tieu luạn tinh huong xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013

22 186 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 11:21

xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013 xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013 xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013 xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013 1 MỞ ĐẦU Công tác tổ chức cán khâu quan trọngtính định thành bại tổ chức Song, vấn đề chỗ tổ chức nào, sử dụng người để tạo phát huy tốt ưu tổ chức người Để làm điều này, cần khơi dậy tính tích cực trí tuệ thành viên tổ chức, mở rộng dân chủ, công khai, tạo điều kiện cho thành viên thực tham gia định vấn đề liên quan tới lợi ích tổ chức thân họ Thực dân chủ công tác tổ chức cán bước xây dựng mơi trường bình đẳng, đồn kết, tin cậy lẫn thành viên tổ chức, phát huy nội lực tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ chung cách hiệu Xây dựng đội ngũ cán vừa “hồng” vừa “chuyên” công việc then chốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức vững mạnh, nhận xét, đánh giá cán bộ, cơng chức, viên chức công việc hệ trọng cần thiết Nhận xét, đánh giá chung cán sở thực tiễn để khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách cán bộ, công chức, viên chức Công việc hệ trọng làm lần mà thường xuyên theo quy trình khoa học Hàng năm, cấp uỷ, quan đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, lực, hiệu công việc giao, chiều hướng phát triển cán bộ, công chức, viên chức Mỗi lần nhận xét, đánh giá lần giúp cán nhìn lại q trình cơng tác Mỗi lần cất nhắc, đề bạt, thuyên chuyển lần đánh giá Thực tiễn cho thấy, bố trí việc, đề bạt người, cất nhắc đối tượng phụ thuộc nhiều vào việc nhận xét, đánh giá cán đâu làm tốt khâu thực tốt nhiệm vụ trị, cán n tâm cơng tác, hăng say phấn đấu tiến bộ, tập thể đoàn kết phấn đấu nghiệp chung Tiểu luận “Xử sai phạm đánh giá cán công chức hàng năm phòng Q, sở X năm 2013” thực trình học tập nghiên cứu bảo tận tình giảng viên, thầy, giáo Trường Chính trị Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, với kiến thức tiếp thu khoá học vừa qua Do vấn đề đặt tương đối rộng phức tạp, mặt khác kiến thức kinh nghiệm hạn chế, nên nội dung không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để tiểu luận hoàn thiện Xin chân thành cám ơn thầy, giáo Trường Chính trị Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tận tình giúp đỡ, bổ sung kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học vừa qua để tơi hồn thành Bài tập tình cuối khóa 3 XỬ SAI PHẠM TRONG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HÀNG NĂM PHỊNG Q, SỞ X NĂM 2013” I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Hồn cảnh đời tình huống: Đây câu chuyện có thật, xảy cuối năm 2013 quan q trình quản hành nhà nước (tên địa danh thay đổi) Vào ngày cuối năm, quan, đơn vị thường tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức để tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết cơng tác năm bình xét thi đua, khen thưởng Công việc cuối năm bận rộn, gấp gáp nên họp không vội vàng, khẩn trương, thường lệ, phòng Q sở X tổ chức họp cán bộ, công chức để thực quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo quy định Diễn biến tình huống: Đó vào buổi sáng ngày đầu tháng 12 năm 2013, cán bộ, cơng chức phòng Q có mặt đơng đủ Ơng B, trưởng phòng Q, bắt đầu khai mạc họp Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 dài 15 trang, photocopy phát cho người họp Sau đó, Ơng B đọc báo cáo nhận xét tóm tắt kết công tác năm qua, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức phòng, ý kiến Báo cáo ơng tóm tắt lại với do: Bản Báo cáo tay người có Tiếp đến phần bình bầu, đánh giá cán bộ, cơng chức Sau ông B đọc công văn Giám đốc sở hướng dẫn quy trình đánh giá cán bộ, cơng chức, ơng nói: “Thơi, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, gương mẫu làm trước”, ông đọc tự nhận xét tự nhận đạt loại cơng chức xuất sắc; ơng B nói tiếp: “Bây giờ, làm từ bên phải trở đi” Vậy ơng C, phó trưởng phòng ngồi cạnh bên phải ông B bắt đầu đọc tự nhận xét tự nhận đạt loại công chức xuất sắc; đến chị L, chị P, anh H, hết 10 người phòng Trong 10 người, có người tự nhận loại cơng chức xuất sắc, riêng có bà L tự nhận đạt loại với chị có ngày nghỉ ốm chưa Trưởng phòng đồng ý Cuối cùng, ơng B hỏi: “Ai có ý kiến bổ sung khơng”, người nói trí ơng tun bố kết thúc họp Đến phần mình, Thủ trưởng phụ trách trực tiếp đánh giá cán bộ, công chức ghi kết tổng hợp để xếp loại Trong người có ơng, ông ghi đạt loại xuất sắc, có bà L ơng ghi đạt loại trung bình Sau đó, ơng cho cán tổng hợp gửi kết lên quan quản cấp Tháng năm 2014, định kỳ xét nâng bậc lương thường xuyên hàng tháng tiến hành Khi tổng hợp, phòng Tổ chức sở không thấy danh sách đề nghị nâng bậc lương phòng Q Khi hỏi lại, phòng Q trả lời: “Đơn vị có trường hợp đến thời hạn nâng bậc lương thường xuyên chị L, không xét đề nghị nâng lương trường hợp chị L, chị năm 2013 đạt loại công chức trung bình” Thấy vậy, bà L có ý kiến hỏi lại ơng trưởng phòng, ơng thản nhiên trả lời: “Tơi làm đúng, chị đạt loại trung bình, coi năm qua chưa hoàn thành nhiệm vụ, lên lương được” Nhận thấy việc trả lời trưởng phòng chưa thoả đáng, bà L viết đơn khiếu nại lên lãnh đạo Sở X hỏi, nội dung đơn gồm vấn đề sau: - Việc tổng kết bình bầu ơng trưởng phòng Q làm quy trình chưa? - Tại chị kết xếp loại công chức năm 2013? - Căn dẫn đến kết luận cơng chức đạt loại trung bình không xét nâng bậc lương thường xuyên? II PHÂN TÍCH VÀ XỬ TÌNH HUỐNG Mục tiêu cần đạt giải tình huống: a) Cuộc họp đánh giá cán bộ, cơng chức phòng Q thực quy trình chưa? b) Cơ quan quản cấp phòng Q thiếu trách nhiệm điểm nào? c) Đơn khiếu nại bà L giải sao? Cơ sở luận để giải tình huống: Căn vào hoạt động hệ thống quan nhà nước hoạt động thực thi nhiệm vụ quan nhà nước người nhà nước thực Công vụ yếu tố quan trọng pháp chế quản xã hội pháp luật Nó loại lao động đặc thù để thực nhiệm vụ quản Nhà nước, hoạt động thi hành luật pháp, đưa pháp luật vào sống sử dụng có hiệu tài sản công ngân sách công, phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội đời sống trị quốc gia Theo tình trên, hoạt động hay nhiệm vụ mà ông B phải thực theo quy trình pháp luật gọi công vụ, theo quyền hạn, theo quy định pháp luật hành Các yếu tố đề thực thi công vụ là: - Hệ thống pháp luật; - Nhiệm vụ giao; - Quyền hạn; - Quy chế công vụ; - Cơ sở vật chất; - Đạo đức công chức: đạo đức cơng chức vừa mang tính pháp vừa mang tính nhân văn Nếu cán bộ, cơng chức khơng có tâm, khơng có tài, khơng có đức dù pháp luật quy định họ phải làm, công việc thực họ hạn chế Nạn tham ô, tham nhũng cơng chức thiếu đạo đức theo nghĩa 6 Căn pháp lý: Để xử tình trên, phải vào văn Đảng Nhà nước có hiệu lực thời điểm, như: - Nghị Trung ương khoá VIII phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước CHXHCN Việt Nam sạch, vũng mạnh; - Quy chế đánh giá cán Bộ Chính trị ban hành kèm theo định số 50-QĐ/TƯ ngày tháng năm 1999; - Bộ luật lao động; - Luật cán bộ, công chức năm 2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008; - Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ Quy định người cơng chức; - Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn số điều nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ quy định người công chức; - Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức; - Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Chính phủ Sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức; - Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ Quy định xử kỷ luật công chức - Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động Phân tích tình huống: 3.1 Qua việc phòng Q Sở X, thấy ơng B Trưởng phòng không làm chức trách lãnh đạo vai trò quản lý, thực thi cơng vụ Ơng chủ trì họp đánh giá cán bộ, cơng chức sau năm công tác qua loa, đại khái, trung bình chủ nghĩa, tuỳ tiện khơng theo quy trình quy chế; khơng đạo để nhận xét người, không ghi phiếu phân loại, không thông báo ý kiến kết luận phân loại tới công chức; ông B tự nhận xét ghi kết luận vào phiếu đánh giá ơng Phó trưởng phòng (2 cán chủ chốt phải cấp quản trực tiếp đánh giá) Việc đánh giá cán bộ, công chức chưa đảm bảo khách quan, khoa học, chưa phản ánh lực phẩm chất cán bộ, công chức, không thực nguyên tắc tập trung dân chủ, không bảo đảm cho kết luận đánh giá xếp loại cơng chức đắn xác; thân cán bộ, cơng chức khơng có hội trình bày ý kiến kết luận đánh giá; quan quản cấp trực tiếp lại thiếu sâu sát kiểm tra, dẫn đến có đơn khiếu nại đương 3.2 Đánh giá cán bộ, công chức trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức Đảng nơi cán bộ, công chức sinh hoạt, quan quản trực tiếp thân cán tự đánh giá theo quy định Đảng Nhà nước có hiệu lực thời điểm đánh giá Đánh giá cán bộ, công chức phải vào tiêu chuẩn cán bộ, chất lượng hiệu công việc thực tế, có tính đến mơi trường điều kiện cơng tác, mức độ tín nhiệm quần chúng Đánh giá cán bộ, công chức để làm rõ lực, trình độ, kết cơng tác, phẩm chất đạo đức làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, bồi dưỡng thực sách cán bộ, công chức Đây biện pháp quản cán bộ, công chức thông qua việc kiểm định thơng số nói lên làm việc, cống hiến cán bộ, công chức Đánh giá việc thực chức trách cán bộ, công chức để hiểu biết cá nhân tập thể đội ngũ cán bộ, công chức Trên sở kết việc đánh định biện pháp phù hợp sử dụng, đãi ngộ, bố trí, cất nhắc, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… cán bộ, công chức 8 Công tác đánh giá cán bộ, công chức vấn đề hệ trọng, nhạy cảm phức tạp Nó khâu mở đầu có ý nghĩa quan trọng cơng tác cán Như nêu trên, sở để bố trí, sử dụng thực sách cán bộ, công chức Đánh giá không dẫn đến việc bố trí, sử dụng sai cán bộ, công chức, hỏng người, hỏng việc, ảnh hưởng đến nghiệp người, tập thể, địa phương, quốc gia Song đánh giá cán bộ, cơng chức khâu khó khâu cơng tác cán Từ tình thực tế trên, thấy ông B – Trưởng phòng Q – khơng nhận thấy hết tầm quan trọng việc đánh giá cán bộ, công chức cho có quyền làm tuỳ ý, bất chấp ý kiến tập thể, đoán theo nhận định chủ quan, không thực nguyên tắc tập trung dân chủ; ông không muốn nghe ý kiến đóng góp cho thân nhân viên quyền thể hạn chế lực, phong cách lãnh đạo, không hiểu tâm cán bộ, công chức người lãnh đạo, kiến thức quản nhà nước cán lãnh đạo * Về nội dung đánh giá cán bộ, công chức hàng năm Luật cán bộ, công chức năm 2008 văn hướng dẫn thi hành ghi rõ quy định, nội dung quy trình đánh giá cán bộ, cơng chức hàng năm Đúng ra, với vai trò thủ trưởng đơn vị, ơng B có trách nhiệm đạo tập thể cán bộ, công chức thực việc đánh giá cán bộ, công chức sau năm công tác phải vào quy định Điều 55 điều 56 Luật cán bộ, công chức năm 2008 Theo đó, Điều 55 quy định: “đánh giá cơng chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cơng chức” 9 Và việc đánh giá kết công tác cán bộ, công chức năm theo nội dung sau: “Điều 56 Nội dung đánh giá công chức: Công chức đánh giá theo nội dung sau đây: a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; b) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; d) Tiến độ kết thực nhiệm vụ; đ) Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; e) Thái độ phục vụ nhân dân” Hơn nữa, công chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị (được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng, phó, phụ trách đơn vị cấp phòng, ban…) ơng B ơng C, ngồi nội dung quy