Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 22:09

Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng Ngữ Văn lớp 12 Bình chọn:Thế hệ trẻ phải sống có chí hướng, có lí tưởng, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học vấn, tài năng để bước vào đời phục vụ Tổ quốc, và ngẩng cao đầu trước thiên hạ.Văn hào Nga Lép Tônxtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì...Trình bày quan niệm của bạn về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những...Nhà văn Nga L. Tônxtôi nói: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tường thì...Sức mạnh nào giúp con người bớt đi những lo âu, sợ hãi và đau khổ? Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Không lo là không có địa vị mà chỉ lo là mình không có tài năng; không lo là không ai biết, ai hiểu mình mà chỉ lo tài đức mình không nổi trội, nên chẳng ai đoái hoài đến.Điều quan trọng của mọi người là phải không ngừng rèn đức luyện tài, nâng cao bản lĩnh sống. A dua, đua đòi, khinh bạc, khoe khoang sao đượcTri thức, học vấn, trình độ, nhân cách bản lĩnh... đều do học tập, rèn luyện, tu dưỡng mà có. Mọi sự khen, chê đều căn cứ vào tốt xấu; thiện ác...Cho nên sự rèn luyện và tu dưỡng là bài học muôn thuở cho bất cứ ai.Con đối với cha mẹ phải hiếu thảo, vợ chồng phải thủy chung, bạn hữu phải sắt son tình nghĩa; đối với Tổ quốc và dân tộc phải trung, đối với mọi người phái nhân ái. Trung hiếu, nhân ái, thủy chung... tuy mỗi thời kì có màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tâm hồn Việt Nam, tính cách Việt Nam, đạo lí của dân tộc ta qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước. Bất cứ con người Việt Nam nào dù trẻ hay già, dù địa vị nào, Việt kiều sinh sống ở nơi xa hay đồng bào trên mọi miền quê đất nước đều phải tu dưỡng, rèn luyện, phải sống đẹp theo chuẩn mực ấy.Đọc Bình Ngô đại cáo cùa Nguyễn Trãi, ta rơi lệ trước thảm họa của dân tộc dưới ách thống trị của quân “cuồng Minh”, ta “lo” nỗi lo, ta “giận” trước nỗi giận của Lê Lợi và các nghĩa sĩ Lam Sơn thuở “bình Ngô.Ngẫm thù lớn há đội trời chung,Căm giặc nước thề không cùng sống.Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời,Nêm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.Từ xưa đến nay, bất cứ người nào cũng cần phải rèn luyện, tu dưỡng. “Bác học cũng phải học”, phải đọc sách thâu canh, phải làm thí nghiệm suốt đêm này qua đêm khác; nhà lai tạo giống cùng nông dân một nắng hai sương quanhiều ngày tháng mới sáng tạo ra giống lúa mới giàu năng suất. Sĩ tử xưa nay đều phải “thập niên đăng hỏa”, phải “dùi mài kinh sử” mới nên ông Nghè, ông Cống, mới ghi tên vào bảnXem thêm tại: https:loigiaihay.combinhluanvenoilovasurenluyentuduongnguvanlop12c30a447.htmlixzz5n3z7PnLE Bình luận nỗi lo rèn luyện tu dưỡng - Ngữ Văn lớp 12 Bình chọn: Thế hệ trẻ phải sống có chí hướng, có lí tưởng, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học vấn, tài để bước vào đời phục vụ Tổ quốc, ngẩng cao đầu trước thiên hạ • Văn hào Nga Lép Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tưởng • Trình bày quan niệm bạn câu ngạn ngữ: "Khơng có nghề hèn cả, có • Nhà văn Nga L Tơn-xtơi nói: "Lí tưởng đèn đường Khơng có lí tường • Sức mạnh giúp người bớt lo âu, sợ hãi đau khổ? - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Khơng lo khơng có địa vị mà lo khơng có tài năng; khơng lo khơng biết, hiểu mà lo tài đức khơng trội, nên chẳng đối hồi đến Điều quan trọng người phải không ngừng rèn đức luyện tài, nâng cao lĩnh sống A dua, đua đòi, khinh bạc, khoe khoang được! Tri thức, học vấn, trình độ, nhân cách lĩnh học tập, rèn luyện, tu dưỡng mà có Mọi khen, chê vào tốt/ xấu; thiện/ ác Cho nên rèn luyện tu dưỡng học muôn thuở cho Con cha mẹ phải hiếu thảo, vợ chồng phải thủy chung, bạn hữu phải sắt son tình nghĩa; Tổ quốc dân tộc phải trung, người phái nhân Trung hiếu, nhân ái, thủy chung thời kì có màu sắc khác nhau, tất thể tâm hồn Việt Nam, tính cách Việt Nam, đạo lí dân tộc ta qua hàng ngàn năm giữ nước dựng nước Bất người Việt Nam dù trẻ hay già, dù địa vị nào, Việt kiều sinh sống nơi xa hay đồng bào miền quê đất nước phải tu dưỡng, rèn luyện, phải sống đẹp theo chuẩn mực Đọc Bình Ngơ đại cáo cùa Nguyễn Trãi, ta rơi lệ trước thảm họa dân tộc ách thống trị quân “cuồng Minh”', ta “lo” nỗi lo, ta “giận” trước nỗi giận Lê Lợi nghĩa sĩ Lam Sơn thuở “bình Ngơ" Ngẫm thù lớn há đội trời chung, Căm giặc nước thề khơng sống Đau lòng nhức óc, chốc đà mười năm trời, Nêm mật nằm gai, há phải hai sớm tối Từ xưa đến nay, người cần phải rèn luyện, tu dưỡng “Bác học phải học”, phải đọc sách thâu canh, phải làm thí nghiệm suốt đêm qua đêm khác; nhà lai tạo giống nông dân nắng hai sương qua nhiều ngày tháng sáng tạo giống lúa giàu suất Sĩ tử xưa phải “thập niên đăng hỏa”, phải “dùi mài kinh sử” nên ông Nghè, ông Cống, ghi tên vào Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-noi-lo-va-su-ren-luyen-tu-duong-ngu-van-lop-12c30a447.html#ixzz5n3z7PnLE ... “dùi mài kinh sử” nên ông Nghè, ông Cống, ghi tên vào Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/binh-luan-ve-noi -lo- va-su-ren-luyen -tu- duong-ngu-van-lop-12c30a447.html#ixzz5n3z7PnLE ...Từ xưa đến nay, người cần phải rèn luyện, tu dưỡng “Bác học phải học”, phải đọc sách thâu canh, phải làm thí nghiệm suốt đêm qua đêm khác;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng, Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn