Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

98 104 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 14:28

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HÌNH MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG Sinh viên thực : Vương Quốc Đức Lớp : CNKTCK3-DK04 Khoá : 2013-2017 Ngành : Cơng nghệ kỹ thuật khí Giảng viên hướng dẫn : Mạc Văn Giang Hải Dương, tháng 8/2017 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HÌNH MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG Sinh viên thực : Vương Quốc Đức Lớp : CNKTCK3-DK04 Khố : 2013-2017 Ngành : Cơng nghệ kỹ thuật khí Giảng viên hướng dẫn : Mạc Văn Giang Hải Dương, tháng 8/2017 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Sinh viên thực Chuyên ngành Giảng viên hướng dẫn Đơn vị công tác: : Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hình máy pha sơn tự động : Vương Quốc Đức Lớp : CNKTCK3-DK04 : Công nghệ chế tạo máy Khoa : Khoa khí : Mạc Văn Giang Học hàm, học vị: Thạc sĩ : Khoa khí NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài: Hiện ngành xây dựng nội thất phát triển mạnh, đòi hỏi suất, chất lượng sản phẩm ngày cao, vai trò thiết bị máy móc khơng ngừng làm tăng hiệu sản xuất Thực trạng Việt Nam trình pha sơn chủ yếu dạng thủ công dẫn tới chất lượng sơn pha hạn chế, mặt khác gây vệ sinh cho người lao động Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hình máy pha sơn tự động góp phần giải vấn đề trên, đồng thời tổng hợp kiến thức cho sinh viên trình học tập trường trước em tốt nghiệp trường, trình thực đề tài sinh viên ứng dụng cơng cụ tính tốn, thiết kế đại vào việc thiết kế hình máy, lập trình gia cơng chi tiết máy trung tâm gia công đứng VMC 0641 trường Đại học Sao Đỏ Chế tạo 01 hình máy pha sơn tự động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: tính thẩm mỹ, bền, làm việc ổn định đảm bảo suất Bố cục hình thức trình bày: Đồ án trình bày theo quy định hành, gồm trang A4 đánh máy, hình vẽ, vẽ, bảng biểu rõ ràng, trình bày quy định có đầy đủ thích, cấu trúc đầy đủ phần theo mẫu quy định Kết đạt được: Nội dung đồ án nghiên cứu tổng quan công nghệ pha sơn, giới thiệu số loại máy pha sơn đại giới Đã đưa sở tính tốn, thiết kế, phân tích bền biến dạng máy với trợ giúp phần mềm, xây dựng tiến trình cơng nghệ lắp ráp, lập chương trình gia cơng phần mềm truyền chương trình gia cơng vào máy tiến hành gia công Tinh thần, thái độ sinh viên trình làm đồ án, khóa luận: Trong q trình thực đồ án tác giả cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu, ứng dụng công cụ hỗ trợ thiết bị đại( phần mềm Autodesk Inventor 2018 quyền, MasterCam 2018, SSCNC 6.45, trung tâm gia công đứng VMC0641, máy hàn Tig) để chế tạo hồn thiện hình máy pha sơn tự động Kết luận: Tuy số tồn nêu song khơng làm tính khoa học thực tiễn đề tài, kết đề tài đáp ứng tốt yêu cầu đề góp phần thực tốt mục tiêu đào tạo Trường Đại học Sao Đỏ Đề tài đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng Điểm đánh giá: Hải Dương, ngày 18 tháng năm 2017 Người hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) Mạc Văn Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đưa đồ án tốt nghiệp kết thu q trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn Th.s Mạc Văn Giang, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Nội dung nghiên cứu có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Nếu sai xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký tên ghi rõ họ tên) Vương Quốc Đức Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật khí MỤC LỤC Chương I TỔNG QUAN VỀ MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG 1.1 Khái quát chung máy pha sơn tự động 1.2 Công nghệ pha màu thành phần 1.2.1 Công nghệ pha màu 1.2.2 Sơn gốc 1.2.3 Công thức màu 1.3 Giới thiệu số loại máy pha sơn tự động 1.3.1 Máy pha sơn tập đoàn Idex, Hoa Kỳ chế tạo 1.3.2 Máy pha sơn tự động Solite paint Đức 1.3.3 Hệ thống máy pha màu PaintPro 1.3.4 Máy pha màu Kyoto Việt- Nhật 1.4 Cơ sở lý thuyết máy pha sơn tự động 1.4.1 Sơ đồ nguyên lý 1.2.2 Nguyên lý làm việc Chương II THIẾT MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG SDU 2.1 Sơ đồ nguyên lý máy pha sơn tự động 2.2 Tính tốn thiết kế kết cấu khí máy 2.2.1 Chọn kích thước máy 2.2.2 Tính tốn thiết bị khuấy trộn 2.2.3 Tính tốn thiết kế truyền đai 2.2.4 Tính tốn thiết kế trục 2.2.5 Phân tích ứng suất, biến dạng khung máy theo phương pháp phần tử hữu hạn 2.2.6 hình 3D máy pha sơn tự động SDU 11 2.2.7 nguyên lý làm việc máy 12 2.3 Chọn mạch điều khiển giới thiệu vi điều khiển ARM STM32 20 GV hướng dẫn: Th.S Mạc Văn Giang SV Thực hiện: Vương Quốc Đức Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật khí 2.3.1 Khái quát vi điều khiển ARM STM32 20 2.3.2 Đặc điểm STM32 21 2.3.3 Bộ xử lý đơn vị xử lý trung tâm CORTEX 21 2.3.4 hình lập trình 21 2.3.5 Các chế độ hoạt động 22 Chương III LẮP RÁP KẾT CẤU CƠ KHÍ 24 3.1 Đặc điểm công nghệ tiến trình lắp ráp kết cấu khí 24 3.2 Tiến trình lắp ráp kết cấu khí 24 Chương IV XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIA CƠNG CHI TIẾT GỐI ĐỠ 34 4.1 Phân tích chức chi tiết chọn đường lối công nghệ 34 4.1.1 Phân tích chức chi tiết 34 4.4.2 Chọn phôi đường lối công nghệ 34 4.2 Tiến trình cơng nghệ 35 4.4 Lập chương trình gia cơng phần mềm MasterCam 2018 36 4.4.1 Tổng quan phần mềm MasterCam 2018 36 4.4.2 Trình tự chung lập trình MasterCam 2018 37 4.4.2 Lập trình gia cơng chi tiết phần mềm MasterCam 2018 37 4.4.3 gia công SS-CNC 42 4.5 Gia công chi tiết trung tâm gia công VMC 0641 45 4.5.1 Truyền chương trình gia cơng 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 GV hướng dẫn: Th.S Mạc Văn Giang SV Thực hiện: Vương Quốc Đức Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật khí DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống Hình 1.2: Cơng thức màu Hình 1.3: Máy pha sơn tập đoàn Idex, Hoa Kỳ chế tạo Hình 1.4: Máy pha sơn tự động Solite paint Đức Hình 1.5: Hệ thống máy pha màu PaintPro Hình 1.6: Máy pha màu Kyoto Việt- Nhật Hình 1.7: Sơ đồ khối hệ thống Hình 2.1 Sơ đồ nguyên lý máy pha sơn tự động Hình 2.2 Phân tích ứng suất 10 Hình 2.3 Phân tích biến dạng 10 Hình 2.4 Phân tích hệ số an tồn tính ổn định hệ thống 11 Hình 2.5 hình 3D kết cấu khí máy pha sơn tự động SDU 11 Hình 2.6 Khởi tạo phần mềm 12 Hình 2.7 Mở file 12 Hình 2.7 Vào module 13 Hình 2.8 Chọn chế độ Studio 13 Hình 2.9 Ch ọn Camera t ạo h ớng nh ìn 14 Hình 2.10 Chọn mặt chuẩn theo hướng nhìn 14 Hình 2.11 Chọn Camera 15 Hình 2.12 Chọn góc nhìn Camera 15 Hình 2.13 Cài đặt thời gian xoay góc nhìn Camera 16 Hình 2.14 Chọn chế độ zoom gần, zoom xa 16 Hình 2.15 Chọn thời gian tối đa 16 Hình 2.16 Chọn đối tượng 17 Hình 2.17 Cài đặt thời gian số vòng quay khoảng cách tịnh tiến đối tượng 17 GV hướng dẫn: Th.S Mạc Văn Giang SV Thực hiện: Vương Quốc Đức Đồ án tốt nghiệp Ngành cơng nghệ kỹ thuật khí Hình 2.18 Render video, chọn kích thước khung hình chọn Camera quay 18 Hình 2.19 Chọn đường dẫn nơi lưu file video bật chế độ “Preview: No render” 18 Hình 2.20 Chọn chế độ hiển thị vật thể mức cao 19 Hình 2.21 Chọn chế độ đầy đủ khung hình 19 Hình 2.22 Quá trình render bắt đầu 20 Hình 2.6 Sơ đồ khối vi điều khiển STM32 21 Hình 2.7 hình lập trình 22 Hình 4.1 Bản vẽ chi tiết 34 Hình 4.2 hình 3D chi tiết thiết lập điểm gốc 38 Hình 4.3 Chọn máy gia cơng(Milling), thiết lập phơi 38 Hình 4.4 Chọn kiểu gia công 39 Hình 4.5 Chọn dụng cụ cắt 40 Hình 4.6 Thiết lập chế độ cắt 40 Hình 4.7 Thiết lập thơng số vị trí 41 Hình 4.8 Bật chế độ tưới nguội 41 Hình 4.9 Xuất đường chạy dao 42 Hình 4.10 Xuất, sửa mã lệnh Gcode 42 Hình 4.11 Giao diện ban đầu phần mềm SSCNC 43 Hình 4.12 gia công chi tiết gối đỡ SSCNC 45 Hình 4.13 Góc hình trung tâm gia công đứng VMC trạng thái chờ nhận chương trình 46 Hình 4.14 Lựa chọn thơng số truyền chương trình sang VMC0641 47 Hình 4.15 Lựa chọn thơng số đầu máy tính 47 Hình 4.16 Cài đặt cấu hình máy CNC 48 Hình 4.17 Truyền trực tiếp chương trình gia công vào máy CNC 48 GV hướng dẫn: Th.S Mạc Văn Giang SV Thực hiện: Vương Quốc Đức Đồ án tốt nghiệp Ngành công nghệ kỹ thuật khí DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1: Chọn cánh Turbine Bảng 2: Các đặc tính máy pha sơn SDU 12 Bảng 3: Tiến trình cơng nghệ gia công chi tiết gối đỡ 35 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SDU: Đại học Sao Đỏ USA: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ CAD: Computer-aided design CAM: Computer Aided – Manufacturing SSCNC: SwanSoft Computer Numerical Control GV hướng dẫn: Th.S Mạc Văn Giang SV Thực hiện: Vương Quốc Đức °x °x 45 45 n bê 10 450 400 01 Thanh 1,4 20 1,4 20 n bê 10 02 0,231 kg Inox 03 Tỉ lệ: 1:3 Thanh 02 0,262 kg Tỉ lệ: 1:3,5 20 10 1,4 410 MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC 02 Thanh 02 0,25 kg Inox Tỉ lệ: 1:3 Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1,735 kg 1:3 Ngày Khung đỡ thành phẩm Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 45 °x 45 °x 10 R2 R1,5 20 20 10 20 n bê n bê 5,5 12 300 300 01 Thanh 0,122 kg 01 Inox 03 Tỉ lệ: 1:3 Thanh 0,122 kg 06 Tỉ lệ: 1:3 Inox Tỉ lệ: 1:3 45 Inox °x n bê 10 10 152 18 56 ,5 R1 R 1, 18 20 10 130 300 04 Thanh 04 0,056 kg MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC 02 Thanh 01 0,122 kg Inox Tỉ lệ: 1:3 Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1,2 kg 1:3 Ngày Khung Hộp Điện Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 5° bên x2 25 20 1,6 R 3, 20 R3, 25 1,6 100 500 Thanh 0,544 kg 02 Inox 03 Tỉ lệ: 1:4 Thanh 04 5° 5° bên x2 25 Inox Tỉ lệ: 1:4 Inox Tỉ lệ: 1:4 20 45 1,6 R 3, 20 25 0,087 kg 10 01 205 04 Thanh 04 0,036 kg MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC 02 Thanh 02 0,206 kg Inox Tỉ lệ: 1:4 Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 2,906 kg 1:4 Ngày Khung Trên Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 45°x 20 10 450 500 ỗ 6l x ∅3 ỗ 6l 10 x ∅3 1,4 10 n bê 20 81 05 28 127 Thanh 28 127 28 02 0,22 kg 81 56 Inox 28 06 Tỉ lệ: 1:4 28 127 Thanh 127 02 28 0,27 kg 56 Inox Tỉ lệ: 1:4 MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 2,9 kg 1:4 Ngày Khung Đỡ Động Cơ Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 10 M21 ∅21 32 Ø25 Ø21 ∅25 ∅25 64 01 31 T 21 05 0,016 kg PVC Cút Ren Ngoài 21 03 Tỉ lệ: 1:2 0,009 kg 12 PVC Tỉ lệ: 1:2 PVC Tỉ lệ: 1:2 M21 48 35 43 ∅ 25 31 ∅25 Cút Ren Trong 21 04 ∅ 21 Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN 10 0,012 kg PVC Tỉ lệ: 1:2 Duyệt Chữ ký Mạc Văn Giang Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1: Ngày Ống Nhựa Tờ: Nhựa PVC KTTC Cút Vuông 21 0,01 kg MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi 02 10 Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 16 R1 7,5 6,5 54,5 1,5 60 74 05 Khóa Nhựa 21 06 0,048 kg PVC Khóa Tự Động 07 Tỉ lệ: 1:2 04 Tỉ lệ: 1:3 ∅2 ∅ 17 70 08 PVC Ống Nhựa 21 Tỉ lệ: 1:2 MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN Cảm Biến Rót 03 Tỉ lệ: 1:2 Duyệt Mạc Văn Giang Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1:3 Ngày Ống Nhựa Tờ: Nhựa PVC KTTC 06 Chữ ký Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 260 220 220 Tấm 01 0,032 kg 03 Tỉ lệ: 1:4 0,045 kg 01 Tấm Tỉ lệ: 1:4 130 01 260 130 280 04 0,024 kg 01 Tấm Tỉ lệ: 1:4 MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG 260 S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN Tấm 02 0,023 kg Tỉ lệ: 1:4 Duyệt Mạc Văn Giang Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1:4 Ngày Tấm Tờ: KTTC 02 Chữ ký Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 20 Ø6 0,5x 45°x bên 80 380 M3 ∅6 R5 12 Trục khuấy 03 0,086 kg Inox 13 Tỉ lệ: 1:2,5 Cánh Khuấy 03 0,019 kg Inox Tỉ lệ: 1:1 MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ Ngày Trục, Cánh Khuấy Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 120 20 20 360 Tấm Alumium Thanh 2 Inox Thanh Tên Gọi Số lượng Inox Vị trí Ký hiệu Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang Chữ ký Bảng Điều khiển KTCN Khối lượng Tỉ lệ 0,445 kg 1:3 Tờ: 01 KTTC Duyệt Dấu Ngày Mạc Văn Giang Inox Số tờ: 01 Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 673 344 Nhựa PVC Ống 21 Khóa Tự Động Cảm Biến Rót Khóa 21 Nhựa PVC Cút Ren Trong 10 Nhựa PVC Cút Ren Ngoài 12 Nhựa PVC Cút Vuông 21 12 Nhựa PVC T Nhựa 21 Tên Gọi Số lượng Nhựa PVC Vị trí Ký hiệu Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn Tự Động Dấu S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN Mạc Văn Giang Khối lượng Tỉ lệ Ngày Đường Ống Dẫn Tờ: 01 Nhựa PVC KTTC Duyệt Chữ ký Số tờ: 01 Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 850 1150 7 Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh 2 Inox Thanh Tên Gọi Số lượng Inox Vị trí 400 500 Ký hiệu Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 7,3 kg 1:10 Ngày Bảng Điều khiển Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 400 10 10 450 Thanh Inox Thanh Inox Thanh Tên Gọi Số lượng Inox Vị trí Ký hiệu Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn Tự Động S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1,735 kg 1:5 Ngày Khung Đỡ Thành Phẩm Tờ: 01 Inox Số tờ: 01 Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 300 150 300 Thanh Inox Thanh Inox Thanh 2 Inox Thanh Số lượng Inox Vị trí Ký hiệu Tên Gọi Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 1,2 kg 1:4 Ngày Bảng Điều khiển Tờ: 01 Inox Số tờ: 01 Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 170 45 205 500 Thanh Inox Thanh Inox Thanh 4 Inox Thanh Inox Thanh 2 Inox Thanh Tên Gọi Số lượng Inox Vị trí Ký hiệu Vật liệu Ghi Máy Pha Sơn Tự Động S.đổi Tờ Số tài liệu Thiết kế Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Duyệt Mạc Văn Giang Chữ ký Dấu Khối lượng Tỉ lệ 2,906 kg 1:4 Ngày Khung Trên Tờ: Inox Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 10 15 16 17 18 11 19 20 12 26 Khung đỡ lọ sơn phẩm Inox 25 Khung Chính Inox 24 Lọ đựng sơn thành phẩm Nhựa 23 Khóa tự động Đồng 22 Cảm biến lưu lượng 21 T nối 20 Khung 19 Puli 13 14 21 22 1347.5 23 UW15 Nhựa C0 Nhựa PVC Inox GT2 Nhôm 18 Khớp nối Nhôm 17 Động Thép 16 Giá đỡ động Inox 15 Lọ chứa dung môi Nhựa 14 Tấm định vị lọ chứa Inox 13 Cánh khuấy Inox 12 Trục khuấy Inox Thép 24 25 26 11 Ổ lăn 10 Dây đai Caosu Gối đỡ ổ Thép C45 Lọ chứa sơn Nhựa Bảng điều khiển Inox GT2 500 400 429 Khóa nhựa 1/2 Nhựa PVC Cút ren 10 Nhựa PVC Cút ren 12 Nhựa PVC Cút vuông 10 Nhựa PVC Chân đế Caosu Khung hộp điện Inox Số lg Vật liệu Vị trí Tên Gọi Ký hiệu Ghi 529 BẢN VẼ LẮP Dấu S.đo Tờ Số tài liệu Chữ ký Ngày Thiết kế Ng Đức Mạnh Kiểm tra Mạc Văn Giang KTCN KTTC Máy Pha Sơn Tỉ lệ 20 (kg) 1:2,5 Số tờ: Đại Học Sao Đỏ Khoa Cơ Khí Lớp CNKT-CK3-DK04 Tờ: Inox Khối lượng ... loại máy pha sơn tự động 1.3.1 Máy pha sơn tập đoàn Idex, Hoa Kỳ chế tạo 1.3.2 Máy pha sơn tự động Solite paint Đức 1.3.3 Hệ thống máy pha màu PaintPro 1.3.4 Máy pha. .. Hình 1.2: Cơng thức màu Hình 1.3: Máy pha sơn tập đồn Idex, Hoa Kỳ chế tạo Hình 1.4: Máy pha sơn tự động Solite paint Đức Hình 1.5: Hệ thống máy pha màu PaintPro Hình. .. thức điều khiển tự động Với nhu cầu trên, em giao đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mơ hình máy pha sơn tự động trường Đại Học Sao Đỏ” để giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm vấn đề Do điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động , Đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

Từ khóa liên quan