Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

5 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:46

TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN(TT) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Khái quát, hệ thống hóa kiến thức học văn biểu cảm văn nghị luận II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: Kiến thức: - Hệ thống kiến thức văn biểu cảm.- Hệ thống kiến thức văn nghị luận Kĩ năng: - Khái quát, hệ thống văn biểu cảm nghị luận học - Làm văn biểu cảm văn nghị luận Thái độ: - Học bài, soạn theo yêu cầu GV III PHƯƠNG PHÁP:- Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định : Kiểm tra cũ : - Kiểm tra việc chuẩn bị hs Bài : GV giới thiệu - Chúng ta học văn biểu cảm văn nghị luận, hôm ôn lại thể loại văn để em nắm kĩ cách làm HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI DẠY ? Em nhắc lại văn Văn nghị luận : nghị luận? - Hs: Trả lời theo sgk? ? Hãy ghi lại tên văn nghị luận học đọc chương trình Ngữ Văn 7? - HS: Thảo luận trình bày bảng - GV: Chốt ghi bảng Tên vb nghị luận Các dạng nghị luận Tinh thần yêu A Nghị luận nói : ý kiến trao nước nhân dân đổi , tranh luận , phát biểu ta họp , hội thảo , sơ kết , tổng kết , ý kiến trao đổi , Sự giàu đẹp vấn , chương trình thời , thể TV thao … Đức tình giản dị B Nghị luận viết BH - Các xã luận , bình luận , đọc sách , phê bình văn học , nghiên Các yếu tố - Luận đề , luận điểm , luận , luận chứng , lí lẽ , dẫn chứng , lập luận … - Trong lập luận yếu tố chủ yếu Ý nghĩa chương văn cứu văn học ,các luận văn , luận án … * Luận điểm : Những phân , khía cạnh , bình diện luận đề Một luận đề có nhiều luận điểm có luận điểm Khi ấy, luận đề luận điệm trùng khít với Trong a,b,c,d + Câu a, d luận điểm + Câu b câu cảm thán + Câu chưa đầy đủ, chưa rõ ý * Trong văn chứng minh cần dẫn chứng, cần lí lẽ, phải biết lập luận - Dẫn chứng băn chứng minh phải tiêu biểu , chọn lọc , xác phù hợp với luận điểm , luận đề , đồng thời cần làm rõ , phân tích lí lẽ , lập luận khơng phải nêu , thống kê dẫn chứng hàng loạt - Lí lẽ ,lập luận khơng chất keo kết nối dẫn chứng mà làm sáng tỏ bật dẫn chứng , chủ yếu - Bởi đưa dẫn chứng ca dao chưa đủ để chứng minh TV ta giàu đạp , mà người viết phải đưa thêm dẫn chứng khác Phân tích cụ thể ca dao để thấy rõ TV thể giàu đẹp ntn - Yêu cầu lí lẽ lập luận : phải phù hợp với dẫn chứng , góp phần làm rõ chất dẫn chứng - Lí lẽ lập luận phải chặt chẽ , mạch lạc , lơ gíc - Với đề văn , chỗ giồng : Chung luận đề , phải sử dụng lí lẽ , dẫn chứng lập luận - Khác Giải thích Chứng minh - Thể loại ( kiểu vb) - Thể loại ( kiểu vb) - Vấn đề ( giả thiết là) chưa rõ - Vấn đề ( giả thiết ) rõ - Lí lẽ chủ yếu - Dẫn chứng chủ yếu - Là rõ chất vấn đề ntn - Chứng tỏ đắn vấn đề ntn *HOẠT ĐỘNG2: Hướng dẫn II LUYỆN TẬP : luyện tập - GV: Cho hs đọc đề SGK để tham khảo -HS: Đọc đề tham khảo V CỦNG CỐ, DẶN DÒ, HƯỚNG DẪN TỰ HỌC : - Hãy nêu đặc điểm văn biểu cảm ? - Chứng minh giải thích giống khác ntn? - Học thuộc kiến thức ôn tập Về nhà làm đề sau : + Chứng minh đắn câu tục ngữ “ Có cơng mài sắt có ngày nên kim” + Giải thích câu ca dao: Chẳng xinh thể hoa nhài Dẫu không lịch người Tràng An IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… ******************************************************** ...- Chúng ta học văn biểu cảm văn nghị luận, hôm ôn lại thể loại văn để em nắm kĩ cách làm HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI DẠY ? Em nhắc lại văn Văn nghị luận : nghị luận? - Hs: Trả lời... sgk? ? Hãy ghi lại tên văn nghị luận học đọc chương trình Ngữ Văn 7? - HS: Thảo luận trình bày bảng - GV: Chốt ghi bảng Tên vb nghị luận Các dạng nghị luận Tinh thần yêu A Nghị luận nói : ý kiến... Vấn đề ( giả thiết là) chưa rõ - Vấn đề ( giả thiết ) rõ - Lí lẽ chủ yếu - Dẫn chứng chủ yếu - Là rõ chất vấn đề ntn - Chứng tỏ đắn vấn đề ntn *HOẠT ĐỘNG2: Hướng dẫn II LUYỆN TẬP : luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Từ khóa liên quan