Tieu luan CV giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn

23 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:54

giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Hồn cảnh xuất tình Diễn biến tình .8 PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1.Mục tiêu phân tích tình 2.Cơ sở lý luận 3.Phân tích diễn biến tình 10 Giải tình 16 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .21 Kết Luận .21 Kiến nghị đề xuất 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 LỜI MỞ ĐẦU Nhận thức chung Trong thời gian học tập và nghiên cứu lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, cùng các anh, chị học viên đã được các Thầy, Cô giáo tận tình truyền đạt nhiều kiến thức, hiểu biết sâu sắc về vấn đề quản lý Nhà nước giai đoạn Đây là kiến thức cần thiết cho cán công chức Nhà nước không để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hoá cán mà cần thiết quá trình cơng tác mình Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về nhà nước, chế tổ chức và nội dung quản lý hành nhà nước Chú trọng đến việc hình thành các kỹ nhận thức và vận dụng kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc các quan hành Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ về quản lý người, quản lý tài sản Các kỹ chủ yếu được hình thành thơng qua các nội dung mơn học có lồng ghép giảng viên Đây là nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người cán quản lý việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Qua các chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước Đồng thời nhận thức được muốn đạt được hiệu cao công tác quản lý cần phải nhạy bén, nắm được các văn quy phạm pháp luật và các văn Luật, vận dụng sáng tạo, kết hợp linh hoạt với thực tiễn sống để giải các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao Lý chọn tình Trong thực tiễn xã hội ngày nay, cùng với phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, tất yếu nảy sinh nhiều vụ, việc bức xúc, phức tạp liên quan đến vấn đề quan trọng đời sống hàng ngày người dân Trong đó, có vấn đề cộm và tồn đọng kéo dài, liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai, là vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt để xây dựng các công trình phục vụ nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Đây là vấn đề thiết thực, bức xúc, lại đa dạng, diễn phức tạp, kéo dài và phát sinh khiếu nại liên tục Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, quy định, ban hành nhiều loại văn quy phạm pháp luật có liên quan đến đất đai, về vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư việc thu hồi đất, giải các vấn đề liên quan đến cơng tác giải phóng mặt xây dựng cơng trình Các quan có thẩm qùn, các ngành chức đã có nhiều cố gắng việc tìm hiểu nguyên nhân, nghiên cứu, tìm nhiều giải pháp hữu hiệu để tập trung thực hiện, thực tế tồn tại, hạn chế định; thậm chí có số vụ, việc phát sinh cơng tác giải phóng mặt kéo dài, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc giải quyết, xử lý cho dứt điểm Về phía thân, cơng tác Văn phòng Thành ủy, tơi đã có nhiều năm làm việc UBND thành phố Bắc Ninh, trực tiếp tham mưu, giúp việc Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố việc lãnh đạo, đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội địa phương; đó, có nội dung tham mưu đề xuất các giải pháp lãnh đạo, đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt để khẩn trương thi cơng hoàn thành các công trình xây dựng thành phố Bắc Ninh Qua kiến thức về lý luận quản lý Nhà nước đã được các Thầy, Cô truyền đạt, trang bị, cùng với việc nghiên cứu các tài liệu và tình hình thực tiễn địa phương nhận thức được với yêu cầu bức xúc, tầm quan trọng và ý nghĩa vấn đề nêu trên; Tôi quan tâm và chọn Đề tài: “Giải khiếu nại GPMB nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trường THCS Nam Sơn, TP Bắc Ninh năm 2017” để làm đề tài cuối khoá “Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 1, năm 2018” Mục đích nghiên cứu Qua quá trình bồi dưỡng và trau dồi kiến thức về Quản lý hành nhà nước chương trình chuyên viên Với trách nhiệm là cán quản lý công tác tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương với mong muốn gắn lý thuyết với thực hành, vận dụng lý luận vào thực tiễn, để nâng cao kiến thức và lực quản lý, áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý đơn vị Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Giải khiếu nại GPMB nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trường THCS Nam Sơn - Phạm vi nghiên cứu: Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh Kết cấu Tiểu luận Phần mở đầu Phần I- Mô tả tình Phần II- Phân tích giải tình Phần III: Kết luận kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Mặc dù đối tượng, phạm vi nghiên cứu tình Đề tài không quá rộng, thực tiễn tình lại phong phú, khá phức tạp mà lực thân nhiều khiếm khuyết, hạn chế; kính mong Q Thầy, Cơ, Bạn đọc thông cảm và bỏ qua sai sót định, khơng tránh khỏi lần đầu tiên viết về chuyên đề lĩnh vực này Xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Hồn cảnh xuất tình Đến nay, nói đến Giáo dục Bắc Ninh là nói đến nhiều cái tốp đầu nước Trong đó, Bắc Ninh là đơn vị có tỷ lệ kiên cố hóa và tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia cao nước, trở thành điểm sáng tiêu biểu nước phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia Đến nay, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 98,5%; toàn tỉnh có 438/479 trường học đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 91,44% Ngành GD&ĐT Bắc Ninh đã và tập trung thực các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trị được giao Đặc biệt, ln động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo cống hiến nhiều sức lực và trí tuệ cho nghiệp “trồng người”, tiếp tục bồi đắp truyền thống văn hiến khoa bảng quê hương Kinh Bắc Tiểu luận mô tả, phân tích quá trình diễn biến, nguyên nhân, hậu tình huống, đồng thời đưa phương án giải khả thi, tối ưu, cùng với bài học kinh nghiệm tổ chức thực hiện, đề xuất kiến nghị mang tính chung nhất, góp phần tổ chức thực hiện, giải đạt hiệu cao các vấn đề liên quan đến công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là khiếu nại phát sinh việc giải phóng mặt để thi công xây dựng Trường THCS Nam Sơn Công trình này quá trình tổ chức kiểm kê, áp giá bồi thường đã phát sinh vấn đề khiếu kiện số hộ dân nằm khu vực giải toả, đòi hỏi các cấp, các ngành chức phải tập trung giải nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng, để bàn giao cho đơn vị thi công tiến hành xây dựng công trình và là tình Đề tài được chọn Diễn biến tình UBND Tỉnh Bắc Ninh có cơng văn số 1385/UBND-TNMT ngày 07/6/2016 về việc cho phép lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt để thực dự án xây dựng Trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh Thực chủ trương Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh; UBND xã Nam Sơn đã mời tất 221 hộ dân nằm khu vực xây dựng công trình để tổ chức họp công bố chủ trương này và bước đầu các hộ dân đều tán thành Các ngành chức năng, các quan, đơn vị có liên quan đã tập trung tổ chức thực các bước quy trình đầu tư theo tiến độ kế hoạch đề ra; tham mưu với UBND thành phố ban hành các định thu hồi đất các hộ dân có đất ranh giới thu hồi Sau nhận định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, có 23/221 hộ dân khu vực công trình khiếu nại về đơn giá đền bù, sai lệch diện tích đất, loại đất, yêu cầu thêm về đền bù hoa màu, vật kiến trúc, bố trí tái định cư… UBND thành phố đã tập trung đạo giải hợp lý, thoả đáng; 22/23 hộ khiếu nại đã đồng ý nhận tiền bồi thường theo định thu hồi đất và đã di dời, bàn giao mặt cho đơn vị xây dựng Riêng 01 trường hợp hộ ơng Nguyễn Văn A, sau nhận Quyết định UBND thành phố về việc thu hồi đất, bồi thường thiệt hại; mặc dù hộ này đã thực việc di dời nhà ở, vật liệu kiến trúc nằm phần đất quy hoạch chưa bàn giao mặt bằng, với nội dung ông nêu đơn khiếu nại là: Nhà nước chưa cho ông nhận số tiền bồi thường đã ghi Quyết định (do có phát sinh tranh chấp về đất đai nội gia đình, Toà án nhân dân thành phố thụ lý giải quyết, nên quan chức không cho ông A nhận tiền) và yêu cầu quan chức sớm cho ông nhận tiền bồi thường và số yêu cầu khác (05 nội dung) Sau nhận được đơn khiếu nại, UBND thành phố đã Quyết định thành lập Tổ cơng tác gồm các phòng, ban, ngành liên quan và UBND xã Nam Sơn để giải việc khiếu nại PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1.Mục tiêu phân tích tình Sau thu thập việc đã xảy ra, thêm số thông tin được điều tra từ người lân cận, đảm bảo tính hợp lý, sát thực; mục tiêu phân tích tình cần hướng tới số vấn đề sau: Đối với trường hợp khiếu nại các hộ dân nằm khu vực giải toả xây dựng công trình, đặc biệt là ông Nguyễn Văn A, cần tìm hiểu sâu sát thông tin, tình hình diễn biến, thu thập đầy đủ các chứng cứ, giấy tờ, người có liên quan để phân tích, chứng minh nội dung khiếu nại là có sở pháp lý hay không để xem xét việc khiếu nại là hay sai Từ áp dụng các quy định pháp luật hành để tiến hành các bước theo quy trình giải cách hợp lý, đảm bảo theo luật định Đồng thời qua chứng minh và trả lời cho các hộ có liên quan hiểu rõ việc các hộ khiếu nại là hay sai 2.Cơ sở lý luận Theo Luật Khiếu nại 2011 thì các hộ dân nằm khu vực giải toả công trình Trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh có quyền khiếu nại định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định pháp luật Đây là đối tượng chịu tác động trực tiếp Quyết định hành về bồi hoàn, thu hồi đất, giải phóng mặt UBND thành phố Bắc Ninh ban hành; vì họ có cứ cho quyền và lợi ích mình bị xâm phạm; đồng thời đã thực khiếu nại theo thủ tục, trình tự mà pháp luật quy định như: thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại, gửi đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải được gửi đến người có thẩm quyền giải khiếu nại… - Căn giải Khiếu nại: + Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; + Bảng tổng hợp chi tiết tạm tính Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực cơng trình; cùng các quy định có liên quan khác về việc quy định khung sách và đơn giá bồi thường giải toả mặt triển khai Dự án + Các Nghị định Chính phủ; Quyết định, Quy định Uỷ ban nhân Tỉnh Bắc Ninh; Quyết định và Công văn đạo UBND thành phố Bắc Ninh có liên quan + Bộ hồ sơ khiếu nại ông Nguyễn Văn A đã được thụ lý giải 3.Phân tích diễn biến tình Thực tinh thần đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 12 tháng năm 2017 về việc thành lập Hội đồng bồi thường Tái định cư thành phố, gồm các thành viên thuộc UBND thành phố và các ngành có liên quan đến cơng tác giải phóng mặt Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Chính phủ; Kế hoạch tái định cư và Quyết định số 1601/QĐ- UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2016 UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng các quy định có liên quan khác về việc quy định khung sách và đơn giá bồi thường giải toả mặt triển khai Dự án; đơn vị chủ đầu tư Dự án, Hội đồng đền bù giải phóng mặt thành phố đã phối hợp với Tổ Khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường và tái định cư Dự án tiến hành thực các bước theo quy trình và xây dựng Bảng tổng hợp chi tiết tạm tính Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực công trình Ngày 20 tháng năm 2017, đơn vị chủ đầu tư phối hợp cùng UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh tiến hành niêm yết Bảng tổng hợp tạm tính Phương án áp giá bồi thường, giải phóng mặt UBND Xã, đồng thời tổ chức họp để thông báo chủ trương xây dựng công trình và lấy ý kiến đóng góp các hộ dân khu vực cơng trình Bảng tạm tính áp giá bồi thường Qua việc niêm yết và tổ chức lấy ý kiến, các hộ dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực liên quan đến việc xây dựng Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm đảm bảo tính chu đáo, xác, khả thi, hiệu Phương án Nhìn chung, đa số hộ dân khu vực công trình đều đồng tình, thống với Dự thảo Phương án đã niêm yết, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư và UBND xã sớm tổ chức triển khai thực hiện, đưa công trình vào sử dụng Tuy nhiên, có số hộ dân yêu cầu cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung số vấn đề về diện tích đất, loại đất, đơn giá đền bù, về đền bù hoa màu, vật kiến trúc, bố trí tái định cư v.v… nguyên nhân Dự thảo Phương án tạm tính có số vấn đề chưa xác, phù hợp với thực tế Đơn vị lập Phương án Bồi thường đã ghi nhận và tiến hành rà soát, kiểm tra, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung trường hợp cụ thể yêu cầu điều chỉnh và hoàn chỉnh Phương án theo các ý kiến đóng góp hợp lý (các hộ dân đều có ký biên khảo sát, đo đạc sau điều chỉnh), đồng thời thông qua Hội đồng bồi thường tái định cư thành phố cho ý kiến trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Căn cứ Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng Trường THCS Nam Sơn thành phố Bắc Ninh đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt; UBND thành phố Bắc Ninh đã Quyết định về việc thu hồi quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại về đất, nhà ở, công trình phụ, hoa màu, hỗ trợ sách 221 hộ dân nằm khu vực công trình bị ảnh hưởng Sau nhận định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, đa số các hộ dân khu vực công trình (198/221 hộ) đều trí cao với các nội dung Quyết định, đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho đơn vị thi công Việc bồi thường, giải phóng mặt diễn theo Kế hoạch đề ra; nhiên, quá trình thực đã phát sinh đơn khiếu nại 23/221 hộ dân khu vực công trình, chủ yếu xoay quanh số vấn đề như: về đơn giá đền bù, sai lệch diện tích đất, loại đất, yêu cầu thêm về đền bù hoa màu, vật kiến trúc, bố trí tái định cư Qua bước đầu tổng hợp, đối chiếu, phân tích các ngành chức năng; tổng số 23 đơn khiếu nại thì có đến 14 đơn khiếu nại với nội dung u cầu, đòi hỏi thiếu cứ, khơng hợp lý (chủ yếu đòi nâng giá đền bù) vì không nằm các quy định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND Tỉnh phê duyệt Riêng 09 đơn lại có nội dung khiếu nại đúng, có sở, quá trình tổ chức thực công tác khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, Tổ công tác đã chủ quan, thực chưa chặt chẽ, đầy đủ, có số sai sót, nhầm lẫn về cách thức đo đạc, tính toán diện tích, loại đất, khung giá đền bù… cần tập trung nghiên cứu, giải Xin đơn cử điển hình 01 tình cụ thể hộ ông Nguyễn Văn A Sau nhận Quyết định UBND thành phố về việc thu hồi đất, bồi thường thiệt hại; vào ngày 11 tháng năm 2017, ông Nguyễn Văn A thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn đã làm đơn khiếu nại, với nội dung Đơn Khiếu nại sau: (Trích lại nguyên văn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: - UBND thành phố Bắc Ninh; - Hội đồng BTHT & TĐC; - UBND xã Nam Sơn, Tôi tên: Nguyễn Văn A, trú thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nay đệ đơn này kính xin quý quan giải đáp thắc mắc khiếu nại gia đình chúng tơi: 1- Vị trí đất thu hồi nhà tơi nằm sát vị trí đường Tỉnh lộ, vậy nhà thuộc cự ly A, bị xếp loại cự ly B giống các hộ có đất làn trong, kéo theo phần đất lâu năm nằm sát mé lộ và phần hỗ trợ đất lâu năm liền kề đất thổ giảm theo 2- Phần đất bị Nhà nước thu hồi chiếm 50% đất nhà, xin được mua lại khu tái định cư để chia lại cho đã trưởng thành 3- Phần gạch lót nền mua 72.000 đồng/m2, Nhà nước đền 20.000 đồng/m2 4- Cửa sắt mua 5.000.000đ Nhà nước đền 1.670.000 đồng 5- Xin được hỗ trợ để di dời bàn Bi - a và phần thu nhập bị thất thu lúc di dời nhà Nam Sơn, ngày 11 tháng năm 2017 (đã ký tên) Nguyễn Văn A Sau nhận được các đơn khiếu nại, UBND thành phố đã Quyết định thành lập Tổ công tác thành phố gồm các thành viên các ngành: Thanh tra, Tài chính- Kế hoạch, Tài ngun- Mơi trường, Kinh tế, Ban Dân Vận, Hội liên hiệp phụ nữ và UBND xã Nam Sơn để giải việc khiếu nại Thực Quyết định UBND thành phố, Tổ công tác đã tiến hành khảo sát, đo đạc, kiểm tra, thu thập các tài liệu, hồ sơ liên quan Dự án; tổ chức làm việc với các phòng, ban chức có liên quan và UBND xã, đồng thời tiếp xúc, tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân khiếu nại Qua xem xét 23 đơn khiếu nại, đối chiếu với các văn bản, báo cáo Hội đồng Bồi thường thành phố và các quy định có liên quan làm cứ để giải quyết; UBND thành phố đã Quyết định bác đơn 14/23 đơn khiếu nại, với lý do: nội dung các đơn khiếu nại này không phù hợp với quy định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt (chủ yếu khiếu nại về đơn giá đền bù) Đối với 09 đơn khiếu nại lại, có số nội dung hợp lý, cần được tiếp tục xem xét, giải quyết; UBND thành phố đã đạo Thanh tra thành phố phối hợp với các quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Nam Sơn tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan để có biện pháp giải đồng bộ, thoả đáng các vụ việc Sau nhận Quyết định giải quyết, hầu hết các hộ khiếu nại đều đồng tình, thống với các nội dung giải được nêu định và chấp hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt cho đơn vị thi công (khơng có hộ dân nào tiếp tục làm đơn khiếu nại) Riêng trường hợp hộ ông Nguyễn Văn A, thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mặc dù hộ này đã thực việc di dời nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc nằm phần đất quy hoạch chưa chịu bàn giao mặt bằng; với lý ông nêu là: Nhà nước chưa cho Ông nhận số tiền bồi thường đã ghi Quyết định (do có phát sinh tranh chấp về đất đai nội gia đình, Toà án nhân dân thành phố thụ lý giải quyết, nên quan chức không cho ông A nhận tiền) và yêu cầu quan chức sớm cho ông nhận tiền bồi thường và số yêu cầu khác Đơn khiếu nại nêu (05 nội dung) Qua đánh giá, phân tích diễn biến vụ việc và theo dõi tình hình nêu trên, thân xin trình bày nguyên nhân xảy và hậu và đề xuất, lựa chọn phương án xử lý sau: *Nguyên nhân xảy tình khiếu nại nêu do: - Cơng tác quản lý đất đai ngành chức và qùn địa phương có mặt chưa chặt chẽ, dẫn đến việc đo đạc số diện tích đất thực tế so với diện tích ghi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số hộ chưa khớp, có chênh lệch; việc xác định loại đất để áp giá đền bù chưa sát hợp - Công tác khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường ngành chức được tập trung thực các bước theo quy trình, quá trình thực đã thể tính chủ quan, thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc đo đạc, ghi chép có trường hợp nhầm lẫn, bỏ sót, thiếu xác - Khi nghe thơng tin, dư luận quy hoạch khu đất xây dựng công trình thì giá đất thời điểm trước có quy hoạch và ngành chức tiến hành quy hoạch có mức chênh lệch lớn, thậm chí giá tăng đột biến, gây nhiều khó khăn tiến hành áp giá, bồi thường, đồng thời phát sinh nhiều khiếu nại, yêu cầu nâng giá đất bồi thường * Hậu tình huống: Qua việc nêu trên, phần nào đã có tác động ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung thành phố, cụ thể: - Việc thực công tác khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường quan chức chủ quan, có trường hợp sai sót, thiếu xác, chưa hợp lý; cơng tác quản lý đất đai có mặt chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến lòng tin, đồng thuận nhân dân - Việc phát sinh khiếu nại các hộ dân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, kéo dài thời gian, gây thiệt hại về tiền và cơng sức Giải tình 4.1 Mục tiêu xử lý tình Mục tiêu tình cần giải tốt số vấn đề sau: - Chấp hành thực cách nghiêm các quy định Hiến pháp và pháp luật - Thực việc giải các khiếu nại nhân dân phải đảm bảo dân chủ, công khai, hợp tình, hợp lý, các bước quy trình theo Luật định - Bảo vệ lợi ích đáng nhân dân theo quy định pháp luật Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa - Củng cố, nâng cao niềm tin, tăng cường đoàn kết, thắt chặt “Tình làng, Nghĩa xóm”, tạo đồng thuận cao nhân dân chủ trương Đảng và Nhà nước, là quyền địa phương 4.2 Xây dựng phương án xử lý tình * Phương án 1: Tiến hành họp dân để vận động, thuyết phục, giáo dục; đồng