Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

3 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:54

BÀI 31 TIẾT 125 – 126 LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO A – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Thông qua thực hành, biết ứng dụng văn báo cáo, đề nghị vào tình cụ thể, nắm cách thức làm hai loại văn - Thông qua tập sách giáo khoa để tự rút nhiều lỗi thường mắc phương hướng cách sửa chữa lỗi thường gặp viết hai loại văn trên? B – CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nghiên cứu soạn cộng tài liệu tham khảo Học sinh ôn lý thuyết văn đề nghị báo cáo C – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định Kiểm tra cũ ? Nêu đặc điểm văn đề nghị văn báo cáo? Bài mới: I So sánh hai loại văn báo cáo đề nghị Giáo viên hướng dẫn Dựa vào học tiết 111, 116, 120 em cho biết giống khác văn báo cáo văn đề nghị Học sinh thảo luận trả lời Giống nhau: a) Về mục đích: - Văn đề nghị: Đề đạt nguyện vọng - Văn báo cáo: Trình bày kết đạt b) Về nội dung: - Văn đề nghị: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? - Văn báo cáo: Báo cáo ai? Báo cáo vấn đề gì? Kết nào? Giáo viên chốt: Chú ý viết thứ tự mục văn II Luyện tập Bài tập 1: Hãy nêu tình thường gặp sống mà em cho phải làm văn đề nghị tình phải viết báo cáo Giáo viên gọi học sinh trả lời Giáo viên uốn nắn, sửa chữa Bài tập 2: Từ tình cụ thể đó, viết văn đề nghị văn báo cáo (chuẩn bị nhà để trình bày trước lớp) Giáo viên gọi học sinh đọc làm chuẩn bị nhà để trình bày - Lưu ý: Viết theo trình tự văn đề nghị hay báo cáo Cả lớp nhận xét – phân tích, lỗi tập sửa chữa lỗi mắc phải Kết hợp làm tập Chỉ chỗ sai việc sử dụng văn sau đây: a) Do hồn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, học sinh viết báo cáo xin nhà trường miễn giảm học phí - Giáo viên gọi học sinh chỗ sai - Trường hợp viết báo cáo không phù hợp, tình phải viết đơn để trình bày hồn cảnh gia đình đề đạt nguyện vọng - Cơ giáo chủ nhiệm cần biết công việc tập thể lớp làm để giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng Một học sinh thay mặt lớp viết giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm việc làm ? Gọi học sinh nhận xét? Củng cố: ? Nhắc lại trình tự làm văn đề nghị báo cáo? ? Dặn học sinh học bài? Dặn dò: Học thuộc Đánh giá: ... đích: - Văn đề nghị: Đề đạt nguyện vọng - Văn báo cáo: Trình bày kết đạt b) Về nội dung: - Văn đề nghị: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? - Văn báo cáo: Báo cáo ai? Báo cáo vấn đề gì? Kết... nào? Giáo viên chốt: Chú ý viết thứ tự mục văn II Luyện tập Bài tập 1: Hãy nêu tình thường gặp sống mà em cho phải làm văn đề nghị tình phải viết báo cáo Giáo viên gọi học sinh trả lời Giáo viên... chữa Bài tập 2: Từ tình cụ thể đó, viết văn đề nghị văn báo cáo (chuẩn bị nhà để trình bày trước lớp) Giáo viên gọi học sinh đọc làm chuẩn bị nhà để trình bày - Lưu ý: Viết theo trình tự văn đề nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo