Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương đại cương về kim loại – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trung học phổ thông

147 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 15:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRẦN MẠNH HOÀNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI TRẦN MẠNH HOÀNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận Phương pháp dạy học mơn Hóa học Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Thành HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học phạm Hà Nội 2, phòng Sau đại học, khoa Hóa học, q thầy, tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi để em học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa học Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Kim Thành hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết suốt trình xây dựng hồn thiện đề tài Em chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, quý Thầy giáo, Cô giáo em học sinh trường Trung tâm GDNN GDTX Vũ Thư, Trung tâm GDTX thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt trình thực nghiệm Em xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, động viên để em hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Mạnh Hoàng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Mạnh Hoàng DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BTHH Bài tập Hóa học DHHH Dạy học hóa học ĐC Đối chứng ĐHSP Đại học phạm GDNN Giáo dục nghề nghiệp GDTX Giáo dục thường xuyên GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLVDKT Năng lực vận dụng kiến thức Nxb Nhà xuất PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hóa học SGK Sách giáo khoa TN Thực nghiệm THPT Trung học phổ thông TNSP Thực nghiệm phạm VDKT Vận dụng kiến thức MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, khách thể nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thiết khoa học Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài luận văn Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thông 1.2.1 Giáo dục định hướng lực 1.2.2 Những lực cần phát triển cho học học sinh trung học phổ thông 1.2.3 Đổi kiểm tra đánh giá 1.3 Năng lực lực vận dụng kiến thức 10 1.3.1 Khái niệm lực 10 1.3.2 Năng lực vận dụng kiến thức 10 1.3.2.1 Khái niệm lực vận dụng kiến thức 10 1.3.2.2 Cấu trúc lực vận dụng kiến thức 11 1.3.2.3 Biểu lực vận dụng kiến thức 12 1.3.2.4 Biện pháp phát triển lực vận dụng kiến thức 12 1.3.2.5 Đánh giá lực vận dụng kiến thức dạy học hóa học 13 1.4 Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 14 1.4.1 Dạy học theo góc 14 1.4.1.1 Khái niệm 14 1.4.1.2 Quy trình thực học theo góc 14 1.4.1.3.Ưu điểm hạn chế PPDH theo góc 15 1.4.2 Dạy học theo hợp đồng 15 1.4.2.1 Khái niệm dạy học theo hợp đồng 15 1.4.2.2 Tiến trình dạy học theo hợp đồng 15 1.4.2.3 Ưu điểm hạn chế phương pháp dạy học theo hợp đồng 16 1.5 Bài tập hóa học 17 1.5.1 Khái niệm tập hóa học 17 1.5.2 Ý nghĩa tập hóa học 17 1.5.3 Cơ sở phân loại tập hóa học 18 1.5.3.1 Dựa vào mức độ tư 18 1.5.3.2 Dựa vào hình thức 18 1.5.3.3 Dựa vào nội dung kiến thức 19 1.5.4 Vai trò tập hóa học việc phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 19 1.5.5 Xu hướng phát triển tập hiên 21 1.6 Thực trạng sử dụng BTHH nhằm phát triển NL VDKT cho HS THPT 22 1.6.1 Đặc điểm chung trung tâm GDNN GDTX 22 1.6.1.1 Nhiệm vụ trung tâm GDNN GDTX 22 1.6.1.2 Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, trình độ nhận thức học sinh 22 1.6.2 Nhiệm vụ điều tra 23 1.6.3 Đối tượng điều tra 23 1.6.4 Nội dung điều tra 23 1.6.5 Phương pháp điều tra 24 1.6.6 Kết điều tra 24 1.6.6.1 Với giáo viên 24 1.6.6.2 Với học sinh 25 Tiểu kết chương 28 CHƯƠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 29 2.1 Phân tích vị trí, cấu trúc nội dung chương Đại cương kim loại 29 2.1.1 Vị trí chương Đại cương kim loại chương trình mơn Hóa học trung học phổ thông 29 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương Đại cương kim loại (Hóa học 12) 29 2.1.3 Mục tiêu chương trình chương Đại cương kim loại Hóa học 12 30 2.1.3.1 Kiến thức 30 2.1.3.2 Kĩ 30 2.1.3.3 Thái độ 30 2.1.3.4 Phát triển lực 31 2.1.4 Một số điểm cần lưu ý nội dung phương pháp dạy học chương Đại cương kim loại Hóa học 12 31 2.1.4.1 Một số điểm cần lưu ý nội dung 31 2.1.4.2 Một số điểm cần ý phương pháp 31 2.2 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dựng hệ thống tập 32 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống BTHH để phát triển NLVDKT cho HS 32 2.2.2 Quy trình xây dựng hệ thống BTHH để phát triển NLVDKT cho HS 32 2.3 Hệ thống tập chương Đại cương kim loại Hóa học 12 nhằm phát triển NLVDKT cho HS 33 2.3.1 Bài tập tính chất vật lí dãy điện hóa kim loại 33 2.3.1.1 Bài tập trắc nghiệm tự luận 33 2.3.1.2 Bài tập trắc nghiệm khách quan 36 2.3.2 Bài tập kim loại tác dụng với phi kim 40 - Các số liệu thu qua thực nghiệm xử lý nghiêm túc nhằm đánh giá tính hiệu hệ thống BTHH việc phát triển NLVDKT hóa học HS - Kết thực nghiệm phạm chứng tỏ tính khả thi hiệu việc sử dụng hệ thống kiến thức BTHH với PPDH tích cực vào việc phát triển NLVDKT cho học sinh Khẳng định đề tài đắn hiệu Kiến nghị Từ kết nghiên cứu thực nghiệm đề tài, chúng tơi có số đề nghị sau: - Cần đưa BTHH vào SGK, sách tập với số lượng nhiều có nội dung phong phú hơn, dạng phong phú nhằm phát triển NLVDKT cho HS - Quá trình kiểm tra đánh giá kiến thức HS cần thay đổi nội dung hình thức để thông qua việc kiểm tra, phải đánh giá hiểu biết thực tiễn NLVDKT hóa học vào thực tiễn, lực giải vấn đề thực tiễn liên quan đến hóa học HS - Các đồng nghiệp sử dụng luận văn làm tư liệu vận dụng vào dạy học để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vì điều kiện thời gian lực có hạn nên đề tài tránh khỏi mặt hạn chế, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp Thầy/Cơ giáo bạn đồng nghiệp để hồn thiện đề tài cơng việc dạy học nghiên cứu khoa học Chúng xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chuẩn kiến thức kĩ mơn hóa học cấp Trung học sở Trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh mơn Hóa học cấp Trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2010), Dạy học tích cực Một số phương pháp kỹ thuật dạy học Nxb Đại học phạm Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chương trình giáo dục phổ thơng chương trình tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng theo định hướng phát triển lực học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng, Nxb Đại học phạm Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Dạy học tích hợp trường trung học sở, trung học phổ thông, Nxb Đại học phạm Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Tài liệu tập huấn cán quản lý, giáo viên trung học phổ thông kĩ thuật xây dựng ma trận đề biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Tài liệu tập huấn phương pháp kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học 10 Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014), Lý luận dạy học đại Cơ sở đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học, Nxb ĐHSP Hà Nội 11 Nguyễn Hữu Đĩnh, Đặng Thị Oanh, Đặng Xuân Thư (2008), Dạy học hóa học 12 theo chương trình đổi mới, Nxb Giáo dục 12 Trương Thị Hương Giang (2016), Sử dụng tập thực tiễn dạy học phần kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm (Hóa học 12) phát triển lực vận dụng kiến thức học sinh, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục 13 Trần Bá Hoành (2006), Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa, Nxb ĐHSP Hà Nội 14 Lê Kim Long, Nguyễn Thị Kim Thành (2017), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thơng, Nxb Đại học Quốc gia 15 Đặng Thị Oanh (chủ biên), Trần Trung Ninh, Đỗ Cơng Mỹ (2006), Câu hỏi lí thuyết tập hóa học trung học phổ thơng, tập 1, Nxb Giáo dục 16 Đặng Thị Oanh- Nguyễn Thị Sửu (2014), Phương pháp dạy học mơn Hóa học trường phổ thông, Nxb Đại học phạm 17 Nguyễn Thị Lan Phương (2013), Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập thực nghiệm nhằm nâng cao kiến thứcthực hành cho HS lớp 11 phần phi kim, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học giáo dục 18 Trịnh Lê Hồng Phương (2014), Xác định hệ thống lực học tập dạy hóa học trường THPT Chun, Tạp chí khoa học Đại học phạm thành phố Hồ Chí Minh 19 Trần Thị Phương Thảo (2008), Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan hóa học có nội dung gắn với thực tiễn, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Đại học phạm thành phố Hồ Chí Minh 20 Lê Thị Kim Thoa (2009), Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hóa học gắn với thực tiễn dùng dạy học hóa học trường trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học phạm thành phố Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Xuân Trường (2006), 385 câu hỏi đáp hóa học với đời sống, Nxb Giáo dục 22 Nguyễn Xuân Trường (2006), Sử dụng tập dạy học hố học trường phổ thơng, Nxb ĐHSP Hà Nội 23 Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), Từ Ngọc Ánh, Phạm Văn Hoan (2007), Bài tập Hóa học 12, Nxb Giáo dục 24 Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn, Hóa học 12, Nxb Giáo dục 25 Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), Phạm Văn Hoan, Nguyễn Phú Tuấn, Đoàn Thanh Tường), Sách giáo viên Hóa học 12, Nxb Giáo dục 26 Nguyễn Xuân Trường (2001), Hóa học vui, Nxb Khoa học kỹ thuật 27 Viện ngôn ngữ học (2001), Từ điển Tiếng Việt phổ thơng, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 28 Nguyễn Thị Thanh Xuân (2016), Phát triển lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học phần ancol phenol Hóa học 11 Trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội 29 https://123doc.org/ 30 https://dethi.violet.vn/ 31 https://youtube.com/ PL PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN TRƯỚC THỰC NGHIỆM Kính chào quý thầy/cô! Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học “Sử dụng hệ thống tập dạy học chương Đại cương kim loại Hóa học 12 nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho HS THPT” Chúng xin gửi đến quý thầy/cô phiếu tham khảo ý kiến, xin q thầy/cơ đánh dấu vào phần chọn Những thông tin mà quý thầy/cô cung cấp giúp đánh giá cần thiết việc đưa tập hóa học vào q trình dạy học trường THPT Rất mong nhận đóng góp ý kiến nhiệt tình q thầy/cơ Xin q thầy/cơ vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Tôi dạy trường THPT … tỉnh, thành phố Số năm kinh nghiệm: Dưới năm Từ đến 15 năm   Từ 15 đến 25 năm Trên 25 năm   Mục đích sử dụng tập dạy học hóa học Trung tâm GDNN GDTX quý thầy/cơ gì? - Củng cố kiến thức cho HS  - Rèn luyện kỹ học tập ( sử dụng ngơn ngữ hóa học, viết phương trình, giải tốn hóa học, thí nghiệm hóa học) - Rèn luyện NL (nhận thức, sáng tạo, vận dụng kiến thức…) - Kiểm tra, đánh giá kết học tập HS    - Giúp HS hứng thú với việc học tập, có thái độ tích cực chủ động học tập  - Sử dụng BTHH nguồn kiến thức để HS nghiên cứu kiến thức  Quý thầy/cô xâydựng hệ thống tập theo tiêu chí nào? - Theo nội dung sách giáo khoa - Theo dạng - Theo trình độ HS, xếp theo mức độ từ dễ đến khó    PL - Phát triển NL cá nhân HS (NL nhận thức, NL tự học, NL vận dụng kiến thức hóa học…)  Trong thực tế, q thầy/cơ có thường hay sử dụng tập hóa học dạy học khơng ? Thường xuyên Ít   Thỉnh thoảng  Không  Trong thực tế, quý thầy/cô thường hay sử dụng tập hóa học dạng lên lớp nào? Nghiên cứu Thực hành   Ôn tập, luyện tập Kiểm tra   Xin quý thầy/cô cho biết mức độ phát triển lực VDKT HS sử dụng tập hóa học Hiệu cao Chưa thật hiệu   Hiệu  Không hiệu  Q thầy/cơ khơng sử dụng tập hóa học dạy học lí sau đây? Khơng có nhiều tài liệu  Mất nhiều thời gian tìm kiếm, biên soạn  Thời gian tiết học hạn chế  Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp q thầy/cơ! PL PHỤ LỤC 2: PHIẾU HỎI Ý KIẾN HỌC SINH TRƯỚC THỰC NGHIỆM Xin chào em học sinh thân mến! Xin em học sinh vui lòng cho biết số thông tin cá nhân? Học sinh lớp: ………Trường: ………………………………Tỉnh: ……………… Em thấy hứng thú giải tập hóa học? Thích  Khơng thích  Em gặp khó khăn giải BTHH?   