Giáo án trọn bộ lớp 1 môn Tiếng Việt

157 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 10:03

cám ơn các bạn đã quan tâm đến tài liệu! Nếu không thể thanh toán trực tiếp trên 123doc, các bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (sđt/zalo của mình 0353.764.719 ) . hãy liên hệ sd9t , để được hỗ trợ tải tài liệu. Một lần nữa xin cám ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt! @@ TUẦN (Từ ngày đến ngày năm 201 ) Thứ ba, ngày tháng năm 201 LUYỆN VIẾT VẼ MƠ HÌNH I MỤC ĐÍCH U CẦU - HS vẽ mơ hình hình vng, hình tam giác, hình tròn theo quy trình - Biết vẽ mơ hình cho tiếng câu thơ, câu đồng dao, câu hát II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Vẽ bảng (12 phút) Nghỉ (5 phút) b Vẽ tập viết (20 phút) Bài Tháp Mười đẹp bơng sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Bài 2: Nhong nhong nhong Ngựa ông Cắt cỏ bồ đề Cho ngựa ông ăn Bài 3: Bống bống bang bang Lên ăn cơm vàng Cơm bạc nhà ta CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV hướng dẫn lại cách vẽ mơ hình hình vng, hình tam giác, hình tròn - HS vẽ vào bảng mô hình - GV quan sát chỉnh sửa để HS vẽ quy trình - HS đọc lại lời ca Hỏi: + Dòng có tiếng? dòng có tiếng? - GV hướng dẫn HS tiếng vẽ mơ hình hình vng - GV làm mẫu bảng lớp - HS vẽ vào tập viết - GV hướng dẫn HS đọc câu đồng dao - GV nêu yêu cầu HS phải làm Hỏi: +dòng có tiếng? phải vẽ mơ hình hình tam giác (dòng 2, 3, GV nêu câu hỏi tương tự) - GV làm mẫu bảng lớp - HS vẽ vào tập viết - GV hướng dẫn HS đọc câu hát Hỏi: + Câu phải vẽ mơ hình hình tròn - GV làm mẫu bảng - HS vẽ vào tập viết - GV nhận xét học Củng cố dặn dò (2 phút) Thứ tư ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC TIẾNG GIỐNG NHAU I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận tiêng giống câu hay khổ thơ - Biết thay tiếng giống mơ hình giống - Ơn lại cách nói to, nói nhỏ, nói nhẩm, nói thầm II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu ( phút) Luyện đọc a Tháp Mười đẹp sen (16 phút) Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp Nghỉ (5 phút) b Hoa thơm thơm lạ thơm lùng (16 phút) Thơm cành, thơm rễ, người trồng thơm - GV hướng dẫn đọc câu ca dao - HS nói theo mức độ - HS nêu tiếng giống - HS xếp mô hình tiếng cho câu, thay hình giống vào tiếng giống - HS đọc lại tiếng giống - GV nhận xét học - HS đọc lại lời ca - HS nói theo mức độ - HS tìm tiếng giống câu - HS xếp mơ hình thay tiếng giống hình giống - HS đọc tiếng giống Củng cố, dặn dò (2 phút) LUYỆN VIẾT TIẾNG GIỐNG NHAU I MỤC DÍCH YÊU CÀU - HS vẽ mơ hình cho tiếng - Biết tô màu giống vào tiếng giống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CACH THƯC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1phút) - GV giới thiệu trực tiếp 2 Luyện viết a Viết tập viết (12 phút) Một ông sáng Hai ông sáng Nghỉ (5 phút) b Viết luyện viết (20 phút) Cái cò vạc nơng Sao mày giẫm lúa nhà ơng cò Củng cố dặn dò (2 phút) - GV nêu nhiệm vụ - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao - HS nêu tiếng giống Hỏi: dòng vẽ hình vng? Dòng vẽ hình vng? - HS vẽ vào tập viết, tô màu tiếng giống - GV hướng dẫn HS đọc câu - GV đọc tùng tiếng, HS vẽ mơ hình vào luyện - HS viết xong dòng 1, đọc lại câu mơ hình Hỏi + Những tiếng giống nhau? - HS đọc tiếng giống nhau, đánh dấu tiếng giống (nếu thời gian cho HS viết tiếp dòng 2, cách làm dòng 1) - GV chấm điểm số - GV nhận xét học Thứ năm ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC TIẾNG KHÁC NHAU THANH I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận tiếng khác - HS nhận biết dấu II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thịêu (1 phút) Luyện đọc a Luyện tập (20 phút) /ca/ /cà/, /ca/ /cá/, /ca/ /cả/, /ca/ /cã/, /ca/ /cạ/ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV vẽ mơ hình tiếng ca, cà lên bảng - HS vẽ vào bảng - HS mơ hình đọc: ca, cà Hỏi: tiếng giống hay khác nhau? Vì khác nhau? Tiếng ca có gì? Tiếng cà có gì? (các trường hợp lại làm tương tự) Nghỉ (5 phút) b Đọc sách giáo khoa (12 phút) Củng cố dặn dò (2 phút) - HS đọc lại SGK: cá nhân, lớp - GV nhận xét học LUYỆN VIÊT TIẾNG KHÁC NHAU THANH I MỤC DÍCH YÊU CẦU - HS biết viết dấu - Vẽ mơ hình tiếng ngun có dấu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (12 phút) Nghỉ (5 phút) b Viết luyện viết (20 phút) ca, cà, cá, cả, cã, cạ Củng cố dặn dò (2 phút) CÁCH THƯC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ - GV làm mẫu bảng lớp, lưu ý HS vị trí dấu - HS vẽ vào - GV đọc tiếng - HS vẽ mơ hình vào luyện - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ sáu ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC TÁCH TIẾNG THANH NGANG RA HAI PHẦN ĐÁNH VẦN I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nắm vững cách phân tích tiếng, cách đánh vần tiếng có ngang - Vẽ mơ hình tiếng có phần, biết phần tiếng phần đầu phần vần II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Ôn lại cách phân tích đánh vần, vẽ mơ hình tiếng có phần ( 20 phút) s en x anh CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS phân tích tiếng: sen, chen, xanh bơng, - HS phân tích xong tiếng, GV hỏi: + Tiếng có phần, phần nào? - GV vẽ mơ hình tiếng có phần lên bảng, đưa tiếng vào mơ hình - HS vẽ vào bảng con, vào mơ hình đánh vần Nghỉ (5 phút) b Đọc SGK (12 phút) Củng cố dặn dò (2 phút) - HS đọc bài: cá nhân, lớp - GV nhận xét học Ngày tháng năm 201 Kí duyệt tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TUÀN (Từ ngày đến ngày năm 201 ) Thứ ba ngày tháng năm 201 LUYỆN VIẾT Tiết 1: VẼ MƠ HÌNH TÁCH TIẾNG THÀNH HAI PHẦN I MỤC ĐÍCH U CẦU - HS nắm quy trình vẽ mơ hình tách tiếng làm phần - Biết tơ màu cho phần mơ hình tiếng khác phần đầu, tiếng khác phần vần - Giáo dục HS tính cẩn thận xác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1phút) Luyện viết a Viết bảng (12 phút) CACH THƯC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV hướng dẫn lại cách vẽ mơ hình tách tiếng làm phần - Hướng dẫn HS cách tô màu cho phần mơ hình tiếng khác phần đầu, tiếng khác phần vần - HS vẽ mơ hình vào bảng Nghỉ (5 phút) b Viết tập viết (20 phút) Củng cố dặn dò (2 phút) - GV nêu nhiệm vụ - GV gợi ý để HS biết: +Tiếng khác phần thanh: lanh lảnh, ngoan ngoãn… + Tiếng khác phần dầu: lác đác, lốm đốm… + Tiếng khác phần vần: tung tăng, vui vẻ… - HS vẽ vào tập viết trang 16 - GV chấm điểm số - GV nhận xét học Thứ tư ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC Tiết 1: TIẾNG CĨ MỘT PHẦN KHÁC NHAU I MỤC ĐÍCH U CẦU - Củng cố cho HS nắm trường hợp khác nhau: khác thanh, khác phần đầu, khác phần vần - HS biết vẽ mơ hình, biết tô màu vào phần khác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu ( phút) Luyện đọc a Phát âm, đánh vần(16 phút) Lanh lảnh, lốm đốm vui vẻ Nghỉ (5 phút) b Đọc SGK(16 phút) Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV phát âm: lanh lảnh, HS phát âm lại Hỏi: tiếng có phần khác nhau? - HS vẽ mơ hình, đánh dấu phần khác - GV kiểm tra, sửa sai cho HS (Hai từ lại tiến hành tương tự) - HS đọc SGK: cá nhân, lớp - GV nhận xét cho điẻm - GV nhận xét học LUYỆN VIẾT Tiết 2: A, B, BA, BÀ I MỤC DÍCH YÊU CÀU - HS viết chữ a, b, ba, bà độ cao, cỡ chữ - HS viết tả: ba ba, bà ba - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1phút) Luyện viết a Viết tập viết (12 