đông tổ chức (A) Shareholder meetings are held there (B) Đây phòng lớn trụ sở KQB (B) It is the largest room at the KQB offices (C) Nó dọn dẹp vệ sinh hàng tuần (D) Đội ngũ bán hàng họp ngày (C) It is cleaned on a weekly basis (D) The marketing team meets there daily Căn vào lịch làm việc Phòng hội nghị B, ta thấy vào thứ sáu hàng tuần, phòng có lịch dọn dẹp vệ sinh =>Phương án C phương án xác 182 According to the calendar, how should 182 Theo lịch, phòng hội nghị nên đặt trước conference rooms be reserved? cách nào? (A) By placing a call to a design manager (A) Bằng cách gọi điện thoại cho quản lý kế hoạch (B) By e-mailing a request to an office (B) Bằng cách gửi thư điện tử yêu cầu cho quản lý văn phòng manager (C) By marking a reservation on a paper (C) Bằng cách đánh dấu đặt phòng lên lịch giấy calendar (D) Bằng cách nhập việc đặt phòng vào lịch trực (D) By entering a reservation into an online tuyến calendar 183 What is stated about individual projects? 183 Điều nói dự án cá nhân? (A) Mr O'Leary will review their progress (A) Ông O'Leary xem xét tiến độ chúng (B) They are not a company priority (B) Chúng ưu tiên công ty Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com (C) They must be approved by Mr Carlson (C) Chúng phải chấp thuận ông Carlson (D) Room 314 may be available for working (D) Phòng 314 sử dụng để thực chúng on them 184 What is suggested about Ms Gupta? 184 Điều gợi ý Gupta? (A) She wants to schedule a meeting for May (A) Cô muốn xếp lịch cho họp vào ngày 23 tháng 23 (B) She is about to take a business trip (B) Cơ có chuyến cơng tác (C) She is interested in workplace safety issues (C) Cơ quan tâm đến vấn đề an tồn lao động (D) She will attend the marketing team meeting (D) Cô tham dự họp đội ngũ tiếp thị on May 29 vào ngày 29 tháng Căn vào e-mail ta có I received your request to use Conference Room B Unfortunately, it is already reserved for the workplace safety discussion at 10 A.M That discussion will last one hour, so I could schedule your meeting in the very next slot (11 A.M.) có nghĩa “Tơi (tức Mr O’Leary) nhận yêu cầu cô (tức Ms.Gupta) việc sử dụng phòng hội nghị B Thật khơng may, phòng đặt trước cho hội thảo an toàn lao động lúc 10 sáng Cuộc hội thảo kéo dài giờ, tơi xếp lịch họp vào lượt (11 sáng)” Căn vào lịch làm việc ta thấy vào ngày 23 tháng có hội thảo an tồn lao động từ 10 đến 11 sáng =>Cô Gupta muốn xếp lịch cho họp vào ngày 23 tháng bị trùng lịch =>Phương án A phương án xác 185 What does Mr O'Leary advise Ms Gupta to 185 Ơng O'Leary khun Gupta nên làm gì? do? (A) Thay loại thiết bị (A) Replace a piece of equipment (B) Liên hệ với đồng nghiệp để nhận (B) Contact a coworker for technical hỗ trợ kỹ thuật (C) Phân phát chương trình nghị cho họp assistance (C) Distribute the agenda for an upcoming tới meeting (D) Gửi trả lịch công tác ông (D) Return his copy of the calendar Questions 186-190 refer to the following Web page and ticket http://www.venturewild.co.nz/~rafting Venture Wild Adventures in the wilds of New Zealand’s South Island Home Camping Mountain Climbing Rafting Reservations In addition to our camping adventure and mountain climbing packages, Venture Wild now guides rafting trips on the Clarence and Shotover Rivers! We offer trips that range in difficulty from beginner to advanced Along the way, you will experience some of the most exhilarating scenery in all of New Zealand! All trips last approximately five hours Adult tickets are $150 Children’s tickets (10-17 years old) are Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com $120 Tickets include rental of safety gear A certified rafting instructor will be on board at all times To view a map of each trip’s course, click on the links below Clarence River Trip A Easy, appropriate for beginners Clarence River Trip B Moderate difficulty, some experience required, age 18 or older Shotover River Trip A Low difficulty, no experience necessary Shotover River Trip B High difficulty, very experienced rafters only, age 18 or older Purchase tickets now through our online reservations page! If you have questions, e-mail us at info@venturewild.co.nz Venture Wild Shotover River Landing, 23 Shotover River Highway, Arthur’s Point Ticket#:877130 Price: $150 Name: Angela Watkins Event: Shotover River Trip B Event date: May Present ticket and identification with proof of age at ticket booth Lockers for personal items are available behind the ticket booth for a $5 rental fee Reservations may be rescheduled with at least 24 hours notice before the event date for a $25 fee Full refunds are available for reservations canceled 48 hours or more before the event date Contact our customer service line at +64 555 0199 to reschedule or arrange a refund Enjoy the journey! 186 For whom is the Web page most likely 189 What is suggested about Ms Watkins? intended? (A) She lives in New Zealand (A) Someone considering taking a rafting trip (B) This is her first trip to the Shotover River (B) Current Venture Wild employees (C) She has gone rafting before (C) Someone purchasing a travel guide (D) Her ticket was purchased at a discounted (D) Outdoor enthusiasts selling sports price equipment 187 What is indicated about Venture Wild? 190 According to the ticket, why should a ticket (A) It provides instructor certification holder call customer service? (B) It charges extra for instructor supervision (A) To get driving directions (C) It is a family-owned business (B) To arrange to rent a locker (D) It offers various outdoor adventure trips (C) To purchase additional tickets (D) To change a reservation date 188 According to the Web page, what is available on the Venture Wild site? (A) Maps of rafting trip routes (B) Directions for using equipment (C) Reviews from Venture Wild customers (D) Photographs of the Shotover River Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Translation and Explanation http://www.venturewild.co.nz/~rafting Venture Wild Adventures in the wilds of New Zealand’s South Island Những chuyến phiêu lưu vùng hoang dã Đảo Nam New Zealand Home Trang chủ Camping Cắm trại Mountain Climbing Leo núi Rafting Đi bè Reservations Đặt chỗ 187 In addition to our camping adventure and mountain climbing packages, 186Venture Wild now guides rafting trips on the Clarence and Shotover Rivers! We offer trips that range in difficulty from beginner to advanced Along the way, you will experience some of the most exhilarating scenery in all of New Zealand! Ngồi gói phiêu lưu cắm trại leo núi góii, Venture Wild hướng dẫn chuyến bè sông Clarence Shotover! Chúng tơi cung cấp chuyến theo độ khó từ sơ cấp đến nâng cao Trên đường đi, bạn trải nghiệm số thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp New Zealand! All trips last approximately five hours Adult tickets are $150 Children’s tickets (10-17 years old) are $120 Tickets include rental of safety gear A certified rafting instructor will be on board at all times 188 To view a map of each trip’s course, click on the links below Tất chuyến kéo dài khoảng năm Vé dành cho người lớn 150 đô-la Vé trẻ em (10-17 tuổi) 120 đơ-la Vé tính tiền th thiết bị an tồn Huấn luyện viên dạy bè có chứng bè Để xem đồ đường chuyến đi, nhấp chuột vào liên kết bên Clarence River Trip A Chuyến A sông Clarence Clarence River Trip B or older Chuyến B sông Clarence Easy, appropriate for beginners Dễ dàng, thích hợp cho người bắt đầu Moderate difficulty, some experience required, age 18 Độ khó vừa phải, yêu cầu số kinh nghiệm, tuổi từ 18 trở lên Shotover River Trip A Low difficulty, no experience necessary Chuyến A sơng Shotover Độ khó thấp, khơng thiết phải có kinh nghiệm 189 Shotover River Trip B High difficulty, very experienced rafters only, age 18 or older Chuyến B sơng Shotover Độ khó cao, dành cho người bè chuyên nghiệp, tuổi từ 18 trở lên Purchase tickets now through our online reservations page! Mua vé qua trang đặt chỗ trực tuyến chúng tôi! If you have questions, e-mail us at info@venturewild.co.nz Nếu bạn có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tơi qua info@venturewild.co.nz Venture Wild Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Shotover River Landing, 23 Shotover River Highway, Arthur’s Point Ticket/Vé#:877130 Price/giá vé: $150 189 Name/Tên: Angela Watkins Event/Chuyến đi: Shotover River Trip B Event date/Ngày tham gia: May/9 tháng Present ticket and identification with proof of age at ticket booth Lockers for personal items are available behind the ticket booth for a $5 rental fee Reservations may be rescheduled with at least 24 hours notice before the event date for a $25 fee Full refunds are available for reservations canceled 48 hours or more before the event date 190Contact our customer service line at +64 555 0199 to reschedule or arrange a refund Enjoy the journey! Vui lòng xuất trình vé chứng minh thư chứng minh danh tính buồng vé Tủ để đồ dùng cá nhân cung cấp sau buồng vé bạn trả phí cho thuê đơla Việc đặt chỗ dời lại có thơng báo 24 trước ngày bắt đầu tham gia với khoản phí 25 la/ngày Nếu bạn hủy đặt chỗ trước tối thiểu 48 trước ngày tham gia chúng tơi hồn trả lại đầy đủ tiền cho bạn Liên hệ với đường dây dịch vụ khách hàng + 64 555 0199 để dời lịch thu xếp hồn lại tiền Hãy tận hưởng chuyến hành trình nào! 186 For whom is the Web page most likely 186 Trang Web có khả dành cho đối intended? tượng nhất? (A) Someone considering taking a rafting (A) Người cân nhắc việc tham gia chuyến bè trip (B) Current Venture Wild employees (B) Nhân viên Venture Wild (C) Someone purchasing a travel guide (C) Người mua sách hướng dẫn du lịch (D) Outdoor enthusiasts selling sports (D) Những người yêu thích hoạt động equipment trời bán dụng cụ thể thao 187 What is indicated about Venture Wild? 187 Điều cho biết Venture Wild? (A) It provides instructor certification (A) Nó cung cấp chứng nhận huấn luyện viên (B) It charges extra for instructor supervision (B) Nó thu thêm phụ phí cho việc giám sát giảng (C) It is a family-owned business viên (D) It offers various outdoor adventure trips (C) Nó cơng ty gia đình (D) Nó cung cấp nhiều chuyến phiêu lưu trời đa dạng 188 According to the Web page, what is 188 Theo trang web, điều có sẵn trang web available on the Venture Wild site? Venture Wild? (A) Bản đồ tuyến đường bè (A) Maps of rafting trip routes (B) Directions for using equipment (B) Hướng dẫn sử dụng thiết bị (C) Reviews from Venture Wild customers (C) Nhận xét từ khách hàng Venture Wild (D) Photographs of the Shotover River (D) Ảnh sông Shotover 189 What is suggested about Ms Watkins? 189 Điều gợi ý Watkins? (A) She lives in New Zealand (A) Cô sống New Zealand (B) This is her first trip to the Shotover River (B) Đây chuyến cô đến sông Shotover (C) She has gone rafting before (D) Her ticket was purchased at a discounted (C) Cô bè Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com (D) Vé cô mua với mức giá chiết khấu Căn vào vé ta thấy cô Watkins chọn tham gia chuyến Shotover River Trip B Căn vào quảng cáo ta có Shotover River Trip B: High difficulty, very experienced rafters only, age 18 or older có nghĩa “Chuyến B sơng Shotover: Độ khó cao, dành cho người bè chuyên nghiệp, tuổi từ 18 trở lên” =>Cô Watkins có kinh nghiệm bè chun nghiệp nên tham dự chuyến =>Phương án C phương án xác 190 According to the ticket, why should a ticket 190 Theo tờ vé, người giữ vé nên gọi cho holder call customer service? dịch vụ khách hàng? (A) To get driving directions (A) Để có hướng dẫn lái xe (B) To arrange to rent a locker (B) Để xếp thuê tủ đựng đồ (C) To purchase additional tickets (C) Để mua thêm vé (D) Để thay đổi ngày đặt chỗ (D) To change a reservation date price Questions 191-195 refer to the following article and survey Airport Travelers Lounge Opens Travelers passing through Kansai International Airport have a new place to relax On Monday, the Nakadai Group opened The Overlook, its long-awaited travelers lounge, in Terminal What sets The Overlook apart from other such airport facilities, says Nakadai Group President Takashi Aoki, is the level of comfort it offers “It is an oasis of peace, with soundproofing against airport noise and ergonomic furniture designed for maximum relaxation.” Visitors may pay for access over a specified number of hours or obtain unlimited access by purchasing an annual membership Upon entering the lounge, guests are offered an array of information and entertainment options Food and drinks are available at no additional charge The opening of The Overlook expands the Nakadai Group’s reach in the global hospitality industry In the last decade, it has extended its hotel enterprise to Hong Kong, Singapore, and Australia According to Aoki, the company will open additional lounges in airports in Sydney and Singapore in the coming year Welcome to The Overlook Web Page The Overlook—Guest Survey Before ending your wireless Internet session, please complete this brief survey Name (optional): Miranda Blethyn E-mail (optional): mblethyn@tdysolutions.co.uk Place of residence: Leicester, UK My travel today is personal  business related How comfortable was the lounge? _Very comfortable _Moderately comfortable _Unsatisfactory _No opinion How would you rate the food and/or beverages? _Excellent _ Acceptable Unsatisfactory _ I did not try any Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Comments: The lounge is quite peaceful I travel to and from Kyoto regularly and will consider getting an annual membership If I have a complaint, it is that your wait staff is not sufficiently attentive I had to call for a waiter several times before one came Submit survey 191 According to the article, what is indicated 194 What did Ms Blethyn find unsatisfactory? about the lounge? (A) Noise coming from outside the lounge (A) It features a popular brand of furniture (B) The selection of refreshments (B) It offers a high level of comfort for (C) The service provided by the lounge staff travelers (D) The wireless Internet network (C) It sells headphones designed for air travel (D) It is the largest lounge in the airport 192 According to the article, what is true about 195 What is suggested about Ms Blethyn? the entry fee? (A) She has visited the lounge several times (A) It can be paid with a coupon (B) She has lived in Kyoto for many years (B) It is more expensive during peak hours of (C) She paid for lounge entry by the hour travel (D) She rarely flies for personal reasons (C) It is waived for passengers of certain airlines (D) It includes beverages and snacks 193 What most likely is the Nakadai Group's main business? (A) Operating hotels (B) Managing airlines (C) Constructing airports (D) Catering in-flight meals Translation and Explanation Airport Travelers Lounge Opens Sân bay mở cửa phòng chờ khách Travelers passing through Kansai International Airport have a new place to relax On Monday, the Nakadai Group opened The Overlook, its long-awaited travelers lounge, in Terminal Du khách qua sân bay quốc tế Kansai có địa điểm để nghỉ nghơi Hơm thứ Hai, Tập đồn Nakadai mở Overlook, phòng chờ khách mong đợi từ lâu, sân ga số 191 What sets The Overlook apart from other such airport facilities, says Nakadai Group President Takashi Aoki, is the level of comfort it offers “It is an oasis of peace, with soundproofing against airport noise and ergonomic furniture designed for maximum relaxation.” Điều khiến Overlook khác biệt với sở sân bay khác vậy, Chủ tịch Tập đồn Nakadai ơng Takashi Aoki nói mức độ thoải mái mà mang đến “Đây ốc đảo yên bình, với phòng cách âm chống ồn sân bay nội thất tiện dụng thiết kế để thư giãn tối đa.” 195 Visitors may pay for access over a specified number of hours or obtain unlimited access Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com by purchasing an annual membership Upon entering the lounge, guests are offered an array of information and entertainment options 192Food and drinks are available at no additional charge Du khách tốn cho việc truy cập theo số định quyền truy cập không giới hạn cách mua tư cách hội viên theo năm Khi bước vào phòng chờ, du khách cung cấp nhiều tùy chọn thơng tin giải trí Thực phẩm đồ uống phục vụ miễn phí The opening of The Overlook expands the Nakadai Group’s reach in the global hospitality industry 193In the last decade, it has extended its hotel enterprise to Hong Kong, Singapore, and Australia According to Aoki, the company will open additional lounges in airports in Sydney and Singapore in the coming year Việc mở cửa Overlook mở rộng thâm nhập Tập đoàn Nakadai vào ngành khách sạn toàn cầu Trong thập kỷ qua, tập đoàn mở rộng doanh nghiệp khách sạn sang Hong Kong, Singapore Úc Theo ơng Aoki, cơng ty mở thêm phòng chờ sân bay Sydney Singapore năm tới Welcome to The Overlook Web Page Chào mừng tới trang Web The Overlook The Overlook—Guest Survey The Overlook-Khảo sát khách hàng Before ending your wireless Internet session, please complete this brief survey Trước hoàn thành phiên truy cập Internet khơng dây q khách, vui lòng điền vào khảo sát ngắn gọn Name (optional): Miranda Blethyn E-mail (optional): mblethyn@tdysolutions.co.uk Tên (không bắt buộc): Minranda Blethyn E-mail (không bắt buộc): mblethyn@tdy-solutions.co.uk Place of residence: Leicester, UK Nơi sống: Leicester, Vương quốc Anh My travel today is personal  business related Chuyến vào ngày hôm việc cá nhân  _ liên quan đến công việc kinh doanh 195 How comfortable was the lounge? Phòng chờ khách có mức độ thoải mái nào? _Very comfortable _Moderately comfortable _Unsatisfactory _No opinion _ Rất thoải mái _ Khá thoải mái Khơng hài lòng _ Khơng có ý kiến How would you rate the food and/or beverages? Qúy khách đánh đồ ăn và/hoặc thức uống? _Excellent _ Acceptable Unsatisfactory _ I did not try any _Xuất sắc _ Có thể chấp nhận _ Khơng hài lòng _Tơi khơng nếm thử chúng Comments/Nhận xét: The lounge is quite peaceful I travel to and from Kyoto regularly and will consider getting an annual membership 194If I have a complaint, it is that your wait staff is not sufficiently attentive I had to call for a waiter several times before one came Phòng chờ khách yên tĩnh Tôi Kyoto thường xuyên cân nhắc việc mua tư cách Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com hội viên theo năm Nếu tơi có phàn nàn đó, việc nhân viên phục vụ khơng có chu đáo cần thiết Tơi phải gọi bồi bàn nhiều lần tới chỗ Submit survey 191 According to the article, what is indicated 191 Theo báo, điều cho biết phòng about the lounge? chờ khách? (A) It features a popular brand of furniture (A) Nó đề cao thương hiệu nội thất tiếng (B) It offers a high level of comfort for (B) Nó mang đến mức độ thoải mái cao cho du khách travelers (C) It sells headphones designed for air travel (C) Nó bán tai nghe thiết kế dành cho (D) It is the largest lounge in the airport chuyến hàng khơng (D) Nó phòng chờ khách lớn sân bay 192 According to the article, what is true about 192 Theo báo, điều phí vào phòng the entry fee? chờ khách? (A) It can be paid with a coupon (A) Nó tốn kèm theo phiếu (B) It is more expensive during peak hours of giảm giá travel (B) Nó đắt lại cao điểm (C) It is waived for passengers of certain (C) Nó khước từ hành khách chuyến airlines bay định (D) Nó bao gồm bữa ăn nhẹ đồ uống (D) It includes beverages and snacks 193 What most likely is the Nakadai Group's 193 Hoạt động kinh doanh tập đồn main business? Nakadai gì? (A) Vận hành khách sạn (A) Operating hotels (B) Managing airlines (B) Quản lý hãng hàng không (C) Constructing airports (C) Xây dựng sân bay (D) Catering in-flight meals (D) Phục vụ bữa ăn chuyến bay 194 What did Ms Blethyn find unsatisfactory? 194 Cơ Blethyn thấy khơng hài lòng điều gì? (A) Noise coming from outside the lounge (A) Tiếng ồn từ bên ngồi phòng chờ khách (B) The selection of refreshments (B) Thực đơn đồ uống (C) The service provided by the lounge staff (C) Sự phục vụ nhân viên phòng chờ khách (D) The wireless Internet network (D) Mạng Internet không dây 195 What is suggested about Ms Blethyn? 195 Điều gợi ý cô Blethyn? (A) She has visited the lounge several times (A) Cơ ghé thăm phòng đợi vài lần (B) She has lived in Kyoto for many years (B) Cô sống Kyoto nhiều năm (C) Cô ất trả phí theo vào phòng chờ khách (C) She paid for lounge entry by the hour (D) She rarely flies for personal reasons (D) Cô máy bay lí cá nhân Questions 196-200 refer to the following article and schedule From the Group Up Nutrient levels in soil may not be the average reader’s idea of an accessible, or even interesting, topic But agronomist Hyeon Su Park has made it just that in From the Ground Up This surprise best seller is a discussion of the relationship of soil quality to agricultural development in Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com farming communities That the book has connected with such a large audience is no doubt a direct result of its author’s technique Rather than shying away from academic subject matter, Dr Park conveys it through storytelling methods that a nonacademic audience can appreciate: anecdotes, personal impressions, and poetic descriptions Although the quality of the writing alone would explain the success of From the Ground Up, surely some credit is due to Sune Lund as well The acclaimed photographer accompanied Dr Park throughout her research for the book, and the result is a 30-page spread of breathtaking landscapes from over 20 nations The success of From the Ground Up may indicate a rise in the popularity of scientific nonfiction For the last month, Dr Park has appeared on best-seller lists alongside architect Cecil Crofte, whose Gravitas explores the physics behind the architecture of skyscrapers Portland Festival of BooksᅳHighlights Readings and Discussions, Braithwaite Library Rotunda Day 25 January, P.M Hyeon Su Park gives a talk on the research behind her Rafkin Award-winning book From the Ground Up Day 26 January, P.M Cecil Crofte gives a multimedia demonstration on his best- selling Gravitas Day 27 January, P.M Dieter Neumann, Sally Black, and Gilda Cairuthers participate in a round-table discussion on the state of comic books today Book Fair, Braithwaite Library, Blake Gallery 26 & 27 January, noon—7 P.M., Featuring sales booths from major publishers and area bookstores 196 What is the subject of the article? 199 What will the first day of the festival (A) An author's plans for her next work include? (B) The popularity of a recent publication (A) An announcement of nominees for an (C) Trends in the textbook industry award (D) Readers' reactions to an online review (B) A presentation on architectural design (C) A discussion about agriculture (D) A debate about the publishing induslry 197 How is From the Ground Up described? 200 According to the schedule, what can (A) It was written by two people attendees in the Blake Gallery? (B) It is sold mainly in rural areas (A) Purchase books (C) It features numerous charts (B) Meet authors (D) It contains academic subject matter (C) Register for classes (D) Apply for jobs 198 What is indicated about Mr Lund? (A) He will work with Dr Park on a future (B) He took photographs in multiple countries (C) He has won awards for his writing (D) He has lived on a small farm Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Translation and Explanation From the Group Up Nutrient levels in soil may not be the average reader’s idea of an accessible, or even interesting, topic But agronomist Hyeon Su Park has made it just that in From the Ground Up Mức độ dinh dưỡng đất ý tưởng chủ đề dễ tiếp cận hay chí thú vị cho độc giả nói chung Nhưng nhà nơng học Hyeon Su Park biến trở thành tác phẩm From the Ground Up 199 This surprise best seller is a discussion of the relationship of soil quality to agricultural development in farming communities That the book has connected with such a large audience is no doubt a direct result of its author’s technique 197Rather than shying away from academic subject matter, Dr Park conveys it through storytelling methods that a nonacademic audience can appreciate: anecdotes, personal impressions, and poetic descriptions Cuốn sách bán chạy đáng ngạc nhiên bàn luận mối quan hệ chất lượng đất phát triển nông nghiệp cộng đồng nông nghiệp Điều giúp sách kết nối với lượng khán giả lớn chắn kết trực tiếp kỹ thuật tác giả Thay ngần ngại tránh khỏi chủ đề học tập, Tiến sỹ Park truyền đạt thơng qua phương pháp kể chuyện mà độc giả phi học thuật thưởng thức: giai thoại, ấn tượng cá nhân, giới thiệu thơ mộng 198 Although the quality of the writing alone would explain the success of From the Ground Up, surely some credit is due to Sune Lund as well The acclaimed photographer accompanied Dr Park throughout her research for the book, and the result is a 30-page spread of breathtaking landscapes from over 20 nations Mặc dù chất lượng lối viết riêng giải thích thành cơng From the Ground Up, chắn danh tiếng Sune Lund Nhiếp ảnh gia tiếng đồng hành Tiến sỹ Park suốt giai đoạn nghiên cứu bà để có sách này, kết 30 trang viết liền có cảnh quan ngoạn mục đến từ 20 quốc gia The success of From the Ground Up may indicate a rise in the popularity of scientific nonfiction For the last month, Dr Park has appeared on best-seller lists alongside architect Cecil Crofte, whose Gravitas explores the physics behind the architecture of skyscrapers Sự thành cơng From the Ground Up có lẽ tăng lên mức độ phổ biến tác phẩm truyện khoa học có thật Trong tháng vừa qua, Tiến sỹ Park nằm danh sách bán chạy với kiến trúc sư Cecil Crofte, mà tác phẩm Gravitas ông khám phá tính vật lý đằng sau kiến trúc tòa nhà chọc trời Portland Festival of BooksᅳHighlights Hội sách Portland-Những điểm bật Readings and Discussions, Braithwaite Library Rotunda Đọc sách thảo luận, phòng thư viện Braithwaite 199 Day 25 January, P.M Hyeon Su Park gives a talk on the research behind her Rafkin Award-winning book From the Ground Up Ngày 25 tháng 1, lúc chiều Hyeon Su Park diễn thuyết nghiên cứu sau phần trao giải thưởng Rafkin-cuốn sách đoạt giải From the Ground Up Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com Day 26 January, P.M Cecil Crofte gives a multimedia demonstration on his best- selling Gravitas Ngày 26 tháng 1, lúc chiều Cecil Crofte có thuyết trình đa phương tiện sách bán chạy ông Gravitas Day 27 January, P.M Dieter Neumann, Sally Black, and Gilda Cairuthers participate in a round-table discussion on the state of comic books today Ngày 27 tháng 1, lúc chiều Dieter Neumann, Sally Black, Gilda Cairuthers tham dự thảo luận bàn tròn trạng truyện tranh ngày 200 Book Fair, Braithwaite Library, Blake Gallery Hội sách, thư viện Braithwaite, phòng trưng bày Blake 26 & 27 January, noon-7 P.M., Featuring sales booths from major publishers and area bookstores 26 27 tháng 1, từ trưa tới tối, có gian hàng bán đến từ nhà xuất lớn cửa hàng sách khu vực 196 What is the subject of the article? 196 Chủ đề viết gì? (A) An author's plans for her next work (A) Kế hoạch tác giả cho cơng việc (B) The popularity of a recent publication (C) Trends in the textbook industry (B) Sự tiếng ấn phẩm thời gian (D) Readers' reactions to an online review gần (C) Xu hướng ngành công nghiệp sách giáo khoa (D) Những phản ứng độc giả nhận xét trực tuyến Đọc lướt qua viết, ta thấy chủ yếu nói tiếng tác phẩm From the Ground Up =>Phương án xác phương án B 197 How is From the Ground Up described? 197 From the Ground Up mô tả (A) It was written by two people nào? (B) It is sold mainly in rural areas (A) Nó viết hai tác giả (C) It features numerous charts (B) Nó bán chủ yếu khu vực nơng thơn (C) Nó có nhiều biểu đồ (D) It contains academic subject matter (D) Nó có chủ đề học tập 198 What is indicated about Mr Lund? 198 Điều cho biết ơng Lund? (A) He will work with Dr Park on a future (A) Ông làm việc với Tiến sĩ Park tương (B) He took photographs in multiple lai (B) Ông chụp ảnh nhiều quốc gia countries (C) He has won awards for his writing (C) Ông giành giải thưởng cho tác phẩm (D) He has lived on a small farm (D) Ơng sống trang trại nhỏ 199 What will the first day of the festival 199 Ngày hội sách bao gồm include? gì? (A) An announcement of nominees for an (A) Một công bố người đề cử cho award giải thưởng Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích Facebook: https://www.facebook.com/tanphuong2012 Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Website: toeichome.com (B) A presentation on architectural design (B) Một thuyết trình thiết kế kiến trúc (C) Một thảo luận nông nghiệp (C) A discussion about agriculture (D) A debate about the publishing industry (D) Một tranh luận ngành xuất Căn vào lịch trình ta có Day 1: 25 January, P.M Hyeon Su Park gives a talk on the research behind her Rafkin Award-winning book From the Ground Up có nghĩa “Ngày 1: 25 tháng 1, lúc chiều Hyeon Su Park diễn thuyết nghiên cứu sau phần trao giải thưởng Rafkin-cuốn sách đoạt giải From the Ground Up.” Căn vào viết ta có This surprise best seller is a discussion of the relationship of soil quality to agricultural development in farming communities có nghĩa “Cuốn sách bán chạy đáng ngạc nhiên bàn luận mối quan hệ chất lượng đất phát triển nông nghiệp cộng đồng nông nghiệp” =>From the Ground Up có chủ đề nơng nghiệp =>Phương án xác phương án C 200 According to the schedule, what can 200 Theo lịch trình, người tham dự làm attendees in the Blake Gallery? phòng trưng bày Blake? (A) Mua sách (A) Purchase books (B) Meet authors (B) Gặp gỡ tác giả (C) Register for classes (C) Đăng ký lớp học (D) Apply for jobs (D) Nộp đơn xin việc Tài liệu Tân Phương, Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn để giúp người có tài liệu tự học TOEIC hiệu Hãy tham gia Group để nhận nhiều tài liệu kiến thức bổ ích ... cleaning a necktie? (A) $2.00 (B) $3.00 (C) $4.25 (D) $5 .75 $4.25 4.25 đô-la $5 .75 5 .75 đô-la $12.00 12.00 đô-la $6.00 6.00 đô-la $7. 25 7. 25 đô-la $3.00 3.00 đô-la Varies by complexity Thay đổi... Hãy gọi 70 4-555-0 175 để nói chuyện với nhân viên tổ chức kiện chuyên nghiệp chúng tôi, họ sẵn sàng hỗ trợ quý khách giai đoạn lập kế hoạch kiện 1 57 What is indicated about Greengage 1 57 Điều cho... R1A2J7 In this Shipment: Item Description and Number Price Pina Water Bottle (XF52) $4.50 Trillium Rain Hat (GV11) $13.00 Explorer Rain Jacket (HF 77) $42.00 Gregson Hiking Boots (KL944) $78 .00
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao kỹ năng đọc dịch part 7 , Nâng cao kỹ năng đọc dịch part 7

Từ khóa liên quan