TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI TRONG MARKETING

2 52 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 21:14

Ⅰ TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI TRONG MARKETING khái niệm phân phối Marketing - Phân phối marketing trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể qua nhiều phương thức hoạt động khác - Chiến lược phân phối hệ thông định nhằm đưa sản phẩm mặt vật chất quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng nhằm đạt hiệu cao Tầm quan trọng phân phối Marketing mix - Những định phân phối có ảnh hưởng đến nỗ lực marketing - Do trung gian thực chức phân phối nên kế hoạch marketing công ty khác lựa chọn trung gian phân phối khác - Một chiến lược phân phối hợp lý, thuận tiện cho người mua góp phần cho sản phẩm lưu thông thông suốt, nhanh chống, dễ xâm nhập thị trường - Mức độ chiếm lĩnh thị trường sản phẩm ảnh hưởng đến số lượng, vị trí, khả thâm nhập thị trường, hình ảnh, dịch vụ, kế hoạch nhà bán bn bán lẻ - Chí phí lợi nhuận bị ảnh hưởng định lựa chọn kênh phân phối Ⅱ Kệnh phân phối Khái niệm kênh phân khối - Kênh phân phối sản phẩm tập hợp tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối Kênh phân phối kết hợp tất thành viên tham gia vào tiến trình phân phối bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà buôn sỉ, đại lý, …và người tiêu dùng Cấu trúc kênh phân phối 2.1 Kênh phân phối sản phẩm tiêu dùng NHÀ SẢN XUẤT Đại lí Nhà bán bn Nhà bán bn nhỏ Nhà bán lẻ Người tiêu dùng - Kênh không cấp: kênh trực tiếp khơng có trung gian Nhà sản xuất bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng Kênh cho phép rút ngắn thời gian lưu thơng sản phẩm tiết kiệm chi phí, nhiên số lượng mua phải đủ lớn chủng loại sản phẩm không phức tạp - Kênh cấp: Là kênh gián tiếp ngắn qua trung gian Kênh có khả phổ biến sản phẩm rộng kênh không cấp áp dụng cho nhiều loại sản phẩm khác đặc biệt hàng tiêu dùng - Kênh hay cấp: kênh gián tiếp dài phải qua – trung gian bán buôn, bán lẻ, đại lý hay mô giới Kênh tiêu thụ nhiều loại sản phẩm phổ biến sản phẩm cách rộng rãi, áp dụng cho nhiều loại sản phẩm, nhiều thị trường khác Tuy nhiên kênh dài người sản xuất không nắm thay đổi nhu cầu người tiêu dùng - Kênh trực tiếp hay kênh có trung gian xem kênh ngắn Kênh có từ trung gian trở lên kênh dài 2.3 Kênh phân phối cho sản phẩm công nghiệp ... trực tiếp hay kênh có trung gian xem kênh ngắn Kênh có từ trung gian trở lên kênh dài 2.3 Kênh phân phối cho sản phẩm công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI TRONG MARKETING, TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI TRONG MARKETING

Từ khóa liên quan