thời định bác đơn, không giải theo các nội dung khiếu nại Vì công tác áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng, các sách hỗ trợ… đã được các cấp, các ngành, quan chức lãnh đạo, đạo, tổ chức thực các bước theo quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chấp hành nghiêm các quy định Nhà nước (các hộ dân đã được hưởng đầy đủ các chế độ, sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định) Cụ thể: giải thích cho hộ khiếu nại ơng Nguyễn Văn A thông hiểu là chủ trương đắn Nhà nước, các nội dung khiếu nại Bà là khơng có sở, sai với quy định, vì các quan Nhà nước đã thực theo các quy định về áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ưu điểm: + Giải theo Phương án này, kết trước mắt đạt được là các đơn khiếu nại nhanh chóng được giải qua việc tuyên truyền, giải thích, giáo dục, thuyết phục, vận động các hộ dân khiếu nại chấp hành, hy sinh quyền lợi trước mắt bù lại được hưởng lợi về sau + Việc giải phóng mặt công trình, triển khai thi công nhanh chóng được thực - Hạn chế, nhược điểm: + Người dân bị quyền lợi, đồng thuận nhân dân không cao, vậy gây dư luận không tốt, phát sinh khiếu nại vượt cấp + Lòng tin nhân dân Nhà nước bị ảnh hưởng, các ngành chức không tiếp tục tìm hiểu, thẩm tra kỹ các vấn đề liên quan để nghiên cứu, xem xét tìm biện pháp giải có lợi cho nhân dân * Phương án 2: Ngoài việc tiến hành họp dân để tuyên truyền, giải thích, giáo dục, thuyết phục, vận động chấp hành; các nội dung khiếu nại cụ thể phải được thực giải theo quy định Cụ thể: 05 nội dung khiếu nại ông Nguyễn Văn A, sau xem xét, cân nhắc, mặc dù các nội dung khiếu nại đều có sở, hoàn cảnh gia đình ơng khó khăn như: phải di dời nhà, bỏ công ăn việc làm, thất thu kinh tế gia đình… Tuy nhiên, giải cho Ông 01 nội dung khiếu nại đầu tiên Đơn khiếu nại, các nội dung khiếu nại lại đều bị bác, khơng giải quyết, kể yêu cầu về hỗ trợ tái định cư; Qua công tác khảo sát, đo đạc, rà soát, đối chiếu các quy định xét thấy cần điều chỉnh theo yêu cầu nội dung ông A, vì Tổ Khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường và tái định cư Dự án lần đầu tiến hành đo đạc đã có sai sót, khơng xác so với thực tế đã thẩm tra Sau xác minh lại địa khu đất UBND thành phố đã Quyết định giải trường hợp này cho Ông - Ưu điểm: + Giải theo Phương án này đảm bảo được 02 yếu tố: hợp tình, hợp lý Các hộ dân được các quan chức Nhà nước quan tâm nghiên cứu nội dung khiếu nại cụ thể để tìm biện pháp giải theo hướng tạo điều kiện để nhân dân được hưởng quyền lợi nhiều nhất, phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, là các quy định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt + Tính kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước được tôn trọng, đảm bảo thực + Thể tính cơng khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tính nghiêm minh quá trình tổ chức thực hiện; Uy tín các quan Nhà nước được nâng lên - Hạn chế, nhược điểm: + Phải thực nhiều bước thủ tục giải quyết, chậm thời gian + Tiến độ thi công công trình ảnh hưởng kéo dài 4.3 Lựa chọn phương án xử lý Qua xem xét, phân tích nội dung giải 02 Phương án nêu trên; cứ tình hình thực tế địa phương và các quy định Nhà nước, xét thấy Phương án là Phương án khả thi, tối ưu và hiệu nhất, đảm bảo theo quy định và hợp lòng dân Để thực theo Phương án 2, cần tiến hành theo các bước sau: * Bước 1: Thành lập Tổ công tác giải khiếu nại: Sau nhận được đơn khiếu nại, UBND thành phố Quyết định thành lập Tổ công tác thành phố gồm các thành viên các ngành: Thanh tra, Tài - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Ban Dân vận và Hội phụ nữ và UBND xã Nam Sơn để tổ chức thực việc giải các nội dung khiếu nại * Bước 1: Tiến hành tiếp xúc với các hộ dân khiếu nại để tiếp tục khảo sát, đo đạc, đối chiếu, thẩm tra, xác minh: Thực Quyết định UBND thành phố, Tổ công tác tiến hành khảo sát, đo đạc, kiểm tra, thu thập các tài liệu, hồ sơ liên quan Dự án; tổ chức làm việc với các phòng, ban chức có liên quan và UBND xã, đồng thời tiếp xúc, tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân khiếu nại Đối với hộ ông Nguyễn Văn A, Tổ công tác đã làm việc theo quy trình, tiến hành đo đạc, rà soát, đối chiếu các hồ sơ, tài liệu có liên quan như: Bản đồ giải đất, giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất hộ, Biên đo đạc lần đầu trước khiếu nại… sau xem xét, cân nhắc, Tổ công tác phát có nội dung xác định về diện tích, loại đất hộ ơng A nằm vùng quy hoạch được ghi Biên đo đạc lần trước có sai sót so với các giấy tờ có liên quan và thực tế kiểm tra hộ, kéo theo việc xác định số lượng diện tích loại đất và áp dụng mức giá bồi thường thấp, làm thiệt hại cho hộ Các nội dung khiếu nại khác lại, qua xem xét khơng nằm quy định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt, nên Tổ cơng tác đã giải thích cho hộ thơng hiểu * Bước 2: Đề xuất các phương án giải và chọn phương án khả thi, trình quan chức Quyết định giải quyết: Qua công tác rà soát, kiểm tra, tiếp xúc hộ khiếu nại, có ý kiến đóng góp các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan; Tổ cơng tác đã xây dựng Báo cáo tổng hợp, đề xuất các phương án giải khả thi, trình UBND thành phố xem xét, định Trên sở tham mưu đề xuất các phương án giải các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan; UBND thành phố đã ban hành các Quyết định giải hộ khiếu nại cụ thể Đối với các nội dung khiếu nại ông Nguyễn Văn A (gồm 05 nội dung nêu trên); UBND thành phố đã Quyết định số 1528/QĐ- UBND ngày 12 tháng năm 2014 về việc giải đơn ông Nguyễn Văn A khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Nội dung Quyết định gồm: + Chấp thuận bồi thường 33,6 m2 đất thổ cư theo cự ly a và 238m2 theo loại đất lâu năm cho ông Nguyễn Văn A + Bác các yêu cầu lại ơng Nguyễn Văn A Lý do: ơng Nguyễn Văn A đã được bồi thường, hỗ trợ theo Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND Tỉnh phê duyệt * Bước 3: Trao Quyết định và tổ chức thực hiện: Sau có Quyết định giải quan thẩm quyền, UBND xã Nam Sơn đã phối hợp với Thanh tra thành phố mời ông Nguyễn Văn A để phổ biến và trao Quyết định thực PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Hiện nhiều dự án đầu tư có tiến độ triển khai thực chưa đảm bảo theo Kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu đầu tư đạt được chưa cao; đó, có nhiều nguyên nhân, quan trọng là khâu áp giá đền bù, giải phóng mặt khó khăn, vướng mắc, thực kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian theo quy định, làm thiệt hại về tài sản và công sức Để thực tốt cơng tác giải phóng mặt bằng, cần thực đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp quá trình tổ chức thực hiện; xây dựng và vận dụng tốt các sách đền bù hợp lý và thực tốt các sách xã hội, giúp cho nhân dân bị ảnh hưởng có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng ổn định sống Việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt kết cao, kịp thời, đắn vụ, việc có tác dụng tích cực nền hành Nhà nước, ổn định trị, kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín các quan Nhà nước nhân dân, yếu tố đặc biệt quan trọng là tạo mơi trường tḥn lợi việc quan hệ, kêu gọi, vận động, thu hút các nguồn lực và ngoài thành phố để đầu tư phát triển địa phương Ngược lại, quá trình tổ chức thực hiện, các biện pháp giải không đắn, kịp thời, phù hợp, thiếu công bằng, dân chủ vụ, việc gây nhiều vấn đề tiêu cực, phức tạp, yếu tố tiềm ẩn, khó lường, dẫn đến khiếu nại đơng người, khiếu kiện vượt cấp, phát sinh “điểm nóng”; từ đó, lòng tin nhân dân Đảng, quyền bị suy giảm, vì người dân cho rằng, là công dân họ không được thực quyền mình; vậy, kỷ cương, phép nước thiếu được tôn trọng, cơng xã hội chưa đảm bảo… Đó là nhân tố dẫn đến ổn định xã hội Kiến nghị đề xuất Để cơng tác giải phóng mặt được tḥn lợi, hạn chế khiếu nại phát sinh, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; quá trình tổ chức thực hiện, xin đề xuất kiến nghị số vấn đề cần tập trung thực tốt như: - Khi tiến hành quy hoạch xây dựng