TIEU LUAN CV xử lý tình huống trong giao dịch nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường vân dương, thành phố bắc ninh năm 2018

25 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:52

xử lý tình huống trong giao dịch nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường vân dương, thành phố bắc ninh năm 2018 xử lý tình huống trong giao dịch nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường vân dương, thành phố bắc ninh năm 2018 MỞ ĐẦU Nhận thức chung: Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức Quản Nhà nước chương trình Chun viên, Thầy, Cơ trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ truyền đạt kiến thức kỹ quản hành Nhà nước nội dung bổ ích cần thiết cho cán bộ, công chức việc thực thi nhiệm vụ, giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề luận thực tiễn công tác Quản Nhà nước, hiểu rõ khái niệm hành quản hành chính, công cụ phương thức thực thi biện pháp hành thơng qua việc áp dụng thực thi định quản hành chính, cụ thể: Quản Nhà nước hoạt động thực thi quyền lực Nhà nước quan quản Nhà nước tiến hành tất cá nhân tổ chức xã hội, mặt đời sống xã hội cách sử dụng quyền lực Nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung cộng đồng, trì ổn định, an ninh trật tự thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng thống Nhà nước Hành hiểu hoạt động chấp hành điều hành công việc quản hệ thống theo quy định trước nhằm giúp cho hệ thống hồn thành mục tiêu Hành nhà nước (HCNN) “ tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ trung ương đến sở tiến hành để thự chức nhiệm vụ nhà nước Ở nước ta, hoạt động HCNN phải nằm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm thực hóa chủ trương, sách, đường lối Đảng giai đoạn định HCNN có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Thơng qua hoạt động hành nhà nước, quy phạm pháp luật vào đời sống xã hội, điều chỉnh, trì trật tự xã hội theo định hướng nhà nước mong muốn Do vậy, cải cách hành hoạt động quan trọng thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu quản nhà nước Cải cách hành nước ta diễn khuôn khổ cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiền đề quan trọng để thực thành cơng q trình đổi lãnh đạo Đảng Để thực pháp lý, trình quản lý, Nhà nước sử dụng kết hợp công cụ cơng cụ pháp luật công cụ quản quan trọng Pháp luật giữ vai trò điều chỉnh, hồn thiện hoạt động quản hành Nhà nước Các quy phạm pháp luật quy định địa vị pháp quan HCNN gồm: Bộ, quan ngang bộ; UBND cấp Xác định nguyên tắc quản HCNN vấn đề khác có liên quan tới quản HCNN Thơng qua đó, pháp luật bảo đảm việc củng cố, hoàn thiện máy HCNN không ngừng nâng cao hiệu hoạt động quản HCNN Để cụ thể hóa pháp luật đưa pháp luật vào đời sống hoạt động quản hành Nhà nước việc thực áp dụng pháp luật điều kiện quan trọng việc xây dựng, sửa đổi pháp luật cho phù hợp với thực tiễn quản đáp ứng yêu cầu thời kì, giai đoạn đất nước Thực pháp luật HCNN trình tổ chức, cá nhân chủ thể pháp luật khác gặp phải tình thực tế, mà pháp luật quy định, sở nhận thức mình, chuyển hóa quy tắc xửnhà nước quy định vào tính cụ thể thơng qua hành vi thực tế mang tính hợp pháp giao phân công chịu trách nhiệm Yêu cầu việc thực áp dụng pháp luật quản HCNN phải đáp ứng việc áp dụng pháp luật nội dung, mục đích quy pham pháp luật áp dụng thực chủ thể có thẩm quyền, theo thủ tục pháp luật quy định Đồng thời, việc áp dụng pháp luật phải thực thời hạn, thời hiệu, trả lời cơng khai, thức cho đối tượng có liên quan qua hình thức văn đối tượng có liên quan tơn trọng, đảm bảo thực khả thi thực tế Để truyền tải thông tin quản đến đối tượng quản Nhà nước sử dụng định hành Quyết định hành nhà nước văn quan HCNN, quan, tổ chức khác người có thẩm quyền quan, tổ chức ban hành, chứa đựng quy phạm pháp luật quy tắc xử chung cho cá nhân, quan, tổ chức định vấn đề cụ thể áp dụng lần đối tượng cụ thể hoạt động quản HCNN Vậy Nhà nước quản sử dụng nguồn lực thực thi sách nào, số kiến thức chung quản hành nhà nước theo phương diện kết hợp quản Nhà nước theo ngành lãnh thổ, quản nhà nước cung cấp dịch vụ cơng việc sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực việc triển khai biện pháp, giải pháp quản nhà nước thông qua áp dụng cơng nghệ thơng tin đại phủ điện tử với chuyên nghiệp, minh bạch xây dựng hồn thiện văn hóa cơng sở, tạo lập chuẩn mực tư hành động thực tiễn nguồn lực người quản hành nhà nước Kết hợp quản theo ngành với quản theo lãnh thổ hiểu kết nối, hợp lực quan quản Nhà nước khác chức năng, nhiệm vụ Sự kết hợp quan quản Nhà nước thể thống quan điểm phát triển, cộng tác quan quản để bù đắp, bổ sung cho hạn chế hay điểm mạnh Để thực biện pháp, giải pháp quản quan quản hành Nhà nước sử dụng sách cơng nhằm định hướng hành động Nhà nước lựa chọn để quải vấn đề phát sinh đời sống cộng đồng phù hợp với thái độ trị thời kì nhằm giữ cho xã hội phải triển theo định hướng Vậy để sách cơng Nhà nước đạt hiệu mong muốn nhân tố nguồn nhân lực nhân tố quan trọng, lực lượng giúp gia tăng khả thích ứng hành nhà nước trước biến động mơi trường mang lại đóng vai trò nhân tố chủ yếu q trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cơng q trình hội nhập quốc tế Để đảm bảo hiệu công tác quản nhà nước, vấn đề chất lượng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức yếu tố then chốt, kỹ cơng tác cán bộ, công chức, viên chức vô quan trọng cần thiết Một số kỹ cần phải có như: Kỹ lập kế hoạch tổ chức; kỹ tổ chức điều hành hội họp; kỹ phân tích cơng việc; kỹ phân cơng phối hợp hoạt động công vụ; kỹ thuyết trình; kỹ đánh giá thực thi cơng vụ; kỹ xây dựng văn quy phạm pháp luật Với kiến thức Thầy, Cô trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ truyền đạt, cương vị công tác, thân Em thực tốt cơng tác tham mưu với cấp uỷ, quyền địa phương quản hành Nhà nước chức năng, nhiệm vụ giao chọn tình huống: Bắc Ninh tỉnh đồng bằng, nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, năm qua với phát triển kinh tế - xã hội nước, Bắc Ninh tiến nhanh đường cơng nghiệp hố - đại hố Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị hình thành phát triển mạnh Cùng với phát triển trên, vấn đề đất đai nhà ngày trở nên xúc cụ thể giá nhà đất tăng lên chóng mặt Trước kia, mảnh đất có giá vài triệu đồng mà chẳng có nhu cầu mua nên người ta sẵn sàng cho hàng thước đất mà khơng tính toán thủ tục mua bán thật đơn giản, người ta cần tờ giấy viết tay có vài người làm chứng nghĩa hợp chẳng nghĩ phải làm thủ tục chuyển đổi Thì nay, giá nhà đất tăng lên gấp hàng chục lần, mảnh đất trở nên có giá trị to lớn Chính nhiều gia đình anh, em tranh giành mét đất, họ hàng, xóm giềng mét vng đất mà trở thành kẻ thù Những thủ tục mua bán đơn giản trước tưởng xong người ta tìm kẽ hở để đòi lại nhà, đòi lại đất Ở số địa phương cơng tác hồ giải triển khai chưa tốt, chưa thấu tình, đạt nên sảy nhiều vụ tranh chấp đất đai nhân dân không giải được, dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại nhiều gửi đến cấp quyền yêu cầu giải Trước thực trạng đó, với kiến thức kỹ quản hành Nhà nước truyền đạt Em nhận thức muốn đạt hiệu cao công tác quản lý, cần phải nhạy bén, nắm văn quy phạm pháp luật văn Luật, vận dụng sáng tạo, kết hợp linh hoạt với thực tiễn sống để giải vấn đề lên quan đến nhiệm vụ giao cho có tình, có phù hợp với quy định pháp luật Nhà nước hành Từ tình hình thực tế với vận dụng kiến thức tiếp thu từ Thầy, Cô, em lựa chọn tình huống: “Xử tình giao dịch nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh năm 2018” để thực tiểu luận cho chương trình “Bồi dưỡng kiến thức Quản Nhà nước chương trình chuyên viên” với mục tiêu vận dụng kiến thức quản Nhà nước học áp dụng vào thực tiễn việc thực thi chức trách nhiệm vụ giao để đáp ứng quyền lợi ích đáng nhân dân doanh nghiệp đảm bảo quy định pháp luật Mục đích