phút) a, b, ba, bà Nghỉ (5 phút) b Viết tả (20 phút) ba ba, bà ba Củng cố dặn dò (2 phút) CACH THƯC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét học - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc tiếng - HS nhắc lại tiêng - HS phân tích tiếng -HS viết vào luyện - HS đọc trơn tiếng vừa viết - GV nhận xét học Thứ năm ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC Tiết 2: NGUYÊN ÂM – PHỤ ÂM I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS biết a nguyên âm, b phụ âm, phân biệt nguyên âm phụ âm dựa vào cách phát âm HS biết phân tích, đánh vần tiếng ba, bà - HS biết vẽ mơ hình đưa tiếng ba vào mơ hình II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu ( phút) Luyện đọc a Phát âm, đánh vần(16 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS phát âm lại âm b, âm a Hỏi: âm b loại âm gì? Âm a loại âm gì? - HS phát âm tiếp âm khác nhận xét xem âm loại âm gì? - HS vẽ mơ hình, đưa tiếng ba, tiếng bà vào mơ hình - HS đánh vần tiếng ba, bà Nghỉ (5 phút) b Đọc SGK(16 phút) - HS đọc SGK: cá nhân, lớp - GV nhận xét cho điẻm - GV nhận xét học Củng cố, dặn dò (2 phút) LUYỆN VIÊT Tiết 3: C, CA, CA BA I MỤC DÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ: c, ca, ca ba theo mẫu - HS viết tả chữ: ca, cá, cà, ca ba - Rèn cho HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (12 phút) Nghỉ (5 phút) b Viết luyện viết (20 phút) ca, cá, cà, ca ba Củng cố dặn dò (2 phút) CÁCH THƯC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV hướng dẫn viết chữ c, ca - HS viết bảng - HS viết tập viết - GV đọc tiếng - HS viết vào luyện - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ sáu ngày tháng năm 201 LUYỆN ĐỌC Tiết : ÂM C I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận biết phụ âm c Đánh vần tiếng có phụ âm c, nguyên âm a - Đọc SGK II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Phân tích, đánh vần( 20 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS phân tích tiếng ca, cà, cá - GV vẽ mơ hình tiếng có phần lên bảng, đưa tiếng vào mơ hình - HS vẽ vào bảng con, vào mơ hình đánh vần Nghỉ (5 phút) b Đọc SGK (12 phút) Củng cố dặn dò (2 phút) - HS đọc bài: cá nhân, lớp - GV nhận xét học Ngày 27 tháng 08 năm 2012 Kí duyệt tổ chun mơn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TUÀN (Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2102) Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2012 LUYỆN VIẾT Tiết 1: D, DẠ, DA CÁ I MỤC DÍCH YÊU CÀU - HS viết chữ d, dạ, da cá độ cao, cỡ chữ - HS viết tả: da cá, dạ, cá, bà theo quy trình - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1phút) Luyện viết a Viết tập viết (12 phút) d, dạ, da cá Nghỉ (5 phút) b Viết tả (20 phút) - Viết bảng con: da cá - Viết luyện viết: dạ, cá, bà CACH THƯC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc tiếng - HS nhắc lại tiêng - HS phân tích tiếng - HS viết vào bảng - HS đọc trơn tiếng vừa viết - GV đọc tiếng để HS viết vào Củng cố dặn dò (2 phút) (quy trình thực tương tự viết bảng con) - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ tư ngày 12 tháng 09 năm 2012 LUYỆN ĐỌC Tiết 1: ÂM Đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận biết phụ âm đ Đánh vần tiếng có phụ âm đ, nguyên âm a - Biết vẽ mô hình tiếng có phần, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích tiếng mơ hình - Đọc SGK II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Phân tích, đánh vần( 20 phút) đa, đà, đá, đả, đã, đạ Nghỉ (5 phút) b Đọc SGK (12 phút) - Đánh vần - Đọc trơn Củng cố dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS phân tích tiếng đa - GV u cầu HS vẽ mơ hình tiếng có phần vào bảng con, đưa tiếng đa vào mơ hình - HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mơ hình - GV u cầu HS thêm dấu vào tiếng đa để tiếng - Khi tiếng mới, HS đọc trơn, đọc phân tích tiếng mơ hình - GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đọc - HS đánh vần theo hàng: + đa, đa đa + đá, đá + Đá à? Dạ, đá, bà - HS đọc trơn hàng: cá nhân, lớp - HS đọc trơn toàn bài: cá nhân, lớp - HS nhận xét, GV đánh giá điểm - GV hướng dẫn cách học nhà - GV nhận xét học 10 Củng cố, dặn dò (2 phút) - HS đọc đồng tồn - GV nhận xét học, nhắc HS học LUYỆN VIẾT R, PHAN RANG, RAU NÀO SÂU ẤY I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ R hoa độ cao cỡ chữ nhỡ cỡ chữ nhỏ Viết chữ: Phan Rang, rau sâu độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Rau sâu ấy) - HS viết tả: dòng thơ đầu vè cá - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) R, Phan Rang, rau sâu Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: dòng vè cá Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào luyện - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ sáu ngày 19 tháng 04 năm 2013 NGHỈ NGÀY QUỐC GIỖ Ngày 15 tháng 04 năm 2013 Ký duyệt tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 143 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN 33 Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2013 LUYỆN VIẾT T, HÀ TĨNH, TỒN TÂM TỒN Ý I MỤC ĐÍCH U CẦU - HS viết chữ T hoa độ cao Viết chữ: Hà Tĩnh, toàn tâm toàn ý độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm khơng viết câu: Tồn tâm tồn ý) - HS viết tả: Khổ thơ Lượm - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) T, Hà Tĩnh, toàn tâm toàn ý Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết khổ thơ Lượm Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ tư ngày 10 tháng 04 năm 2013 LUYỆN ĐỌC PHÂN BIỆT DẤU THANH HỎI / NGÃ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc Lê Lợi đánh thắng quân Minh - HS HS tìm tiếng có hỏi, ngã HS phát âm tiếng có hỏi, ngã 144 - HS giỏi đọc biết ngắt nghỉ dấu câu, đọc toàn đoạn, HS yếu đọc câu II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Phân biệt hỏi / ngã (10 phút) Lễ, tỉnh, cõi, đã, cũng, trải, chủ b Đọc Lê Lợi đánh thắng quân Minh (22 phút) - Đọc toàn Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn (3 đoạn) - Đoc câu Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng tồn - GV u câu HS tìm Lê Lợi đánh thắng quân Minh tiếng có âm đầu có hỏi, ngã GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn - GV nhận xét học, nhắc HS học LUYỆN VIẾT TH, THANH HĨA, THUẬN BUỒM XI GIĨ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ Th hoa độ cao Viết chữ: Thanh Hóa, thuận buồm xi gió độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Thuận buồm xi gió) - HS viết tả: Câu bài: Lê Lợi đánh thắng quân Minh - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp 145 Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) Th, Thanh Hóa, thuận buồm xi gió Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: Viết câu bài: Lê Lợi đánh thắng quân Minh Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ, cụm từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2013 LUYỆN ĐỌC CHỮ CÁI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc Ơng giẳng ơng giăng - HS tìm âm ghi chữ HS đọc tiếng - HS giỏi biết ngắt nghỉ sau dòng thơ, đọc tồn hay đoạn HS yếu đọc hay dòng thơ II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Âm ghi chữ (10 phút) quạ, két, cơm b Đọc Ơng giẳng ơng giăng (22 phút) - Đọc toàn - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng toàn - GV yêu câu HS tìm