định khoản Điều 56 Luật cán bộ, cơng chức năm 2008 phải đánh giá kết hoạt động đơn vị, khả tổ chức quản đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn mức độ tín nhiệm với người Việc đánh giá xếp loại công chức bà L theo mức độ: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực; d) Khơng hồn thành nhiệm vụ * Về trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, cơng chức hàng năm Theo điều “Điều 45 Trình tự, thủ tục đánh giá công chức hàng năm” Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Chính phủ: Quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức quy định: việc đánh giá công chức sau năm công tác tiến hành vào thời gian cuối năm theo trình tự sau: Đối với công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị: 10 a) Công chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao tự nhận xét ưu, nhược điểm công tác; b) Tập thể công chức quan sử dụng cơng chức họp tham gia góp ý Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; c) Người đứng đầu quan, tổ chức cấp quản trực tiếp đánh giá, định xếp loại công chức thông báo đến cơng chức sau tham khảo biên góp ý tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản làm việc Đối với cấp phó người đứng đầu công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản (sau gọi chung công chức): a) Công chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao; b) Người đứng đầu quan sử dụng công chức nhận xét kết tự đánh giá công chức, đánh giá ưu, nhược điểm công chức công tác; c) Tập thể công chức quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; d) Người đứng đầu quan sử dụng công chức kết luận định xếp loại công chức họp đánh giá công chức hàng năm” Do vậy, với trách nhiệm thủ trưởng đơn vị, cuối năm trước có kết luận cuối đánh giá, xếp loại công chức bà L, ông B phải thực đầy đủ nội dung, quy trình theo quy định pháp luật Đó là: - Ơng B (Thủ trưởng) phụ trách công chức trực tiếp đánh giá công chức L theo nội dung quy định Điều 45, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Chính phủ; - Tập thể phòng Q, nơi cơng chức L làm việc tham gia vào tự nhận xét ghi phiếu phân loại bà L; - Trên sở báo cáo tự nhận xét công chức L, ý kiến đóng góp tập thể quan (phòng Q) kết q trình cơng tác năm 2013 công chức, với trách nhiệm Thủ trưởng trực tiếp, ông B đánh giá xếp loại công chức bà L theo mức độ: 11 a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực; d) Khơng hồn thành nhiệm vụ Kết phân loại đánh giá công chức lưu vào hồ công chức thông báo đến công chức đánh giá bà L - Sau nghe thông báo ý kiến đánh giá, xếp loại công chức năm 2013 thân, công chức L có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến nội dung khơng trí đánh giá thân phải chấp hành ý kiến kết luận quan quản có thẩm quyền Đối với cán lãnh đạo, thầm quyền, trách nhiệm, thời gian nội dung đánh giá cán thực theo Quy chế đánh giá cán Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TƯ ngày 3/5/1999 Việc đánh giá cán phải làm hàng năm, phải vào tiêu chuẩn cán bộ, chất lượng hiệu công việc thực tế, có tính đến mơi trường điều kiện cơng tác, mức độ tín nhiệm quần chúng nơi công tác nhân dân nơi cán sinh sống Trách nhiệm đánh giá cán thuộc cấp uỷ, tổ chức Đảng nơi cán sinh hoạt, quản quản cấp cán Việc đánh giá cán phải sở thực nghiêm túc chế độ tự phê bình phê bình, theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số… Hơn nữa, theo phân tích Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐCP quy định “1 Đối với công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị: a) Công chức tự đánh giá kết công tác theo nhiệm vụ giao tự nhận xét ưu, nhược điểm công tác; b) Tập thể công chức quan sử dụng cơng chức họp tham gia góp ý Ý kiến góp ý lập thành biên thông qua họp; 12 c) Người đứng đầu quan, tổ chức cấp quản trực tiếp đánh giá, định xếp loại công chức thông báo đế công chức sau tham khảo biên góp ý tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản làm việc” Như ông B làm sai quy định Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, tự kết luận đánh giá cho (Trưởng phòng) ơng C (Phó trưởng phòng) Về phía quan quản cấp trực tiếp ông B ông C (cơ quan Sở V) khơng thực đầy đủ trách nhiệm việc đánh giá cán bộ, công chức; quan thiếu theo dõi, kiểm tra dẫn đến ông B thực theo ý chủ quan, tuỳ tiện, chun quyền độc đốn mình, sai với quy trình đánh giá cán bộ, cơng chức, gây đồn kết nội bộ, làm giảm uy tín cán Việc cơng chức L không xem xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên sai so với Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động Do vậy, Phòng Q cần tổ chức họp để xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 2014 cho công chức L Phương án, biện pháp giải tình huống: Để xử tình này, cần bám sát Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức, quy định việc đánh giá cơng chức tham khảo văn có liên quan đến việc sử dụng, quản cán bộ, công chức Trước tiên, Sở X cần chấn chỉnh lại việc đánh giá cán bộ, cơng chức hàng năm phòng, ban, đơn vị trực thuộc; phải tăng cường theo dõi, kiểm tra để có hướng đạo, uốn nắn kịp thời sai sót Với phòng Q, phải tổ chức họp tồn thể cán bộ, cơng chức phòng để đánh giá lại cán bộ, cơng chức năm 2013 Lãnh đạo Sở X phải mời ông B, quán triệt nhắc nhở để ông thấy rõ hậu việc đánh giá cán bộ, công chức mang tính ước lệ, bị chủ nghĩa tình cảm nể nang, chi phối “nói 13 người lại nghĩ đến ta” nên có nhiều hạn chế; tình trạng thiếu dân chủ, khơng cơng khai, mang tính áp đặt, nhiều để giữ “hồ khí” tránh va chạm; tâm “dĩ hoà vi quý”, né tránh… làm cho việc nhận xét, đánh giá bị sai lệch lớn, phản tác dụng Mặt khác, việc đánh giá cán bộ, công chức mang tính hình thức, cảm tính thiếu trung thực, có tác dụng động viên, giáo dục khơng khích lệ gương xuất sắc, điển hình chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, không làm cho cán bộ, công chức thấy ý nghĩa quan trọng to lớn công tác đánh giá cán bộ, công chức; Việc đánh giá cán bộ, công chức tốt, quy định làm hạn chế đẩy lùi tư tưởng chây lười, ỷ lại, khơng có chí tiến thủ, giúp cho cán bộ, công chức phấn đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Vai trò người lãnh đạo, quản trực tiếp cán phòng, ơng B phải có trách nhiệm nghiên cứu thật kỹ quy định, nội dung quy trình quy định đánh giá công chức hàng năm để lãnh đạo tập thể cán bộ, công chức đơn vị thực quy chế Tại họp, người phải bày tỏ ý kiến dân chủ, công khai đánh giá tham gia đánh giá động nghiệp cách tự nguyện, tích cực, khách quan, bảo lưu ý kiến cách thoả đáng; phải tổ chức cho tạp thể chấp điểm cho người, cho nội dung, theo tháng điểm mà Nghị định 24 quy định Mục đích cuối kết thúc đánh giá, cán bộ, công chức phải thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy rõ nhược điểm để khắc phục, xây dựng tập thể quan ngày vững mạnh Việc bà L nghỉ ngày ốm chưa Trưởng phòng đồng ý: ông B cần làm rõ vấn đề lại vậy? Bà L có xin phép trực tiếp hay nhờ người xin phép? Nếu ông B chưa đồng ý, thấy bà L vắng mặt ngày liền, ông cử người liên lạc hỏi trực tiếp, kiểm tra thực chất nghỉ ốm hay có khác? Vấn đề này, cần cứu Bộ luật lao động để giải Theo Khoản 3, Điều (Điều Chế độ nâng bậc lương thường xuyên) Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 Bộ Nội vụ 14 hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, quy định: “3 Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên: Trong thời gian giữ bậc lương giữ, cán bộ, cơng chức, viên chức người lao động có thông báo định văn cấp có thẩm quyền khơng hồn thành nhiệm vụ giao năm bị kỷ luật hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định Điểm a Khoản Điều sau: a) Kéo dài 12 tháng (một năm) trường hợp: - Cán bị kỷ luật cách chức; - Công chức bị kỷ luật giáng chức cách chức; - Viên chức người lao động bị kỷ luật cách chức b) Kéo dài 06 (sáu) tháng trường hợp: - Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách cảnh cáo; - Viên chức người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; - Cán bộ, công chức, viên chức người lao động khơng hồn thành nhiệm vụ giao năm; trường hợp thời gian giữ bậc có 02 năm khơng liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ giao năm khơng hoàn thành nhiệm vụ giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng c) Kéo dài 03 (ba) tháng viên chức người lao động bị kỷ luật khiển trách d) Trường hợp vừa khơng hồn thành nhiệm vụ giao vừa bị kỷ luật thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tổng thời gian bị kéo dài quy định Điểm a, b c Khoản đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động đảng viên bị kỷ luật Đảng thực theo quy định Khoản Điều Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng năm 2013 Bộ Chính trị xử kỷ luật 15 đảng viên vi phạm Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên vào hình thức xử kỷ luật quan quản cán bộ, công chức, viên chức người lao động định theo quy định pháp luật” Do đó, kết xếp loại cơng chức đạt loại trung bình khơng phải sở để kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên, phòng Q khơng xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2014 cho công chức L sai III KIẾN NGHỊ Kết luận tình huống: Từ tình thấy rằng, phòng Q sở X hàng năm tổ chức đánh giá cán bộ, cơng chức, việc làm cần thiết, quy định, cần trì đặn Nhưng, thực tế trình triển khai chưa tốt chưa đảm bảo quy trình, nội dung đánh giá, cần phải chấn chỉnh Qua cách tổ chức đánh giá công cuối năm điều hành công việc, ông B biểu cán thiếu lực lãnh đạo, hạn chế kiến thức quản nhà nước, cần bồi dưỡng, đào tạo thêm kiến thức quản cán lãnh đạo phải có trách nhiệm tuyên truyền để cán bộ, công chức hiểu được: công tác tổ chức cán có nhiều nội dung đánh giá, lựa chọn, quy hoạchm, xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… khâu đánh giá, lựa chọn, xếp cán có ý nghĩa to lớn, chi phối khâu Đánh giá cán khâu quan trọng khâu có ý nghĩa then chốt cơng tác cán Bởi có đánh giá lựa chọn xếp cán hợp lý, sử dụng cán tốt Nói chung, đánh giá cán bao gồm vấn đề sau: nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, thủ tục đánh giá Trong nội dung đánh giá nhằm đánh giá kết thực nhiệm vụ người đó, đánh giá tính chất công việc đánh giá phẩm chất, nhân cách cán Kiến nghị: Khi đánh giá kết thực nhiệm vụ cán bộ, công chức phải sát với loại cán bộ, cơng chức Chẳng hạn với cán bộ, công 16 chức làm công tác phục vụ (văn thư, lưu trữ, trợ lý,…) thường vào khối lượng thơng tin mà họ đưa lại Những người trực tiếp gắn với sản xuất kinh doanh đánh giá kết hoạt động theo số lượng sản phẩm làm lợi nhuận thu Còn cán lãnh đạo, quản kết hoạt động thể hiệu định họ mang lại Và tiêu chuẩn chủ yếu đánh giá kết thực nhiệm vụ cán lãnh đạo Nhưng hiệu định quản riêng người lãnh đạo đưa lại Nó kết tổng hợp nhiều nhân tố như: điều kiện thực hiện, giúp đỡ cấp phận hữu quan, nỗ lực thân người lãnh đạo… Do đó, đánh giá hiệu định quản lý, cần phải tách bạch hiệu riêng nhân tố đưa lại, kết đánh giá xác Cũng cần nhớ rằng, ảnh hưởng cá nhân cán lãnh đạo phụ thuộc vào thời gian cơng tác họ chức vụ định Chẳng hạn, quản đốc phân xưởng bộc lộ rõ thành tích cơng tác sau – năm, giám đốc phải sau - năm Nói chung, cấp cao phải có thời gian lâu đánh giá thành tích cơng tác Hơn nữa, phải xem xét giá trị kết hoạt động Ngày ngay, ta xét theo khía cạnh xã hội, trị, kinh tế… Rõ ràng là, kết đạt phương pháp sử dụng quyền lực cưỡng dù lớn đến có tác dụng lâu bền quần chúng nhân dân Nói tóm lại, đánh giá kết hoạt động cán lãnh đạo phải xem xét hiệu mặt định quản người ban hành tổ chức thự đem lại, cần phải tách phần: thành tích hệ thống đem lại, thành tích phận người lãnh đạo đưa tới thành tích riêng người lãnh đạo Việc đánh giá lao động quản phức tạp Nó bao gồm đánh giá quỹ thời gian lao động tính chất phức tạp lao động 17 Đánh giá quỹ thời gian lao động quản cần phải ý tới tính đồng cơng tác cán Sẽ vô nghĩa so sánh quỹ thời gian cán tổng hợp với nhân viên đánh máy Cũng không nên so sánh quỹ thời gian việc mà phải so sánh quỹ thời gian tồn cơng việc mà cán phải thực lâu dài Do đó, phải phân biệt công việc thuộc vào chức trách định cơng việc khơng thuộc Đánh giá tính phức tạp lao động: Khi đánh giá quỹ thời gian lao động, ta xem xét bề lao động, cần phải xem xét mức độ phức tạp lao động Như C.Mác phân lao động giản đơn lao động phức tạp cho rằng, vào trình độ học vấn mức độ căng thẳng thần kinh mà chức vụ quản đòi hỏi phải có đánh giá tính chất phức tạp lao động chức vụ Lại có quan điểm cho mức độ phức tạp đánh giá theo sau: - Nội dung công việc - Tính đa dạng yêu cầu phối kết hợp công việc - Mức độ công tác độc lập cần có - Tính chất trình độ trách nhiệm thực công việc - Tương quan phần sáng tạo phần làm theo quy định Đánh giá theo phẩm chất nhân cách cán cần thiết để dự đoán tiềm họ Khi đánh giá kết công tác tính chất lao động đánh giá xảy ra, tức đánh giá khứ Nếu khơng hiểu rõ q khứ khơng thể phán đoán tương lai điều cán lại công tác điều kiện tương tự trước Nhưng thực tế sống ln ln vận động, biến đổi trình độ, lực người biến đổi Đặc biện thời kỳ đổi mạnh mẽ cần phải dự đoán tiềm cán để đáp ứng với điều kiện đến mức nào, từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng họ cách thiết thực Thực tế cho thấy, có số cán 18 có thành tích tốt cương vị định, đề bạt lên cương vị lại khơng hồn thành nhiệm vụ Như thành tích khứ chưa đủ, mà cần phải xem xét dự đoán lực tương lai cán Về phương pháp đánh giá cán phải sử dụng số phương pháp, gồm ba nhóm phương pháp sau: - Nghiên cứu lịch, tiểu sử, hồ - Quan sát, trò chuyện, thăm dò ý kiến - Phân tích kết hoạt động, thử thách Thủ tục đánh giá bao gồm khâu, thành phần quan trọng như: đơn vị đánh giá, chủ thể đánh giá, chu kỳ đánh giá, trình tự thực hiện…Để làm tốt việc cần tuân theo nguyên tắc sau: thiết thực, chuyên môn dân chủ Hiện thực đánh giá theo nguyên tắc cho điểm tốt, việc thực chưa tốt, trước hết cán lãnh đạo xem thường việc đánh giá cán bộ, công chức; họ mắc phải bệnh bình quân chủ nghĩa, nể nang, né tránh thành kiến, thiên lệch, nói người khó đến ta; họ mang nặng tư tưởng quản kinh tế quan liêu bao cấp, kinh tế áp đặt từ xuống, bảo làm vậy, khơng có tinh thần động, sáng tạo, tư tưởng chụp mũ; người cơng chức chưa giám thẳng thắn đấu tranh, chưa giám nghĩ, chưa giám làm sợ chịu trách nhiệm, suy cho lực, trình độ chun mơn hạn chế trước yêu cầu kinh tế thị trường Và nữa, việc tính tổng số điểm chưa hợp lý, chưa chuẩn xác Chẳng hạn nội dung có 4, nội dung đạt điểm 9, 10; riêng nội dung kết cơng tác điểm 6; đến tổng hợp điểm 48 đạt loại xuất sắc Như cách tính điểm tổng hợp chưa phản ánh thực chất đắn hiệu công tác người cán bộ, công chức; đồng thời việc đánh giá thiếu tác dụng việc 19 động viên, khuyến khích cán tập trung vào thực tốt nhiệm vụ chuyên môn - nội dung quan trọng hàng đầu xem xét đánh giá Để công tác đánh giá cán bộ, công chức thực chất phát huy tác dụng cần phải nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm cách khoa học cách thức, nội dung đánh giá cán theo quy định Trên sở cần sớm ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể việc đánh giá cán bộ, công chức theo quy định Luật cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 20 KẾT LUẬN Nhận xét, đánh giá cán vấn đề hệ trọng tồn cơng tác cán bộ, để đánh giá đúng, cần tuân theo quy trình nghiêm ngặt Trước hết, việc nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải tiến hành hàng năm Tuy nhiên, nhận xét, đánh giá thân hay người khác, cán cơng chức, viên chức cần phải giữ lòng sáng, vơ tư, công Điều không ghi cụ thể quy định, quy chế đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên đòi hỏi Nhận xét, đánh giá người khác khơng xuất phát từ quan điểm tất nhiên tổn hại tình đồng chí, gây đồn kết nội bộ, ảnh hưởng đến hiệu suất cơng việc chung tồn đơn vị Nhận xét, đánh giá cán phải gắn với nghĩa vụ cán bộ, công chức theo quy định Luật cán bộ, cơng chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 chức trách, nhiệm vụ cán bộ, công chức giao Tất nhiên, việc nhận xét, đánh giá phải vào môi trường điều kiện công tác cán bộ, công chức, viên chức thời gian thực nhiệm vụ cụ thể Cấp đánh giá, người đánh giá cần hiểu sâu sắc yêu cầu Cán bộ, cơng chức, viên chức ngồi việc tự phê bình phê bình, quan quản cấp nhận xét đánh giá, điều kiện bảo đảm cho việc đánh giá cán phải kết hợp nhiều kênh thông tin Những ý kiến đóng góp chi bộ, tập thể cộng sự, quần chúng,… đem lại nhiều thơng tin có giá trị mà nhiều lãnh đạo chưa biết không biết, đặc biệt phương diện đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng Người ta có câu: “Một trăm ngàn tiền công không đồng tiền thưởng” Trong việc đánh giá cán bộ, nhân viên chủ thể đánh giá có vai trò quan trọng, định Họ cần phải người chí cơng vơ 21 tư, có kiến thức kinh nghiệm lãnh đạo, kết đánh giá nguồn động viên kịp thời cổ vũ kịp thời cho cán cấp dưới, tạo niềm tin, đoàn kết cấp cấp trên, tin tưởng để phấn đấu cho quan, đơn vị, ngược lại Muốn vậy, trước hết, chủ thể đánh giá cần phải “tự biết mình” cho rõ Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Đã khơng tự biết khó mà biết người, muốn biết phải trái người ta, trước hết phải biết phải trái mình” Trong xu tồn cầu hoá hội nhập quốc tế, người lãnh đạo cần có tầm nhìn tồn diện thực tế cơng tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước Bởi thực tế nay, tượng chảy máu chất xám xảy đội ngũ cán cơng chức Vì vậy, Nhà nước ta cần có sách trọng dụng nhân tài mong khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức vừa “Hồng” vừa “Chuyên” quan hệ thống trị./ 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ luật lao động Luật cán bộ, công chức năm 2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ Quy định người công chức Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 Bộ Nội vụ Hướng dẫn số điều nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ quy định người cơng chức Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Chính phủ Sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản công chức Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ Quy định xử kỷ luật công chức Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động ... 3 X LÝ SAI PHẠM TRONG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM Ở PHỊNG Q, SỞ X NĂM 2013 I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Hồn cảnh đời tình huống: Đây câu chuyện có thật, x y cuối năm 2013 quan trình quản lý hành... lệ, phòng Q sở X tổ chức họp cán bộ, công chức để thực quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo quy định Diễn biến tình huống: Đó vào buổi sáng ngày đầu tháng 12 năm 2013, cán bộ, cơng chức. .. thời sai sót Với phòng Q, phải tổ chức họp tồn thể cán bộ, cơng chức phòng để đánh giá lại cán bộ, công chức năm 2013 Lãnh đạo Sở X phải mời ông B, quán triệt nhắc nhở để ông thấy rõ hậu việc đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luạn tinh huong xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013, tieu luạn tinh huong xử lý sai phạm trong đánh giá cán bộ công chức hàng năm ở phòng q, sở x năm 2013

Từ khóa liên quan