Thiết kế nhà máy sản xuất nắp chai bằng công nghệ đùn dập nén năng suất 2000 tấnnăm

126 241 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:58

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NẮP NHỰA BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÙNDẬP NÉN NĂNG SUẤT 2000 TẤN/NĂM Người hướng dẫn: TS PHAN VŨ HOÀNG GIANG Người thực hiện: NGUYỄN THỊ DIỄM HÂN Lớp: 14060201 Khóa: 18 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực hồn thành luận, em nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô hướng dẫn bạn Nhân dịp em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới: Thầy Phan Vũ Hoàng Giang người trực tiếp hướng dẫn em thực khóa luận Dù bận rộn với lịch giảng dạy, thầy dành thời gian giúp đỡ, đưa ý kiến đóng góp, hướng dẫn em hồn thành nhiệm vụ khóa luận Thầy cô khoa Khoa Học Ứng Dụng tận tình dạy bảo em suốt năm theo học trường, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm giúp em hồn thành đề tài Mặc dù có cố gắng để thực khóa luận hồn chỉnh nhất, vốn hiểu biết kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót định mà thân chưa thấy Rất mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến từ q thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cám ơn SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU .7 DANH MỤC HÌNH .8 DANH MỤC BẢNG 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 15 1.1.Tổng quan ngành nhựa giới 15 1.2.Tổng quan ngành nhựa Việt Nam .17 1.3.Tiềm kinh tế .21 1.4.Lựa chọn công nghệ 24 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM .30 2.1.Đặc tính kỹ thuật 30 2.2.Quy cách nắp 30 CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU VÀ ĐƠN PHA CHẾ 34 3.1.Nguyên liệu sản xuất .34 3.1.1.Tổng quan PP 34 3.1.2.Polypropylene copolymer 36 3.1.3.Tổng quan PE 37 3.1.4 HDPE 39 3.1.5.TPE (Thermoplastic Elastomer) 40 3.2 Chất màu 42 3.3.Đơn phối liệu 45 3.4.Tính chất hóa lý thành phần đơn pha chế 45 3.4.1.HDPE 45 3.4.2.PP Copolymer 47 3.4.3.Hạt màu BM White (WHITE MASTERBATCH) 48 3.4.3.Hạt TPR 49 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 50 4.1.Quy trình công nghệ sản xuất nắp chai .50 4.1.1.Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất nắp chai nước khoáng 50 4.1.2.Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất nắp chai có ga 51 4.2.Thuyết minh quy trình cơng nghệ .52 4.2.1.Chuẩn bị nguyên liệu 52 4.2.2.Phối trộn .52 4.2.3.Đùn 52 4.2.4.Khuôn định hình 52 4.2.5.Gấp nếp 54 4.2.6.Cắt 54 4.2.7 Dập lớp lót 55 4.2.8.Kiểm tra sản phẩm .56 CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 57 5.1.Sơ đồ tổng quát công đoạn sản xuất 57 5.2.Chế độ làm việc 58 5.3.Tính cân vật chất 58 5.4.Định mức nguyên liệu 60 CHƯƠNG 6: TÍNH TỐN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ 63 6.1.Thiết bị trộn 63 6.2.Máy đùn nén ép 64 6.3.Máy gấp nếp .67 6.4.Máy cắt 68 6.5.Máy đùn dập lớp lót 70 6.6.Máy nghiền .71 6.7 Máy hút 73 6.8.Một số thiết bị phụ trợ 75 6.8.1.Pallet gỗ .75 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang 6.8.2.Xe nâng 76 6.8.3.Cân .77 6.8.4.Kệ sắt 77 6.8.5.Băng chuyền .78 CHƯƠNG 7: TÍNH TỐN XÂY DỰNG 79 7.1.Chọn địa điểm xây dựng 79 7.2.Thiết lập mặt nhà máy 81 7.2.1.Thiết kế mặt nhà máy 81 7.2.2.Bố trí mặt nhà máy 82 7.3.Tính tốn mặt phân xưởng sản xuất 83 7.3.1.Diện tích mặt kho nguyên liệu 83 7.3.2.Diện tích mặt phân xưởng 85 7.3.3.Diện tích mặt kho thành phẩm 87 7.4.Tính tốn mặt cơng trình phụ .89 CHƯƠNG 8: TÍNH TỐN NĂNG LƯỢNG 91 8.1.Tính điện tiêu thụ .91 8.1.1.Điện cho sản xuất 91 8.1.2.Điện dùng cho chiếu sáng 94 8.1.3.Tính máy phát điện dự phòng .96 8.2.Tính lượng nước tiêu thụ 97 8.2.1.Lượng nước cho sản xuất 97 8.2.2.Lượng nước cho sinh hoạt 97 8.2.3.Lượng nước cho phòng cháy chữa cháy .98 8.2.4.Lượng nước dùng để tưới vệ sinh 98 CHƯƠNG 9: BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ TÍNH KINH TẾ 99 9.1.Bố trí nhân 99 9.1.1.Sơ đồ tổ chức nhân 99 9.1.2.Chức phận 99 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang 9.1.3.Giờ làm việc .100 9.2.Tính vốn đầu tư 101 9.2.1.Tính vốn cố định 101 9.2.2.Tính vốn lưu động 103 9.3.Vay vốn lãi suất ngân hàng 109 9.3.1.Tính cho vốn cố định 110 9.3.2.Tính cho vốn lưu động .114 9.4.Tính kinh tế dự án 118 9.4.1.Giá bán sản phẩm doanh thu nhà máy 118 9.4.2.Lãi trước thuế 120 9.4.3 Lãi sau thuế .120 9.4.4.Thời gian hoàn vốn 120 9.4.5 Tỷ suất lợi nhuận .120 9.5.Tổng kết chi tiêu kinh tế 121 CHƯƠNG 10: AN TOÀN LAO ĐỘNG 122 10.1.An toàn lao động 122 10.1.1.Khái niệm .122 10.1.2 An toàn điện 122 10.1.3.An tồn phòng cháy chữa cháy .123 10.1.4.An toàn hóa chất .123 10.2.Vệ sinh công nghiệp .123 10.2.1.Khái niệm .123 10.2.2.Điều kiện khí hậu 124 10.2.3.Bụi sản xuất 124 10.2.4.Thơng gió chiếu sáng 125 10.2.5.Tiếng ồn sản xuất 126 KẾT LUẬN .127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang LỜI MỞ ĐẦU Ngày với phát triển không ngừng xã hội, lĩnh vực sản xuất không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày tăng số lượng lẫn chất lượng Ngành cơng nghiệp nhựa bao bì khơng ngoại lệ Là ngành chiếm thị phần lớn ngành nhựa tại, dây chuyền công nghệ sản xuất ngày nâng cấp không ngừng Nhu cầu sống cao, vấn đề vệ sinh thực phẩm trọng, phát triển ngành công nghiệp đồ uống đóng chai điều tất yếu Bao bì chai nhựa phát triển với số lượng sử dụng ngày nhiều cần nguồn cung lớn Đòi hỏi việc xây dựng nhà máy sản xuất bao bì chai - nắp cần thiết Tuy nhiên dây chuyền công nghệ sản xuất nắp chai khác để đẩy nhanh suất chất lượng mẫu mã tốt ta nên xây dựng nhà máy sản xuất loại riêng biệt vừa tăng suất vừa tăng chất lượng sản phẩm mà hỗ trợ phát triển lẫn Theo tìm hiểu sản phẩm nắp nhựa thị trường Việt Nam sản xuất theo phương pháp ép phun Với công nghệ sản phẩm nắp làm nhiều hạn chế chi phí khn cao (khn 96 nắp giá khoảng triệu USD), tiêu thụ điện lớn, … suất khơng cao (30-60 sản phẩm/ phút) việc xây dựng nhà máy sản xuất với công nghệ đại điều cần thiết cho việc cải thiện suất chất lượng sản phẩm Nội dung luận văn bao gồm: thiết kế nhà máy sản xuất nắp chai nhựa theo công nghệ đùn dập nén thay cho công nghệ ép phun truyền thống Kết hợp việc so sánh, phân tích ưu điểm bật cơng nghệ, tính tốn, chọn lựa thiết bị, mặt xây dựng, tính kinh tế, nhân công để thiết kế nên hệ thống nhà máy SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang sản xuất tối ưu Cũng để biết rõ ưu điểm bật cơng nghệ luận văn sau trình bày rõ vấn đề SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thị phần sản lượng nhựa giới …………………………………… 15 Hình 1.2 Quy mô ngành nhựa Việt Nam năm 2018 …………………………………18 Hình 1.3 Cơ cấu ngành nhựa phân bố theo địa lý Việt Nam…………………………19 Hình 1.4 Cơ cấu ngành nhựa theo nhóm ngành…………………………………… 20 Hình 1.5 Biểu đồ thể dân số Việt Nam 1990 – 2025……………………………21 Hình 1.6 Biểu đồ thể tổng mức chi tiêu hộ gia đình Việt Nam…………………22 Hình 1.7 Các loại nắp – nút nhựa thị trường…………………………………….23 Hình 1.8 Các loại nắp dùng cho nước có ga nước khống……………………… 24 Hình 1.9 Biểu đồ so sánh mức tiêu hao lượng công nghệ đùn ép phun sản xuất nắp chai……………………………………………………………… 25 Hình 1.10 Biểu đồ thể chu kỳ làm việc công nghệ đùndậpnén sản xuất nắp chai cải tiến qua năm………………………………………………26 Hình 1.11 Kết cấu làm mát khn……………………………………………………27 Hình 1.12 Biểu đồ thể giá công nghệ đùn ép phun………………………… 27 Hình 1.13 Sơ đồ tháo lắp khn…………………………………………………… 28 Hình 1.14 Kết cấu khn đùn ép ép phun……………………………………… 29 Hình 2.1 Nắp 28mm………………………………………………………………….30 Hình 2.2 Nắp 28mm………………………………………………………………….31 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 10 GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang Hình 2.3 Nắp 30mm………………………………………………………………….32 Hình 3.1 Hạt HDPE………………………………………………………………… 46 Hình 3.2 Hạt PP copolymer………………………………………………………… 47 Hình 3.3 Hạt màu masterbatch……………………………………………………….48 Hình 3.4 Hạt TPR…………………………………………………………………….49 Hình 4.1 Quá trình tạo hình nắp…………………………………………………… 53 Hình 4.2 Qúa trình gấp nếp nắp………………………………………………………54 Hình 4.3 Hình dạng nấp trước sau giai đoạn gấp nếp…………………………… 54 Hình 4.4 Quá trình cắt nắp………………………………………………………… 55 Hình 4.5 Nắp trước sau cắt……………………………………………………55 Hình 4.6 Qúa trình dập lớp lót……………………………………………………… 56 Hình 4.7 Nắp trước sau dập lớp lót……………………………………………… 56 Hình 5.1 Sơ đồ tổng quát trình sản xuất…………………………………………57 Hình 6.1 Máy trộn nhựa (kiểu đứng) 100Kg WENSUI WSQB-100……………… 63 Hình 6.2 Các máy đùn nén ép thị trường……………………………………… 64 Hình 6.3 Máy gấp nếp……………………………………………………………… 67 Hình 6.4 Cap Slitting Machine……………………………………………………….68 Hình 6.5 Máy đùn dập lớp lót……………………………………………………… 70 Hình 6.6 Máy nghiền nhựa NPCP-100……………………………………………….73 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 112 GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang Bảng 9.13 Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ Tháng Nợ gốc (VNĐ) Nợ gốc trả hàng Lãi hàng tháng (VNĐ) tháng (VNĐ) Số tiền phải trả hàng tháng (VNĐ) 77.873.781.401 1.622.370.446 454.263.725 2.076.634.171 76.251.410.955 1.622.370.446 444.799.897 2.067.170.343 74.629.040.509 1.622.370.446 435.336.070 2.057.706.515 73.006.670.063 1.622.370.446 425.872.242 2.048.242.688 71.384.299.618 1.622.370.446 416.408.414 2.038.778.860 69.761.929.172 1.622.370.446 406.944.587 2.029.315.033 68.139.558.726 1.622.370.446 397.480.759 2.019.851.205 66.517.188.280 1.622.370.446 388.016.932 2.010.387.377 64.894.817.834 1.622.370.446 378.553.104 2.000.923.550 10 63.272.447.388 1.622.370.446 369.089.276 1.991.459.722 11 61.650.076.942 1.622.370.446 359.625.449 1.981.995.895 12 60.027.706.497 1.622.370.446 350.161.621 1.972.532.067 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 4.826.552.07 Bảng 9.14 Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân 24.294.997.427 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Tháng Nợ gốc (VNĐ) 113 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang Nợ gốc trả hàng Lãi hàng tháng (VNĐ) tháng (VNĐ) Số tiền phải trả hàng tháng (VNĐ) 58.405.336.051 1.622.370.446 340.697.794 1.963.068.239 56.782.965.605 1.622.370.446 331.233.966 1.953.604.412 55.160.595.159 1.622.370.446 321.770.138 1.944.140.584 53.538.224.713 1.622.370.446 312.306.311 1.934.676.757 51.915.854.267 1.622.370.446 302.842.483 1.925.212.929 50.293.483.821 1.622.370.446 293.378.656 1.915.749.101 48.671.113.376 1.622.370.446 283.914.828 1.906.285.274 47.048.742.930 1.622.370.446 