Khơng có đáp số cho tương tự Thiếu tập tương tự Khơng có giải mẫu Bình thường   Các tập khơng xếp từ dễ đến khó  Khi gặp tập khó, em thường làm gì?  Tự tìm cách giải Tham khảo cách giải sách tập Xem mẫu GV hướng dẫn  Chán nản, không làm   Những yếu tố giúp em giải tập tốt hơn?  Em xem lại tập giải Thầy/cô giải chi tiết tập mẫu  Em tự giải lại tập giải Em làm tập tương tự   Em thường dành thời gian để làm tập trước lên lớp? Khoảng 30 phút  Từ 30 phút đến 60 phút Trên 60 phút  Không cố định   Em thường làm để chuẩn bị cho tiết tập? Không chuẩn bị Làm trướcphần tập  Đọc kĩ bài, ghi lại phần chưa hiểu  Đọc lướt qua phần tập   Các em học sinh thân mến, em cho biết cần thiết kiến thức tập hóa học quan trọng nào? Hiệu cao  Hiệu  Chưa thật hiệu  Khơng hiệu  Em có thái độ vận dụng kiến thức (mâu thuẫn với kiến thức học, khác với điều em biết) tập thầy/cơ giao cho? Hứng thú, muốn tìm hiểu  Rất hứng thú, phải tìm hiểu cách  Thấy lạ khơng cần tìm hiểu  Khơng quan tâm đến vấn đề lạ  PL Em thấy tậpvận dụng kiến thức mang lại lợi ích gì? - Giúp hiểu sâu sắc - Giúp nhớ lâu   - Hình thành thói quen xem xét vấn đề nhiều phương diện khác  - Rèn luyện thao tác tư ( phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận logic…)  - Tạo hứng thú cho việc học tập, tìm tòi nâng cao, mở rộng kiến thức  10 Em có thấy cần thiết phải hình thành rèn luyện lực vận dụng kiến thức hóa học khơng? Rất cần thiết  Cần thiết  Bình thường  Khơng cần thiết  Xin cảm ơn chúc em học tôt! PL PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ HỆ THỐNG BÀI TẬP Họ tên: ………………………………………………………………… Trường: …………………………………………………………………… Xin Thầy/Cơ cho biết đánh giá hệ thống tập hóa học để phát triển NLVDKT hóa học học sinh (đánh dấu X vào nội dung Thầy/Cô chọn) Ý kiến GV Ý kiến giáo viên chất lượng hệ thống tập Hệ thống tập đáp ứng mục tiêu dạy học Hệ thống tập có khả phát triển NL cho HS đặc biệt NLVDKT Hệ thống tập đảm bảo tính xác, khoa học Hệ thống tập phù hợp với trình độ nhận thức HS Khả vận dụng hệ thống tập giảng dạy Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! Đồng ý Không đồng ý PL PHỤ LỤC 4: MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN DÙNG TNSP Bài kiểm tra số 2: Kiểm tra 45 phút: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Ma trận đề Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tên Cộng TNKQ chủ đề TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL - Nêu tính chất - Biết sử dụng dãy điện - Vận dụng tính chất - Làm tập Chủ đề Tính chất kim loại dãy điện hóa vật lí chung, tính chất hóa để so sánh tính vật lí kim loại để áp tốn tính chất vật lí riêng kim chất kim loại dụng lĩnh vực thực hóa học kim loại loại tiễn - Nêu tính chất hóa học chung Số câu kim loại 2 1 Số điểm 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 5,0 Tỉ lệ % 5% 15% 5% 5% 20% 50% Chủ đề Ăn mòn kim loại - Nắm khái - Giải thích chế - Vận dụng kiến thức đưa niệm dạng ăn ăn mòn điện phương pháp bảo vệ mòn kim loại kim loại, chống ăn mòn hóa học kim loại thực tiễn Số câu 1 Số điểm 0,5 0,5 1,0 2,0 Tỉ lệ % 5% 5% 10% 20% Chủ đề Điều chế kim loại Nêu nguyên tắc - Giải thích - Giải tập phương pháp phương pháp điều chế phương pháp nhiệt luyện - Giải toán điện phân điều chế kim loại kim loại 1 1 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 5% 5% 10% 10% 30% 4 1 16 Tổng số điểm 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 10 Tỉ lệ % 20% 20% 15% 10% 5% 30% 100% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu PL Đề kiểm tra Phần I: Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Câu Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Vonfram B Crom C Sắt D Đồng Câu Dãy kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường là: A Fe, Zn, Li B Mg, Pb, Rb C K, Na, Ba D Al, Cs, Sr Câu Cho phản ứng xảy sau đây: AgNO3  Fe(NO3 )2 Fe(NO3 )3  Ag  (1) Mn  2HCl MnCl2  H2  (2) Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố + 2+ + 3+ A Ag , Mn , H , Fe + 3+ + 2+ Ag , Fe , H , Mn 2+ + + 3+ B Mn , H , Ag , Fe C 2+ + 3+ + D Mn , H , Fe , Ag Câu Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe 2+ 3+ 3+ B Fe , Cu , Ag 3+ 2+ 2+ + D Cr , Cu , Ag A Cr , Au , Fe 2+ C Zn , Cu , Ag 2+ 2+ + + Câu Một chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo tranh sơn mài mảnh đồng lấp lánh cực mỏng Người ta ứng dụng tích chất vật lí đồng làm tranh sơn mài? A Có khả khúc xạ ánh sáng B Tính dẻo có ánh kim C Tính dẻo, tính dẫn nhiệt D Mềm, có tỉ khổi lớn Câu Hòa tan hồn tồn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 9,52 B 10,27 C 8,98 Câu Sự ăn mòn kim loại là: A khử kim loại B oxi hóa kim loại D 7,25 C phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Câu Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố là: A B C D Câu Để bảo vệ vỏ tàu biển làm thép, người ta thường gắn vào mặt ngồi vỏ tàu (phần chìm nước) khối kim loại sau đây? A Cu B Zn C Pb D Fe Câu 10 Một dây phơi quần áo gôm đoạn dây đồng nối với đoạn dây nhôm Hiện tượng sau xảy chỗ nối hai đoạn dây để lâu ngày? A Nhơm bị ăn mòn B Nhơm đồng bị ăn mòn C Đồng bị ăn mòn D Nhơm đồng khơng bị ăn mòn Câu 11 Phương pháp điều chế kim loại cách dùng chất khử (C, CO, H2 ) để khử ion kim loại oxit nhiệt độ cao gọi là: A Phương pháp thủy luyện B Phương pháp nhiệt luyện C phương pháp điện phân D Phương pháp nhiệt phân Câu 12 Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại là: A Cu, Fe, Zn, Mg Cu, FeO, ZnO, MgO B Cu, Fe, ZnO, MgO C D Cu, Fe, Zn, MgO Phần II Tự luận (4 điểm) Câu (1 điểm) Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg Zn tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 4,48 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗ hợp Câu (1 điểm) Nhúng magie nặng 36 gam vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M Sau thời gian lấy nhôm cân nặng 40,0 gam Hỏi khối lượng Cu thoát bao nhiêu? Câu (1 điểm) Cho luồng khí H2 (dư) qua 14,4 gam hỗn hợp gồm CuO MgO nung nóng đến phản ứng hồn tồn, thu 12,8 gam chất rắn Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Câu (1 điểm) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,3 mol CuSO4 0, mol NaCl dòng điện có cường độ 3A Tính thể tích khí (đktc) anot sau 9650 giây điện phân Đáp án Phần I Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu HS chọn 0,5 điểm Câu 10 11 12 Đáp án B C D B B C A D B A B D Phần II Tự luận Câu (1 điểm)  24a  65b  11, (1) Đặt nMg = a; nZn = b 2 Mg  Mg  2e a  2 2a Zn  Zn  2e  b 2b 5 N  3e  N 2 0,6  0,2 Bảo toàn electron: 2a +2b = 0,6 (2) Giải hệ gồm (1), (2) ta được: a = 0,2; b = 0,1 24.0,   100  42, 48% 11, %m Mg  %mZn  57, 52% Câu (1 điểm) Mg  Cu 2  Mg 2  Cu  (3) 1mol  tăng 64 - 24 = 40 gam a mol  tăng 40 - 36 = gam  40 a =  a = 0,1 mol Theo (3): nCu  n Mg  0,1 mol  mCu  6, gam Câu (1 điểm) Chỉ CuO bị khử CuO  H  Cu  H 2O  khối lượng chất rắn giảm khối lượng O CuO bị lấy mO (CuO )  14,  12,  1,  nCuO  nO (CuO )   %mCuO  gam 1,  0,1 mol 16 80.0,1 100  55, 55% 14,  %mMgO  44, 45% Câu 4( điểm) Số mol e trao đổi là: It 3.9650 ne    0, mol F 96500 2 Tai anot có 0,3 SO mol , 0,2 mol Cl  2Cl  Cl2  2e  0,2  0,1  0,2 Do anot H 2O bị điện phân 2H2O  O2  4H   4e 0,025  0,1  Số mol khí anot là: 0,1 +0,025 = 0,125 mol  V= 2,8 lít  Cl bị điện phân ... thống tập hóa học dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh dạy luyện tập 76 2.4.3 Sử dụng hệ thống tập hóa học dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh. .. lực vận dụng kiến thức cho HS trung học phổ thông 74 2.4.1 Sử dụng hệ thống tập hóa học dạy học nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh dạy kiến thức 74 2.4.2 Sử dụng hệ thống. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN MẠNH HOÀNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI – HÓA HỌC 12 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương đại cương về kim loại – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trung học phổ thông , Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương đại cương về kim loại – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trung học phổ thông

Từ khóa liên quan