bài: Ơng giẳng ơng giăng tiếng có âm ghi chữ cái, GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá Nghỉ (5 phút) 146 - Đọc đoạn (3 đoạn) - Đoc câu Củng cố, dặn dò (2 phút) - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn - GV nhận xét học, nhắc HS học LUYỆN VIẾT TR, BẾN TRE, TRÁI TAI GAI MẮT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ Tr hoa độ cao cỡ chữ nhỡ cỡ chữ nhỏ Viết chữ: Bến Tre, trái tai gai mắt độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Trái tai gai mắt) - HS viết tả: dòng thơ đầu bài: Ơng giẳng ơng giăng - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) Tr, Bến Tre, trái tai gai mắt Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: dòng thơ đầu bài: Ơng giẳng ơng giăng Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào luyện - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2013 LUYỆN ĐỌC CHỮ VIẾT 147 I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc bài: Bọ ve - HS HS tìm tiếng khơng có phụ âm đầu HS phát âm tiếng - HS giỏi đọc biết ngắt nghỉ dấu câu, đọc toàn đoạn, HS yếu đọc 1câu ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp Luyện đọc a Tiếng khơng có phụ âm đàu(10 phút) - HS đọc to đồng tồn n, óc, ổ - GV u câu HS tìm bài: Bọ ve tiếng khơng có phụ âm đầu, GV ghi bảng - HS phát âm b Đọc Bọ ve (22 phút) - HS đọc thầm toàn - Đọc toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn - HS đọc nối tiêp câu , HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp dòng thơ - Đoc câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nhận xét học, nhắc HS học Ngày 22 tháng 04 năm 2013 Ký duyệt tổ chuyên môn ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… TUẦN 34 Thứ ba ngày 30 tháng 04 năm 2013 NGHỈ NGÀY LỄ 30/04 Thứ tư ngày 01 tháng 05 năm 2013 148 NGHỈ NGÀY LỄ Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2013 LUYỆN VIẾT T, HÀ TĨNH, TỒN TÂM TỒN Ý I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ T hoa độ cao Viết chữ: Hà Tĩnh, toàn tâm toàn ý độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm khơng viết câu: Tồn tâm tồn ý) - HS viết tả: Khổ thơ Lượm - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) T, Hà Tĩnh, toàn tâm toàn ý Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết khổ thơ Lượm Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2013 LUYỆN ĐỌC VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUN ÂM ĐƠI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc Thằng Bờm - HS tìm tiếng có ngun âm đơi , HS phát âm tiếng có ngun âm đôi uô - HS giỏi đọc biết ngắt nghỉ dấu câu, đọc toàn đoạn, HS yếu đọc dòng thơ 149 II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Nguyên âm đôi uô (10 phút) Muốn, chuồn, buồn, tuôn b Đọc Thằng Bờm(22 phút) - Đọc toàn Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn (3 đoạn) - Đoc câu Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng tồn - GV u câu HS tìm tiếng có âm đơi GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn - GV nhận xét học, nhắc HS học Thứ sáu ngày 03 tháng 05 năm 2013 LUYỆN VIẾT V, ĐỒNG VĂN, VẠN SỰ NHƯ Ý I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ V hoa độ cao Viết chữ: Đồng Văn, vạn ý độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Vạn ý) - HS viết tả: câu bài: Hai người bạn - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) V, Đồng Văn, vạn ý CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm 150 Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: Viết câu bài: Hai người bạn Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ, cụm từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2013 LUYỆN ĐỌC VIẾT ĐÚNG NGUYÊN ÂM ĐÔI ƯƠ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc Quang Trung đại phá quân - HS tìm tiếng có ngun âm đơi ươ HS đọc tiếng - HS giỏi biết ngắt nghỉ đúng, đọc toàn hay đoạn HS yếu đọc câu II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Nguyên âm đôi ươ (10 phút) mươi, cướp, vương b Đọc Quang Trung đại phá quân (22 phút) - Đọc toàn Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn (3 đoạn) - Đoc câu Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng toàn - GV yêu câu HS tìm bài: Quang Trung đại phá qn Thanh tiếng có âm đơi ươ, GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn - GV nhận xét học, nhắc HS học 151 LUYỆN VIẾT X, PHÚ XUYÊN, XA MẶT CÁCH LỊNG I MỤC ĐÍCH U CẦU - HS viết chữ X hoa độ cao cỡ chữ nhỡ cỡ chữ nhỏ Viết chữ: Phú xuyên, xa mặt cách lòng độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Xa mặt cách lòng) - HS viết tả: đoạn cuối Quang Trung đại phá quân Thanh - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) X, Phú xuyên, xa mặt cách lòng Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: Đoạn cuối bàiQuang Trung đại phá quân Thanh Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào luyện - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Ngày 02 tháng 05 năm 2013 Ký duyệt tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TUẦN 35 152 Thứ ba ngày 07 tháng 05 năm 2013 LUYỆN VIẾT A, AN GIANG, AI KHẢO MÀ XƯNG I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ A hoa mẫu độ cao Viết chữ: An Giang, Ai khảo mà xưng, độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Ai khảo mà xưng) - HS viết tả: câu đầu bài: Chim rừng Tây Nguyên - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) A, An Giang, khảo mà xưng Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết câu đầu bài: Chim rừng Tây Nguyên Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ tư ngày 08 tháng 05 năm 2013 LUYỆN ĐỌC LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc bài: Vè chim - HS tìm tiếng có âm đầu tr/ch, s/x, l/n HS phát âm tiếng có âm đầu tr/ch, s/x, l/n - HS giỏi đọc biết ngắt nghỉ dấu câu, đọc toàn đoạn, HS yếu đọc dòng thơ II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 153 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Phân biệt âm đầu (10 phút) sáo (xáo), xinh (sinh), sâu (xâu), chèo (trèo), chiền (triền), chao (trao), linh (ninh), nấp (lấp) b Đọc bài: Vè chim (22 phút) - Đọc toàn Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn (2 đoạn) - Đoc câu Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng toàn - GV yêu câu HS tìm bài: Vè chim tiếng có âm đầu tr/ch, s/x, l/n GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn - GV nhận xét học, nhắc HS học LUYỆN VIẾT M, CÀ MAU, MÁU CHẢY RUỘT MỀM I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ M hoa mẫu độ cao Viết chữ: Cà Mau, máu chảy ruột mềm độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Máu chảy ruột mềm) - HS viết tả: Đoạn đầu bài: Tuyên ngôn Độc lập - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) M, Cà Mau, máu chảy ruột mềm CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số 154 - GV nhận xét chấm Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - GV nhắc lại quy trình viết tả - Viết luyện viết: Viết đoạn đầu - GV đọc nội dung cần viết bài: Tuyên ngôn Độc lập - GV đọc từ, cụm từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ năm ngày 09 tháng 05 năm 2013 LUYỆN ĐỌC LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA (Tiếp) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc bài: Chim rừng Tây Nguyên - HS tìm tiếng có âm đầu gi, d, r HS