Giáo trình vẽ kĩ thuật

190 279 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 01:43

Giáo trình vẽ thuật Biên tập bởi: Đại học sư phạm Hà Nội Giáo trình vẽ thuật Biên tập bởi: Đại học sư phạm Hà Nội Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội Phiên trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/e76d51a8 MỤC LỤC Tiêu chuẩn khổ giấy vẽ thuật Tiêu chuẩn khung vẽ, khung tên vẽ thuật Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ thuật Tiêu chuẩn đường nét vẽ thuật Tiêu chuẩn chữ viết số vẽ thuật Các khái niệm ghi kích thước Dựng đường thẳng song song Dựng đường thẳng vuông góc Chia đường thẳng đường tròn 10 Vẽ độ dốc độ 11 Vẽ nối tiếp 12 Vẽ đường cong hình học 13 Hình chiếu thẳng góc 14 Hình chiếu trục đo 15 Hình chiếu phối cảnh 16 Sự hình thành ren 17 Các khái niệm chung mối ghép ren 18 Các yếu tố ren 19 Biểu diễn mối ghép ren 20 Biểu diễn quy ước ren 21 Một số loại ren thường gặp 22 Một số vấn đề chế tạo kiểm tra ren 23 Các chi tiết ghép mối ghép ren 24 Biểu diễn đơn giản vẽ qui ước chi tiết mối ghép ren 25 Ghép chốt 26 Ghép đinh tán 27 Ghép hàn 28 Ghép then 29 Ghép then hoa 30 Tài liệu tham khảo vẽ thuật Tham gia đóng góp 1/188 Tiêu chuẩn khổ giấy vẽ thuật Tiêu chuẩn khổ giấy vẽ thuật - Theo TCVN 2.74, khổ giấy sử dụng gồm có: hiệu khổ giấy A0 A1 A2 A3 A4 hiệu khổ vẽ 44 24 22 12 11 Kích thước (mm) 1189 x 841 594 x 841 594 x 420 297x 420 297 x 210 - Cơ sở để phân chia khổ giấy khổ A0 (có diện tích 1m2 , kích thước 1189 x 841mm) Cách phân chia thể hinh vẽ - Ngoài khổ giấy chính, trường đặc biệt cho phép dùng giấy phụ khổ giấy chia từ khổ giấy - Kích thước cạnh khổ phụ bội số kích thước cạnh khổ A4 2/188 Tiêu chuẩn khung vẽ, khung tên vẽ thuật Tiêu chuẩn khung vẽ, khung tên vẽ thuật - Nội dung kích thước khung vẽ khung tên quy định TCVN 3821- 83 Có loại khung vẽ khung tên: loại dùng nhà máy, xí nghiệp loại dùng nhà trường Dưới trình bày loại dùng nhà trường Khung vẽ - Khung vẽ vẽ nét liền đậm, kẻ cách mép khổ giấy 5mm (Hình 1.2) Khi cần đóng thành tập, cạnh trái khung vẽ kẻ cách mép trái khổ giấy khoảng 25mm (Hình1.3) Khung tên - Khung tên đặt góc phía dưới, bên phải theo cạnh dài hay cạnh ngắn vẽ (Hình 1.2, 1.3) Kích thước cụ thể khung tên sau: (Hình 1.4) 3/188 Ơ1: Đầu đề tập tên chi tiết Ô2: Vật liệu chi tiết Ơ3: Tỉ lệ Ơ4: hiệu vẽ Ô5: Họ tên người vẽ Ô6: Ngày vẽ Ơ7: Chữ người kiểm tra Ơ8: Ngày kiểm tra Ô9: Tên trường, khoa, lớp 4/188 Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ thuật Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ thuật Tùy theo kích thước độ phức tạp vật thể mà ta chọn tỉ lệ cho vẽ Tỉ lệ vẽ tỉ số kích thước đo hình vẽ với kích thước thật tương ứng đo vật thể.Theo TCVN 3-74 có loại tỉ lệ sau: Tỉ lệ thu nhỏ 1: ; 1: 2,5 ; 1: ; 1: ; 1:10 ; 1:15 ; 1: 20 Tỉ lệ nguyên hình 1:1 Tỉ lệ phóng to 2: ; 2,5: ; 4: ; 5: ; 10:1 ; 15:1 ; 20: - hiệu tỉ lệ vẽ: 1:1 ; 2:1 5/188 Tiêu chuẩn đường nét vẽ thuật Tiêu chuẩn đường nét vẽ thuật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - 1993 - Các loại nét vẽ thường dùng vẽ khí ứng dụng chúng (Bảng 1.1) quy định theo TCVN -1993 Chiều rộng nét vẽ hiệu b (mm) chọn theo dãy quy định sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 - Trên vẽ khổ A4 A3 nên chọn b = 0,5mm 6/188 - Các nét vẽ sau tô đậm phải đạt đồng chiều rộng, độ đen cách vẽ (chiều dài nét gạch, khoảng cách gạch ) - Khi hai hay nhiều nét vẽ trùng vẽ theo thứ tự ưu tiên sau: • • • • • Nét liền đậm (Đường bao thấy, cạnh thấy) Nét đứt (Đường bao khuất, cạnh khuất) Nét chấm gạch mảnh (Giới hạn mặt phẳng cắt có hai nét đậm hai đầu) Nét chấm gạch mảnh (Đường tâm, trục đối xứng) Nét liền mảnh (Đường kích thước) - Trong trường hợp, tâm đường tròn phải xác định giao điểm hai đoạn gạch nét chấm gạch; nét đứt, nét chấm gạch phải giao gạch 7/188 Dưới ví dụ minh họa ứng dụng nét vẽ hiệu vật liệu • Một số hiệu vật liệu mặt cắt thường dùng vẽ khí sau: 8/188 Then bán nguyệt Then bán nguyệt dùng cấu chịu tương đối nhỏ.Then bán nguyệt có ưu điểm tự động điều vị trí Cũng then mặt làm việc then bán nguyệt hai mặt bên.Kích thước mặt cắt rãnh then bán nguyệt qui định TCVN 4217– 86.(Bảng 4.55) Vẽ quy ước mối ghép then vát hình 4.52b.– Ví dụ cách ghi hiệu quy ước then bán nguyệt có chiều rộng b = 6mm, chiều cao h = 10mm sau: Then bán nguyệt x 10 TCVN 4217 – 86 174/188 175/188 176/188 Ghép then hoa Ghép then hoa Phân loại then hoa Then hoa chia làm ba loại: – Then hoa thẳng: Prôfin hình chữ nhật (Hình 56 a)– Then hoa thân khai: Prơfin có dạng thân khai (Hình 56 b).– Then hoa tam giác: Prơfin hình tam giác (Hình 56c) hiệu của mối ghép then hoa thẳng gồm có + hiệu bề mặt định tâm+ Số Z+ Đường kính d x đường kính ngồi D × chiều rộng b+ Dung sai mối ghép (nếu cần) Định tâm then hoa Có ba cách định tâm sau:a Định tâm theo đường kính ngồi D: Mối ghép có độ hở đường kính (Hình 4.57a).b Định tâm theo đường kính d: Mối ghép có độ hở đường kính ngồi (Hình 4.57b).c Định tâm theo mặt bên b: Mối ghép có độ hở đường kính ngồi đường kính (Hình 4.57c).Một số ví dụ ghi hiệu mối ghép then hoa (Khơng có dung sai):D6 x 23 x 26 : Trong D: định tâm theo đường kính ngồi; Z = 6, d = 23 D = 26.B 20 x 92 x 102:Trong b: định tâm theo mặt bên; Z = 20; d = 92 D = 102 177/188 Vẽ quy ước then hoa Then hoa có kết cấu phức tạp nên vẽ quy ước theo TCVN 19– 85.– Đường tròn đường sinh mặt trụ bao đỉnh (của trục lỗ thấy) vẽ nét liền đậm (Hình 58).– Trên hình chiếu vng góc với trục răng, đường tròn đường sinh mặt trụ bao đáy vẽ nét liền mảnh (đường sinh phải vẽ đến đầu mép vát).Đường sinh mặt trụ bao đáy hình cắt dọc trục trục lỗ vẽ nét liền đậm (Hình 59)– Trên hình cắt đường tròn mặt trụ bao đáy trục lỗ then hoa vẽ nét liền mảnh (Hình 4.60).– Đường tròn đường sinh mặt trụ chia then hoa có prơfin dạng thân khai tam giác vẽ nét chấm gạch mảnh (Hình 4.61b).– Đường giới hạn phần then hoa có prơfin đầy đủ phần then hoa có prơfin cạn dần vẽ nét liềnmảnh.– Trên hình chiếu vng góc với trục then thường vẽ vài để biểu diễn prôfin răng.Không vẽ mép vát trục lỗ hình chiếu (Hình 4.61 a) 178/188 179/188 Tài liệu tham khảo vẽ thuật Tài liệu tham khảo Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Tác giả Chu Văn Vượng - NXB Đại học Sư phạm - Năm 2004 Giáo trình Vẽ Kỹ thuật - Tác giả Trần Hữu Quế, Nguyễn Kim Thành - NXB Đại học Sư phạm - Năm Giáo trình Vẽ Kỹ thuật tập - Tác giả Trần Hữu Quế NXB Giáo dục - Năm 2002 180/188 Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Tác giả Chu Văn Vượng - NXB Đại học Sư phạm - Năm 2004 Giáo trình Vẽ Kỹ thuật - Tác giả Trần Hữu Quế, Nguyễn Kim Thành - NXB Đại học Sư phạm - Năm Giáo trình Vẽ Kỹ thuật tập - Tác giả Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - Năm 2002 181/188 Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Tác giả Chu Văn Vượng - NXB Đại học Sư phạm - Năm 2004 Giáo trình Vẽ Kỹ thuật - Tác giả Trần Hữu Quế, Nguyễn Kim Thành - NXB Đại học Sư phạm - Năm Giáo trình Vẽ Kỹ thuật tập - Tác giả Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - Năm 2002 182/188 Tham gia đóng góp Tài liệu: Giáo trình vẽ thuật Biên tập bởi: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://voer.edu.vn/c/e76d51a8 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tiêu chuẩn khổ giấy vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/b835fa75 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tiêu chuẩn khung vẽ, khung tên vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/a40fded6 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/64dbfb9a Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tiêu chuẩn đường nét vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/fbfa6451 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tiêu chuẩn chữ viết số vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/5ccc1b1f Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Các khái niệm ghi kích thước Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/7da8d520 183/188 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Dựng đường thẳng song song Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/3d526ba5 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Dựng đường thẳng vng góc Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/dd6af344 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Chia đường thẳng đường tròn Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/da3b838e Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Vẽ độ dốc độ côn Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/7750889a Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Vẽ nối tiếp Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/ce1e8a95 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Vẽ đường cong hình học Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/01039eba Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Hình chiếu thẳng góc Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/4e6d81f6 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 184/188 Module: Hình chiếu trục đo Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/43dca702 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Hình chiếu phối cảnh Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/592f5d43 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Sự hình thành ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/8621ff45 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Các khái niệm chung mối ghép ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/5cf7acd6 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Các yếu tố ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/e8f83ec5 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Biểu diễn mối ghép ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/c76ef537 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Biểu diễn quy ước ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/73d233e5 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Một số loại ren thường gặp 185/188 Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/da26c47f Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Một số vấn đề chế tạo kiểm tra ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/1126f68d Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Các chi tiết ghép mối ghép ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/88bc214a Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Biểu diễn đơn giản vẽ qui ước chi tiết mối ghép ren Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/d139adb2 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Ghép chốt Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/3455a083 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Ghép đinh tán Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/9251bb46 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Ghép hàn Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/924478bd Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Ghép then Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội 186/188 URL: http://www.voer.edu.vn/m/b9cc50df Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Ghép then hoa Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/8e414c27 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tài liệu tham khảo vẽ thuật Các tác giả: Đại học sư phạm Hà Nội URL: http://www.voer.edu.vn/m/0ea9396a Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 187/188 Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) hỗ trợ Quỹ Việt Nam Mục tiêu chương trình xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí người Việt cho người Việt, có nội dung phong phú Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0 nội dung sử dụng, tái sử dụng truy nhập miễn phí trước hết trong mơi trường giảng dạy, học tập nghiên cứu sau cho tồn xã hội Với hỗ trợ Quỹ Việt Nam, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) trở thành cổng thơng tin cho sinh viên giảng viên Việt Nam Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt truy cập VOER (www.voer.edu.vn) để nghiên cứu, học tập tải tài liệu giảng dạy Với hàng chục nghìn module kiến thức từ hàng nghìn tác giả khác đóng góp, Thư Viện Học liệu Mở Việt Nam kho tàng tài liệu khổng lồ, nội dung phong phú phục vụ cho tất nhu cầu học tập, nghiên cứu độc giả Nguồn tài liệu mở phong phú có VOER có chia sẻ tự nguyện tác giả ngồi nước Q trình chia sẻ tài liệu VOER trở lên dễ dàng đếm 1, 2, nhờ vào sức mạnh tảng Hanoi Spring Hanoi Spring tảng công nghệ tiên tiến thiết kế cho phép công chúng dễ dàng chia sẻ tài liệu giảng dạy, học tập chủ động phát triển chương trình giảng dạy dựa khái niệm học liệu mở (OCW) tài nguyên giáo dục mở (OER) Khái niệm chia sẻ tri thức có tính cách mạng khởi xướng phát triển tiên phong Đại học MIT Đại học Rice Hoa Kỳ vòng thập kỷ qua Kể từ đó, phong trào Tài nguyên Giáo dục Mở phát triển nhanh chóng, UNESCO hỗ trợ chấp nhận chương trình thức nhiều nước giới 188/188 ... khổ giấy vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn khung vẽ, khung tên vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn đường nét vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn chữ viết số vẽ kĩ thuật Các khái niệm ghi kích thước Dựng... lớp 4/188 Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn tỉ lệ vẽ kĩ thuật Tùy theo kích thước độ phức tạp vật thể mà ta chọn tỉ lệ cho vẽ Tỉ lệ vẽ tỉ số kích thước đo hình vẽ với kích thước thật tương... ; 20: - Kí hiệu tỉ lệ vẽ: 1:1 ; 2:1 5/188 Tiêu chuẩn đường nét vẽ kĩ thuật Tiêu chuẩn đường nét vẽ kĩ thuật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - 1993 - Các loại nét vẽ thường dùng vẽ khí ứng dụng chúng (Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vẽ kĩ thuật, Giáo trình vẽ kĩ thuật, B. Hệ số biến dạng theo các trục đo, C. Hình chiếu trục đo của đường tròn, G. Dựng hình chiếu trục đo có giao tuyến giữa hai mặt cong

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn