giới Đ17CTXH buổi 6 1x

35 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 20:17

TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CS II) KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI BUỔI CHƯƠNG 5: LỒNG GHÉP GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Giảng viên: Ths Hoàng Thị Thu Hoài 5/9/19 NỘI DUNG BÀI GIẢNG Khái niệm truyền thông Các thành phần tiến trình truyền thơng Kênh truyền thơng phương tiện truyền thông Lồng ghép giới truyền thông MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Kiến thức Khái niệm truyền thơng Các thành phần tiến trình truyền thông Kênh truyền thông phương tiện truyền thông Lồng ghép giới truyền thông Kỹ Phân tích vấn đề tồn bất bình đẳng giới Xác định vấn đề can thiệp truyền thông Xây dựng mục tiêu truyền thông Lập kế hoạch truyền thông chi tiết Tiến hành truyền thơng thay đổi hành vi bất bình đẳng giới YÊU CẦU Ngồi học theo nhóm: nhóm X 10sinh viên = 50sv Dụng cụ giảng day: Máy chiếu, kệ treo giấy A0 Mỗi nhóm = tờ A0 + 20 tờ thẻ mầu (mỗi nhóm màu khác nhau) + viết lông đầu nhỏ cuộn băng keo giấy + kéo cắt giấy Trong học: SV hợp tác tích cực làm việc nhóm Khái niệm “truyền thơng” • Là q trình liên tục trao đổi thơng tin từ người truyền đến người nhận nhằm  đạt hiểu biết,  nâng cao nhận thức,  thay đổi thái độ  hướng tới thay đổi hành vi phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân/nhóm/cộng đồng/xã hội • Thơng tin kiến thức, kỹ năng, quan điểm hay tình cảm • (PGS.TS Nguyễn Văn Dũng: Truyền thông, lý thuyết kỹ bản, NXB Chính trị quốc gia, 2012) TRỊ CHƠI nhóm xếp thành hàng thẳng Mỗi nhóm truyền tờ giấy vai cằm Truyền thơng tin nội dung tờ giấy hình thức nói thầm Người cuối viết thơng tin giấy để đối chiếu với thông tin ban đầu Các thành phần tiến trình truyền thơng NGƯỜI TRUYỀN Yếu tố gây nhiễu THƠNG ĐIỆP (Mã hóa) KÊNH TRUYỀN THÔNG NGƯỜI NHẬN Yếu tố gây nhiễu Yếu tố gây nhiễu PHẢN HỒI Chia nhóm theo chủ đề (GV phát tờ yêu cầu nội dung thảo luận cho nhóm) • Người/nguồn truyền tin • Thơng điệp truyền tin • Người nhận thơng tin • Kênh truyền thơng tin • Yếu tố gây nhiễu thông tin Báo cáo nội dung thảo luận theo sơ đồ NGƯỜI TRUYỀN Yếu tố gây nhiễu THÔNG ĐIỆP (Mã hóa) KÊNH TRUYỀN THƠNG NGƯỜI NHẬN Yếu tố gây nhiễu Yếu tố gây nhiễu PHẢN HỒI 10 Bước 1: Phân tích đối tượng truyền thơng Xác định nhóm đối tượng truyền thơng; Phân tích đặc điểm nhu cầu đối tượng nội dung truyền thơng theotừng giới; Phân tích định kiến giới, có, nhóm đối tượng (phụ nữ nam giới) nội dung truyền thông; Phân tích, xem xét tham gia nhóm đối tượng (phụ nữ nam giới) trongcác truyền thông trước đây, có chủ đề tương tự liên quan; Phân tích, xem xét yếu tố ảnh hưởng tới tham gia truyền thơng nhóm Phân tích, xem xét yếu tố ảnh hưởng tới tham gia truyền thơng nhómđối tượng (phụ nữ nam giới) Bước 2: Xây dựng nội dung, thông điệp truyền thông Chuẩn bị nội dung thông tin cho truyền thông đáp ứng đặc điểm nhu cầu giới, dựa vào kết phân tích nhu cầu; Các thơng điệp truyền thông không nhấn mạnh trường hợp bất bình đẳng mà cần phải đưa giải pháp, thành tựu mơ hình tốt; Xây dựng thơng điệp truyền thơng phản ánh tình hình thực tế, quan điểm nam giới phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới Xoa bỏ định kiến vai trò giới xây dựng nội dung tài liệu Bước 3: Chuẩn bị hình ảnh cho truyền thơng • Thể cân hai giới hình ảnh; • Thể khơng định kiến vai trò giới • Thể yếu tố tuổi tác, giới tính, dân tộc Bước 4: Lựa chọn sử dụng ngơn ngữ truyền thơng • Sử dụng ngơn ngữ thể trung tính giới, ví dụ, nên dùng “lao động giúp việc gia đình” thay dùng “phụ nữ giúp việc gia đình” Bước 5: Sản xuất sản phẩm truyền thông phát động truyền thông Thường xuyên lồng ghép nội dung thúc đẩy bình đẳng giới chiến dịch truyền thơng vận động; Khi phát động truyền thông, nên cân nhắc lựa chọn kênh hình thức truyền thơng mà nam giới phụ nữ tiếp cận Bước 6: Phân tích, giám sát điều chỉnh sản phẩm quy trình truyền thông Phân tích yếu tố giới sản phẩm thơng điệp truyền thông, đặc biệt dự thảo, sản phẩm thí điểm, để kịp thời điều chỉnh, cần; Nâng cao lực lồng ghép giới cho cán phụ trách truyền thông (khi cần thiết) đảm bảo họ lồng ghép giới hiệu hoạt động truyền thông; CÂU HỎI CHƯƠNG LỒNG GHÉP GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG C1 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước xây dựng nội dung truyền thơng chăm sóc sức khỏe sinh sản C2 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước chuẩn bị hình ảnh tài liệu trực quan truyền thông giảm định kiến giới C3 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới xây dựng thông điệp truyền thơng C4 Phân tích đối tượng truyền thơng nhu cầu đối tượng C5 Xây dựng nội dung truyền thơng có lồng ghép giới nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho học sinh trung học sở C6 Phân tích bước chuẩn bị hình ảnh cho truyền thông lựa chọn sử dụng ngôn ngữ truyền thơng có lồng ghép giới C1 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước xây dựng nội dung truyền thơng chăm sóc sức khỏe sinh sản Đối tượng sinh sản Nội dung phân theo giới tính Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu SKSS Chia sẻ biện pháp tránh thai nam nữ Mục tiêu tăng tỷ lệ nam sử dụng biện pháp tránh thai Số lượng sử dụng tránh thai nam nữ Xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với văn pháp luật qui định Số lượng tham gia truyền thông nam nữ Sản phẩm trun thơng có giới thiệu tích cực CSSKSS cho giới không 10 Sau dự truyền thơng có chia sẻ kiến thưc cho người khác khơng C2 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới bước chuẩn bị hình ảnh tài liệu trực quan truyền thông giảm định kiến giới Đảm bảo diện giới Khơng có hình ảnh phân biệt đối xử giới Khơng có hình ảnh định kiến giới Nam nữ làm công việc Mô công việc truyền thống nam nữ Có hình ảnh nam giới làm cơng việc chăm sóc trẻ Có hình ảnh nữ làm cơng việc quản lý Hình ảnh nam nữ nhiều độ tuổi khác Hình ảnh nam nữ nhiều dân tộc khác 10 Hình ảnh tích cực giới C3 Hãy xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ lồng ghép giới xây dựng thông điệp truyền thơng Phân tích đối tượng cần truyền thơng Phân tích nhu cầu cần truyền thơng Nội dung truyền thơng theo giới tính Lồng ghép giới truyền thơng Nội dung phản ánh xác thực tế nam nữ Thể quan điểm giới mang tính chất thúc đẩy bình đẳng giới rõ ràng Thể quan, tổ chức đơn vị ủng hộ bình đẳng giới Đưa giải pháp, mơ hình tốt Tham khảo văn pháp luật 10 C4 Phân tích đối tượng truyền thông nhu cầu đối tượng Nhóm đối tượng Phân tích đặc điểm đối tượng với nooij dung truyền thông Nhu cầu đối tượng Phân tích định kiến giới nam buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới nữ buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thông nam Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thơng nữ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tham gia truyền thơng nữ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tham gia truyền thông nữ 10 Xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp với nhu cầu nhóm C5 Xây dựng nội dung truyền thơng có lồng ghép giới nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho học sinh trung học sở Chuẩn bị nội dung truyền thơng có lồng ghép giới nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho học sinh trung học sở Xác định mục tiêu Xây dựng nội dung truyền thông cụ thể Cung cấp số liệu liên quan đến BBĐG Cung cấp số liệu liên quan đến BĐG Giới thiệu văn pháp luật bình đẳng giới Hậu liên quan ảnh hưởng đến BĐG Thành tựu bđg mang lại Giới thiệu tổ chức tham gia truyền thông BĐG 10 Giới thiệu thông tin trường có số lượng học sinh có kiến thức hiểu biết BĐG C6 Phân tích bước chuẩn bị hình ảnh cho truyền thơng lựa chọn sử dụng ngơn ngữ truyền thơng có lồng ghép giới chuẩn bị hình ảnh Có cân giới tính hình ảnh Khơng có định kiến giới Hình ảnh đa dạng đặc điểm cá nhân giới tính Thể vai trò , trách nhiệm giới theo hướng tích cực Hình ảnh đa dạng, phong phú Ngơn ngữ phù hợp với giới tính, trình độ, nhận thức Ngôn ngữ phù hợp vớikhu vự, vùng miền Sử dụng ngơn ngữ thể bình đẳng giới 10 Sử dụng ngơn ngữ có tính ddeend yếu tố giới, bỏ định kiến gi BÁO CÁO SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ... Phân tích định kiến giới nam buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới nữ buổi truyền thơng trước Phân tích định kiến giới chủ đề truyền thơng nam Phân tích định kiến giới chủ đề truyền... theo giới tính Lồng ghép giới truyền thơng Nội dung phản ánh xác thực tế nam nữ Thể quan điểm giới mang tính chất thúc đẩy bình đẳng giới rõ ràng Thể quan, tổ chức đơn vị ủng hộ bình đẳng giới. .. giảm định kiến giới Đảm bảo diện giới Khơng có hình ảnh phân biệt đối xử giới Khơng có hình ảnh định kiến giới Nam nữ làm công việc Mô công việc truyền thống nam nữ Có hình ảnh nam giới làm cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: giới Đ17CTXH buổi 6 1x , giới Đ17CTXH buổi 6 1x

Từ khóa liên quan