Tiểu luận CV QLNN xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018

26 120 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:38

xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018 Tiểu luận CVTiểu luận CV xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018 Tiểu luận CVTiểu luận CV xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018 Tiểu luận CVTiểu luận CV `` TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 1, NĂM 2018 Xử sai phạm việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động địa bàn thành phố A, năm 2017 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT `` Cụm từ viết tắt Cụm từ viết đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp UBND Ủy ban nhân dân NLĐ Người lao động ĐV SDLĐ Đơn vị sử dụng lao động `` MỞ ĐẦU Nhận thức chung Bảo hiểm xã hội nhu cầu khách quan người lao động, xuất giới hàng trăm năm, pháp luật nhiều nước ghi nhận, sách xã hội quốc gia, trụ cột hệ thống an sinh xã hội Trong công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước nay, Đảng ta xác định “Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hai sách xã hội quan trọng, trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực tiến cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội phát triển kinh tế - xã hội." (Bộ Chính trị, 2012, Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, [8]) Thành phố A trung tâm kinh tế - trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật tỉnh, kinh tế tăng trưởng với nhịp độ cao Sau năm thực Luật BHXH số 71 (01/01/2007) địa bàn thành phố đạt nhiều kết quan trọng: nhận thức cấp, ngành, NLĐ nhân dân BHXH nâng lên, chủ SDLĐ có ý thức việc quan tâm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, đồng thời NLĐ dần nhận thức đầy đủ sâu sắc quyền trách nhiệm tham gia BHXH … Số đơn vị, đối tượng tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT địa bàn thành phố hàng năm gia tăng với tốc độ cao Việc tổ chức thực quy định sách BHXH đưa Luật BHXH dần vào sống, góp phần to lớn vào việc ổn định đời sống cho NLĐ tham gia thụ hưởng BHXH; góp phần ổn định trị - xã hội thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố A Theo quy định Luật BHXH số 71 người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH NLĐ thời gian NLĐ làm việc đơn vị trả sổ cho NLĐ khơng làm việc Tuy nhiên, trình triển khai quy `` định tồn số bất cập như: NLĐ khơng nắm thơng tin q trình đóng BHXH; đơn vị sử dụng lao động trừ tiền đóng BHXH NLĐ hàng tháng không nộp cho quan BHXH mà chiếm dụng tiền đóng BHXH NLĐ để sử dụng với mục đích khác ; tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, chí chủ sử dụng lao động khơng trả sổ cho NLĐ có nhu cầu chuyển đến nơi làm việc mới…Nhằm khắc phục phần bất cập này, Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: NLĐ có quyền cấp, quản sổ BHXH có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH Theo đó, để triển khai thực quy định này, đảm bảo bàn giao sổ BHXH đúng, đủ cho NLĐ tự quản lý, quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH, đồng thời cập nhật đầy đủ liệu người tham gia, q trình đóng vào sở liệu Ngành BHXH để quản Thực quy định này, tháng 10/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST việc hướng dẫn rà soát bàn giao sổ BHXH cho NLĐ Căn quy định công văn hướng dẫn, BHXH thành phố A tổ chức thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Tuy nhiên, triển khai, BHXH thành phố A gặp số khó khăn, vướng mắc q trình thực như: Một số công ty(ĐV SDLĐ) không phối hợp việc sốt sổ BHXH cho NLĐ cơng ty quản lý… Trước thực trạng đó, việc tích cực tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động yêu cầu cấp thiết năm 2017 Đồng thời, vận dụng kiến thức quản nhà nước qua trình học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước ngạch chuyên viên vào công việc thực tiễn, đề tài " Xử sai phạm việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động địa bàn thành phố A, năm 2017"; đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa thực `` nhiệm vụ chun mơn năm 2017 Trong q trình làm khơng tránh khỏi sai sót kính mong thầy cô giáo bỏ qua Xin trân trọng cảm ơn thầy cô, cán bạn đồng nghiệp bạn học lớp giúp tơi hồn thành tiểu luận chọn tình Năm 2017, việc rà soát liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích: bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp Đây bước quan trọng trình nỗ lực đại hóa, cải cách hành quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu, đến năm 2020 đưa vào sử dụng sổ BHXH điện tử Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ cho người lao động giữ, quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH để giao cho người lao động, đồng thời cập nhật đầy đủ liệu người tham gia, q trình đóng vào sở liệu ngành để quản Mục đích nghiên cứu Trong khuôn khổ tiểu luận, nghiên cứu, phân tích đưa mục tiêu nhằm thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người tham gia BHXH BHXH thành phố A không quy định Qua việc nghiên cứu, phân tích tình phát sinh thực tế góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình thực BHXH thành phố A, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động Đồng thời thực đợt thi đua quan trọng nhằm thực nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 2018 Ngành BHXH Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tổ chức thực cơng tác rà sốt bàn giao sổ BHXH BHXH thành phố A - Phạm vi nghiên cứu: quan BHXH thành phố A `` Kết cấu tiểu luận Kết cấu đề tài gồm phần chính: Phần thứ nhất: Phần mở đầu Phần thứ hai: Giải vấn đề Phần thứ ba: Kết luận `` GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xảy tình Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: người lao động có quyền cấp, quản sổ BHXH có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH Để triển khai Luật BHXH số 58/2014/QH13 kịp thời, quy định đồng thời khắc phục tồn tại, vướng mắc công tác quản sổ BHXH đơn vị sử dụng lao động, ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 4027/BHXH-ST việc hướng dẫn rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Ngày 12/01/2017, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động Trách nhiệm quan BHXH tổ chức thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao; hoàn thành việc rà soát bàn giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018 Chuyển giao sổ BHXH cho người lao động nhiệm vụ quan trọng Ngành BHXH BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề: Nỗ lực tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, thời gian từ tháng 01/2017 đến hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH Với chủ đề: “ Phát huy sáng kiến, thực hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn” Thực hướng dẫn, BHXH thành phố A triển khai nhiệm vụ từ tháng 1/2017 1.2 Diễn biến tình BHXH thành phố A tổ chức rà soát sổ BHXH đơn vị tham gia BHXH địa bàn thành phố theo phân cấp quản thu BHXH tỉnh Bảo hiểm xã hội thành phố A xây dựng kế hoạch triển khai `` thực rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động địa bàn thành phố A với yêu cầu đảm bảo hoàn thành với thời gian sớm nhất; báo cáo kết thực cho UBND thành phố A Bảo hiểm xã hội tỉnh Bảo hiểm xã hội thành phố A chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND thành phố quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn thành phố việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng lộ trình, thời gian rà sốt; thực tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động người lao động mục đích, yêu cầu việc rà soát, bàn giao sổ BHXH Các ban, ngành, đoàn thể quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn thành phố cần phối hợp với quan Bảo hiểm xã hội rà sốt thơng tin BHXH, bổ sung giấy tờ cần thiết có yêu cầu quan Bảo hiểm xã hội; thực giao sổ BHXH cho người lao động theo hướng dẫn quan Bảo hiểm xã hội Căc định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương định số 514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố A, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đồng thời để thực tiến độ, thực công văn số 4027 BHXH thành phố xây dựng kế hoạch số 01/KH-BHXH ngày 17/02/2017 rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động UBND thành phố đạo quan Bảo hiểm xã hội, quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn thực rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản theo quy định Bảo hiểm xã hội thành phố A báo cáo Thành ủy, tham mưu UBND thành phố đạo cơng tác rà sốt bàn giao sổ BHXH cho người lao động UBND thành phố ban hành công văn số 276/UBND-VX việc tổ chức triển khai, nêu rõ trách nhiệm `` quan ban ngành liên quan phối hợp thực địa bàn thành phố Ngay đầu tháng 2/2017, BHXH thành phố A có định thành lập Tổ thẩm định, nhập liệu với nội dung thực rà soát, bàn giao sổ BHXH với thời gian thực cụ thể Đồng thời, ban hành công văn số 15/CV-BHXH việc hướng dẫn phối hợp rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động gửi tới trưởng đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH địa bàn thành phố A Thông báo nội dung đến đơn vị biết để chuẩn bị phối hợp thực (có thơng báo riêng) * Quy trình rà sốt sổ BHXH: Bước Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thành phố thực sau: - In phiếu đối chiếu trình đóng BHXH (Mẫu số 03) Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) người lao động tham gia BHXH đơn vị từ sở liệu Thu - Cấp sổ, thẻ quản lý, chuyển Mẫu số 03 Mẫu số 01 cho đơn vị sử dụng lao động - Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động thực rà soát, phân loại sổ BHXH đơn vị quan BHXH Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động (nhận hồ từ quan BHXH) - Nhận thông báo nội dung, thời gian phối hợp thực với quan BHXH - Nhận Phiếu đối chiếu trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ có (Mẫu số 02) trường hợp phải bổ sung hồ nộp Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thành phố A chậm sau ngày `` - Chuyển người lao động: Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) để xác nhận; Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ (Mẫu số 02) để bổ sung hồ - Đối với trường hợp BHXH khơng có liệu để in phiếu (mẫu số 03), đơn vị lập bổ sung phiếu (mẫu số 03, mẫu số 01) sổ BHXH chuyển đến quan BHXH nêu rõ kèm theo sổ BHXH quan BHXH thành phố A để xem xét xử Tuy nhiên thực bước này, tổ Thẩm định bàn giao Mẫu 03, Mẫu số 01 gặp số khó khăn: Tình số một: Đơn vị không lên nhận mẫu 03, mẫu 01 Để bàn giao cho người lao động đối chiếu trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN thân Tình số hai: Đơn vị nhận mẫu 03, mẫu 01 đến hạn không mang sổ BHXH mẫu 03, mẫu 01 lên để cán tổ Thẩm định nhập liệu kiểm tra đối chiếu trình tham gia BHXH NLĐ Bước 3: Người lao động: Nhận phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) từ đơn vị, kiểm tra kỹ thông tin ký xác nhận chịu trách nhiệm tính xác theo quy định pháp luật; trường hợp thơng tin chưa ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo hồ bổ sung (Mẫu số 02) Chuyển lại đơn vị sử dụng lao động: Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ (Mẫu số 02) kèm theo hồ bổ sung Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động: Nhận từ người lao động Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ (Mẫu số 02) kèm theo hồ bổ sung 10 `` - Nhận sổ BHXH theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) trường hợp sổ BHXH đúng, đủ thông tin - Ký Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), trình Giám đốc BHXH thành phố duyệt - Cấp lại sổ BHXH cấp theo mẫu quy định Quyết định số 1443-LĐTBXH ngày 09/10/1995 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội việc ban hành mẫu sổ BHXH Đục lỗ toàn sổ BHXH cấp theo mẫu quy định Quyết định số 1443-LĐTBXH; chuyển toàn hồ sơ, sổ đục lỗ cho Phòng Tiếp nhận trả kết thủ tục hành BHXH tỉnh để lưu theo quy định - In tờ rời sổ BHXH xác nhận trình tham gia liên tục đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 - Nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ (Mẫu số 02) kèm theo hồ bổ sung làm điều chỉnh (đối với trường hợp sổ BHXH điều chỉnh, bổ sung thông tin) - Nhập đầy đủ thông tin sổ BHXH người lao động thời gian đóng BHXH, BHTN chưa hưởng thông