các dự án đầu tư phải xuất phát từ điều kiện, tình hình thực tế địa phương, vào tâm tư, nguyện vọng và đóng góp nhân dân, theo phương châm là làm nào để người dân nằm khu vực quy hoạch xây dựng được hưởng lợi nhiều nhất, phải đảm bảo theo quy định; vậy, các dự án đảm bảo được tính khả thi và hiệu cao - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bước nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi thành viên xã hội, xử lý nghiêm minh người lợi dụng chức quyền, người cố tình kéo dài, không chịu chấp hành theo quy định - Ngoài việc đền bù theo các quy định, đề nghị Nhà nước cần có sách xã hội hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại, để ổn định sản xuất kinh doanh và sống - Nhất quán quan điểm: Đối với chủ trương đền bù, giải toả nói chung, đề nghị Tỉnh giải quán với chủ trương đã đề từ đầu và có thống với địa phương; tránh trường hợp các hộ khiếu nại lên Tỉnh và Tỉnh giải có phần tăng thêm, làm chậm tiến độ đền bù, giải toả địa phương * Kiến nghị với quan chức Để công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, công trình xây dựng được thuận lợi, hạn chế thấp phát sinh khiếu nại từ nhân dân; qua nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế, xin đề xuất các quan chức số vấn đề sau: Một là: Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan với địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhân dân về quan điểm, chủ trương Đảng và sách pháp luật Nhà nước tiến hành quy hoạch xây dựng công trình Hai là: Thực tốt việc rà soát, kiểm tra, có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai; đảm bảo công tác này phải được thực chặt chẽ, ổn định, vào nề nếp, có khoa học, đạt hiệu cao Ba là: Các quan chức năng, các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường cần có phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tổ chức thực quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời, xác; khơng được chủ quan Bốn là: Sau tổng hợp, xây dựng Dự thảo phương án tạm tính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực việc niêm yết công khai, đồng thời tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp các hộ dân bị ảnh hưởng nằm khu vực cơng trình, đảm bảo thiết thực, có chất lượng, phát huy dân chủ sâu rộng; qua đó, kịp thời rà soát, kiểm tra, đối chiếu để có điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án cho phù hợp theo các ý kiến đóng góp hợp lý Địa phương nào làm tốt khâu này làm giảm việc phát sinh khiếu nại TÀI LIỆU THAM KHẢO -1) Luật Khiếu nại: 2011 2) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại 3) Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Thanh tra Chính phỉ quy định trình tự xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 4) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; 5) Dự án xây dựng Trường THCS xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6) Kế hoạch Tái định cư - Tập I (Khung sách tái định cư DA) 7) Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 8) Bộ hồ sơ khiếu nại ông Nguyễn Văn A đã được giải 9) Các tài liệu có liên quan khác ... vấn đề liên quan đến công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là khiếu nại phát sinh việc giải phóng mặt để thi công xây dựng Trường THCS Nam Sơn Công trình này quá... rõ việc các hộ khiếu nại là hay sai 2.Cơ sở lý luận Theo Luật Khiếu nại 2011 thi các hộ dân nằm khu vực giải toả công trình Trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh có quyền khiếu nại. .. thường, giải phóng mặt để thực dự án xây dựng Trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh Thực chủ trương Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh; UBND xã Nam Sơn đã mời tất 221 hộ dân nằm khu vực xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan CV giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn, Tieu luan CV giai quyet các khiếu nại phát sinh trong việc giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng trường THCS nam sơn, Phần III: Kết luận và kiến nghị.