nghiên cứu: Thực tiễn cho thấy hoạt động quản hành Nhà nước, việc giải tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo công dân cấp, thẩm quyền kịp thời đảm bảo lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng cơng dân mà góp phần ổn định an ninh - trật tự xã hội Qua đó, góp phần vào việc ngăn chặn trừ tệ nạn tham nhũng, lãng phí cơng tệ nạn xã hội khác, xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân, tạo niềm tin nhân dân hệ thống máy hành Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Mặt khác, thông qua việc giải khiếu nại, tố cáo kịp thời giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp Đồng thời, nhiều cấp, nhiều ngành kịp thời chấn chỉnh, uấn nắn sai sót, lệch lạc, yếu công tác quản hành chính, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ sách, pháp luật sát với thực tiễn sống, xử nghiêm minh người sai phạm tránh né trách nhiệm, đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ sách, pháp luật sát với thực tiễn sống Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Tiểu luận việc mua bán nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Trần Văn A bà Ngô Thị B 4.2.Phạm vi nghiên cứu: Tiểu luận tình giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: - Việc tranh chấp nhà đất ông Trần Văn A bà Ngô Thị B năm 2018; - Những quy định pháp luật đất đai đến năm 2018 Kết cấu Tiểu luận: Ngoài phẩn Mở đầu Kết luận, Tiểu luận gồm phần: - Mô tả tình huống; - Phân tích tình giải tình - Kiến nghị, đề xuất kết luận GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xảy tình huống: Ơng Bình Bà Ngọc nghề nghiệp làm ruộng, địa thôn M, phường Vân Dương thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninhsử dụng nhà cấp bốn mảnh vườn nhỏ với tổng diện tích 180m từ năm 1975, năm 1985 hai ông bà qua đời có để lại di chúc (hợp pháp) cho vợ chồng người trai ông A chị Hà toàn quyền sử dụng nhà đất Tuy nhiên vào tháng năm 1991 công việc quan điều động Hà Nội làm việc phân nhà Thành phố Hà Nội nên ơng A chuyển gia đình lên Vì vậy, ông bán nhà đất cho người em họ bà B với giá 41 triệu đồng Việc mua bán nhà không lập thành hợp đồng mua bán nhà mà thể giấy biên nhận viết tay với nội dung: “ Hôm ngày 22 tháng năm 1991, nhà Trần Văn A vợ Hà thôn M, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Vợ chồng tơi có nhận tiền bà Ngô Thị B 41 triệu đồng” có ký nhận hai bên mà khơng nêu nội dung, mục đích giấy biên nhận tiền Việc nhận tiền có hai người làm chứng ơng Hồng Văn Hải (Là người hàng xóm) bà Ngô Thị Nhung (Là em bà B) 1.2 Diễn biến tình huống: Từ năm 1992 đến nay, gia đình bà B xây nhà kiên cố tầng nhà cũ hàng năm bà B đóng thuế nhà đất đầy đủ Ơng A biết điều khơng có phản ứng Hàng năm ông A thăm quê lần quê ông ghé vào nhà bà B chơi Tháng 01 năm 2018, bà B làm thủ tục gửi Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Vân Dương để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị ông A phản đối phát đơn khởi kiện đòi lại đất với do: “Ngôi nhà đất bà B sử dụng ông cho mượn để khơng phải bán cho bà Còn giấy biên nhận tiền vợ chồng ông vay bà B tiền bán nhà” UBND phường Vân Dương tiến hành hoà giải kết luận: “Ngơi nhà đất thuộc quyền sở hữu ông A” Không đồng ý với UBND phường Vân Dương, bà B khiếu nại lên UBND Thành phố Bắc Ninh Trong trình giải UBND Thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định công nhận quyền sở hữu nhà đất thuộc bà B II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình huống: Phân tích tình nhằm hiểu ngun nhân khách quan chủ quan xảy vụ việc Từ đó, đưa phương án giải tình Cụ thể, Tiểu luận phải giải câu hỏi: - Đối tượng cần giải quyết? - Cấp nào, quan có thẩm quyền giải vụ khởi kiện theo quy định pháp luật? - Quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vụ kiện xác định nào? - Đảm bảo quyền, lợi ích bên tham gia tranh chấp - Làm để giải nhanh, có hiệu cao vụ việc hành máy quản hành Nhà nước, mang lại hài lòng cho người dân 2.2 Cơ sở luận Để phân tích xử tình huống, cần nắm rõ sở luận Tiểu luận Tính đến thời điểm năm 2017, quy định pháp luật để giải tình bao gồm: - Luật đất đai số 45/2013/QH13; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành số điều Luật đất đai 2014 - Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP 44/2014/NĐ-CP - Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Nghị số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1998 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 01 tháng năm 1991; 2.3 Phân tích tình 2.3.1 Ngun nhân xảy tình huống: Do q trình thị hố phát triển khu thị mới, khu cơng nghiệp, làng nghề ngày nhiều đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại quỹ đất, theo nhu cầu nhà ở, đất ngày cao, giá trị nhà đất khu công nghiệp ngày tăng lên dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu nại đòi lại đất ngày gia tăng Thủ tục hành rườm rà, khó hiểu Việc tuyên truyền pháp luật sở chưa tốt, dẫn đến người dân chưa hiểu hết trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi Bộ máy quyền cấp phường, xã lâu chưa quan tâm mức, chí nói bị xem thường Khi tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã không trọng việc đề chuẩn mực trình độ văn hố, trình độ chun mơn định (chủ yếu tuyển dụng “lòng nhiệt huyết” ) Vì thế, đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã vừa thiếu, vừa yếu 10 Cán bộ, công chức người thực thi chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Tuy nhiên, thực tế công tác tất cán bộ, công chức hiểu vận dụng đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cách đắn, phù hợp với thời điểm phát sinh việc Trong tình thiếu hiểu biết pháp luật, hưởng lợi từ việc giải cho ông A làm cho vụ việc thêm phức tạp, giải khơng thấu tình đạt Đó ngun nhân tình trạng khiếu kiện khơng đáng có Người dân lòng tham, coi thường kỷ cương pháp luật Nhà nước lợi dụng sơ hở hợp đồng kiện sai khơng giải thích từ sở, cán quản hành Nhà nước không nắm quy định pháp luật tệ nạn tham nhũng coi thường người dân nên giải áp đặt, sai quy định pháp luật Do dẫn đến việc kết luận sai 2.3.2 Hậu quả: Trước tiên phải xác định nội dung vụ kiện ông A bà B tranh chấp nhà đất chưagiấy chứng nhận quyền sử dụng đất hình thức hợp đồng không phù hợp với quy định pháp luật Thực tế kiện đòi lại quyền sử dụng đất bán ông A Theo quy định Luật đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013 quy định: Điều 202 Hòa giải tranh chấp đất đai Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hòa giải giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải sở Tranh chấp đất đai mà bên tranh chấp khơng hòa giải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải 11 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai địa phương mình; trình tổ chức thực phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức xã hội khác Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Ủy ban nhân cấp xã thực thời hạn không 45 ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai Việc hòa giải phải lập thành biên có chữ ký bên có xác nhận hòa giải thành hòa giải không thành Ủy ban nhân dân cấp xã Biên hòa giải gửi đến bên tranh chấp, lưu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi trạng ranh giới, người sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên hòa giải đến Phòng Tài nguyên Môi trường trường hợp tranh chấp đất đai hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên Mơi trường trường hợp khác Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp định cơng nhận việc thay đổi ranh giới đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Điều 203 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã mà khơng thành giải sau: Tranh chấp đất đai mà đương có Giấy chứng nhận có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật tranh chấp tài sản gắn liền với đất Tòa án nhân dân giải quyết; 12 Tranh chấp đất đai mà đương khơng có Giấy chứng nhận khơng có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đương lựa chọn hai hình thức giải tranh chấp đất đai theo quy định sau đây: a) Nộp đơn yêu cầu giải tranh chấp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định khoản Điều này; b) Khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật tố tụng dân sự; Trường hợp đương lựa chọn giải tranh chấp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền việc giải tranh chấp đất đai thực sau: a) Trường hợp tranh chấp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khởi kiện Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật tố tụng hành chính; b) Trường hợp tranh chấp mà bên tranh chấp tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; khơng đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mơi trường khởi kiện Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật tố tụng hành chính; Người có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai khoản Điều phải định giải tranh chấp Quyết định giải tranh chấp có hiệu lực thi hành phải bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành Trường hợp bên không chấp hành bị cưỡng chế thi hành 13 Đối chiếu với quy định nêu trên, UBND phường Vân Dương hồ giải mà khơng thành UBND phường Vân Dương hướng dẫn đương gửi hồ sơ UBND thành phố Bắc Ninh để giải UBND phường Vân Dương không tự ý công nhận quyền sở hữu đất ông A, nêu Về thẩm quyền giải tranh chấp đất đai chưaGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quan quản đất đai, cụ thể UBND cấp Huyện Như tình đưa ra, UBND phường Vân Dương kết luận quyền sở hữu nhà đất thuộc ông A không với quy định pháp luật, dẫn đến tình trạng bà B khơng đồng ý với kết luận đó, bà B khiếu nại lên cấp làm cho vụ việc thêm phức tạp, làm giảm lòng tin quần chúng với quan hành Nhà nước, dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài III XỬ TÌNH HUỐNG: 3.1 Mục tiêu xử tình huống: - Đảm bảo kỷ cương pháp luật, phù hợp với nguyên tắc mà Hiến pháp nêu: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân - Giảm tối đa mức thiệt hại kinh tế (nếu có), bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng Cơng dân - Giải hài hồ lợi ích trước mắt lâu dài, lợi ích kinh tế - xã hội tính pháp - Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Để đạt mục tiêu trên, cần phải vào sở pháp luật, phân tích nguyên nhân hậu vụ việc, từ tìm giải pháp đắn để giải vấn đề, đồng thời qua đúc kết kinh 14 nghiệm quý báu việc giải vụ việc hành quan quản hành Nhà nước cho hợp tình, hợp lý, quy định pháp luật 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án giải quyết: Nhằm đảm bảo lợi ích cơng cộng, quản Nhà nước, lợi ích bên tham gia hợp đồng lợi ích người khác, pháp luật quy định hợp đồng liên quan đến tài sản lớn phải thể dạng hình thức định Vậy theo quy định pháp luật, giấy biên nhận tiền tình đặt khơng với thể thức hợp đồng mua bán nhà ở, lẽ, luật dân năm 2015 quy định: “Hợp đồng mua bán nhà phải lập thành văn bản, có cơng chứng chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Đối chiếu với tình đặt ra, rút kết luận: Về mặt hình thức, giấy biên nhận tiền không xem hợp đồng mua bán nhà khơng thể nội dung việc mua bán, không phù hợp với quy định pháp luật ( khơng có điều khoản bắt buộc hợp đồng theo quy đinh pháp luật ) không chứng thực quan Nhà nước có thẩm quyền - Việc UBND phường Vân Dương công nhận quyền sở hữu nhà ông A không thoả đáng chưa với số quy định cụ thể: + Thứ nhất: Trên thực tế ông A bán nhà cho bà B bà B ổn định nhà từ năm 1991 đến năm 2004 mà khơng có tranh chấp Việc bà B xây nhà tầng nhà cũ quây tường rào xung quanh ông A biết khơng có phản ứng gì, điều chứng tỏ ông A có đồng thuận việc sở hữu mảnh đất bà B 15 + Thứ hai: UBND phường Vân Dương viện dẫn mặt hình thức giấy biên nhận tiền coi hợp đồng mua bán nhà đất không quy định pháp luật để làm sở công nhận quyền sở hữu nhà đất ơng A, ngun tắc chung, hợp đồng không quy định pháp luật bị huỷ bỏ hậu quyền lợi nghĩa vụ bên trở lúc ban đầu Tuy nhiên, việc giải hình thức hợp đồng khơng phù hợp với quy định pháp luật thời điểm giao kết hợp đồng lại quy định Nghị số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1998 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 01 tháng năm 1991 (gọi tắt Nghị 58) thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/01/1999 Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt thông tư 01) hướng dẫn áp dụng số quy định Nghị Cụ thể sau: Điểm b, khoản 2, điều (Nghị 58) điểm a, khoản 3, mục III thông tư liên tịch dẫn quy định: Nếu hình thức hợp đồng không phù hợp với quy định pháp luật thời điểm giao kết hợp đồng giải (áp dụng tình đặt ra) “Nếu bên mua trả đủ phần tiền mua nhà mà bên bán chưa giao nhà bên bán giao toàn phần nhà mà bên mua chưa trả đủ tiền, bên phải thực nghĩa vụ theo hợp đồng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu Nếu bên mua chưa trả đủ tiền, phải trả cho bên bán khoản tiền thiếu tính theo giá trị nhà theo giá trị thời điểm tốn, bên khơng thực nghĩa vụ theo hợp đồng mà có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định Bộ luật Dân sự” Đối chiếu vào tình đặt mà hai bên giao nhà tiền cho đương nhiên ông A không quyền sở hữu với ngơi nhà bán 16 cho bà B UBND phường Vân Dương không viện dẫn quy định nên giải không quy định pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp đất đai chưaGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất Với vụ việc này, diện tích đất tranh chấp khơng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tế ơng A thừa nhận việc bà B có quyền sở hữu ngơi nhà mảnh đất Trong vụ việc này, nghiên cứu sở pháp để giải vụ việc, điều quan trọng mà cán địa cần quan tâm vấn đề thẩm quyền giải tranh chấp đất đai theo quy định Luật đất đai năm 2013 thuộc thẩm quyền quan quản đất đai, cụ thể UBND Thành phố Bắc Ninh Tuy nhiên, UBND Phường D quan có trách nhiệm thực việc hoà giải tranh chấp trước UBND Thành phố thực thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp huyện giải tranh chấp đất đai hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, theo điều 203 Luật đất đai năm 2013) Như phân tích trên, phương án giải tình đặt sau: 3.2.1 Phương án Giả thuyết: Nếu công dân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nơi, đến chốn khơng có khiếu kiện, khiếu nại xảy Tất cán bộ, công chức từ phường, xã đến thành phố làm việc tập trung, có trách nhiệm cao, nắm vững quy định pháp luật, quy trình thực thi nhiệm vụ cán công chức khơng có khiếu kiện, khiếu nại xảy Thực kỷ cương, phép nước, thể tính nghiêm minh pháp luật quyền lực Nhà nước 17 3.2.2 Phương án - Đối với UBND phường Vân Dương: Nếu hồ giải khơng thành lập biên hồ giải khơng thành hướng dẫn bên tranh chấp nộp đơn khởi kiện đến UBND Thành phố Bắc Ninh giải quyết, không nên kết luận ngơi nhà thuộc quyền sở hữu ơng A Khơng nên vơ hiệu vi phạm hình thức hợp đồng, hình thức hợp đồng giao dịch xác lập trước ngày 01 tháng năm 1991 - Đối với UBND Thành phố Bắc Ninh: UBND Phường Vân Dương giải không nên bị bà B khiếu nại lên UBND Thành phố Bắc Ninh, UBND Thành phố Bắc Ninh giải thoả đáng với quy định pháp luật công nhận quyền sở hữu hợp pháp bà B đất mà ông A bán cho bà (như phân tích trên) Để giải dứt điểm trường hợp này, UBND Thành phố Bắc Ninh nên hướng dẫn đương làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật cụ thể Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi thiết thi hành số điều Luật đất đai 2013 3.3 Kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn để xử tình huống: - Phương án Giả thuyết không chọn - Phương án Đối với UBND Phường Vân Dương: 18 Trong q trình hồ giải phải ln ln tơn trọng ý chí bên đương tham gia khiếu kiện bên đương khởi kiện thống ý kiến Trường hợp hoà giải khơng thành phải tn thủ theo quy định pháp luật để đáp ứng ý chí bên lập biên hồ giải khơng thành hướng dẫn bên đương gửi hồ sơ lên UBND Thành phố để giải Quyết định hành UBND Thành phố Bắc Ninh nên áp dụng phương án hợp 3.4 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN Qua phân tích tình thấy rằng: Tất vụ khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất giải thành công cấp sở (cấp xã, phường, thị trấn) cán quản hành Nhà nước cấp xã thơng hiểu pháp luật, có kiến thức chun mơn có tinh thần trách nhiệm cao Ngược lại, làm cho việc hành trở nên rắc rối, phát sinh từ sở, gây đoàn kết, trật tự an toàn xã hội gây xáo trộn nội bộ, niềm tin nhân dân Do đó, hoạt động quản hành Nhà nước u cầu đòi hỏi phải tiêu chuẩn hố chức danh cán cơng chức Nhà nước, trọng đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn cao, hiểu biết pháp luật, có lực tận tụy phục vụ nhân dân vấn đề cần thiết bách Việc nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức cấp xã, phường, thị trấn việc làm cần thiết Cần phải quan tâm, trọng đội ngũ cán bộ, cơng chức làm việc sở Có chế độ đãi ngộ chế độ thu hút xứng 19 đáng để họ an tâm làm việc hết mình, nâng cao hiệu suất công tác phục vụ nhân dân Phát huy vai trò làm chủ nhân dân tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước chủ trương, đường lối Đảng Đảng phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực chủ trương, đường lối Quốc Hội thành lập Uỷ ban chuyên trách nghiên cứu thẩm tra dự án luật …, phối kết hợp với tổ chức nước tham gia xây dựng luật Quản Nhà nước thực theo pháp luật sở chủ yếu để điều chỉnh quan hệ xã hội Vì vậy, vấn đề thuộc quản phải tuân thủ theo quy định pháp luật, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm Cần tăng cường tổ chức việc giáo dục pháp luật đến sở, làm cho người thông hiểu pháp luật Thực “Sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật” Giáo dục pháp luật cho công dân phải thực lúc, nơi, lứa tuổi Các luật nước ta phải đưa vào thành môn học ngoại khố cho học sinh phổ thơng tổ chức sinh hoạt theo tình tháng tuần/lần, sắm vai phiên giả định cho thật thu hút, vui, dễ nhớ, để sau em có số kiến thức bản, khơng góp phần cho hiểu biết pháp luật thân mà tham gia thuyết phục người thân gia đình ngồi xã hội Phải thực cải cách hành việc giải vấn đề liên quan đến đất đai nhà ở, tránh gây phiền hà, hạch sách nhũng nhiễu nhân dân Cần lưu ý khâu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, cho nhanh chóng, dễ dàng Thường xuyên tạo điều kiện nâng cao trình độ mặt kiến thức quản Nhà nước cho cán từ 20 sở đến thành phố, tỉnh người thường xuyên trực tiếp làm việc với người dân Trình tự, thủ tục giải đơn thư khiếu nại lĩnh vực đất đai, tài sản, địa phương nhận thức khác nhau, hình thức văn giải quyết, có nơi ban hành định, có nơi ban hành văn trả lời, cần hướng dẫn để thực cách thống Một khó khăn phổ biến nay, đơn giải theo quy định pháp luật, có định cuối cùng, lần hai công dân không đồng ý với nội dung giải tiếp tục có đơn gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành Trung ương địa phương, không cung cấp tình tiết Lượng đơn tiếp tục quan chuyển địa phương đề nghị xem xét, trả lời cho quan chuyển đơn người khiếu nại, làm nhiều thời gian quan có thẩm quyền xủ Vẫn tiếp tục xảy tình trạng, người khiếu nại khơng hợp tác với quan có thẩm quyền q trình giải khiếu nại Khơng trường hợp quan thụ đơn mời nhiều lần người khiếu nại khơng đến (thậm chí trả lại giấy mời làm việc) đến làm việc không ký vào biên Khi gặp trường hợp này, số quan tham mưu đề nghị xếp hồ sơ, Luật khiếu nại tố cáo văn hướng dẫn không đề cập đến tình này, thụ giải khơng có sở, khơng bảo đảm trình tự theo quy định Vấn đề cần hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi cho địa phương công tác giải khiếu nại, tố cáo Trên thực tế, vướng mắc giải khiếu nại, tố cáo nêu gây khơng khó khăn cho quan có thẩm quyền việc giải theo chức năng, nhiệm vụ Chính vậy, việc hướng dẫn thực 21 thống quy định giải khiếu nại, tố cáo cần thiết, tạo thuận lợi cho địa phương quan dân cư việc bảo vệ cho ý chí, nguyện vọng đáng cử tri Cần triển khai thực tốt “Trung tâm hành cơng” cấp để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức tạo thuận lợi cho người dân, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, giải cơng việc giúp cho người dân Doanh nghiệp thời gian lại theo dõi nắm việc thụ hồ sơ Góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành quan hành Nhà nước, giúp Lãnh đạo UBND cấp quản lý, điều hành công việc chuyên môn, nghiệp vụ phòng, ban thuận lợi, sâu sát Các phòng, ban có điều kiện chủ động giải công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn, nghiệp vụ Đơn giản hố quy trình, thủ tục xử lý, giải cơng việc có tính chất đơn giản Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến quan công quyền yêu cầu giải cơng việc có liên quan 22 KẾT LUẬN Qua việc: “Xử tình giao dịch nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh năm 2018” Chúng ta phải khẳng định rằng, trình cơng nghiệp hố - đại hố đất nước nay, phát triển mạnh kinh tế - xã hội, đòi hỏi cần phải có đồng thể chế, sách, pháp luật đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ lực trình độ, phẩm chất đạo đức để làm cơng tác quản lý, điều hành thực thi công vụ Nếu khơng gây tình trạng bất cập, mâu thuẫn dẫn đến tình trạng đơn thư, khiếu kiện Việc giải khiếu nại, tố cáo nay, lĩnh vực đất đai vấn đề xúc, phức tạp nhạy cảm, gây đau đầu nhà quản cấp trình thực thi cơng vụ (do lực, trình độ số cán quản lý, số bất cập quy định pháp luật lĩnh vực đất đai gây khó khăn cho công tác này) Theo kết thống kê cho thấy, vấn đề xúc cộm vướng mắc việc thực thi Luật Đất đai, Luật khiếu nại tố cáo Pháp lệnh thủ tục liên quan đến vụ án hành liên quan đến khiếu nại đất đai, chiếm 70% - 80% vụ khiếu nại, tố cáo Thực tế giải khiếu nại, tố cáo vấn đề nhạy cảm, phức tạp trình thực thi nay, số quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh, việc thực khơng thống gây khó khăn cho công tác Bài học rút là: Cần tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác quản hành Nhà nước Tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước 23 cho quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tự giác thực Trong trình nghiên cứu thực đề tài, cố gắng nhiều, thời gian ngắn, kinh nghiệm thân có hạn, nên viết chắn hạn chế định, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cơ bạn để viết hoàn chỉnh Em xin trân trọng cảm ơn! 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai số 45/2013/QH13; Nghị số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1998 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 01 tháng năm 1991; Nghị định 43/2014/NĐ - CP 15 tháng 05 năm 2014 Chính Phủ quy định chi thiết thi hành số điều Luật đất đai 2014 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP 44/2014/NĐ-CP Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 25 ... việc: Xử lý tình giao dịch nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh năm 2018 Chúng ta phải khẳng định rằng, q trình cơng nghiệp hoá - đại hoá đất. .. đất đai chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Với vụ việc này, diện tích đất tranh chấp khơng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tế ông A thừa nhận việc bà B có quyền sở hữu ngơi nhà. .. giao dịch nhà đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh năm 2018 để thực tiểu luận cho chương trình “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN CV xử lý tình huống trong giao dịch nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường vân dương, thành phố bắc ninh năm 2018, TIEU LUAN CV xử lý tình huống trong giao dịch nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường vân dương, thành phố bắc ninh năm 2018

Từ khóa liên quan