274.451.000 1.896.821.446 45.426.372.484 1.622.370.446 264.987.173 1.887.357.619 10 43.804.002.038 1.622.370.446 255.523.345 1.877.893.791 11 42.181.631.592 1.622.370.446 246.059.518 1.868.429.963 12 40.559.261.146 1.622.370.446 236.595.690 1.858.966.136 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 3.463.760.90 Bảng 9.15 Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân 22.932.206.252 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tháng Nợ gốc (VNĐ) 114 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang Nợ gốc trả hàng Lãi hàng tháng (VNĐ) tháng (VNĐ) Số tiền phải trả hàng tháng (VNĐ) 38.936.890.701 1.622.370.446 227.131.862 1.849.502.308 37.314.520.255 1.622.370.446 217.668.035 1.840.038.481 35.692.149.809 1.622.370.446 208.204.207 1.830.574.653 34.069.779.363 1.622.370.446 198.740.380 1.821.110.825 32.447.408.917 1.622.370.446 189.276.552 1.811.646.998 30.825.038.471 1.622.370.446 179.812.724 1.802.183.170 29.202.668.025 1.622.370.446 170.348.897 1.792.719.343 27.580.297.580 1.622.370.446 160.885.069 1.783.255.515 25.957.927.134 1.622.370.446 151.421.242 1.773.791.687 10 24.335.556.688 1.622.370.446 141.957.414 1.764.327.860 11 22.713.186.242 1.622.370.446 132.493.586 1.754.864.032 12 21.090.815.796 1.622.370.446 123.029.759 1.745.400.205 Tổng chi phí trả cho ngân hàng 2.100.969.72 Bảng 9.16 Tính dư nợ giảm dần cho năm thứ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân 21.569.415.078 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tháng Nợ gốc (VNĐ) 115 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang Nợ gốc trả hàng Lãi hàng tháng (VNĐ) tháng (VNĐ) Số tiền phải trả hàng tháng (VNĐ) 19.468.445.350 1.622.370.446 113.565.931 1.735.936.377 17.846.074.904 1.622.370.446 104.102.104 1.726.472.549 16.223.704.459 1.622.370.446 94.638.276 1.717.008.722 14.601.334.013 1.622.370.446 85.174.448 1.707.544.894 12.978.963.567 1.622.370.446 75.710.621 1.698.081.067 11.356.593.121 1.622.370.446 66.246.793 1.688.617.239 9.734.222.675 1.622.370.446 56.782.966 1.679.153.411 8.111.852.229 1.622.370.446 47.319.138 1.669.689.584 6.489.481.783 1.622.370.446 37.855.310 1.660.225.756 10 4.867.111.338 1.622.370.446 28.391.483 1.650.761.929 11 3.244.740.892 1.622.370.446 18.927.655 1.641.298.101 12 1.622.370.446 1.622.370.446 9.463.828 1.631.834.273 738.178.553 20.206.623.903 Tổng chi phí trả cho ngân hàng Bảng 9.17 Tổng số tiền lãi trả cho ngân hàng năm SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 116 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang Năm Lãi vay vốn cố định Lãi vay vốn lưu Tổng tiền lãi phải trả (VNĐ) 2.190.314.464 1.571.872.733 953.431.002 334.989.271 động (VNĐ) 4.826.552.076 3.463.760.902 2.100.969.727 738.178.553 (VNĐ) 7.016.866.540 5.035.633.635 3.054.400.729 1.073.167.824 9.4 Tính kinh tế dự án 9.4.1 Giá bán sản phẩm doanh thu nhà máy Thông tư số 45/2018/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2018 Bộ tài khấu hao tài sản nhà xưởng, nhà cửa vòng 20 năm, khấu hao cho thiết bị sản xuất 15 năm Khấu hao thiết bị năm Ktb = 18.011.989.989/15 = 1.200.799.333 VNĐ/năm Khấu hao vốn thuê đất hàng năm Ktđ = 7.765.537.500/50 = 155.310.750 VNĐ/năm Khấu hao xây dựng hàng năm Kxd = 9.562.000.000 / 20 = 478.100.000 VNĐ/năm Chi phí bão dưỡng hàng năm chiếm 5% khấu hao thiết bị hàng năm: C bd = 0,05 x 1.200.799.333 = 60.039.967 VNĐ/năm Khấu hao tài sản cố định năm (chi phí gián tiếp) C kh = C bd + Ktđ + Kxd + Ktb = 1.894.250.050 VNĐ/năm  Tổng chi phí cho năm thứ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 117 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang C p = Clưu động + Clãi phải trả + C kh C p = 77.873.781.401 + 7.016.866.540 + 1.894.250.050 = 86.784.897.991 VNĐ/năm  Chi phí bình qn cho 1kg sản phẩm Tsp = = 86.784.897.991/ (2.000 x 1.000) = 43.392 VNĐ/kg  Giá bán sản phẩm nhà máy G = (1+ VAT% + a%) Tsp Với:  VAT% thuế giá trị gia tăng (10%),  a% phần trăm lợi nhuận nhà máy (chọn 20%)  Tsp chi phí để sản xuất kg sản phẩm G = (1 + 0,1 + 0,2) x 43.392 = 56.409 VNĐ/kg Qua trình tìm hiểu sản phẩm nắp chai nhựa thị trường giá dao động từ 55.000 – 70.000 kg (Nguồn: theo bảng giá công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Sen Đất Việt) Chọn giá bán bình quân: 55.000 VNĐ/kg  Tổng doanh thu nhà máy DT = 55.000 x 2.000 x 1.000 = 110.000.000.000 VNĐ/năm 9.4.2 Lãi trước thuế  Thuế giá trị gia tăng: T VAT = 10% x DT = 11.000.000.000 VNĐ/năm SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 118 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang  Lãi trước thuế: L TT= DT – C P – T VAT = 11.081.536.385 VNĐ/năm 9.4.3 Lãi sau thuế  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Thế thu nhập doanh nghiệp tính 20% (theo điều 11 TT 78/2014/TT-BTC) T TTN = 20% x ( L TT – C kh) = 0,2 x (11.081.536.385 – 3.027.815.674) = 1.610.744.142 VNĐ/năm  Lãi sau thuế : L ST = L TT – T TTN = 11.081.536.385 – 1.610.744.142 = 9.470.792.243 VNĐ/năm 9.4.4 Thời gian hoàn vốn T= = = 2,8 năm 9.4.5 Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận x 100% = 100 = 8,37 %/năm SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 119 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang 9.5.Tổng kết chi tiêu kinh tế Bảng 9.18 Bảng thống chi tiêu Chỉ tiêu kinh tế Giá trị Đơn vị tính Sản lượng năm 2.000 Tấn Tổng số cán nhân viên 115 Người Vốn cố định 35.339.527.489 VNĐ Vốn lưu động 77.873.781.401 VNĐ Tổng vốn 113.213.308.890 VNĐ Tổng doanh thu/năm 110.000.000.000 VNĐ Thuế VAT (10%) 11.000.000.000 VNĐ Thuế doanh nghiệp (20%) 1.610.744.142 VNĐ Lợi nhuận trước thuế 11.081.536.385 VNĐ Lợi nhuận ròng 9.470.792.243 VNĐ Thời gian thu hồi vốn 2,8 năm Tỷ suất lợi nhuận 8,37 % SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 120 GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang CHƯƠNG 10: AN TỒN LAO ĐỘNG 10.1 An toàn lao động 10.1.1 Khái niệm An toàn lao động ngăn ngừa cố tai nạn xảy q trình lao động, gây nên thương tích thể gây tử vong cho người lao động Khi làm việc thường dẫn tới căng thẳng làm nhiều giờ, gây nên tổn hao thể lực lẫn tinh thần với yếu tố nguy hiểm trình sản xuất dễ dẫn đến tai nạn lao động Do an tồn lao động vấn đề quan tâm đầu tư nhiều, mang tính chất bắt buộc cơng nhân làm việc nhà máy Nó giúp tránh thiệt hại người của, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch sản xuất hiệu kinh tế toàn nhà máy [4] 10.1.2 An toàn điện Điện nguồn lượng cung cấp cho toàn hoạt động sản xuất nhà máy, tai nạn điện dễ xảy khơng có biện pháp an toàn điện Để đảm bảo an tồn cho cơng nhân nhà máy sản xuất ta phải thực biện pháp sau: - Sử dụng phận che chắn, bảo hiểm làm việc Giữ vệ sinh sẽ, trông coi thiết bị điện khu vực sản xuất Khi phát nguy dẫn đến tai nạn lao động phải báo cho lãnh đạo phân - xưởng để có biện pháp xử lý kịp thời Khơng tự ý vào phòng điện trung tâm khơng có thẩm quyền Nhà máy bắt buộc phải bố trí cơng cụ sửa chữa điện, công nhân thường xuyên kiểm tra, sử dụng thiết bị đo lường điện để đo số qua máy tránh - trường hợp sử dụng tải gây hư hại, cháy nổ Trang bị hệ thống camera quan sát, chống sét cho cơng trình [4] SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 121 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang 10.1.3 An tồn phòng cháy chữa cháy An tồn phòng cháy chữa cháy ln đặt lên hàng đầu Nó liên quan đến tài sản tính mạng cơng nhân viên nhà máy Mỗi cán công nhân viên trước làm việc nhà máy phải trang bị kiến thức an toàn lao động phòng cháy chữa cháy Các biện pháp phòng cháy chữa cháy: - Bố trí mặt nhà máy nên đặt vị trí kho cho vừa hợp lý sản xuất - vừa phân cách nơi dễ cháy Tại kho bãi phải có bảng nội quy phòng cháy chữa cháy, dụng cụ cứu hỏa - phải sẵn sàng để nơi quy định, thuận lợi cho việc sử dụng Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nội quy, quy định cơng tác phòng cháy - chữa cháy Bố trí vòi nước cứu hỏa phân xưởng sản xuất, kho bãi [4] 10.1.4 An toàn hóa chất - Tuyệt đối tn thủ quy trình cơng nghệ sản xuất Với hóa chất dạng khí, dạng phải đảm bảo mơi trường thơng thống Đối với - mơi trường có nồng độ khí độc cao phải trang bị thiết bị bảo hộ an toàn Với dung dịch tránh khơng cho tiếp xúc với da, quần áo cách sử dụng đồ bảo hộ lao động thích hợp [4] 10.2 Vệ sinh công nghiệp 10.2.1 Khái niệm Vệ sinh cơng nghiệp hình thức vệ sinh truyền thống kết hợp với máy móc đại, cơng nhân chuyên nghiệp, hóa chất chuyên dụng phương pháp tối ưu, …nhằm đem lại hiệu làm cao nhất, tiết kiệm thời gian chi phí Vệ sinh cơng nghiệp đem đến môi trường sống làm việc tiện nghi, sẽ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe [4] SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 122 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang Vấn đề vệ sinh công nghiệp nhà máy sản xuất quan trọng Qúa trình sản xuất sinh nhiều nhiệt, bụi kèm theo tiếng ồng mùi hóa chất độc hại, điều ảnh hưởng đến sức khỏe suất làm việc cơng nhân Do thiết kế nhà máy vấn đề vệ sinh công nghiệp phải trọng [4] 10.2.2 Điều kiện khí hậu Hai nguyên nhân sinh nhiệt xạ nhiệt mặt trời trình sản xuất gây Mơi trường nhà máy nóng ẩm cộng với khí hậu nhiệt đới nước ta dễ gây rối loạn cân nhiệt làm cho người nhanh trở nên mệt mỏi sinh bệnh da Các biện pháp khắc phục như: - Dùng vật liệu cách nhiệt quanh thiết bị phát nhiệt Chống nóng: tự động hóa, khí hóa q trình lao động nặng nhọc nơi có - nhiệt độ cao, bố trí nguồn nhiệt lớn nơi dễ pht1 sinh nhiệt bên ngồi Chống lạnh: bố trí che chắn tốt để tránh gió lùa Trang bị quần áo bảo hộ cho cơng nhân Có biện pháp vệ sinh, y tế Tăng cường thơng gió tự nhiên [4] 10.2.3 Bụi sản xuất Bụi phần tử vật chất có kích thước nhỏ, tồn khơng khí hai dạng bụi bay bụi lắng Chúng gây tác hại cho đường hô hấp gây dị ứng cho thể người công nhân sản xuất làm giảm chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại đến mỹ quan, giá trị sản phẩm Bụi sản xuất chủ yếu khu cân nguyên liệu, khâu trộn Đây hỗn hợp bụi độc hại gây vấn đề nghiêm trọng cho đường hô hấp, gây khó khăn thao tác vận hành giảm tuổi thọ thiết bị Cách khắc phục: - Vận chuyển xe nâng SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - 123 GVHD: TS Phan Vũ Hồng Giang Bố trí, sản xuất theo hệ thống kín: có phân cách khu vực tái sinh, trộn nguyên liệu phân xưởng sản xuất, phải có hệ thống hút bụi khu vực - cần thiết Cơng nhân cần phải đội nón, mặc đồ bảo hộ, trang nơi làm việc có - nồng độ bụi cao, khu vực trộn Cấm ăn uống khu vực làm việc [4] 10.2.4 Thông gió chiếu sáng Việc thơng gió chiếu sáng cần cho nhà máy sản xuất giúp cải thiện môi trường tạo điều kiện làm việc tốt cho cơng nhân Ta cần bố trí hai phương pháp cách thích hợp Thơng gió đối lưu, tác dụng chênh lệch nhiệt độ khơng khí bên bên ngồi nhà, q trình làm việc thiết bị tỏa nhiệt môi trường xung quanh, nhiệt độ khơng khí giãn nở nhẹ bay lên khơng khí nặng hạ xuống thấp chỗ Tận dụng cấu trúc hở đón gió, lắp cầu gió q trình thơng gió tiết kiệm lượng Thơng gió việc đặt hệ thống quạt gió để chuyển khí độc ngồi, đưa khí vào, tùy vào khu vực mà ta nên hút hay đẩy Ta nên đặt quạt thơng gió khu vực đóng bao khu vực phản ứng Quá trình chiếu sáng đóng vai trò quan trọng sản xuất sinh hoạt ngày Nó tác động lớn đến thao tác người công nhân Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tốt giúp công nhân thực thao tác chuẩn xác Chiếu sáng : ta nên đặt hệ thống cửa sổ kính, chiếu sáng tự nhiên không đủ ta nên dùng thêm chiếu sáng nhân tạo [4] SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 124 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang 10.2.5 Tiếng ồn sản xuất Tiếng ồn gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, hệ tim mạch, thính giác Ảnh hưởng phụ thuộc vào mức độ tiếng ồn, tần số lặp lại, hướng âm, thời gian tác dụng Biện pháp phòng chống: - Khi lập tổng mặt nhà máy cần nghiên cứu biện pháp quy hoạch xây dựng chống tiếng ồn Khu sản xuất nhà cần trồng nhiều xanh để chống ồn bảo vệ mơi trường, khu xí nghiệp khu nhà cần bố trí khoảng cách thích hợp [4] Tóm lại, nhằm hạn chế tai nạn lao động sản xuất doanh nghiệp sản xuất người lao động cần tuân thủ theo quy trình an tồn lao động để hạn chế tối đa thiệt hại người tài sản Do mà nhiệm vụ mà doanh nghiệp thực phối hợp với tra nhà nước lao động, cần đầu tư vào trang thiết bị phòng chữa cháy, trang thiết bị bảo hộ lao động, cải tạo lại thiết bị cũ, Kiểm tra định kỳ thiết bị, tổ chức buổi huấn luyện kiến thức kỹ an toàn lao động cho cơng nhân viên, ban hành sách làm việc hợp lý, sách bồi dưỡng, phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động,…Còn người lao động phải chấp hành tốt quy định, nội quy an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp Phải sử dụng bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân cung cấp trang bị, làm hư phải bồi thường, báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy tai nạn lao động, cố nguy hiểm Phải tham gia cấp cứu khắc phục hậu tai nạn lao động có lệnh SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 125 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang KẾT LUẬN Sau gần tháng tính tốn thiết kế, luận văn “Thiết kế nhà máy sản xuất nắp nhựa công nghệ đùn dập nén với suất 2000 tấn/năm” hoàn thành Nhà máy xây dựng dây chuyền công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường với phương châm “Thiết kế nên nhà máy đại có kỹ thuật, vận hành ổn định, an toàn tiết kiệm Nâng cao suất, tạo sản phẩm chất lượng uy tín” Nhà máy thiết kế với dự toán kinh tế phù hợp, theo tính tốn với suất 2000 tấn/năm nhà máy đủ đáp ứng nhu cầu thị trường với khả thu hồi vốn nhanh Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhựa HDPE, PP copolymer TPR mua từ công ty nên không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nơi sản xuất, phần lợi cho việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy Máy móc xây dựng đa phần mua từ nước ngồi tự động hóa đại nên tốn nhân cơng Nhà máy bố trí dây chuyền sản xuất với số lượng máy phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ hoạt động nhà máy: gồm máy trộn, máy đùn dập nén, máy gấp nếp, máy cắt, máy đùn dập lớp lót, máy nghiền, máy hút Với diện tích 9500 m2 nhà máy đặt KCN Mỹ Phước 2, thuộc xã Thới Hòa, xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương với địa điểm xây dựng đáp ứng tiêu chí việc lựa chọn xây dựng nhà máy giá thuê rẻ, gần nguồn tiêu thụ,…Với tổng số tiền đầu tư 113.213.308.890 VNĐ, tổng số nhân công 115 người, lợi nhuận tối thiểu hàng năm khoảng 9.470.792.243 thời gian thu hồi vốn 2,8 năm Đây số dự tốn kinh tế tính lý thuyết, thực tế nhiều biến động giá cả, cạnh tranh,…nên thời gian thu hồi vốn dài so với tính tốn SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 126 GVHD: TS Phan Vũ Hoàng Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo ngành nhựa ngân hàng Á Châu, tài liệu lưu hành nội [2] Báo cáo Hiệp hội nhựa Việt Nam, tài liệu lưu hành nội [3] Cơng ty cổ phần Chứng khốn FPT – FBTS, Báo cáo ngành nhựa, 2017 [4] Hoành Trí, An tồn lao động mơi trường cơng nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006 [5] Nguyễn Quang Khuyến, Bài giảng sở thiết kế nhà máy hóa chất (lưu hành nội bộ), Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, 2015 [6] Nguyễn Quang Khuyến, Bài giảng công nghệ sản xuất chất dẻo (lưu hành nội bộ), Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, 2015 [7] Nguyễn Quang Khuyến, Bài giảng kỹ thuật gia công polymer (lưu hành nội bộ), Trường Đại Học Tôn Đức Thắng [8] Catalog Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành Bicsol [9] Báo cáo nghiên cứu phân tích công nghệ đùn máy CCM, Công ty Sacmi [10] Catalog Công ty TNHH phụ gia nhựa THÀNH LỘC [11] Giới thiệu khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Công ty tư vấn quốc tế Đơng Dương [12] Đặc tính nhựa TPE, công ty Ho Hsiang Ching Co., Ltd [13] Đặc tính nhựa Polypropylene copolymer, cơng ty Sterling Plastics Co.,Ltd [14] Catalog máy Folding Taizhou Jobo Machinery Mould Co., Ltd [15] Catalog máy nghiền nhựa Dong Guan Naser Machinery Co., ltd SVTH: Nguyễn Thị Diễm Hân ... đùn dập nén gồm máy chính: máy đùn nhựa (có kết hợp với khuôn), máy gấp nếp, máy cắt nắp, máy đùn lớp lót (đối với nắp hai lớp) Những ưu điểm tiêu biểu sản xuất nắp chai nhựa công nghệ đùn – dập. .. việc xây dựng nhà máy sản xuất bao bì chai - nắp cần thiết Tuy nhiên dây chuyền công nghệ sản xuất nắp chai khác để đẩy nhanh suất chất lượng mẫu mã tốt ta nên xây dựng nhà máy sản xuất loại riêng... gồm: thiết kế nhà máy sản xuất nắp chai nhựa theo công nghệ đùn dập nén thay cho công nghệ ép phun truyền thống Kết hợp việc so sánh, phân tích ưu điểm bật cơng nghệ, tính tốn, chọn lựa thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất nắp chai bằng công nghệ đùn dập nén năng suất 2000 tấnnăm , Thiết kế nhà máy sản xuất nắp chai bằng công nghệ đùn dập nén năng suất 2000 tấnnăm , CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM, CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU VÀ ĐƠN PHA CHẾ, CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG VẬT CHẤT, CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG, CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG, CHƯƠNG 9: BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ TÍNH KINH TẾ, CHƯƠNG 10: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn