CHÍNH SÁCH MỚI (NEW DEAL) CỦA MỸ TRONG THẬP NIÊN BA MƯƠI CỦA THẾ KỶ XX

25 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 18:51

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA LỊCH SỬ Bài tập học phần “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN HIỆN ĐẠI II” Giảng viên phụ trách: TS Tưởng Phi Ngọ CHÍNH SÁCH MỚI (NEW DEAL) CỦA MỸ TRONG THẬP NIÊN BA MƯƠI CỦA THẾ KỶ XX Danh sách sinh viên thực STT Họ tên Vũ Thị Lan Anh MSSV 43.01.608.011 Nguyễn Duy Linh 43.01.608.059 Trần Tuyết Ngân 43.01.608.083 Tạ Thị Tiểu Nhật 43.01.608.093 Năm học 2017–2018 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX MỤC LỤC Khủng hoảng kinh tế 1.1 Sự thịnh vượng nước Mỹ sau chiến tranh th ế gi ới th ứ I……… 1.2 Diễn biến hậu đại suy thoái……… …………… 1.2.1 Về kinh tế…………………………………………………… 1.2.2 Về xã hội……………………………………………………….8 1.3 Nguyên nhân đại suy thoái……………………………… Nội dung sách New Deal…………………………………… 11 2.1 Giao dịch (1933-1934)……………………………….13 2.2 Giao dịch thứ hai (1935-1938)……………………………… 16 2.3 Di sản giao dịch mới……………………………………………18 Tác động sách New Deal…………………………………… 19 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Khủng hoảng Kinh tế (1929-1933) hậu với Mỹ 1.1 Sự thịnh vượng Mỹ sau chiến tranh Thế giới thứ I Mỹ nước tư sinh sau đẻ muộn, lại phát tri ển ều ki ện thuận lợi phát triển nhanh với nước tư khác Đ ặc bi ệt t sau Chi ến tranh Thế giới thứ I, Mỹ nước không tham chiến từ đầu, lại lợi nhiều từ việc bn bán vũ khí cho hai phía, l ại tham gia đàm phán k ết thúc chiến tranh nên Mỹ có điều kiện để ký kết hiệp định có l ợi cho Mỹ Từ m ột nợ châu Âu trước chiến tranh, Mỹ trở thành chủ nợ, riêng châu Âu n ợ Mỹ h ơn 10 t ỉ USD, tập trung tay 40% dự trữ vàng gi ới Sau chi ến tranh, nh áp d ụng kỹ thuật, thiết bị mới,…nước Mỹ xuất phồn vinh vào Th ế kỷ XX Các ngành công nghiệp phát tri ển: năm 1919, hàng xu ất kh ẩu từ Mỹ sang châu Âu lên tới xấp xỉ tỉ USD Đầu tư bên đạt mức 6,4 tỉ USD, Mỹ trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế Sự thịnh vượng làm cho nhi ều người say s ưa, cho r ằng nước Mỹ từ bước vào thời đại thịnh vượng ngàn năm Trên thực tế, giá cổ phiếu tăng vọt làm người ta chóng mặt tháng ng ười ta tung hàng trăm triệu để mua cổ phi ếu v ới hy v ọng phen lãi to S ản xuất tăng lên không ngừng nhờ áp dụng khoa học, kỹ thu ật nh ững ngu ồn lượng Chỉ số công nghiệp lấy thời gian từ năm 1923 đến năm 1925 bình quân 100 tháng năm 1928 tăng lên 110; tháng năm 1929 tăng lên 126, đồng thời tình hình giá cổ phiếu Mỹ khả quan Ba tháng mùa hè năm 1929, cổ phiếu công ty xe General Motors tăng từ 268 lên 391; cổ phiếu công ty s thép Mỹ United States Steel Corp, từ 165 lên 258 Vào tháng năm 1929, B ộ Tài Mỹ đảm bảo với cơng chúng: “Hiện khơng có để lo ngại Đi ểm cao ph ồn vinh tiếp tục kéo dài.” Về hàng hải, trước chiến tranh trọng tải tàu bi ển 1/10 c Anh 2/3.Sản xuất phát triển khơng ngừng.Người ta tính r ằng vào năm 1928, 73 công nhân làm sản lượng 100 công nhân năm 1920 Các m ặt hàng xa xỉ trước dùng cho gia đình giàu sang có m ặt Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX giai đình trung lưu Mỹ Các nhà máy làm việc hết công su ất không cung c ấp k ịp xe hơi, tủ lạnh, radio, máy hút bụi, điện thoại để thỏa mãn đ ủ nhu c ầu tăng lên không ngừng Thế kỷ XX thời kỳ thịnh vượng trình th ị hóa bi ểu thịnh vượng Ở khắp nơi, nhà ch ọc tr ời m ọc lên; quy ền phải xây thêm 600 000 dặm đường xá để đáp ứng nhu cầu ô tô ngày gia tăng c tầng lớp trung lưu; khu vực thành thị cũ không chưa gia tăng dân s ố ngoại mọc lên Ơ tô, radio, phim ảnh, cu ộc mắc n ối đ ường dây điện lưới khơng dứt hình ảnh vượt trội công nghệ Mỹ chẳng vươn tới nông thôn.Ngày tháng năm 1929, Hoover bước vào Nhà Tr ắng, nhiều người dân Mỹ cho ông người tốt để đưa nước Mỹ đến s ự th ịnh vượng kéo dài mà ông thường nhắc tới làm Bộ trưởng Bộ Thương mại Cả nước chìm lạc quan khơng sánh tương lai đất nước Mặc dù tình hình diễn vơ lành mạnh, ch ỗ kinh tế có nguy tiềm tàng.Dưới cổ vũ thắng lợi ngài Hoover, hoạt đ ộng đ ầu c chứng khoán đạt đến tình độ điên cuồng.Rất nhiều xí nghiệp ngành thương mại chia cổ phiếu cho công nhân, khiến họ dần quen ngành ngân hàng người mối lái Giá trung bình cổ phiếu phổ thơng từ 117 vào tháng năm 1928 tăng lên 225 vào tháng năm 1929 Tình hình làm người người chìm đắm m ộng đ ẹp mua cổ phiếu để phát tài 1.2 Diễn biến hậu Đại suy thoái Ngay thời kỳ thịnh vượng nhất, kinh tế Mỹ tồn nh ững l ỗ hỏng Ngay trước thời điểm “ngày thứ năm đen tối” vào tháng 10 năm 1929, dấu hiệu củasự rạn nứt kinh tế xuất Đó dấu hi ệu s ự suy giảm ngành địa ốc năm 1927, giáo viên thành phố Chicago trả chứng khoán tạm thời năm tới Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Tín hiệu bão lớn đến từ London Ngày 26 tháng năm 1929, ngân hàng England, để đình chảy vàng nước bảo vệ địa vị đồng bảng Anh thương mai Quốc tế, nâng cao tỷ lệ tiền khấu đổi lãi suất ngân hàng lên 6,5% Ngày 30/9, Ngân hàng từ New York rút London m trăm tri ệu USD, tạo thành giá chứng khoán sụt giảm Thế nhưng, hai tuần sau đó, th ị tr ường phục hồi trở lại Tuy vậy, ngày 15/10 xuất hi ện tượng gi ải thích b đầu bán đổ, bán tháo cổ phiếu kẻ đầu lớn bỏ khơng xem xét kỹ lưỡng, nên lúc đầu coi hòa diệu Ngày 24 tháng 10 năm 1929 xem “ngày thứ năm đen tối” n ổi ti ếng lịch sử giao dịch chứng khoáng Thị trường chứng khống hồn tồn lâm vào kh ủng hoảng Mức giao dịch đạt gần 13 triệu cổ phiếu, giá s ụt nhanh đ ến mức máy thu, ghi chép tự động ngành cổ phiếu theo không kịp Buổi chi ều “ngày th ứ năm đen tối”, công ty Morgan ngân hàng l ớn khác b ỏ s ố ti ền h ơn 240 triệu USD mua cổ phiếu nhằm trì thị tường chứng khoáng , đ ồng th ời đ ể bảo v ệ tài khoản đầu tư họ Và bu ổi chi ều ngày “th ứ năm đen t ối”, có nghìn người mơi giới chứng khốn đầu tư nhỏ bị phá sản Hàng triệu cổ phiếu trở thành số không Hàng triệu người đầu tư tr ắng tay ch ỉ qua m ột đêm Nỗi sợ hãi bắt đầu người dân thấy đồng tiền giá, vội vã rút ti ền kh ỏi nhà băng quỹ tiết kiệm Hàng ngàn nhà băng 40 ti ểu bang n ước Mỹ ph ải đóng c ửa khách hàng rút hết tiền Trong năm cu ộc kh ủng ho ảng có ngàn nhà băng đóng cửa Và vào năm sau 1933 11 ngàn nhà băng s ụp đ ổ Ng ười có ti ền khơng dám đầu tư, khơng dám tiêu xài Khu phố Wall dường “sụp đổ” Thế nhưng, ngày 29 tháng 10 năm 1929 thực ngày kh ủng ho ảng ch ưa thấy lịch sử chứng khoán nước Mỹ Ở thị trường ch ứng khoán New York, nơi người ta mua bán 16 triệu cổ phiếu, s ố tụt gi ảm 43 ểm Giá m ột cổ phiếu coi đảm bảo tụt giảm 80% với tháng số khơng tìm người mua Các cổ đông 15 tỷ USD trị giá lo ại chứng kho ảng giảm 40 tỷ USD Hàng triệu người số tiền dành dụm đời Đến kho ảng Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX tủng tuần tháng 11, tổng mức tổn thất đạt mức khoảng tỷ USD Đến lúc này, người ta không thừa nhận phồn vinh tồn khơng dứt theo gió bay 29/10/1929 thị trường chứng khoán New York tan vỡ (Nguồn: History.com) Ngày thị trường chứng khoán New York sụp đổ, hàng dài dằng dặc người đồ khu phố xung quanh thị tr ường ch ứng khoán (Nguồn: History.com) Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Cuộc đại khủng hoảng năm 30 ngày diễn trầm trọng, từ lĩnh vực tài chính, kinh tế nhanh chóng lan lĩnh vực khác gây hậu qu ả nghiêm tr ọng 1.2.1 Về Kinh tế Từ năm 1929 đến năm 1932, sở giao dịch thành ph ố New York, có 55 loại cổ phiếu giảm từ 252 USD xuống 61 USD Cổ phi ếu cơng ty s thép Mỹ United States Steel Corp thời kỳ tụt xuống 22%; cổ phi ếu công ty ô tô General Motors từ 173 giảm xuống 8, thời kỳ Đại khủng hoảng, ch ỉ riêng nước Mỹ có đến 5000 ngân hàng phá sản Sự sụp đổ th ị trường cổ phiếu ch ỉ mặt nên kinh tế Mỹ, ý nghĩa thực kinh tế Mỹ r vào đ ộ sâu trì trệ, sụt giảm, chí suy thối nghiêm tr ọng Hàng chục tri ệu ng ười dân Mỹ b ị m ất trắng số tiền tích lũy nhiều năm Những ngân hàng trì ho ạt đ ộng, tr ữ lượng vàng tỷ USD cần trả số ti ền tồn khoản khách hàng lên tới 41 tỷ USD Sở giao dịch chứng khoán phố Wall Chicago ph ải thức đóng cửa Sự hoạt động tài rơi vào trạng thái hỗn độn, ng ạt th ổ nghiêm trọng Tháng 10 năm 1932, để ngăn ngừa phá sản số h ệ th ống ngân hàng quan trọng, Thống đốc bang Nevada hạ lệnh cho ngân hàng bang đình chỉnh nghiệp vụ với danh nghĩa “đi nghỉ hè”, để l ại d ấu v ết ban đ ầu c s ự hoảng sợ Tháng năm 1932, sau hệ thống ngân hàng bang Michigan đóng cửa phá sản, để ngăn chặn việc rút tiền, Thống đốc bang láng gi ềng áp d ụng biện pháp Đến ngày tháng năm 1932, tr ước ngày Tổng th ống Roosevelt nhậm chức, nước Mỹ có 23 bang vào tình tr ạng “ngân hàng ngh ỉ hè” Kết dự trữ vàng, từ hệ thống dự trữ liên bang thành ph ố New York, trung tâm tài tiền tệ giới đổ vào tay hệ thống ngân hàng n ước lung lay muốn đổ cất giữ hộ nước ngoài, tới dự trữ vàng Quốc gia giảm mạnh 400 tri ệu USD vào đầu tháng Sự sụt giảm lĩnh vực tài lan nhanh công nghi ệp, lĩnh v ực mà xưa xem tảng Quốc gia Năm 1932, sản lượng cơng nghi ệp Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX nước Mỹ gần sụt giảm nửa, mức độ kinh tế nói chung tụt lùi ngang b ằng vào năm 1913 Sản lượng than bị đẩy lùi mức năm 1904, gang lùi l ại mức năm 1896 thép mức năm 1901 Năm 1932 có tổng s ố 86 000 xí nghi ệp ngừng hoạt động Tổng sản lượng cơng nghiệp thu nhập người dân giảm m ột n ửa v ề mậu dịch hàng háo tụt xuống 2/3 Trong tổng cộng năm khủng hoảng kéo dài, t nước Mỹ có 100 000 xí nghiệp bị phá sản, lợi nhuận xí nghi ệp từ khoảng 10 tỷ USD trước thời kỳ tỷ USD Trong năm 1929 đ ến năm 1932, công nghiệp giảm 41,7 sản lượng thép, 76% 79,4 % ngành s ản xu ất khác công nghiệp kiến trúc ô tô giảm với mức độ lớn Năm 1929, tổng sản lượng nông nghiệp Mỹ giảm sụt xuống 60%.Hơn 1000000 nông hộ phá sản Diện tích gieo trồng bang mi ền Nam b ị thu h ẹp Thu nhập nông nghiệp từ 13 tỷ USD năm 1929 sụt xuống 5,5 tỷ vào năm 1932 C ảnh ngộ khó khăn công nông nghiệp ảnh hưởng nghiêm tọng đến mậu dịch đ ối ngo ại, kim ngạch xuất năm 1929 5,2 tỷ USD, kim ngạch nhập kh ẩu 4,3 tỷ USD sau ba năm, hai số giảm xuống 2,6 tỷ USD 1,3 tỷ USD Cơn khủng hoảng thị trường tiền tệ ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ hàng hóa giới thương mai kiệt quệ cách nhanh chóng 1.2.2 Về Xã hội Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Người thất nghiệp xếp hàng chờ xin việc (Nguồn: History.com) Cuộc đại khủng hoảng gây ảnh hưởng nghiêm tr ọng đến đ ời s ống xã h ội người dân Mỹ Hàng trăm người thất nghiệp, khơng phương kế sinh nhai Hàng trăm người nhà cửa khơng trả ti ền cầm cố Công ch ức giáo viên không tăng lương Trước 1929 tỉ lệ thất nghiệp 3% Ðến năm cao điểm khủng hoảng 1933 tỉ lệ thất nghiệp 25%, Cleveland 50% Ohio tăng đ ến 80% 15 triệu người việc làm, kéo theo gia đình thân nhân ph ải lâm vào c ảnh nghèo đói, số lên đến 40 triệu, tương đương 1/4 dân s ố n ước Mỹ lúc Ph ải nỗi sợ hãi bạn nghe kể hình ảnh người nơng dân Kansas ph ải sưởi ấm mùa đông rét nhiều năm rơm rạ, người th ợ m ỏ Kentucky phải ăn xà lách rau cỏ dại 10 phạm nhân nhà tù Pensylvania thả phải năn nỉ xin lại tù, đời sống bên ngồi q s ức kham kh ổ bấp bênh Các khu phố trống hoang dân không trả ti ền thuê, không bán hàng… 273 ngàn người không trả tiền nhà, bị tịch thu nhà h ọ kéo phía bờ sơng cơng viên dựng l ều b ằng thùng gi mà s ống lây l ất với điều kiện vệ sinh vô tồi tệ… tri ệu người vô gia cư lang thang kh ắp Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX nước Mỹ Hơn 60% người Mỹ thuộc diện nghèo túng Các cán xã hội New York thống kê có đến 25% học sinh suy dinh dưỡng vùng đào m ỏ khống sản tỉ lệ cao đến 90% Hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng tr ật tự n phát chẩn trợ cấp thực phẩm bánh mì, súp… Sự nghèo khó dẫn đến bệnh lao nhiều vùng Chính phủ phải ủng hộ sách khuyến khích 400 ngàn ng ười dân M ễ trở lại quê quán Một công ty mậu dịch với Xô Vi ết New York nhận đ ến 350 đơn tìm việc Nga ngày Những người già có kinh nghiệm trải qua bao di cư từ châu Âu Th ế chiến I tin kinh tế tự điều chỉnh phục h ồi Th ế ều khơng xảy Suốt năm sau tình hình ngày đen t ối N ỗi s ợ hãi dâng cao làm người ta liên tưởng đến lần tệ hại gần lịch sử gi ới Th ời kỳ đen – Dark Age Đứng trước nạn thất nghiệp nghèo đói lan tràn, phong trào đấu tranh c nhân dân Mỹ bùng nổ phát triển Những năm 1932 đến 1934, s ố người tham gia bãi cơng lên tới 3,5 triệu người, chủ yếu đấu tranh khơng có t ổ chức Chính quyền cho quân đội, cảnh sát gi ải tán cu ộc đ ấu tranh b b người tham gia 2.3 Nguyên nhân Đại suy thoái Nguồn gốc sâu xa đại họa chạy theo lợi nhuận mà cung v ượt cầu Dân số giảm bất công giàu nghèo, sản xuất nhi ều h ơn khả mua thị trường (vốn đa số người nghèo) Lương tăng chậm so với mức tăng suất, dẫn tới lợi nhuận cao, l ợi nhu ận lại b ị rót vào th ị trường chứng khốn, mà khơng phải đưa tới cho người tiêu dùng Do th ị tr ường chứng khoán tăng nhanh, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, FED l ại để mức lãi xuất cho vay thấp, làm đẩy mạnh đầu tư mức Nền kinh tế tăng nóng thập kỷ, đến mức khả sản xuất cao so với mức hi ệu so v ới m ức cầu Như vậy, nguyên nhân khủng hoảng đầu tư mức vào ngành 10 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX cơng nghiệp nặng thay vào lương doanh nghiệp vừa nh ỏ Nền kinh tế tăng mức hiệu lạm phát cao Chính sách thuế biểu nợ chiến tranh làm cho hàng hóa Mỹ khó bán bên ngồi, đặc biệt nơng sản lâu xuất lúa mì,bơng, thu ốc Khi nợ bị đánh giá khó đòi, việc bán số lượng lớn với giá rẻ, làm cho tài s ản nhìn chung l ại giá, khiến khoản nợ tồn lại gi ảm chất lượng (do tài s ản th ế chấp bị giảm giá) Vòng xốy bóng tuyết ngày to, đẩy c ả th ị trường nợ tài sản xuống, làm cho thể chế tài cá nhân th ị tr ường vỡ nợ Khi vỡ nợ nhiều quá, đẩy sản xuất lợi nhuận xuống th ấp, đầu tư đình tr ệ, việc làm dẫn tới bẫy đói nghèo Đại khủng hoảng xảy việc cấp tín dụng dễ tạo h ội cho đ ầu c trục lợi, hàng hóa khơng bán dẫn đến tình trạng dư th ừa phái đ ổ xu ống bi ển phá hủy Ở thể chế tài chính, ngân hàng bị cho rủi ro, d ự tr ữ ít, đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán tài s ản rủi ro Kh ối nơng nghi ệp rủi ro giá đất tăng cao, hiệu suất nông nghi ệp thấp, nông dân vay nhiều để sản xuất, lãi suất đột ngột tăng cao h ọ lâm vào phá s ản khơng thể sản xuất để trả lãi vay cao Một số nhà kinh tế cho nguyên nhân từ Bẫy Thanh khoản (khi sách ti ền tệ nh gi ảm lãi su ất tăng cung tiền thúc đẩy kinh tế) Để chống lạm phát, nước sau Thế chiến Thứ áp dụng vị vàng (đồng tiền gắn chặt với lượng vàng định) Sốc vụ sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ , chế độ vị vàng mà khủng hoảng từ Mỹ lan rộng khắp giới Chính phủ ti ếp tục giữ chế độ vị vàng, họ đưa sách ti ền t ệ n ới l ỏng đ ể ch ữa khủng hoảng Những nước thoát khỏi vị vàng sớm nh ững n ước khơi phục kinh tế sớm Bên cạnh sụp đổ thương mại quốc tế nguyueen nhân c Đại khủng hoảng Do nước châu Âu sau Thế chi ến Thứ nh ất n ợ Mỹ nhi ều, h ọ ph ải trả nợ hàng năm Họ xuất sang Mỹ để lấy ngoại hối trả n ợ, đồng th ời h ọ nhập hàng từ Mỹ cho nhu cầu 11 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Đến cuối thập kỷ 1920, nhu cầu nhập hàng Mỹ giảm khủng hoảng thiếu tiền để trả nợ Đồng thời hàng rào thuế quan Mỹ tăng cao theo Luật Thuế quan Smoot–Hawley, xuất vào Mỹ giảm, dẫn tới nước gi ới gặp khó khăn thương mại quốc tế đình trệ làm cho kh ủng ho ảng kinh t ế năm 1930 thêm tồi tệ Từ dẫn đến tình trạng cơng nhân thất nghiệp tăng lên 17 triệu người (đầu năm 1933), triệu dân trại bị nhà cửa ruộng đất Mâu thuẫn xã hội tăng lên, nhiều đấu tranh nổ mà tiêu bi ểu cu ộc di ễu hành năm 1932 vạn quân nhân giải ngũ Trong năm 1929 - 1933 có đ ến 4.904 cu ộc bãi cơng Ngồi ra, giới hóa đẩy mạnh làm giảm ngu cầu thợ không lành nghề đẩy họ vào cong đường thất nghiệp Thất nghiệp giai tăng s ức mua giảm Chính phủ khơng có sách đắn để thủ tiêu nạn thất nghiệp đẩy lùi nạn nghèo đói nhân dân “Nhìn chung nhà kinh tế Mỹ kết luận rằng: s ự giàu có n ước Mỹ có thật chứa sẵn bệnh tật bên trong, mà chủ yếu s ự phân ph ối khơng cơng Đó nguyên nhân làm sụp đổ lâu đài ph ồn vinh nh ững năm 20 nước Mỹ”(1) Nội dung sách (New Deal) Tổng thống Herbert Hoover hồn tồn thất bại Phải có m ột tầm nhìn bao quát sâu rộng anh hùng thế, v ực d ậy đ ất n ước B ằng kinh nghi ệm nhiều năm trường kể từ ghế Thượng nghị sĩ ti ểu bang New York 1()GS Nguyễn Anh Thái Lịch sử giới đại.Nxb Giáo dục, 2006.Trang 110 12 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX năm 1911, sau phụ tá Bộ trưởng Hải Quân làm Thống đốc New York 1929– 1933, thời kỳ mà khủng hoảng đến đỉnh cao Và thử thách cho m ột thiên tài, m ột anh hùng minh chứng thời Sự đắc cử Franklin D.Roosevelt đ ại diện cho Ðảng Dân Chủ thật vẻ vang lúc ông bị bại liệt 11 năm Phải ngồi xe lăn để di chuyển đau đớn với đôi nẹp chân sắt giúp Franklin D.Roosevelt đứng vững nói chuyện hay tiếp xúc v ới người Từ m ột ng ười khỏe mạnh tháo vát cao lớn, ông vượt qua nỗi sợ hãi cô đ ơn ếp người c bệnh tật Tất nhiên cơng chúng hồi nghi v ề kh ả th ể ch ất v ị T thống mà họ mang trọn niềm tin gởi gắm vào phi ếu tự dân c Franklin D.Roosevelt chứng tỏ tiềm khả làm việc tr ọng trách (m ặc dù ơng có trợ giúp từ phóng viên mật vụ dàn x ếp cho công chúng hạn chế hay cắt bỏ đoạn ông di chuyển xe lăn.) Hai ngày sau tuyên thệ, Franklin D.Roosevelt nhanh chóng ban hành “Bank Holiday” Cho nhà băng tạm đóng cửa ngày để cải tổ ban hành ều lu ật ngân hàng, lập Cơng ty bảo hiểm tín dụng liên bang (FDIC) đem l ại ni ềm tin b ảo hiểm cho khách hàng ngày sau, vào tối Chủ Nhật Franklin D.Roosevelt m ời toàn thể người Mỹ lắng nghe cải cách thuyết phục ông qua radio c ạnh bên lò sưởi (fireside chat) Trong gần 15 phút đồng hồ Franklin D.Roosevelt đem tâm tình người u nước, giải thích sai lầm hệ thống ngân hàng, khuy ến khích người lấy lại niềm tin vào phủ hết: vượt qua nỗi sợ hãi Người Mỹ yêu thích tìm thấy ơng chân thật nhiệt tâm Họ đem ti ền b ỏ lại nhà băng Các sử gia cho “Chủ nghĩa tư cứu vòng ngày ” Và thật vậy! Chính phủ đồn kết từ hai viện, từ tầng l ớp dân chúng m ọi ch ủng tộc Các họp báo liên tục lần tuần để gần gũi v ới công chúng D ưới thời Tổng thống tiền nhiệm Hoover có thư ký trơng coi ti ếp nh ận th ư, đ ến thời Franklin D.Roosevelt phải có 50 người thư ký đọc thư, 450 ngàn th ng ười Mỹ gởi Tổng thống tuần Có lúc đến 6, ngàn thư ngày 13 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Cuối năm 1932 Franklin D.Roosevelt thực hi ện m ột h ệ th ống sách biện pháp nhà nước lĩnh vực kinh tế - tài tr ị - xã h ội đ ược gọi chung Chính sách Nội dung: Sử dụng vai trò can thiệp tích cực nhà nước thơng qua đạo luật ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghi ệp đ ể giải quy ết n ạn thất nghiệp phục hồi phát triển kinh tế (Nguồn: History.com) 2.1 Giao dịch (1933-1934) Vào thời điểm lễ khánh thành Roosevelt vào ngày tháng năm 1933, qu ốc gia trải qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ nh ất l ịch s c S ản lượng công nghiệp nửa so với ba năm trước đó, thị trường chứng khốn hồi phục nhẹ từ tổn thất thảm khốc, tỷ lệ thất nghiệp đứng mức đáng kinh ngạc 25%.(2) The First New Deal bắt đầu vào lốc hành động lập pháp đ ược g ọi “ The First trăm ngày ” Từ tháng qua tháng năm 1933, theo ch ỉ th ị Roosevelt, Qu ốc 2() Về sản lượng công nghiệp, xem Akira Iriye, Quan hệ Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (1913), 119 14 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX hội thông qua luật nhằm giải khủng hoảng ngân hàng, tỷ l ệ th ất nghiệp, hiệu suất công nghiệp yếu kém, s ố vấn đề khác, thông qua "súp bảng chữ cái" luật quan Vào ngày tháng năm 1933, Roosevelt gửi đến Quốc hội “Đạo lu ật Ngân hàng Khẩn cấp”,hành động thông qua ký thành luật ngày Nó cung c ấp cho hệ thống mở lại ngân hàng âm giám sát c Kho b ạc , v ới khoản vay liên bang có sẵn cần thiết “Các Đạo luật Glass-Steagall” hạn chế hoạt động liên kết gi ữa ngân hàng thương mại cơng ty chứng khốn chứng khốn ngân hàng th ương m ại đ ể ều chỉnh suy đoán Nó thành lập Tổng cơng ty bảo hi ểm ti ền g ửi liên bang (FDIC), bảo hiểm tiền gửi lên đến $ 2,500, chấm dứt nguy c ch ạy ngân hàng C ải cách ngân hàng mang ổn định chưa có suốt năm 1920, h ơn năm trăm ngân hàng thất bại năm, mười ngân hàng m ỗi năm sau năm 1933 “Đạo luật Chứng khoán năm 1933” ban hành Nó u cầu cơng bố bảng cân đối kế toán, lợi nhuận lỗ, tên bồi thường cán b ộ công ty, v ề cơng ty có chứng khốn giao dịch Ngồi ra, báo cáo phải kiểm tốn độc l ập xác minh Năm 1934, Ủy ban Chứng khoán Giao dịch Hoa Kỳ thành l ập đ ể ều tiết thị trường chứng khoán ngăn chặn lạm dụng công tyliên quan đến vi ệc bán chứng khốn báo cáo cơng ty “Đạo luật Phục Hưng cơng nghiệp” xí nghiệp sản xuất m ột mặt hàng th ỏa thu ận với để thành lập chung cho lĩnh v ực s ản xu ất mình, đ ịnh giá m ột loạt mặt hàng thống nhất, hoạt động theo đường lối công cho người, định tiền số làm việc nhà máy xí nghiệp m ột ngành nghiêm cấm lao động trẻ em Căn vào đạo lu ật Phục H ưng cơng nghi ệp, ph ủ tạm thời phá bỏ luật chống Trust hạn chế lung đoạn.Bên cạnh đó, c quan ph ụ trách thành lập để xây dựng hạng mục công nghiệp đ ể giảm thi ểu đ ạo quân th ất nghiệp 15 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Để tăng cường quản chế cơng nhân xí nghiệp phủ Quốc xã ban b ố “Luật trật tự lao động quốc dân”quy định chủ xí nghiệp lãnh tụ có tồn quy ền xí nghiệp, cơng nhân thuộc hạ họ, công nhân không đ ược tự ý b ỏ việc “Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp (AAA)” , thúc đẩy giá nông nghi ệp cách cung cấp trợ cấp phủ cho nông dân để giảm s ản lượng.AAA nhằm tăng giá cho hàng hóa thơng qua khan nhân tạo AAA sử dụng h ệ th ống phân ph ối nước, thiết lập tổng sản lượng ngô, bông, sản phẩm sữa, heo, gạo, thuốc lúa mì Bản thân nơng dân có tiếng nói q trình s d ụng ph ủ đ ể mang lại lợi ích cho thu nhập họ Các chủ sở hữu đất đai trả tr ợ cấp AAA để l ại m ột phần đất nhàn rỗi họ với số tiền cung cấp loại thu ế v ề ch ế biến thực phẩm.Thu nhập từ nông trại thu nhập dân số nói chung ph ục h ồi nhanh chóng kể từ đầu năm 1933 Giá lương thực trì mức th ấp h ơn mức đỉnh năm 1929 AAA thành lập vai trò liên bang quan trọng lâu dài quy hoạch toàn ngành nông nghiệp kinh tế ch ương trình quy mơ thay mặt cho kinh tế nơng nghiệp gặp khó khăn AAA ban đ ầu không cung cấp cho người chia sẻ người thuê nhà người lao động nơng nghiệp bị thất nghiệp, có chương trình Giao d ịch M ới khác đặc biệt cho họ Một thăm dò Gallup in tờ Washington Post cho th ph ần l ớn công chúng Mỹ phản đối AAA Năm 1936, Tòa án tối cao tuyên bố AAA trái hi ến pháp , nói "một kế hoạch pháp lý để điều ti ết ki ểm soát s ản xu ất nông nghiệp, vấn đề vượt quyền hạn giao cho phủ liên bang" AAA thay chương trình tương tự giành chấp thu ận Tòa án.Thay trả tiền cho nơng dân phép cánh đồng bị cằn c ỗi, ch ương trình trợ cấp cho họ để trồng làm giàu đất cỏ linh lăngsẽ không đ ược bán thị trường Quy định liên bang sản xuất nông nghiệp sửa đổi nhiều lần kể từ đó, với trợ cấp lớn có hiệu lực ngày hơm 16 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX “Quân đoàn bảo tồn dân (CCC)”, sử dụng người đàn ông tr ẻ tu ổi, đ ộc thân công việc liên bang tài trợ vùng đất ph ủ “Đạo luật cứu trợ khẩn cấp liên bang (FERA)” , tài tr ợ liên bang cho ti ểu bang tài trợ tiền lương cho cơng nhân phủ nhà bếp súp đ ịa ph ương tr ợ giúp trực tiếp khác cho chương trình nghèo “Đạo luật Khôi phục Quốc gia (NRA)” , nhằm tăng cường l ợi nhu ận doanh nghi ệp tiền lương người lao động cách thiết lập mã công nghiệp theo ngành, đặt giá tiền lương, bảo đảm cho người lao động có quy ền tổ ch ức thành cơng đồn Tổng cơng ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), đảm b ảo cá nhân mà s ố ti ền h ọ gửi vào ngân hàng phủ liên bang hồn tr ả cho h ọ tr ường h ợp ngân hàng họ không hoạt động Năm 1934, Roosevelt hỗ trợ việc thơng qua Ủy ban Chứng khốn Giao dịch (SEC), điều mang lại giám sát quy định phủ liên bang quan trọng thị trường chứng khoán 2.2 Giao dịch thứ hai (1935-1938) Giai đoạn thứ hai New Deal tập trung vào việc tăng cường bảo v ệ người lao động xây dựng an ninh tài lâu dài cho người Mỹ B ốn s ố ph ần đáng ý pháp luật bao gồm: “Cơ quan quản lý tiến độ cơng trình (WPA)”,Roosevelt nhấn mạnh d ự án phải tốn lao động, mang lại lợi ích lâu dài WPA b ị c ấm c ạnh tranh v ới doanh nghiệp tư nhân - người lao động phải trả lương thấp C quan quản lý tiến độ cơng trình (WPA) tạo để trả lại số thất nghiệp cho lực lượng lao động WPA sử dụng hàng triệu người Mỹ dự án cơng trình cơng c ộng, t xây dựng cầu đường để vẽ tranh viết kịch bản, s ố d ự án n ổi b ật: Đường 17 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX hầm Lincoln , Cầu Triborough , Sân bay LaGuardia , Xa l ộ Hải ngo ại C ầu V ịnh San Francisco – Oakland,… “Đạo luật Quan hệ lao động Wagner” , đảm bảo cho người lao đ ộng có quy ền thành lập cơng đồn thương lượng tập thể.Đạo luật thành lập H ội đ ồng Quan h ệ Lao động Quốc gia (NLRB) để tạo điều kiện thuận l ợi cho th ỏa thu ận l ương ngăn chặn rối loạn lao động lặp l ặp l ại Đạo luật Wagner không bu ộc nhà tuyển dụng phải đạt thỏa thuận với nhân viên họ, m kh ả cho lao động Mỹ Kết tăng trưởng mạnh mẽ thành viên liên đoàn lao động, đặc biệt lĩnh vực sản xuất hàng lo ạt, Liên đoàn Lao động Mỹ lớn tuổi lớn Đại hội công nghiệp cấp ti ến Lao đ ộng trở thành thành phần liên minh tr ị New Deal Tuy nhiên, chiến dội cho thành viên AFL liên minh CIO làm suy y ếu sức mạnh người lao động Các Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Fair năm 1938 thi ết l ập số gi tối đa (44 m ỗi tuần) mức lương tối thiểu (25 cent giờ) cho hầu hết loại người lao đ ộng Lao động trẻ em trẻ em 16 tuổi bị cấm, trẻ em 18 tuổi bị cấm làm vi ệc công việc nguy hiểm Kết là, tiền lương 300.000 công nhân, đ ặc bi ệt miền Nam, tăng lên giảm 1,3 triệu Đây luật Th ỏa thu ận m ới l ớn thông qua với hỗ trợ nhà công nghiệp ph ương B ắc, người muốn ngăn chặn việc làm nước miền Nam có lương thấp “Đạo luật An sinh Xã hội”, yêu cầu công nhân người sử dụng lao động đóng góp thơng qua thuế lương - vào quỹ ủy thác an sinh xã hội Quỹ này, lần lượt, tr ả ti ền hàng tháng cho người hưu 65 tuổi, cho người tàn tật lâu dài.Nó thi ết lập hệ thống hưu trí hưu trí tồn diện ( An sinh Xã h ội ), b ảo hi ểm th ất nghi ệp phúc lợi phúc lợi cho trẻ em khuyết tật thi ếu th ốn gia đình khơng có cha Nó thiết lập khn khổ cho hệ thống phúc lợi Hoa Kỳ Roosevelt nhấn mạnh nên tài trợ thuế lương thay từ quỹ chung -ơng nói: "Chúng tơi đóng góp khoản đóng góp để cung cấp cho người đóng góp quy ền 18 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX hợp pháp, đạo đức trị để thu tiền lương hưu tr ợ cấp th ất nghi ệp c h ọ Với khoản thuế đó, khơng có trị gia có th ể loại bỏ ch ương trình an sinh xã hội tôi" So với hệ thống an sinh xã hội nước Tây Âu, Đạo lu ật an sinh xã h ội năm 1935 bảo thủ, lần phủ liên bang chịu trách nhi ệm v ề an ninh kinh tế người già, trẻ em phụ thuộc thất nghiệp, thất nghi ệp tạm th ời người tàn tật “Các Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng” , mà bắt buộc tu ần làm vi ệc 40 (với thời gian-và-một-nửa cho làm thêm giờ), thiết lập mức lương tối thi ểu theo giờ, hạn chế lao động trẻ em “Đạo luật thu nhập”, Roosevelt kêu gọi chương trình thuế gọi Đạo luật Thuế Thu nhập để phân phối lại giàu có Dự luật áp thuế thu nhập 79% thu nhập triệu USD Dự luật dự kiến tăng thêm 250 triệu đô la quỹ bổ sung, doanh thu khơng phải mục tiêu Morgenthau g ọi "nhiều tài liệu chiến dịch" Trong cu ộc trò chuy ện riêng v ới Raymond Moley, Roosevelt thừa nhận mục đích dự luật "ăn c ắp Huey Long's (3)sấm sét" cách làm cho người ủng hộ Long Đ ồng th ời, lớn lên cay đắng người giàu có người gọi Roosevelt 'một kẻ ph ản b ội đến lớp mình' hành động thuế giàu có 'ngâm thuế giàu’ “Luật nhà ở” tạo Cơ quan Nhà Hoa Kỳ Bộ N ội v ụ Hoa Kỳ Đây m ột đại lý Thỏa thuận tạo Dự luật thông qua vào năm 1937 với số hỗ trợ đảng Cộng hòa để bãi bỏ khu ổ chuột 2.3 Di sản Giao dịch Thỏa thuận Roosevelt tìm cách tái tạo kinh tế cách kích thích nhu cầu tiêu dùng The New Deal chấp nhận chi tiêu thâm h ụt liên bang đ ể thúc 3() trị gia người Mỹ, thống đốc 40 Louisanna, thành viên Thượng Viện Hoa Kỳ 19 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX đẩy tăng trưởng kinh tế, cách tiếp cận tài có liên quan đ ến nhà kinh t ế người Anh John Maynard Keynes Keynes cho chi tiêu ph ủ đưa ti ền vào tay người tiêu dùng cho phép họ mua sản phẩm s ản xu ất khu vực tư nhân Sau đó, nhà ển dụng bán nhi ều h ơn nhi ều s ản ph ẩm h ơn, họ có tiền để th ngày nhiều cơng nhân, ng ười có th ể đ ủ kh ả mua nhiều sản phẩm nhiều nữa.(4) Bằng cách này, Roosevelt người ủng hộ ông đưa giả thuyết, khủng hoảng kinh tế xuống Đại suy thối bị đảo ngược Giao dịch thành công phần, nhiên Tòa án tối cao phán quy ết chống lại số sáng kiến New Deal vào năm 1935, khiến Roosevelt thất vọng đề nghị mở rộng Tòa án tối cao lên mười lăm Thẩm phán (m ột sai l ầm tr ị ám ảnh ơng suốt thời gian lại nghiệp).(5) Mặc dù giấc mơ cao New Deal, Hoa Kỳ ch ỉ hoàn toàn h ồi ph ục t Đại suy thoái chi tiêu quân khổng l Chi ến tranh th ế gi ới th ứ hai mang lại.Tuy nhiên, yếu tố Thỏa thuận v ới ngày nay, bao gồm quy định liên bang tiền lương, làm việc, lao động trẻ em quy ền thương lượng tập thể, hệ thống an sinh xã hội.(6) Tác động sách New Deal 4()Về Keynes, xem Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: 1883–1946: Nhà kinh tế học, nhà triết học, người Hoa Kỳ (New York: MacMillan, 2003.) 5()Về kế hoạch đóng gói tòa án Roosevelt, xem Burt Solomon, Franklin D.Roosevelt v Hiến pháp: Cuộc chiến đóng gói Tòa án Chiến thắng Dân chủ (New York: Walker & Co., 2003) 6()Xem David M Kennedy, Tự khỏi Sợ hãi: Người Mỹ khủng hoảng chiến tranh (New York: Nhà in Đại học Oxford, 1999), 131-287 20 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Chính sách trì chế độ dân chủ tư sản, giúp Mỹ khơng theo phát xít: b ằng việc Roosevelt lấy sóng phát sóng, cung cấp địa radio g ọi “cu ộc trò chuyện bên lò sưởi.” Sử dụng ngơn ngữ đơn giản nói gi ọng nói uy quyền, Roosevelt giải thích hai hoạt động hệ thống ngân hàng b ước mà phủ liên bang thực để bảo tồn "Tơi có th ể đ ảm b ảo v ới b ạn," t thống nói với 60 triệu thính giả mình, "rằng an tồn h ơn đ ể gi ữ ti ền bạn ngân hàng mở cửa nệm.”( 7) Sự kết hợp hành động nhanh chóng giải thích êm dịu Roosevelt có tác dụng Là c ố v ấn c T thống, Raymond Moley sau viết, "Chủ nghĩa tư cứu tám ngày."(8) New Deal đáp ứng phần đòi hòi người lao đ ộng gi ải việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội: Các ch ương trình cứu trợ làm việc New Deal CCC, PWA WPA làm gi ảm s ự đau kh ổ c hàng triệu người Mỹ, đồng thời xây dựng sở hạ tầng công cộng r ộng l ớn vĩnh viễn thay đổi cảnh quan Mỹ.Vào tháng năm 1934, CCC, FERA CWA đ ạt 22% dân số Hoa Kỳ, mức cao thời đại cho phúc lợi công cộng Hoa Kỳ( 9) Giữa năm 1935 gỡ bỏ WPA vào năm 1943, WPA sử dụng 8,5 tri ệu người Mỹ, khoảng phần năm lực lượng lao động nước, v ới tổng chi phí kho ảng 11 tỷ USD Nhiều người biết ơn có cơng vi ệc m ột b ản tin.“ Chúng cứu trợ nữa," vợ công nhân WPA cho bi ết “Ch ồng tơi làm việc cho Chính phủ”(10) 7()Franklin D Roosevelt, “Fireside Chat on Banking,” March 12, 1933 Available online at The American Presidency Project 8( ) Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper, 1939), 155 9()James T Patterson, America’s Struggle Against Poverty in the 20th Century, enlarged ed (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 56–58 10()Harry L Hopkins, Spending to Save: The Complete Story of Relief (New York: W W Norton, 1936), 114 21 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Khôi phục sản xuất.FCA tái cấp vốn phần năm tất khoản chấp nông nghiệp 38Giá loại trồng ngơ, lúa mì bơng tăng, thu nhập từ trang trại tăng 50% khoảng th ời gian từ năm 1932 đ ến năm 1936 Nó ổn định kinh tế trang trại sau hai thập kỷ trầm cảm, gi ới thi ệu ch ương trình trợ cấp trồng bảo tồn đất trở thành chủ yếu sách nghiệp liên bang nhiều thập kỷ tới(11) Mặc dù chậm để bắt đầu PWA cuối chứng minh thành công h ơn.Ngược lại với chương trình việc làm khác đưa New Deal, PWA th ể hi ện m ột phương pháp “nhỏ giọt” Cơ quan trả lương cao so v ới dự án làm vi ệc cứu trợ khác, thuê côngnhân lành nghề thu hút nhân viên h ơn từ ch ương trình cứu trợ Bằng cách tập trung vào dự án xây d ựng quy mô l ớn, Ickes hy v ọng kích thích ngành công nghiệp cung cấp vật liệu linh ki ện, t ạo vi ệc làm gián tiếp Giữa năm 1933 1939, công nhân PWA xây dựng trường h ọc, tòa án, h ội trường thành phố, bệnh viện nhà máy xử lý nước thải Họ xây dựng cảng Brownsville, Texas; sân bay LaGuardia Los Angeles; hai tàu sân bay; nhi ều tàu tuần dương, tàu khu trục, súng săn máy bay PWA xây dựng đường h ầm Lincoln thành phố New York, đường chân trời Virginia, cầu vịnh San Francisco - Oakland, đập Bonneville Grand Coulee Tây Bắc Thái Bình Dương đường cao t ốc n ối Key West với đại lục Florida Khảo sát di sản này, học gi ả so sánh Ickes v ới pharaoh Ai Cập giám sát việc xây dựng Kim tự tháp Giza (12) 11() Kennedy, Freedom from Fear, 207 12() Leuchtenburg, Franklin D Roosevelt and the New Deal, 133 22 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Biểu đồ GDP Mỹ từ 1920-1940 Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933: Tuy nhiên, không ph ải t ất c ả người Mỹ hưởng lợi từ thỏa thuận Phụ nữ đạt bước đột phá mang tính biểu tượng quan trọng: FDR bổ nhiệm thành viên n ội n ữ đầu tiên, Bộ trưởng Lao động Frances Perkins, nh người phụ n ữ đ ầu tiên ph ục vụ Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ Phụ nữ đóng vai trò ngày quan tr ọng máy móc Đảng Dân chủ Nhìn chung, nhiên, chương trình New Deal phân biệt đối xử với phụ nữ Hầu hết đại lý mới, bao gồm Perkins đ ệ nh ất phu nhân Eleanor Roosevelt, coi đàn ông chủ hộ gia đình, th ế h ọ c ần nhi ều cơng việc hơn.Kết là, chương trình cứu trợ liên bang làm vi ệc cho ph ụ n ữ v ới tỷ lệ thấp nhiều so với nam giới Trong s ố 1,6 tri ệu công vi ệc công c ộng đ ược đưa vào năm 1934, có 11 phần trăm phụ nữ Phụ nữ nắm gi ữ khoảng 12% công việc WPA, họ chiếm 25% số người thất nghi ệp (13) Các chương trình Giao dịch thường giao phụ nữ cho công việc cụ th ể theo gi ới tính ví dụ, may đóng hộp dự án — trả cho họ phần nhỏ ti ền lương trao cho đối tác nam giới (Các phụ nữ chuyên nghiệp, đặc bi ệt nh ững ng ười làm việc chương trình nghệ thuật WPA, tình trạng tốt hơn.) 13( )Linda Gordon, “The New Deal Was a Good Idea, We Should Try It This Time,” Dissent (Fall 2009): 33 23 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Nếu bất bình đẳng giới xây dựng vào hầu hết chương trình New Deal, bất bình đẳng chủng tộc Đảng Dân chủ mi ền Nam tr ắng đóng m ột vai trò quan trọng liên minh New Deal, tr ị gia “Dixiecrat” th ực hi ện quyền lực cấp dướitrong Hạ viện Thượng viện (14) Kết là, FDR cố vấn ông cố gắng để xoa dịu họ.CCC thiết lập trại bi ệt l ập cho người Mỹ gốc Phi, thường xa trung tâm dân cư Mã l ương NRA th ường quy đ ịnh mức lương thấp cho người da đen so với người da trắng, ch ương trình cứu trợ WPA thường làm cho người Mỹ gốc Phi xuống hạng th ấp nh ất N ỗ lực liên bang để thúc đẩy "dân chủ sở" kiểm soát AAA ch ương trình New Deal khác cho quyền địa phương, người quản lý chúng theo đạo lu ật địa phương (thường phân biệt chủng tộc) Sợ xa lánh người ủng h ộ mi ền Nam mình, FDR từ chối hỗ trợ pháp luật chống khủng b ố cấm s d ụng thu ế thăm dò ý kiến.Chương trình bảo hiểm xã hội bảo h ộ lao đ ộng c New Deal phân biệt đối xử với phụ nữ dân tộc thi ểu số Đạo luật an sinh xã h ội đ ược mi ễn thuế nội địa lao động nông nghiệp, cá nhân làm vi ệc không liên t ục sử dụng lĩnh vực giáo dục ều dưỡng ph ụ nữ nhi ều K ết là, 3/4 số người có thu nhập lương 65% người Mỹ g ốc Phi đ ầu tiên bị từ chối bảo hiểm(15) 14() Because the white South had been “solidly” Democratic since the Civil War and most blacks were disenfranchised, the region’s Democratic politicians had little competition As a result, they achieved a seniority that gave them powerful control over many House and Senate committees Ira Katznelson explores the racial repercussions of this Southern committee control on New Deal policy at length in When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in 20th-Century America (New York: W W Norton, 2005), and in Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time 15()Alice Kessler-Harris, “In the Nation’s Image: The Gendered Limits of Social Citizenship in the Depression Era,” Journal of American History 86 (December 1999): 1262; Katznelson, When Affirmative Action Was White, 43 24 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tiếng Việt: Akira Iriye (1913), Quan hệ Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, NXB Giáo dục Burt Solomon (2003), Franklin D.Roosevelt v Hiến pháp: Cu ộc chiến đóng gói c Tòa án Chiến thắng Dân chủ, Nxb New York: Walker & Co David M Kennedy (1999), Tự khỏi Sợ hãi: Người Mỹ khủng hoảng chiến tranh, Nhà in Đại học Oxford, New York Nguyễn Anh Thái (2006), Lịch sử giới đại, Nxb Giáo dục Robert Skidelsky (2003), John Maynard Keynes: 1883–1946: Nhà kinh t ế h ọc, nhà triết học, người Hoa Kỳ, Nxb New York: MacMillan • Tiếng Anh: Franklin D Roosevelt, “Fireside Chat on Banking,” March 12, 1933 Available online at The American Presidency Project Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper, 1939), 155 James T Patterson, America’s Struggle Against Poverty in the 20th Century, enlarged ed (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 56–58 Harry L Hopkins, Spending to Save: The Complete Story of Relief (New York: W W Norton, 1936), 114 Kennedy, Freedom from Fear, 207 Leuchtenburg, Franklin D Roosevelt and the New Deal, 133 Linda Gordon, “The New Deal Was a Good Idea, We Should Try It This Time,” Dissent (Fall 2009): 33 When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in 20th-Century America (New York: W W Norton, 2005), and in Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time Alice Kessler-Harris, “In the Nation’s Image: The Gendered Limits of Social Citizenship in the Depression Era,” Journal of American History 86 (December 1999): 1262; Katznelson, When Affirmative Action Was White, 43 25 ... hãi: Người Mỹ khủng hoảng chiến tranh (New York: Nhà in Đại học Oxford, 1999), 131-287 20 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Chính sách trì chế độ dân chủ tư sản, giúp Mỹ khơng... Deal…………………………………… 19 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX Khủng hoảng Kinh tế (1929-1933) hậu với Mỹ 1.1 Sự thịnh vượng Mỹ sau chiến tranh Thế giới thứ I Mỹ nước tư sinh sau đẻ... tăng nóng thập kỷ, đến mức khả sản xuất cao so với mức hi ệu so v ới m ức cầu Như vậy, nguyên nhân khủng hoảng đầu tư mức vào ngành 10 Chính sách (New Deal) Mỹ thập niên ba mươi Thế kỷ XX công
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH MỚI (NEW DEAL) CỦA MỸ TRONG THẬP NIÊN BA MƯƠI CỦA THẾ KỶ XX, CHÍNH SÁCH MỚI (NEW DEAL) CỦA MỸ TRONG THẬP NIÊN BA MƯƠI CỦA THẾ KỶ XX

Từ khóa liên quan