tin điều chỉnh Tổ Thẩm định, Nhập liệu phê duyệt vào sở liệu - Trả sổ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động * Bàn giao sổ BHXH - Cơ quan BHXH (tổ thẩm định nhập liệu BHXH thành phố) phối hợp với đơn vị sử dụng lao động bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao 12 `` động (nếu tổ chức được) Qua thực tiễn tác nghiệp, đại phận đơn vị sử dụng lao động phối hợp lên nhận danh sách(Mẫu 1), phiếu đối chiếu điều chỉnh trình BHXH(Mẫu 3) Nhưng khơng đơn vị không phối hợp việc bàn giao sổ BHXH Để đảm bảo tiến độ, kịp thời Viên chức Cấp sổ, thẻ BHXH thành phố Tổ Thẩm định, Nhập liệu hàng tháng lập Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH (Mẫu số 04) gửi BHXH tỉnh (qua Tổ nhập liệu) trước ngày 05 tháng sau Tuy nhiên nay, mẫu 04 chưa in dù cán BHXH thực thao tác phần mềm liệu TST theo Cơng văn 4027 II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Thực tốt nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động nhiệm vụ trọng tâm Ngành BHXH nói chung BHXH thành phố nói riêng Việc phân tích tình cơng tác triển khai thực rà soát bàn giao sổ BHXH BHXH thành phố A cần đạt số mục tiêu sau: - Đối với người lao động Người lao động kiểm tra thông tin cá nhân trình tham gia BHXH từ thời điểm bắt đầu tham gia BHXH 31/12/2016 với trình tham gia ghi sổ Đồng thời có sai lệch thơng tin phải cung cấp đầy đủ hồ cho BHXH thành phố để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động giải chế độ BHXH Việc tự quản sổ BHXH giảm tình trạng chủ sử dụng lao động không trả sổ BHXH người lao động có nhu cầu chuyển đến nơi làm việc khơng đóng quy định hợp đồng lao động, tránh trường hợp phải phụ thuộc hoàn toàn vào 13 `` doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp Đồng thời nâng cao trách nhiệm người lao động đối lưu trữ sổ BHXH thân - Đối với đơn vị sử dụng lao động Khắc phục tình trạng cán phụ trách công tác bảo hiểm xã hội đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm thường xun ln chuyển, đơn vị khơng có phương tiện chun dụng để bảo quản sổ BHXH thời gian bảo quản kéo dài, dễ bị ẩm mốc, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc Đồng thời nâng cao trách nhiệm chủ sử dụng lao động người lao động q trình đóng thụ hưởng, có trách nhiệm thực đầy đủ kịp thời quy định pháp luật quan hệ lao động pháp luật BHXH người lao động kí kết hợp đồng lao động doanh nghiệp - Đối với BHXH thành phố A phải nhanh chóng có biện pháp triển khai thực kịp thời q trình rà sốt bàn giao sổ BHXH cho thời lao động, để giải kịp thời chế độ BHXH cho người lao động, tham mưu quan liên quan việc xử phát sinh công ty đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người lao động Đặc biệt đảm bảo tính xác tiến độ bàn giao sổ BHXH người lao động tham gia địa bàn năm 2017, phấn đấu đạt 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao 2.2 Cơ sở luận * luận chung Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức tổ chức thực chế độ, sách BHXH, BHYT, tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản sử dụng quỹ: BHXH, BHYT, BHTN; tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật Việc bảo quản sổ BHXH thuộc trách nhiệm người sử dụng lao động theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 thành quyền lợi 14 `` người lao động theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 liên quan toàn người lao động người sử dụng lao động Đảo đảm quyền lợi đáng cho người tham gia BHXH Đây vấn đề quan trọng liên quan đến hàng triệu người lao động cần phải có biện pháp thực khoa học nhằm đảm bảo xác, giải cơng việc hiệu theo quy định, đồng thời tiến độ nhiệm vụ đạt bàn giao 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao năm 2017, hồn thành việc rà sốt bàn giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018 Văn quy phạm pháp luật liên quan Để quản thực nhiệm vụ rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động, Nhà nước ban hành văn hướng dẫn đạo mang tính bắt buộc sau: Thực Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định kể từ ngày 01/01/2016 người lao động cấp quản sổ bảo hiểm xã hội; Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 BHXH Việt Nam việc hướng dẫn rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế hoạch số 75/BHXH-CST ngày 25/01/2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh 2.3 Phân tích tình Được quan tâm lãnh đạo, đạo giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cấp uỷ, quyền địa phương, BHXH tỉnh, phối kết hợp chặt chẽ ban, ngành chức năng, BHXH thành phố triển khai kịp thời văn Ngành Đồng thời gửi văn báo cáo Thành ủy, UBND thành phố, đồng thời lập Tổ Thẩm định nhập liệu Tổ giúp việc cho Tổ thẩm định nhập liệu tháng 1/2017 Mặt khác gửi thông báo tới ngành liên quan, văn hướng dẫn tới đơn vị sử dụng lao động địa bàn thành phố thuộc lĩnh vực phân cấp quản BHXH Tập thể cán công chức, viên chức người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham 15 `` gia xây dựng thực có hiệu nhiệm vụ trị quan theo đường lối, chủ trương, thị, nghị quyết, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, đặc biệt nhiệm vụ rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Tuy nhiên, triển khai xảy khó khăn, tồn Khối lượng công việc biên chế cán BHXH không tăng, đồng thời đặc thù số lượng lao động đơn vị sử dụng lao động địa bàn thành phố lớn toàn tỉnh * Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan Đối với người lao động: Người lao động đối chiếu thơng tin q trình tham gia BHXH ký xác định mẫu Phiếu đối chiếu trình tham gia BHXH (mẫu số 03) Một số người lao động có q trình tham gia BHXH tỉnh, huyện khác thành phố, không in mẫu 03 q trình tham gia khơng đồng Một số trường hợp chưa lấy sổ BHXH đơn vị cũ đơn vị cũ nợ tiền BHXH chưa chốt sổ BHXH cho người lao động Đối với đơn vị sử dụng lao động: số chưa tích cực triển khai, chưa đóng tiền BHXH hàng tháng kịp thời Do mẫu 03 chưa thể hết trình tham gia người động tới thời điểm để rà sốt Ví dụ đơn vị toán tiền BHXH đến hết tháng 10/2016 thời điểm tháng 2/2016, mẫu 03 thể trình đến tháng 10/2016 Đối với quan BHXH thành phố : Lãnh đạo BHXH thành phố kịp thời lãnh đạo đạo cơng tác rà sốt bàn giao sổ BHXH Các tổ nghiệp vụ chuyên môn chủ động, sáng tạo, làm tốt chức tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, kết tổng kết kết công tác hàng tuần, hàng tháng kịp thời rút học, kinh nghiệm, kiến nghị 16 `` biện pháp tháo gỡ khó khăn để trình cấp có thẩm quyền định Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, uốn nắn việc thực nhiệm vụ cấp theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ nghiêm túc thi hành nhiệm vụ, công vụ Cán BHXH nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, không ngừng cải tiến phong cách lề lối làm việc, thực tổt cải cách hành để đạt chất lượng hiệu công tác cao Tuy nhiên, cán BHXH thành phố phải đảm nhiệm công việc chuyên môn khác thu BHXH, chi chế độ BHXH cấp sổ thẻ Việc tăng khối lượng công việc khiến trách nhiệm cán BHXH tăng lên nhiều biên chế cán quan không tăng - Nguyên nhân khách quan: phần mềm liệu TST theo cơng văn 4027/BHXH-ST chưa đáp ứng tình xảy q trình thực Mẫu 03 khơng thể trình tham gia BHXH đầy đủ tới thời điểm mà tới thời điểm đơn vị tốn tiền BHXH, khơng in q trình người lao động khơng đồng tỉnh khác, huyện khác Phần mềm chưa chưa in báo cáo mẫu 04 * Hậu Về phía người lao động khơng kiểm tra đối chiếu tồn q trình tham gia BHXH Về phía đơn vị sử dụng lao động chưa hoàn thiện nộp 100% sổ BHXH lên BHXH thành phố để thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định * Dự báo diễn biến tình Đơn vị sử dụng lao động không bàn giao 100% sổ BHXH cho BHXH thành phố để thực rà soát bàn giao cho người lao động Điều ảnh hưởng tới tiến độ kết bàn giao sổ BHXH quan BHXH thành phố III XỬ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử tình 17 `` - Đối với người lao động, liên hệ đơn vị cũ để nhận lại sổ BHXH đối chiếu trình tham gia BHXH, nộp sổ BHXH cho đơn vị sử dụng lao - động làm việc Đối với đơn vị sử dụng lao động, tích cực triển khai thực rà sốt q trình tham gia người lao động nộp hồ sơ, sổ BHXH cho BHXH thành phố thời hạn Kịp thời đóng tiền BHXH đơn vị người lao - động vào quỹ BHXH hàng tháng quy định, tránh để nợ đọng kéo dài Đối quan Nhà nước BHXH thành phố A, phối hợp với ngành liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa yêu cầu việc rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Mặt khác cần đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nộp tiền BHXH kịp thời quy định Cán BHXH tích cực thực in mẫu 03 đơn vị sử dụng lại địa bàn, yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sổ BHXH để rà sốt, in tờ rời hồn thiện liệu tham gia BHXH bàn giao sổ BHXH, đảm bảo tiến độ, kế hoạch năm 2017 cần đạt 3.2 Xây dựng lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để lựa chọn tình * Một số phương án để lựa chọn tình Phương án 1: Cơ quan BHXH thành phố A in mẫu 03 đơn vị có số lao động trước, bám sát tiến độ đơn vị để hoàn thành rà sốt q trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động Ưu điểm: đạt số lượng đơn vị rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Nhược điểm: số lượng người lao động bàn giao không nhiều Trong khi, đơn vị có số lượng lao động lớn, nộp tiền BHXH kịp thời chưa in mẫu 03 nhiều lao động có q trình tham gia BHXH phức tạp, biến động tỉnh, huyện Đặc biệt khối đơn vị doanh nghiệp nước Phương án thứ 2: tập trung thực triển khai đơn vị không nợ tiền BHXH, có nhiều đơn vị khối hành nghiệp doanh nghiệp nước ngồi 18 `` Ưu điểm: người lao động đối chiếu trình tham gia BHXH sổ BHXH với sở liệu BHXH thành phố quản tới thời điểm tháng 12/2016 Số lượng mẫu 03 người lao động đạt được rà soát nhiều Nhược điểm: cán BHXH phải kiểm tra đơn vị có trường hợp người lao động chưa in mẫu 03 phần mềm TST theo công văn 4027/BHXH-ST, trình khơng đồng tỉnh, huyện Đối đơn vị doanh nghiệp nước ngồi hàng nghìn lao động, việc rà sốt mẫu 03 khơng in cần nhiều thời gian Phương án thứ 3: lựa chọn đơn vị tùy khối, tập trung rà soát bàn giao sổ BHXH đơn khối hành nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, riêng doanh nghiệp nước ngồi có số lượng lao động nhỏ 500 lao động Ưu điểm: không cần nhiều thời gian rà soát theo dõi đơn vị có lao động nhiều khơng in mẫu 03 Khối hành nghiệp thường dễ phối hợp đôn đốc thực không nợ tiền, trình người lao động thể đến hết tháng 12/2016, thuận lợi cho người lao động đối chiếu Lượng lao động đơn vị khối doanh nghiệp thường có q trình tham gia khơng dài chủ yếu công nhân, nên thời gian rà sốt ngắn Nhược điểm: Khối hành nghiệp thường có người lao động tham gia BHXH lâu năm, đặc biệt q trình tham gia có thâm niên cơng tác, thâm niên nghề Do việc rà soát cần nhiều thời gian * Lựa chọn phương án giải tình Qua q trình phân tích, đánh giá việc phương án nêu trên, nhận thấy lựa chọn phương án hợp BHXH thành phố tích cực phối hợp đơn vị khối hành nghiệp, đơn vị doanh nghiệp có số lượng lao động không lớn Mở sổ theo dõi, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu in mẫu biểu, kết rà soát bàn giao nhận hồ sơ, sổ BHXH hàng tuần, hàng tháng 3.3 Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn 19 `` Để thực tốt phương án lựa chọn đói hỏi phải có phối hợp chặt chẽ người lao động, đơn vị sử dụng quan BHXH thành phố A, bảo thủ tục, quy trình, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người lao động Các bước tiến hành cụ thể sau: Bước 1: Mỗi cán thuộc Tổ thẩm định phối hợp cán thu BHXH, lập danh sách đơn vị cần rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động tất đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH địa bàn thành phố A BHXH thành phố tiến hành in Phiếu đối chiếu q trình đóng BHXH (Mẫu số 03) Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) người lao động làm việc đơn vị từ sở liệu thu, cấp sổ thẻ BHXH thành phố A quản Để chuẩn bị cho việc rà soát, bổ sung sở liệu vào phần mềm quản trình tham gia BHXH in tờ bìa, tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến hết ngày 31/12/2016 người lao động xác, quy định Bảo hiểm xã hội thành phố có gửi thơng báo riêng tới đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH địa bàn thành phố phối hợp triển khai thực tốt số nội dung Trong công văn nêu rõ: quan BHXH thành phố A in tờ rời sổ đến hết ngày 31/12/2016 đơn vị nộp đủ tiền BHXH, riêng đơn vị nợ tiền BHXH thành phố in đến thời điểm đóng đủ tiền nội dung ghi sổ BHXH phải trùng khớp với sở liệu quan BHXH quản trình tham gia BHXH người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi xác quy định cho người lao động Bước 2: Đại diện đơn vị lên nhận mẫu 03, mẫu 01 công văn hướng dẫn triển khai thực hiện, sau ngày cần chuyển hồ BHXH thành phố A Đơn vị không phối hợp thực hiện, Tổ thẩm định cần đôc đốc Khi khó khăn, cần lãnh đạo BHXH phối hợp thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động để triển khai thực nghiêm túc theo công văn hướng dẫn 20 `` Sau nhận đầy đủ Phiếu đối chiếu trình tham gia BHXH (Mẫu số 03) Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) người lao động BHXH thành phố bàn giao, đơn vị triển khai thực nội dung Công văn số 15/CV-BHXH ngày 17/02/2017 BHXH thành phố A việc hướng dẫn phối hợp rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Bước 3: Các thành viên Tổ thẩm định nhập liệu nhận hồ cần tập trung rà sốt q trình tham gia BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ cho người lao động giữ, BHXH thành phố phải hoàn thiện sổ BHXH để giao cho người lao động, đồng thời phải cập nhật đầy đủ liệu người tham gia, q trình đóng vào sở liệu ngành để quản Phối hợp Tổ thu- cấp sổ thẻ BHXH để đôn đốc đơn vị nợ tiền BHXH thực đóng tiền BHXH, đảm bảo trình tham gia BHXH người lao động đầy đủ mẫu 03 BHXH thành phố lập dự tốn đề nghị BHXH tỉnh cấp kinh phí chi rà soát sổ BHXH nhập sở liệu theo quy định, bao gồm chi hỗ trợ cán BHXH rà soát, đối chiếu phân loại sổ BHXH, nhập liệu người tham gia BHXH, BHTN chưa hưởng thông tin điều chỉnh vào sở liệu; chi văn phòng phẩm phục vụ rà sốt, bàn giao sổ BHXH cho người lao động Để động viên, khích lệ kịp thời tập thể, cá nhân ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào q trình tổ chức thực nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH thành phố phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu bàn giao 60% tổng số sổ BHXH cần bàn giao cho người lao động Phong trào thi đua xem xét khen thưởng 21 `` Theo dõi tổng số mẫu biểu in, giao nhận với đơn vị Tổng số sổ BHXH quản Tỷ lệ số sổ bàn giao/số sổ BHXH quản Theo dõi tiến độ để đẩy mạnh nhanh chóng hồn thành kế hoạch sớm đảm bảo xác Tổ thẩm định tập trung tháo gỡ trường hợp đặc biệt, làm thí điểm để triển khai rộng, giao tiêu phấn đấu để đạt phấn đấu đạt mục tiêu số sổ BHXH cần bàn giao năm 2017, đảm bảo liệu xác 3.4 Khuyến nghị * Khuyến nghị với BHXH Việt Nam - Hoàn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm liệu ngành hệ thống phần mềm, sở liệu, dịch vụ công trực tuyến mạng Internet Đăc biệt, phần mềm TST cần hoàn thiện chức mẫu biểu In đầy đủ Phiếu đối chiếu trình tham gia người lao động (Mẫu 03) đơn vị Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu 04) gửi tỉnh hàng tháng Khắc phục tình trạng đơn vị số Mẫu 03 số người lao động không in Năm 2017, Mẫu 03 thể trình tham gia BHXH đến hết 12/2016 đối người lao động tham gia BHXH, để bàn giao sổ tờ rời trình tham gia BHXH in thể đến thời điểm đơn vị toán hết tiền BHXH - Tổng hợp khó khăn, tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn thực sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, đặc biệt tình trạng nợ đọng BHXH doanh nghiệp có tình hình sản xuất khó khăn để kiến nghị quan quản Nhà nước Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chế tài phù hợp 22 `` - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm sau tháng đầu năm 2017 thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động toàn quốc để có biện pháp khắc phục tồn Nâng cao hiệu hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH.Tổ chức thi tìm hiểu Luật BHXH rộng rãi tới tất người lao động nhân dân thuộc thành phần kinh tế phạm vi nước Thường xuyên tổ chức hội nghị, tập huấn BHXH cho chủ sử dụng lao động cán cơng đồn doanh nghiệp Tun truyền, phổ biến pháp luật thơng qua kênh truyền tổ chức trò chơi, tuyên truyền qua tiểu phẩm, tình huống, Thường xuyên, kiểm tra, giám sát xử lí vi phạm luật BHXH; khuyến nghị thành lập tra chuyên ngành BHXH Trong trình thực cần đặc biệt quan tâm tới cơng tác, đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra hoạt động địa phương, sở * Khuyến nghị với BHXH tỉnh Xây dựng website BHXH phong phú, đa dạng; kịp thời đăng tải văn bản, sách Ngành để người truy cập, tìm hiểu Tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền, phổ biến sách BHXH đến với đơn vị sử dụng lao động, đến doanh nghiệp tới người tồn xã hội nhằm góp phần hiểu biết người dân BHXH Công tác tuyên truyền cần phải thể nhiều hình thức, phương pháp phù hợp đạt hiệu cao Đối với đơn vị sử dụng lao động cố tình vi phạm pháp luật BHXH nhiều lần, BHXH tỉnh phối hợp với BHXH huyện, thành phố trực thuộc thường xuyên, kiểm tra, giám sát xử lí vi phạm Luật BHXH; khuyến nghị thành lập tra chuyên ngành BHXH 23 `` Hàng tháng Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH người lao động, để thường xuyên giám sát, đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giải kịp thời trường hợp vướng mắc ứng dụng phần mềm để nhập trình đóng BHXH, BHTN người lao động từ sổ BHXH vào sở liệu phần mềm quản để đảm bảo tiến độ kế hoạch bàn giao sổ BHXH năm 2017 2018 24 `` KẾT LUẬN Chuyển giao sổ BHXH từ nhiệm vụ người sử dụng lao động theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 cho người lao động có quyền quản sổ BHXH theo Luật BHXH số 25/2014/QH13 Đây nhiệm vụ trọng tâm Ngành BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, nội dung sổ BHXH phải trùng khớp với sở liệu quan BHXH quản nhằm mục đích liên thông giải chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo xác, kịp thời quy định Việc triển khai thực rà soát ban giao sổ BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao hoàn thành 100% nhiệm vụ trước 31/12/2018 Trong trình thực hiện, có vướng mắc, khẩn trương tìm biện pháp khắc phục giải hiệu Phân loại sổ BHXH khối loại hình đơn vị tham gia BHXH để thực Cấp kinh phí hỗ trợ văn phòng phẩm cần thiết tạo điều kiện cho cán thực rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động BHXH thành phố tích cực phối hợp đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH địa bàn để thực tiến độ, đảm bảo quyền lợi chế độ BHXH người lao động 25 `` DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật BHXH số 58/2014/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014 Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương Quyết định số 514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố A, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 BHXH Việt Nam việc hướng dẫn rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế hoạch số 75/BHXH-CST ngày 25/01/2017 BHXH tỉnh; Công văn số 276 UBND–VX ngày 17/ 02/2017 Uỷ ban nhân dân thành phố A việc triển khai thực rà soát giao sổ BHXH cho người lao động; Công văn số15/CV- BHXH ngày 17/02/2017 BHXH thành phố A việc hướng dẫn phối hợp rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Website: https://baohiemxahoi.gov.vn 26 ... Đặc biệt đảm bảo tính xác tiến độ bàn giao sổ BHXH người lao động tham gia địa bàn năm 2017, phấn đấu đạt 60% tổng số sổ BHXH phải bàn giao 2.2 Cơ sở lý luận * Lý luận chung Bảo hiểm xã hội Việt... Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vào công việc thực tiễn, đề tài " Xử lý sai phạm việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động địa bàn thành phố A, năm 2017";... soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động UBND thành phố đạo quan Bảo hiểm xã hội, quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn thực rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận CV QLNN xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018, Tiểu luận CV QLNN xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm 2018, I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG, II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG, 3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn

Từ khóa liên quan