đọc tiếng - HS giỏi biết ngắt nghỉ đúng, đọc toàn hay đoạn HS yếu đọc câu II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1 phút) Luyện đọc a Phân biệt âm đầu gi, d, r (10 phút) rừng, rợp b Đọc bài: Chim rừng Tây Nguyên (22 phút) - Đọc toàn Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn (2 đoạn) - Đoc câu - GV giới thiệu trực tiếp - HS đọc to đồng toàn - GV yêu câu HS tìm bài: Chim rừng Tây Ngun tiếng có âm đầu r, GV ghi bảng - HS phát âm - HS đọc thầm toàn - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS đọc nối tiêp đoạn, HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng toàn 155 Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nhận xét học, nhắc HS học LUYỆN VIẾT N, ĐÀ NẴNG, NÂNG KHĂN SỬA TÚI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS viết chữ N hoa mẫu độ cao cỡ chữ nhỡ cỡ chữ nhỏ Viết chữ: Đà Nẵng, nâng khăn sửa túi độ cao, theo cỡ chữ nhỏ (HS viết chậm không viết câu: Nâng khăn sử túi) - HS viết tả: dòng thơ cuối bài: Gửi lời chào lớp Một - Giáo dục HS tính cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG 1.Giới thiệu (1 phút) Luyện viết a Viết tập viết (15 phút) N, Đà Nẵng, nâng khăn sửa túi Nghỉ (5 phút) b Viết tả (17 phút) - Viết luyện viết: dòng thơ cuối bài: Gửi lời chào lớp Một Củng cố, dặn dò (2 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết theo mẫu - GV chấm điểm số - GV nhận xét chấm - GV nhắc lại quy trình viết tả - GV đọc nội dung cần viết - GV đọc từ - HS đánh vần nhẩm, viết vào luyện - GV đọc để HS xoát - HS đọc lại ND vừa viêt - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ sáu ngày 10 tháng 05 năm 2013 LUYỆN ĐỌC PHÂN BIỆT ÂM CUỐI N / NG, T / C I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc bài: Tuyên ngơn Độc lập - HS tìm tiếng tiếng có âm cuối n / ng, t / c HS phát âm tiếng 156 - HS giỏi đọc biết ngắt nghỉ dấu câu, đọc toàn đoạn, HS yếu đọc 1câu ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Giới thiệu (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp Luyện đọc a Phân biệt âm cuối n / ng, t / c - HS đọc to đồng tồn (10 phút) - GV u câu HS tìm bài: Tun Tun ngơn, tồn dân, quyền hưởng ngơn Độc lập tiếng có âm cuối n / ng, t t / c, GV ghi bảng - HS phát âm b Đọc Tuyên ngôn Độc lập - HS đọc thầm toàn (22 phút) - HS giỏi đọc toàn bài, HS khác tay - Đọc toàn theo dõi + HS, GV nhận xét, đánh giá Nghỉ (5 phút) - Đọc đoạn - HS đọc nối tiêp câu , HS khác tay dò theo + HS, GV nhận xét, đánh giá - HS yếu đọc nối tiếp dòng thơ - Đoc câu + HS, GV nhận xét đánh giá - HS đọc đồng tồn Củng cố, dặn dò (2 phút) - GV nhận xét học, nhắc HS học Ngày 06 tháng 05 năm 2013 Ký duyệt tổ chuyên môn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trần Thị Mai Hoa 157 ... phân tích tiếng, viết, đọc trơn tiếng) - GV chấm số - GV nhận xét học Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2 012 LUYỆN ĐỌC Tiết 1: ÂM T I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận biết phụ âm t Đánh vần, đọc trơn tiếng có... học Thứ tư ngày 12 tháng 09 năm 2 012 LUYỆN ĐỌC Tiết 1: ÂM Đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS nhận biết phụ âm đ Đánh vần tiếng có phụ âm đ, ngun âm a - Biết vẽ mơ hình tiếng có phần, đưa tiếng vào mơ hình,... ………………………………………………… ………………………………………………… TUÀN (Từ ngày 01/ 10 đến ngày 05/ 10 năm 210 2) Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2 012 LUYỆN VIẾT Tiết 1: O, BÒ, NGÕ NHỎ I MỤC DÍCH YÊU CÀU 23 - HS viết chữ o,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ lớp 1 môn Tiếng Việt, Giáo án trọn bộ lớp 1 môn Tiếng Việt, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Từ khóa liên quan