Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn hà nội

62 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:45

NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ TP.HCM, năm 2018 SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A LỜI MỞ ĐẦU Thực tế cho thấy, cơng tác giải phóng mặt (GPMB) vấn đề nhạy cảm phức tạp tác động tới mặt đời sống kinh tế, xã hội, tới người dân cộng đồng dân cư Giải không tốt, khơng thoả đáng quyền người có đất thu hồi (hoặc ảnh hưởng thu hồi) dễ dàng nổ khiếu kiện, đặc biệt khiếu kiện tập thể, gây ổn định, xã hội…Điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công công trình xây dựng Nhiều cơng trình phải “treo” dăm bảy năm chí hàng chục năm khơng giải phóng mặt Cũng từ tiêu cực xã hội nảy sinh, chất lượng cơng trình giảm sút, giá thành đội lên, khoản tiền đền bù đến người dân khơng ngun vẹn…Cuối cùng, chịu thiệt hại nhiều Nhà nước Vậy nguyên nhân đâu? biện pháp khắc phục nào? Xuất phát từ thực tế đó, q trình thực tập Cơng ty Đầu tư phát triển nhà số 2, với giúp đỡ cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp cán Phòng Quản lý dự án Cơng ty Em chọn đề tài “Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt số dự án địa bàn Hà Nội Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2” làm chuyên đề thực tập Kết cấu chuyên đề gồm ba chương: Chương I: Tổng quan Công ty Đầu tư phát triển nhà số Chương 2: Thực trạng Cơng tác giải phóng mặt Công ty Đầu tư phát triển nhà số Chương III: Một số Biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB Công ty Đầu tư phát triển nhà số SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Với lượng kiến thức nhiều hạn chế, có nhiều cố gắng viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong có bảo, góp ý Thầy, Cô giáo Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Cơ giáo: Nguyễn Ngọc Điệp anh Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2, đóng góp ý kiến bạn bè để hoàn thành viết Hà Nội, Ngày 23 tháng năm 2004 Sinh viên: Mai Đức Thịnh SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 1.1 Sự đời phát triển Công ty: - Công ty Đầu tư phát triển nhà số thành lập theo định số 821- Bộ Xây dựng ngày 19 tháng năm 2000, sở xếp tổ chức lại Xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà Công ty phát triển nhà thị, trụ sở đặt số nhà 168 đường Giải Phóng - Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội Công ty Đầu tư phát triển nhà số có tên giao dịch quốc tế: Housing development and investment company no2 Viết tắt: HUDI-2 - Công ty Đầu tư phát triển nhà số doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà thị, có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo quy định, có dấu, có tài sản, có tài khoản mở ngân hàng theo quy định Nhà nước, tổ chức hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn Điều lệ riêng Công ty Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị phê chuẩn C ông ty Đầu tư phát triển nhà số có vốn kinh doanh thời điểm thành lập là: Tổng số : 14.719.347.246 Trong : - Vốn Ngân sách : 2.500.000.000 đồng - Vốn tự bổ sung : 3.039.627.837 đồng SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Từ ngày đầu thành lập hoạt động kinh doanh, sở vật chất ban đầu thiếu thốn điều kiện sản xuất khó khăn nên phạm vi hoạt động cơng ty có phần bị hạn chế Cho đến nay, cơng ty tập trung nghiên cứu dự án số địa bàn trọng điểm Thủ đô Hà Nội, Thành phố HCM, Thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh Thái Bình Điều chưa xứng tầm với vị mà doanh nghiệp có Dưới dẫn dắt ban lãnh đạo với thơi gian hoạt động quy mô vốn nhân lực công ty ngày lớn mạnh Trong q trình hoạt động Cơng ty Đầu tư phát triển nhà số không ngừng phát huy tính tự chủ kinh doanh tranh thủ ủng hộ giúp đỡ lãnh đạo, Thủ trưởng đơn vị cấp để ln hồn thành nhiệm vụ kế hoạch Bộ Xây dựng, Tổng công ty công ty đề 1.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh Công ty Đầu tư phát triển nhà số thực nhiệm vụ kinh doanh theo phân công Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị, cụ thể là: + Lập quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển khu đô thị, khu công nghiệp + Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp + Thực nhiệm vụ khác Tổng công ty giao Công ty Đầu tư phát triển nhà số vừa doanh nghiệp hoạt động cơng ích vừa doanh nghiệp hoạt động mục tiêu kinh doanh: Cơng ty Đầu tư phát triển nhà số doanh nghiệp nhà nước chịu quản lý Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị Bộ Xây dựng Bên cạnh nhiệm vụ hoạt động kinh doanh để mang lại lợi nhuận trì hoạt động cơng ty cơng ty phải tham gia vào hoạt động cơng ích: xây dựng cơng trình phúc lợi xã hội SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Như Công ty Đầu tư phát triển nhà số hoạt động tác động chế quản lý chế hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường tức hoạt động mục tiêu lợi nhuận (đây mục tiêu chủ yếu) chế “bao cấp”, hoạt động theo phân công nhiệm vụ từ giao cho theo kế hoạch (hầu hết hoạt động hoạt động cơng ích) 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty Căn định thành lập Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2, số 821/QĐ - BXD ngày 19 tháng năm 2000 Bộ Xây dựng: Tổ chức máy Công ty Đầu tư phát triển nhà số gồm có: - Giám đốc; - Các Phó giám đốc Cơng ty; - Kế tốn trưởng Cơng ty; - Các phận chuyên môn nghiệp vụ; - Các đơn vị sản xuất trực thuộc Như vậy, tổ chức máy quản lý Công ty Đầu tư phát triển nhà số theo mơ hình trực tuyến chức năng, quản lý theo chế độ thủ trưởng Giám đốc Cơng ty lãnh đạo đạo tồn diện hoạt động Cơng ty đến phòng ban chức theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC PGĐ Kinh Doanh PGĐ Kỹ Thuật Phòng Phòng SV: Mai Đức Thịnh Phòng - Cơng nghiệp 42A Kinh doanh - Tiếp thị Tài Kế tốn Tổ chức Cán + VP Phòng Nghiên cứu Phát triển DA Phòng Quản lý DA Nhìn vào sơ đồ, cấu đơn vị doanh nghiệp chia thành: * Ban Giám đốc Giám đốc: người đứng đầu doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chung mặt hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp Phó giám đốc: người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công việc giao công việc Giám đốc uỷ quyền vắng mặt * Nhiệm vụ phòng ban Các phòng ban chức có nhiệm vụ giúp Giám đốc soạn thảo tổ chức thực định Giám đốc theo dõi báo cáo tổng kết toàn hoạt động cơng ty Phòng Quản lý dự án: chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp xúc, giám sát, điều hành, thực dự án đầu tư, xây dựng phát triển nhà hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính hiệu khách quan tồn dự án Nhiệm vụ cụ thể Phòng Quản lý dự án là: - Làm thủ tục xin giao đất, cắm mốc giới, đăng ký địa Lên phương án đền bù tổ chức triển khai phương án phê duyệt - Phối hợp với phòng ban triển khai thủ tục lập phương án đền bù, phương án hỗ trợ kinh tế công tác đền bù giải phóng mặt SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A - Lập triển khai thực hợp đồng khảo sát, thiết kế thi cơng cơng trình kỹ thuật hạ tầng, thẩm định hồ sơ đấu thầu - giao thầu thi cơng cơng trình kỹ thuật hạ tầng - Hạch toán lên phiếu giá đề xuất giá kinh doanh mặt hạ tầng theo lô, công trình Phòng Tổ chức - Hành chính: có nhiệm vụ thực cơng tác hành chính, văn thư, tra, thi đua khen thưởng, tiền lương, quản lý, đào tạo, tổ chức xếp cán theo ý kiến đạo Giám đốc Công ty nhiệm vụ liên quan đến đời sống tinh thần xã hội tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty Phòng Tài - Kế tốn: chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty hoạt động liên quan đến cơng tác tài chính, thu chi, toán, kế toán, chứng từ sổ sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nghiệp vụ theo quy định hành khác pháp luật Phòng Kinh doanh - Tiếp thị: có nhiệm vụ xây dựng triển khai kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, nghiên cứu thị trường nhà đất, khu hâ đô thị mới, khu công nghiệp địa bàn Thành phố địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành mục đích sản xuất kinh doanh đạt hiệu cơng ty Phòng Nghiên cứu phát triển dự án: có nhiệm vụ thực công việc liên quan đến cơng tác tìm kiếm, khai thác, phát triển dự án đầu tư, xây dựng phát triển nhà, khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp địa bàn thành phố địa phương khác 1.3.2 Đặc điểm sản phẩm Công ty Đầu tư phát triển nhà số chuyên thực dự án có nhà cao tầng, thấp tầng để bán cho nhân dân, cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu thị, khu cơng nghiệp Vì sản phẩm cơng ty có đặc điểm chủ yếu sau: SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A * Sản phẩm công ty mang đầy đủ đặc điểm sản phẩm xây dựng Sản phẩm xây dựng cơng trình (hay liên hiệp cơng trình, hạng mục cơng trình) tổ hợp từ sản phẩm nhiều ngành sản xuất tạo thường gọi cơng trình xây dựng Cơng trình xây dựng phân theo lĩnh vực hoạt động gồm: công trình kinh tế, cơng trình VH - XH, giáo dục, cơng trình an ninh quốc phòng So với sản phẩm ngành khác, sản phẩm ngành xây dựng có đặc điểm kinh tế chủ yếu sau đây: •Sản phẩm xây dựng thường mang tính đơn chiếc, thường sản xuất theo đơn đặt hàng chủ đầu tư •Sản phẩm xây dựng đa dạng, có kết cấu phức tạp, khó chế tạo, khó sửa chữa, yêu cầu chất lượng cao •Sản phẩm thường có kích thước quy mơ lớn, chi phí nhiều, thời gian tạo sản phẩm dài thời gian khai thác kéo dài Vì cơng tác lập dự án đầu tư cần phải tiến hành cách cẩn thận, tỷ mỉ, kết nghiên cứu trình xây dựng dự án phải xác, đảm bảo cho dự đưa vào thực tế hợp lý mang lại hiệu cao •Sản phẩm xây dựng cơng trình cố định nơi xây dựng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phương thường đặt ngồi trời, thiết bị thi cơng xây dựng lực lượng lao động phải di chuyển theo công trình •Sản phẩm tổng hợp liên ngành, mang ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội, văn hố quốc phòng cao Vì cơng trình tuỳ thuộc vào tính chất tác động chúng kinh tế mà lập dự án phải xem xét tới tác động dự án để lựa chọn phương thức xây dựng, đánh giá cho phù hợp SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Nét đặc thù sản phẩm xây dựng sản xuất kinh doanh xây dựng đặt nhiều yêu cầu có u cầu cơng tác đền bù giải phóng mặt Để mang lại hiệu rút ngắn thời gian thực dự án, Phòng Quản lý dự án phải phát huy mạnh công tác * Sản phẩm công ty chủ yếu sản phẩm nhà Nhà loại công trình chun dùng có đặc điểm chủ yếu sau: Trên thị trường cầu nhà thường lớn cung Khác với loại hàng hoá khác, nhà người dân tình trạng thiếu thốn • Giá đất giá nhà cao so với thu nhập người dân, khu đô thị Chất lượng nhà ngày cao nhu cầu thị hiếu người sử dụng thay đổi nhanh chóng Trong thực tế tốc độ tăng chất lượng nhà tăng nhanh tốc độ tăng giá nhà Ở nước ta trình chuyển từ bao cấp nhà sang mua bán kinh doanh nhà Điều làm cho thị trường nhà đất ngày sôi động năm gần kinh doanh nhà đất trở thành loại hình kinh doanh phổ biến Xu hướng tiêu dùng nhà chung cư tăng 1.3.3 Đặc điểm lao động Lao động nhân tố quan trọng, nhân tố định, tác động trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cùng với phát triển Công ty, lực lượng lao động Công ty không ngừng tăng lên số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Lực lượng lao động Công ty không ngừng tăng lên thể qua năm: SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Các ngành, cấp hiểu sách đền bù GPMB khác nhau, có quan điểm chưa thống nhất, tạo kẻ hở cho số người khiếu kiện lợi dụng cản trở cơng tác GPMB Việc tun truyền sách đền bù thiệt hại chưa thực coi trọng chưa đạt hiệu cao Thứ năm, công tác cưỡng chế chưa triển khai mức hiệu lực Do hạn chế kinh phí, lực lượng, sở pháp lý yếu tố tâm lý nên việc cưỡng chế thực tế thiếu kiên quyết, chưa đủ hiệu lực hiệu khiến công tác GPMB kéo dài Bên cạnh việc tự nguyện chấp hành số người thấp, có tượnh chây ỳ để trục lợi cá nhân Thứ sáu, chưa quan tâm mức đến công tác xây dựng khu tái định cư phục vụ cho hộ phải di dời Trong hoàn cảnh tư liệu sản xuất bị mất, cơng việc chưa định hình, người dân bị thu hôi đất chưa co khả đầu tư xây dựng nhà ưng ý, việc xây dựng khu nhà dùng cho thuê(chỉ áp dụng hộ sách, hồn cảnh đặc biệt khó khăn trường hợp khẩn) 1-2 năm cần thiết Song công tác chưa quan tâm đầy đủ Thứ bảy, chưa có hướng dẫn cụ thể thực sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm Việc chuyển đổi chỗ số hộ thực tế nguồn thu chủ yếu nhu hộ nơng dân đất, khơng tìm nguồn thu mới, hay hộ đô thị trước nhờ có vị trí thuận lợi khinh doanh bị chuyển đổi chỗ khác, khó xác định công việc vấn đề đào tạo nghề nghiệp…cho đối tượng thuộc vực GPMB ngày trở thành vấn đề xúc Về mặt chất, việc đền bù, di đân giải phóng mặt khơng giải mối quan hệ kinh tế - vốn phức tạp nan giải - mà SV: Mai Đức Thịnh - Cơng nghiệp 42A liên quan đến vấn đề pháp lý sách xã hội : quyền sở hữu cá nhân, công ăn việc làm, môi trường sống, công hài hồ nhón lợi ích… vậy, cơng tác GPMB vừa có thận trọng, vừa đòi hỏi giải pháp phải toàn diện, đồng từ góc độ pháp jý lẫn thực tiễn để quy tụ thành nhóm giải pháp sau SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GPMB TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 3.1 Nhiệm vụ SXKD chương trình hành động thời gian tới Những kết quan trọng mà Công ty đạt năm 2003 có đạo sát Tổng công ty, giúp đỡ Bộ Xây dựng, Ban, ngành Thành phố, phối hợp chặt chẽ quyền địa phương cấp sở đơn vị thi công ngồi Tổng cơng ty, đạo linh hoạt Ban lãnh đạo công ty, Chi bộ, ủng hộ trí đồn thể cơng đồn, đồn niên tồn thể cán cơng nhân viên Công ty Tập thể cán công nhân viên Công ty đầu tư phát triển nhà số nhận thức đầy đủ chặng đường phát triển tới khả quan, nhiều khó khăn, thử thách lĩnh vực phát triển nhà thị, đòi hỏi cán công nhân viên phải tư rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ chun mơn, sáng tạo, chủ động cơng tác để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao nhiệm vụ giao  Chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 Phát huy thành sản xuất kinh doanh mặt hoat động, công tác năm 2003, thực kế hoạch năm 2001- 2005, tập thể cán công nhân viên Công ty đề kê hoạch năm 2003 với tiêu cụ thể sau: SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A BẢNG 7: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2004 STT Các tiêu Đơn vị Kế hoạch tính năm 2004 Tăng so với năm 2003 Giá trị sản lượng Tr đồng 160700 136,32% Doanh thu Tr đồng 140000 180% Lợi nhuận Tr đồng 20100 183% Nôp Ngân sách Tr đồng 18000 253% Thu nhập bình quân 1,75 3% người lao động Tr đ/ng/th Ghi Nguồn: Báo cáo Công ty đầu tư phát triển nhà số 3.2 Những biện pháp nhằm khắc phục khó khăn cơng tác GPMB Cơng ty Đầu tư phát triển nhà số Bàn giao mặt thời hạn cho chủ đầu tư để thi cơng cơng trình ln mong muốn mục tiêu Công ty Làm điều không giúp cho Công ty tiết kiệm thời gian, chi phí mà làm cho dự án mà công ty chủ đầu tư khởi công kỳ hạn, thi công tiến độ Mặc dù thời gian thực tập Cơng ty có hạn lần em tiếp xúc với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, với giúp đỡ nhiệt tình cán Phòng Quản lý dự án, em sâu tìm hiểu cơng tác GPMB phòng phụ trách Qua trình tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế tình hình GPMB Cơng ty, lĩnh vực mẽ sinh viên chúng em cộng với lý luận mà em học SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A trường Em mạnh dạn đưa biện pháp nhằm đẩy nhanh q trình giải phóng mặt dự án mà công ty chủ đầu tư 3.3.1 Những giải pháp công ty  Công ty nên có sách riêng để hỗ trợ người bị thu hồi đất Khi mà đất bị thu hồi để thực dự án khu đô thị đất nơng nghiệp, làm cho số người khơng đất để canh tác Vậy họ phải làm mà nông nghiệp nghề nông họ Thiết nghĩ Công ty nên mạnh dạn nhận họ vào làm số công việc phụ khu đô thị Bảo vệ, nhân viên vệ sinh, nhân viên chăm sóc xanh cho khu thị…Như thế, mặt tạo động lực tốt cho họ để họ tích cực hợp tác với cơng ty q trình giải phóng mặt băng Mặt khác tạo cho họ có sống ổn định sau bị thu hồi đất  Với dự án thực nhiều năm, nằm nhiều địa phương phương án đền bù chia thành nhiều giai đoạn khác để đáp ứng tiến độ xây dựng công trình Chính sách đền bù, giải toả phải thể cụ thể bảng giá nhà, giá đất khu vực toàn thành phố, thể quyền lợi đáng người dân phải di dời Người dân quan tâm sách GPMB Nếu việc xác định giá đất không đồng bộ, thống gây khó khăn cho quyền Cơng ty thu hồi đất Muốn đền bù, GPMB hiệu quả, Công ty phải phát động công tác tuyền truyền, làm cho dân thấy lợi ích dự án xây dựng Thêm vào đó, q trình thực đền bù, GPMB Công ty phải biết kết hợp sức mạnh tổ chức, đoàn thể xã hội Mặt trận Tổ quốc, Chi Đảng, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ dân phố SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A 3.3.2 Những đề xuất từ nhà nước * Hoàn thiện chinh sách GPMB, đền bù đột phá khâu quản lý, nâng cao lực thể chế Kiến nghi với phủ, đề xuất sửa đổi, bổ sung…nhằm hồn thiện sách đền bù GPMB, phù hợp với đặc điển Hà Nội Kiến nghị phủ điều chỉnh giá đền bù phù hợp với giá thị trường sớm xây dựng luật pháp lệnh GPMB Nguyên tắc để xây dụng chế sách kinh tế cơng tác GPMB đền bù sát giá thị trường hưởng tỷ lệ ưu đãi(quy đinh rõ ràng) chuyển quyền sử dụng đất Các hộ gia đình sách, thu nhập thấp có khung giá hỗ trợ cụ thể, vấn đề xã hội cần quyền quan tâm giải Các hộ diện GPMB cần xác định đối tượng ưu tiên đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi giải việc làm… * Cơng tác GPMB có tác động quan trọng đến công tác đầu công tác đầu tư xây dựng thành phố, vấn đề cộm cần giải đồng bộ, cần có biện pháp đạo tích cực Thành phố nên lập quan chun trách gồm tổ chức cơng tác, có đại diện biệt phái ngành liên quan, thường xuyên đạo triển khai GPMB toàn địa bàn quan có trach nhiệm thống trực tiếp giúp, hướng dẫn triển khai dự án GPMB, từ khâu khảo sát thâm định giá trị đất, xây dựng khu tái định cư hoàn tất yêu cầu…GPMB dự án * Các quan chức năng, cán thực phải thống sách, quan điểm biện pháp tiến hành để tránh gây thắc mắc, so sánh, khiếu kiện dân diện GPMB Gắn kết nhiệm vụ GPMB với nhiệm vụ chung quận huyện, phân cấp rõ trách nhiệm quan chức năng, xây dựng chế độ phụ cấp hợp lý SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Xúc tiến nhanh công tác quy hoạch chi tiết quận, huyện, phường, xã Chủ động kiên xử lý việc lấn chiếm đất cơng đòi đền bù, nhằm trục lợi cá nhâm gây trật tự, cảnh quan đô thị, tôn nghiêm pháp luật * Nâng cao hiệu công tác đánh giá lập phương án tiền khả thi dự án có GPMB Các phương pháp thẩm định, mức đánh giá, khảo sát địa bàn nhằm xây dựng phương án đền bù GPMB, phương án xây dựng chỗ mới, sách tạo việc làm… phải xem xét cách kỹ lưỡng, thông qua Hội đồng chuyên gia, dự án Nhà nước nên đầu tư phần thích đáng chi phí dự án cho phần việc Chuẩn bị đầy đủ sở vật chất để phục vụ cho việc đền bù tái định cư Chuẩn bị quỹ đất nhà đủ điều kiện hạ tầng cho đối tượng phải di chuyển vấn đề quan trọng định kết GPMB Các phương án GPMB, đề bù, xây dựng khu định cư cho dân phai coi phần bắt buộc dự án phải xây dựng kỹ lưỡng, cụ thể Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ dự án – chủ dự án nước ngồi- có vai trò tích cực chủ động lập phương án giải phóng đền bù, Hội đồng thẩm định thấy phương án phù hợp với luật pháp chủ dự án có khả chi trả đền bù, khuyến khích chủ động giải theo phương án duyệt * Coi trọng phương thức hỗ trợ tài q trình giải giấy tờ nhà đất, cấp sổ đỏ SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Khuyến khích sở thuộc diện phải di chuyển – sử dụng vị trí thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ, có giá đất cao- tổ chức đấu thầu, thương lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng khác, nhằm tạo nguồn kinh phí thích đáng hỗ trợ cho sở di chuyển Cho phép sở phai di chuyển vay vốn với mức lãi suất đãi, tạo điều kiên thuận lợi cho việc đầu tư công nghệ, xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật Có chế độ miễn giảm loại thuế vài năm đầu cho sở di chuyển (có thể từ 3-5 năm) Đối với hộ làm nông nghiệp cần thông báo sớm kế hoạch GPMB để họ chuyển hướng canh tác làm quen vơi công việc khác Hỗ trợ đào tạo nghề, đặc biệt khơi đậy nghề truyền thống Ưu tiên tuyển dụng đối tượng cac chương trình việc làm thành phố, nhận họ vào làm việc dự án có nhu cầu GPMB Đối với công nhân sở di chuyển, hỗ trợ tài phù hợp với thời gian chuyển đổi Quan tâm hỗ trợ kinh tế cho công ty xây dựng nhà hạ tầng để hỗ trợ cho đối tượng di chuyển hình thức ưu đãi vốn, thuế… khuyến khích đối tác nước ngồi đầu tư phái triển lĩnh vực Cho vay tín dụng ưu đãi để hộ di chuyển xây nhà chấp ngơi nhà * Phát huy vai trò tổ chức quần chúng khuyến khích cộng đồng tham gia vào dự án GPMB SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A Cần quán triệt nguyên tắc cơng khai hố dân chủ hố phương án đề bù GPMB, để đối tượng liên quan đến biết, thống nhất, tránh so bì thắc mắc tiêu cực Tiến hành điều tra xã hội học dự án lớn, tiến hành vấn hộ gia đình khu vực sẻ tiến hành GPMB, đồng thời tổ chức tốt bước gặp gỡ chủ dự án, cấp ngành với nhân dân để diều chỉnh nội dung phương án GPMB thiết thực hợp lý Phát huy vai trò hội công tácvận động quần chúng Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… công tác GPMB Tạo niềm tin quần chúng chủ trương sách Nhà nước thông qua giải dứt điểm khiếu nại nhân dân, kiên xử lý nghiêm minh trường hợp lợi dụng sách Nhà nước để chây ỳ trục lợi Thông tin rộng rãi chủ trương sách, vấn đề cá nhân, địa chỉ, diện thoại liên quan đến công tác qúa trình GPMB kênh phương tiện thơng tin đại chúng ,các thành phố quân, huyện, phường xã SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A KẾT LUẬN Với tốc độ phát triển, xây dựng ngày cao, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH đắt nước, vấn đề đền bù GPMB ngày trở nên phức tạp, đặc biệt thị trường nhà đất có biến động khó kiểm sốt Đây vấn đề mà nước phát triển gặp phải Qua phân tích ta thấy vai trò cơng tác đền bù GPMB trình thực dự án, làm tốt công tác tạo tiền đề vững cho phát triển công ty năm tới Trong q trình thực tập Cơng ty, tiếp xúc tìm hiểu thực tế hoạt động Cơng ty, với giúp đỡ tận tình cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp, giúp đỡ Cơng ty giúp em hồn thành chuyên đề Với kết hợp kiến thức học nhà trường nhận thức thân tình hình thực tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB cho Công ty Đầu tư phát triển nhà số Em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy giáo, bạn để chuyên đề hoàn thiện có ý nghĩa thực tiễn Tơi xin chân thành cảm ơn bác Lãnh đạo, anh chị phòng ban Cơng ty Đầu tư phát triển nhà số đặc biệt Cô giáo hướng dẫn Nguyễn Ngọc Điệp giúp em nhiều để em hoàn thành chuyên đề Sinh viên thực Mai Đức Thịnh SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ Quyết đính số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 UBND Thành phố Hà Nội Quyết đính số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 UBND Thành phố Hà Nội Giáo trình Kinh tế Kinh doanh Xây dựng NXB Giáo dục - 2002 Khoa QTKD QTKD Công nghiệp & Xây dựng Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp - NXB Thống Kê - 2000 - Khoa QTKD QTKD Cơng nghiệp & Xây dựng Một số tạp chí: - Tạp chí Xây dựng số 4/2002, số 10/2002 - Tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam số 2/2001, số 35/2001, số 8/2003,số 61/2003, số 88/3003 SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KINH DOANH 1.3 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 1.3.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 1.3.3 ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG 10 1.3.4 VỀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 13 1.3.5 ĐẶC ĐIỂM VỀ TÀI CHÍNH 15 BẢNG 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY NHỮNG NĂM QUA 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19 2.1 QUY TRÌNH CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG (VÍ DỤ CƠNG TÁC GPMB KHU NHÀ Ở - VĂN PHỊN VƯỜN CHI) 19 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 32 2.2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 32 2.2.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY VỚI CƠ QUAN CHỦ QUẢN VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC .35 2.2.3 NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 37 2.3 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG CỦA CƠNG TY 39 SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A 2.3.1 TÌNH HÌNH GPMB TRONG NHỮNG NĂM QUA CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 2.3.2 TÌNH HÌNH GPMB TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 40 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GPMB TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 42 2.4.1 KẾT QUẢ CÔNG TÁC GPMB CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 42 2.4.2 MỘT SỐ TỒN TẠI 44 2.4.3 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TỒN TẠI TRÊN .46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GPMB TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 50 3.1 NHIỆM VỤ SXKD VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI .50 3.2 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC KHĨ KHĂN TRONG CƠNG TÁC GPMB TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 51 3.2.1 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY 52 3.2.2 NHỮNG ĐỀ XUẤT TỪ NHÀ NƯỚC 53 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 SV: Mai Đức Thịnh - Công nghiệp 42A ... phát triển nhà số 2, với giúp đỡ cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp cán Phòng Quản lý dự án Công ty Em chọn đề tài “Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt số dự án địa bàn Hà Nội Công ty... phải sớm giải phóng mặt để thực dự án Uỷ ban nhân dân thành phố có văn đạo riêng việc thành lập Hội đồng Giải phóng mặt trước có định thu hồi đất 1/- Thành phần Hội đồng Giải phóng mặt bằng: -... vụ Hội đồng Giải phóng mặt bằng: - Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục, điều kiện thực giải phóng mặt - Hướng dẫn chủ dự án (hoặc đơn vị tư vấn) chế độ sách đặc điểm việc giải phóng mặt địa phương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn hà nội , Báo cáo thực tập tốt nghiệp biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan