Giáo án Ngữ văn 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương

6 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 16:08

Giáo án Ngữ văn lớp TUẦN 27 TIẾT 97–VĂN BẢN Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG (Hoài Thanh) A KẾT QUẢ CẦN ĐẠT Kiến thức: - Giúp HS hiểu được quan niệm của nhà văn Hoài Thanh về nguồn gốc, công dụng và ý nghĩa của văn chương lịch sử nhân loại - HS thấy được luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học một bài văn nghị luận của nhà văn Hoài Thanh từ đó rút nghệ thuật nghị luận đắc sắc, độc đáo của Hoài Thanh Kĩ năng: - Giúp HS rèn luyện kĩ đọc – hiểu văn bản nghị luận văn học; - Xác định và phân tích luận điểm được triển khai văn bản nghị luận; - Vận dụng kiến thức để trình bày luận điểm bài văn nghị luận B CHUẨN BI -GV nghiên cứu bài, soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh minh họa về tác giả và bảng phụ - HS học bài cũ, đọc trước văn bản đã học C Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: I TÌM HIỂU CHUNG -GV hướng dẫn HS đọc với giọng rành Đọc, tìm hiểu từ kho mạch vừa xúc cảm, chậm và sâu lắng *Từ kho: Theo 12 chú thích SGK - Chú ý các chú thích (4),(5),(9),(11) Giáo án Ngữ văn lớp ? Nêu tóm tắt những nét chính về tác giả Tác giả, tác phẩm và tác phẩm? SGK, tr 61- 62 ? có thể chí bố cục của bài văn thế Bố cục: phần nào? - ?Tương ứng với mỗi phần có nội dung Từ đầu đến “gợi lòng vịt tha”=> Nguồn thế nào? gốc cốt yếu của văn chương - Phần còn lại => Công dụng của văn ? Bài văn thuộc kiểu nghị luận nào chương hai loại sau? Giải thích vì sao? Phương thức nghị luận: a) Nghị luận chính trị – xã hội Nghị luận văn chương => làm sáng to b) Nghị luân văn chương một vấn đề của văn chương, đó là ý Hoạt động 2: nghĩa văn chương Bước 1: - HS chú ý phần thứ nhất của văn II bản ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Nguồn gốc cốt yếu của văn chương ? Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu - “La lòng thương người, va rộng của văn chương là gì? la thương cả muôn vật, muôn loai -Cốt yếu là cái chính, cái quan trọng ” nhất chứ chưa phải là nói tất cả ? Vậy, quan niệm thế đã đúng chưa? ? ngoài quan niệm của Hoài Thanh trên, em hãy nêu một số quan niệm về văn chương mà em biết? - “Văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động của người.” ? Hoài Thanh viết: “Văn chương sẽ la Giáo án Ngữ văn lớp hình dung của sự sống …….sáng tạo + “Văn chương sẽ la ….vạn trạng” => sự sống…” V/c phản ánh cuộc sống Em hãy giải thích tìm dẫn chứng đê + “V/c còn sáng tạo sự sống” => V/c làm rõ ý đó? dựng những hình ảnh mới, đưa - Những câu hát về tình cảm gia những ý tưởng hiện tại chưa có đình; Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước; Những câu hát than thân ? Bên cạnh những bài xuất phát từ lòng  Là quan niệm đúng, rất co li thương người thì văn chương cũng có không những bài nhằm mục đích châm biếm, phải là nhất đả kích Vậy từ thực tế đó em co suy nghĩ gì về quan điểm văn chương của Hoài Thanh? Bước 2: Công dụng của văn chương -HS đọc đoạn văn từ “ Vậy thì, hoặc hình dung sự sống” đến hết văn bản và trả lời câu hoi ? Để nêu lên tác dụng của văn chương, tác giả đã nhắc lại nguồn gốc của văn chương: “ Nguồn gốc của văn chương đều la tình cảm, la lòng vị tha” Từ đó, tác giả chỉ công dụng lớn lao của văn chương là gì? - Khơi dậy những trạng thái cảm xúc - “ giúp cho tình cảm va gợi lòng vị cao tha” thượng của người ? Theo Hoài Thanh, công dụng của văn => Văn chương có sức cảm hóa lạ lùng Giáo án Ngữ văn lớp chương đối với người có biểu hiện - Rèn luyện, mở rộng thế giới tình cụ thể thế nào? thể hiện cảm của những câu văn nào? người -Một người hằng ngay….hay sao?  Văn chương đã chăm lo, vun đắp, - Văn chương gây cho ta…đến trăm làm nghìn lần giàu cho đời sống tâm hồn, tình cảm của người  Văn chương làm giàu tình cảm người ? Tiếp theo, Hoài Thanh dành hai câu văn để nói về công dụng của văn chương đối với đời sống xã hội Em hãy cho biết đó là hai câu văn nào? - Văn chương lam đẹp va hay những ? Khi nói: “Có kẻ nói…tiếng suối nghe thư mới hay ”, tác giả muốn khẳng định sức bình thường cuộc sống mạnh nào của văn chương? ? Khi nói: “ Nếu lịch sử…nghèo - Các thi nhân, văn nhân lam giau nan đến bậc nao ”, tác giả muốn nói lên thêm cho lịch sử nhân loại sức mạnh nào của văn chương? ? Qua em thấy, văn chương có tác  Văn chương làm đẹp, làm giàu cho động mạnh mẽ đến cuộc sống xã hội cuộc sống thế nào? ? Như vậy, bằng câu văn bàn về công dụng của văn chương, Hoài Thanh đã giúp ta hiểu thêm những ý nghĩa sâu sắc nào của văn chương? - Văn chương lam giau tình cảm Giáo án Ngữ văn lớp người - Văn chương lam đẹp, lam giau cho cuộc sống III TỞNG KẾT Hoạt đợng 3: ? Tác phẩm nghị luận văn chương của Nội dung: Ghi nhớ ( sgk/tr.63 ) Hoài Thanh mở cho em những hiểu biết mới mẻ, sâu sắc nào về ý nghĩa của văn chương? Nghệ thuật: ? Bài văn nghị luận của Hoài Thanh có gì đặc sắc? Hãy chọn một số các ý sau để trả lời: a) Lập luận chặt chẽ, sáng sủa; b) L.L chặt chẽ, sáng sủa va giau cảm xúc; c) Vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình ảnh ? Hãy tìm một đoạn văn bản để dẫn chứng và làm rõ ý đã chọn? ? Qua văn bản này, em hiểu thêm điều gì về tác giả Hoài Thanh? - Am hiểu văn chương - Có quan điểm rõ rang, xác đáng về văn chương - Trân trọng, đề cao văn chương D CỦNG CỐ – DẶN DO Giáo án Ngữ văn lớp - Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? Và văn chương có công dụng thế nào? - HS học bài cũ, nắm nội dung và nghệ thuật của văn bản; chuẩn bị bài mới: Tiết 98 ... câu văn bàn về công dụng của văn chương, Hoài Thanh đã giúp ta hiểu thêm những ý nghĩa sâu sắc nào của văn chương? - Văn chương lam giau tình cảm Giáo án Ngữ văn lớp người - Văn. .. xác đáng về văn chương - Trân trọng, đề cao văn chương D CỦNG CỐ – DẶN DO Giáo án Ngữ văn lớp - Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? Và văn chương có công dụng... một số quan niệm về văn chương mà em biết? - Văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động của người.” ? Hoài Thanh viết: Văn chương sẽ la Giáo án Ngữ văn lớp hình dung của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương, Giáo án Ngữ văn 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương