SEM của vật liệu SiFSix 3 zn

25 88 0
  • Loading ...
1/25 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:57

1 Mục lục DANH MỤC HÌNH ẢNH Chương TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu khung kim (Metal-Organic Framework) Khái niệm Metal-Organic Framework (MOFs) vật liệu xốp tạo thành từ ion kim loại nối với nhờ liên kết hữu Kích thước lỗ xốp vật liệu kiểm sốt thơng qua việc chọn ion kim loại liên kết hữu đặc trưng [1] 1.1.1 Cấu tạo Hình dạng cấu trúc vật liệu MOFs định vị trí số lượng ion kim loại liên kết hữu tạo thành ( hình dạng số lượng phối trí) dạng thẳng, chóp vng , tứ diện, chữ T Y, vuông phẳng, bát diện [2] 3 Hình 1.1: Các dạng phối trí đặc trưng cấu trúc vật liệu MOFs [2] 1.1.1.1 Các ion kim loại Vật liệu MOFs thường tổng hợp từ ion kim loại chuyển tiếp như: Cr 3+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Ngoài ra, vật liệu tổng hợp từ số kim loại kiềm – kiềm thổ ion kim loại đất Ca 2+, Ba2+…Tùy thuộc vào loại kim loại trạng thái oxy hóa chúng mà số phối trí thay đổi từ đến [2] Hình 1.2: Hình dạng phối trí ion kim loại khác [2] 4 1.1.1.2 Các liên kết hữu Các liên kết hữu có chứa nhóm chức carboxylate, sulfonate, phosphate, nitrile, amin sử dụng tổng hợp vật liệu MOFs Tính chất vật liệu định việc xếp mạng lưới liên kết đơn vị cấu trúc Do đó, việc lựa chọn liên kết hữu tổng hợp vật liệu MOFs quan trọng [3] Hình 1.3: Một số ligand hữu tiêu biểu tổng hợp MOFs [3] 1.1.2 Tính chất đặc trưng 1.1.2.1 Độ xốp cao So với zeolite, vật liệu MOFs có diện tích bề mặt thể tích lỗ xốp cao Đặc biệt, độ bền liên kết kim loại – ligand hữu cao nên vật liệu có tính ổn định cao Ngồi ra, cấu trúc vật liệu MOFs có diện tích bề mặt lớn, tỉ trọng thấp nên thường sử dụng lưu trữ khí, hấp phụ, xúc tác… Diện tích bề mặt zeolite Y 904 m 2/g, carbon 2030 m2/g Riêng vật liệu khung kim, diện tích bề mặt lên tới 3000 m 2/g, đặc biệt MOF-200 đạt 8000 m2/g Do đó, vật liệu MOFs thường sử dụng lưu trữ hấp phụ khí [1][4] 1.1.2.2 Tính chọn lọc cao Vật liệu MOFs vật liệu có kích thước, hình dạng khác ứng với cấu trúc khác Vì vậy, vật liệu MOFs có khả chọn lọc phân tử dựa vào đường kính động học chúng Kitagawa cộng thành cơng việc tổng hợp polymer phối trí xốp 3D [Cd(4-btapha)2(NO3)].6H2O.2DMF)n từ phản ứng Cd(NO3)2.4H2O (4-btapa) Nhóm amide xếp đồng bề mặt kênh( hình) thuận lợi cho việc chọn lọc hoạt hóa phân tử khách kênh Nhóm nghiên cứu khảo sát phản ứng benzaldehyde với hợp chất methylene hoạt động ethyl cyanoacetate, tert-butyl ester, malonitrile, cyano-acetic, làm tác nhân xúc tác Kết cho thấy malonitrile cho độ chuyển hóa cao 98 Các chất lại kết khơng thay đổi nhiều khác kích thước lỗ xốp kích thước chất phẩn ứng Ngồi ra, thay đổi nhóm chức tổng hợp MOFs nâng cao thay đổi chức nhóm chức để hình thành loại vật liệu [5] 1.1.3 Các phương pháp tổng hợp Hầu hết quy trình tổng hợp vật liệu MOFs thường tiến hành pha lỏng với dung môi tinh khiết hỗn hợp dung mơi với tỉ lệ thích hợp Tinh thể hình thành từ liên kết hữu ion kim loại Các liên kết hữu tạo nên cấu trúc khung vật liệu với nhóm chức ion kim loại liên kết với mạng nút Điều làm tăng chức vật liệu [6] 1.1.3.1 Phương pháp dung môi nhiệt (Solvothermal) Phương pháp dung môi nhiệt tiến hành điều kiện áp suất nhiệt độ khác nhau, thường sử dụng loại dung mơi có nhiệt độ sơi không 250 oC thực thiết bị, dụng cụ chịu áp suất, nhiệt độ cao Sự gia tăng áp suất pha lỏng lên tới hàng trăm bar, nguyên nhân bay dung mơi tạo điều kiện thuận lợi cho trình phân giải tiền chất ban đầu hình thành tinh thể Trong phương pháp này, nguyên liệu đặt bình phản ứng Teflon Autoclave thép không gỉ tiến hành nhiệt độ từ 80-220 oC Bên cạnh đó, phương pháp sử dụng dung môi hữu như: EtOH, H 2O, DMF, … hay hỗn hợp dung mơi, thời gian tổng hợp từ đến 72 [13] 1.1.3.2 Phương pháp vi sóng (Microwave) Đây phương pháp tổng hợp không bị ảnh hưởng hiệu ứng gradient nhiệt tăng quy mô phản ứng Phương pháp không tăng tốc độ phản ứng đồng cấu trúc tinh thể Hiệu suất tổng hợp vật liệu phụ thuộc vào chất tham gia phản ứng, cường độ, thời gian nhiệt độ phản ứng Phương pháp tiết kiệm thời gian đồng thời có hiệu suất cao, kiểm sốt hình dạng cách đơn giản [14] 1.1.3.3 Phương pháp sóng siêu âm (Sonication) Phương pháp dựa vỡ bọt khí, sinh lượng nhiệt áp suất cục cao thời gian ngắn Những hot-spots có nhiệt độ lên đến 5000 K, áp suất 1000 atm, tốc độ nóng làm lạnh vào khoảng 1010 K/s Sự tạo bọt tạo điều kiện hóa lý đặc biệt, số làm tăng tốc độ phản ứng, làm giàm kích thước vật liệu tổng hợp Đối với loại vật liệu MOFs thường áp dụng phương pháp tổng hợp nhằm tổng hợp vật liệu có kích thước nano đồng thời rút ngắn thời gian tổng hợp lên đến 20-50 lần [6] 7 1.1.4 Ứng dụng vật liệu MOFs 1.1.4.1 Lưu trữ khí Trong năm gần vật liệu khung kim MOFs quan taamm nghiên cứu nhiều có diện tích bề mặt lớn, thể tích lỗ xốp cao kỷ lục vượt 7000 m2g-1 ccg-1 việc sử dụng liên kết hữu dài Các nghiên cứu chứng minh khả lưu trữ khí áp suất cao tỷ lệ với thể tích lỗ xốp diện tích bề mặt vật liệu Do đó, độ xốp lớn lượng khí hấp thụ vật liệu áp suất cao nhiều Schröder cộng sử dụng hexacarboxylate Cu(NO3).2H2O để tổng hợp vật liệu MOF NOTT-112, có diện tích bề mặt BET 3800 m2g-1 với khả hấp phụ H2 10% so với khối lượng vật liệu áp suất 77 bar 77 K Ngoài ra, nhóm nghiên cứu sử dụng liên kết ba để thay cho nhóm phenyl liên kết hữu dùng để tổng hợp NOTT-112 Kết quả, vật liệu MOF NU-111 có diện tích bề mặt BET cao so với NOTT-112 4930 m 2g-1 khả hấp phụ H2 NU-111 cao so với NOTT-112 13,5% khối lượng áp suất 77 bar 77 K Từ kết cho thấy, lượng H hấp phụ tỉ lệ thuận với diện tích bề mặt thể tích lỗ xốp điều kiện nhiệt độ 77 K [15] Do có độ xốp cao nên vật liệu MOFs thường ứng dụng lưu trữ khí gây nhiễm mơi trường cacbonic, loại khí dùng làm nhiên liệu cho xe tơ khí hidro, metan, … Vật liệu MOFs thường đặt bên bình chứa khí giúp làm tăng khả lưu trữ loại khí lên hang chục lần [7] 1.1.4.2 Xúc tác Trên bề mặt vật liệu MOFs, vị trí kim loại đầu ligand tương ứng đóng vai trò xúc tác vật liệu Một số vật liệu MOFs như: HKUST-1(Cu), MIL-101(Cr) có kim loại chưa bão hòa vị trí nút kim loại nên cho hoạt tính xúc tác acid Ngồi ra, vật liệu MOFs sử dụng nơi để lưu trữ phân tử xúc tác ổn định xúc tác [8] 8 Do lỗ xốp vật liệu khung kim xếp cách có hệ thống nên cho hiệu tốt phản ứng xúc tác Vật liệu khung kim hoạt động chất xúc tác thông qua: - Ion kim loại nhóm ion kim loại liên kết với cầu nối hữu sử - dụng để làm xúc tác cho phản ứng biến đổi hữu Các nhóm chức hữu tâm xúc tác hoạt tính Các chất xúc tác hoạt tính bị bắt giữ lỗ xốp vật liệu MOFs định hoạt tính xúc tác loại vật liệu MOFs ứng dụng xúc tác phản ứng như: - Phản ứng oxy hóa sulfides Quá trình phân hủy thuốc nhuộm hữu phản ứng quang hóa Phản ứng oxy hóa CO thành CO2 Phản ứng oxy hóa benzylalcohol thành benzaldehyde Vật liệu khung kim có nhiều lợi so với chất xúc tác dị thể khác có diện tích bề mặt lớn, xúc tác chọn lọc, cấu trúc hình dạng tinh thể Do vật liệu có tiềm cao để sử dụng làm chất xúc tác [14] 1.1.4.3 Tách hỗn hợp khí Kiểm sốt kích thước lỗ xốp vật liệu MOFs cho hiệu tốt phân tách, chọn lọc phân tử khí dựa vào đường kính động học phân tử khí Cụ thể phân tử khí có đường kính động học nhỏ kích thước lỗ xốp qua, ngược lại bị giữ lại Hiện nay, số vật liệu MOFs cho thấy hiệu ứng dụng tách hỗn hợp dựa vào kích thước lỗ xốp Ví dụ, Zaworotko đồng nghiệp tổng hợp hai loại vật liệu SIFSIX-2-Cu, SIFSIX-2-Cu-i với kích thước lỗ xốp 13,05 × 13,05 Å 5,15 × 5,15 Å Tuy diện tích bề mặt nhỏ so với SIFSIX-2-Cu vật liệu SIFSIX-2-Cu-i cho kết hấp thụ CO2 hỗn hợp CO2/CH4 CO2/N2 121,1 cm3g-1 cao gấp 7-10 lần so với SIFSIX-2-Cu kích thước lỗ xốp SIFSIX-2-Cu-i nhỏ SIFSIX-2-Cu ảnh hưởng đến tương tác mạnh lỗ xốp phân tử khách CO2 [15] 1.2 Vật liệu SiFSix-3-Zn 1.2.1 Khái niệm SiFSix-3-Zn vật liệu thuộc nhóm SiFSix-3-M với tâm kim loại bão hòa kết hợp với anion hexafluorosilicate (SiF 62-) Vật liệu tổng hợp từ muối ZnSiF ligand hữu Pyrazine với đường kính lỗ xốp 3.84 Ǻ [9] Tính chất quan trọng SiFSix-3-Zn hấp phụ chọn lọc vận chuyển CO tốt so với CH4 N2 anion SiF62- có lực mạnh với CO2 Hình 1.4: Cấu trúc vật liệu SiFSix-3-Zn [10] 10 Hình 1.5 Hình chiếu cạnh chiếu SiFSix-3-Zn [11] 1.2.2 Tính chất Tính chất quan trọng SiFSix-3-Zn hấp phụ chọn lọc vận chuyển CO tốt so với CH4 N2 anion SiF62- có lực mạnh với CO Vật liệu SiFSix-3-Zn dễ tan nước vật liệu không tan dung môi hữu acetonitrile, hexane, dichloromethane, chloroform, toluene, tetrahydrofuran acetone Tuy nhiên, SiFSix-3-Zn bị chuyển pha ngâm dung môi Các nghiên cứu chứng minh SiFSix-3-Zn ổn định dung mơi Methanol Vì vậy, Methanol sử dụng để thu hồi vật liệu sau tổng hợp Tuy nhiên, lượng Methanol sử dụng nhỏ 0,015 mL mg SiFSix-3-Zn [9] 1.2.3 Phương pháp tổng hợp Hiện tại, nghiên cứu tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn thực điều kiện nhiệt độ khác nhau: 11 -Nhiệt độ cao: Praveen K Thallapally cộng tổng hợp vật liệu SiFSix-3-M phương pháp dung môi nhiệt 85oC, ngày[12] -Nhiệt độ phòng: Mohamed Eddaoudi cộng tổng hợp thành cơng vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ phòng với hỗn hợp dung dịch Pyrazine/MeOH ZnSiF6/MeOH ngày [10] -Nhiệt độ thấp: Tae-Hyun Bae cộng sử dụng phương pháp siêu âm thực phản ứng nhiệt độ thấp thời gian 30 phút Sản phẩm thu hồi rửa với Methanol , sấy khơ 60oC Sản phẩm tạo thành có kích thước nano[9] 1.2.4 Màng mỏng SiFSix-3-M ứng dụng tách khí Tình hình nghiên cứu: Mặc dù việc tách khí màng polymer có nhiều lợi hiệu lượng, dễ tổng hợp… gặp phải hạn chế việc úng dụng quy trình công nghiệp hiệu suất tách thấp polymer Do đó, việc sử dụng vật liệu khung kim (MOFs) loại chất độn cho loại màng giúp giải vấn đề hiệu suất ứng dụng quy mô lớn Vật liệu SiFSix-3-M với khả hấp phụ chọn lọc vận chuyển CO2 tốt so với CH4 N2, dùng loại chất độn màng mỏng chế tạo từ polymer Tae-Hyun Bae cộng tiến hành thành cơng thí nghiệm tách hỗn hợp khí CO2/CH4 màng này, kết cho thấy khả tách màng vượt trội so với màng polymer khơng có chất độn [10] 12 Chương THỰC NGHIỆM 2.1 Hóa chất thiết bị 2.1.1 Hóa chất Ethanol solution : ≥ 96%, Chemsol Deionized water : Viện công nghệ Hóa Cao lanh : Việt Nam Silica tro bay : Việt Nam Methanol solution : ≥ 99,9%, Merck Zinc Acetate : HuaDa Hydrofluoric Acid : Xilong Scientific Silica fume : Sigma Aldrich Pyrazine : Acros Organics 2.1.2 Thiết bị Tủ ổn định nhiệt : Memmert UM 400 Tủ sấy : SANYO-MOV-202F Cân điện tử số : BSA 224S-CW Máy siêu âm : Elma S 300H Lò nung : RHF-17/3M, ISUZU SSTR-26K Autoclave thép không gỉ, lõi Teflon Dụng cụ thí nghiệm nhựa, thủy tinh… thuộc phòng thí nghiệm 13 2.2 Tổng hợp muối ZnSiF6 2.2.1 Tổng hợp muối ZnSiF6 từ NH4SiF6 Muối ZnSiF6 tổng hợp theo quy trình (hình) với tỉ lệ mol dung dịch phản ứng 183 Zn(CH3COO)2 / 178 NH4SiF6 / 2500 HF Siêu âm Hình 2.6: Quy trình tổng hợp muối ZnSiF6 từ NH4SiF6 Tiến hành thí nghiệm: hòa tan 1,83 g Zn(CH 3COO)2 10 g HF thu hỗn hợp dung dịch (A), 1,78 g NH 4SiF6 hòa tan 15 g HF thu hỗn hợp dung dịch (B) Sau đó, trộn hai dung dịch A B xuất kết tinh trắng Cuối loại bỏ HF dư rửa lại với dung dịch Ethanol Sản phẩm sấy nhiệt độ 60oC thời gian 30 phút bảo quản nhiệt độ phòng 14 2.2.2 Tổng hợp muối ZnSiF6 từ SiO2 Muối ZnSiF6 tổng hợp theo quy trình (hình) với tỉ lệ mol dung dịch phản ứng Zn(CH3COO)2 / SiO2 / 26 HF Siêu âm Hình 2.7: Quy trình tổng hợp muối ZnSiF6 từ SiO2 Tiến hành thí nghiệm: hòa tan 1,83 g Zn(CH 3COO)2 10 g HF thu hỗn hợp dung dịch (C), 0,6 g SiO2 hòa tan g HF thu hỗn hợp dung dịch (D) Sau đó, trộn hai dung dịch C D xuất kết tinh trắng Cuối loại bỏ HF dư rửa lại với dung dịch Ethanol Sản phẩm sấy nhiệt độ 60oC thời gian 30 phút bảo quản nhiệt độ phòng 15 2.3 Tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn Vật liệu SiFSix-3-Zn tổng hợp phương pháp khác với tỉ lệ dung dịch phản ứng ZnSiF6 / 13 Pyrazine / 1600 Methanol 2.3.1 Nhiệt độ phòng Sấy t= 30 phút, o T= 60 C Hình 2.8: Quy trình tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ phòng Tiến hành thí nghiệm: 0,026 g ZnSiF hòa tan 0,4 mL Methanol thu dung dịch (E) Dung dịch (F) gồm 0,02 Pyrazine hòa tan 0,4 mL Methanol Trộn dung dịch (E) (F) siêu âm (sonication) thấy xuất kết tủa trắng ( SiFSix-3Zn) Sản phẩm sấy nhiệt độ 60oC thời gian 30 phút bảo quản nhiệt độ phòng 16 2.3.2 Nhiệt độ thấp Sấy t= 30 phút, o T= 60 C Hình 2.9: Quy trình tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ thấp Tiến hành thí nghiệm: 0,026 g ZnSiF hòa tan 0,4 mL Methanol thu dung dịch (G) Dung dịch (H) gồm 0,02 Pyrazine hòa tan 0,4 mL Methanol Trộn dung dịch (G) (H) đặt bể sinh hàn, sau 8h thấy xuất kết tủa trắng ( SiFSix-3-Zn) Sản phẩm sấy nhiệt độ 60 oC thời gian 30 phút bảo quản nhiệt độ phòng 17 2.3.3 Nhiệt độ cao (Solvothermal) Solvothermal t= h, o T= 85 C Hình 2.10: Quy trình tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ cao Tiến hành thí nghiệm: 0,026 g ZnSiF hòa tan 0,4 mL Methanol thu dung dịch (I) Dung dịch (J) gồm 0,02 Pyrazine hòa tan 0,4 mL Methanol Trộn dung dịch (I) (J), cho hỗn hợp dung dịch vào lõi Teflon Autoclave để tiến hành 18 Solvothermal,sau 8h thu tinh thể trắng ( SiFSix-3-Zn) Sản phẩm sấy nhiệt độ 60oC thời gian 30 phút bảo quản nhiệt độ phòng 19 2.4 Tổng hợp màng mỏng vật liệu SiFSix-3-Zn đế mang xốp cao lanh silica fumed Màng mỏng vật liệu SiFSix-3-Zn tổng hợp theo quy trình (hình) với tỉ lệ mol dung dịch Seed là… Màng mỏng SiFSix-3-Zn Hình 2.11: Quy trình tổng hợp màng mỏng SiFSix-3-Zn đế mang xốp Đế mang xốp làm no với dung dịch methanol sau đó, dung dịch seed tẩm từ từ cho vào tủ sấy để làm bay Methanol Quy trình lặp lại lần Đế mang sau tẩm dung dịch seed cho vào lõi Teflon Autoclave để tiến hành Solvothermal 85oC vòng 24h 20 Chương KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Tổng hợp muối ZnSiF6 3.1.1 Tổng hợp muối ZnSiF6 từ NH4SiF6 Muối ZnSiF6 tổng hợp nhiệt độ phòng với tỉ lệ mol dung dịch phản ứng 183 Zn(CH3COO)2 / 178 NH4SiF6 / 2500 HF Hình 3.12: Kết phân tích ảnh SEM tinh thể muối ZnSiF6 tổng hợp từ NH4SiF6 21 Tổng hợp muối ZnSiF6 từ SiO2 Muối ZnSiF6 tổng hợp nhiệt độ phòng với tỉ lệ mol dung dịch phản ứng Zn(CH3COO)2 / SiO2 / 26 HF Hình 3.13: Kết phân tích ảnh SEM tinh thể muối ZnSiF6 tổng hợp từ SiO2 3.2 Tổng hợp vật liệu SiFSix-3- Zn 3.2.1 Tổng hợp vật liệu SiFSix-3- Zn nhiệt độ phòng Hình 3.14: Kết phân tích ảnh SEM vật liệu SiFSix-3-Zn tổng hợp nhiệt độ phòng 22 Tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ thấp Hình 3.15: Kết phân tích ảnh SEM vật liệu SiFSix-3-Zn tổng hợp nhiệt độ thấp 3.2.2 Tổng hợp vật liệu SiFSix-3-Zn nhiệt độ cao (Solvothermal) Hình 3.16: Kết phân tích ảnh tổng hợp nhiệt độ thấp SEM vật liệu SiFSix-3-Zn 23 Chương : KẾT LUẬN Muối ZnSiF6 tổng hợp thành công từ nguồn SiO2 với tỉ lệ mol dung dịch Zn(CH3COO)2 / SiO2 / 26 HF Đồng thời, vật liệu SiFSix-3-Zn tổng hợp phương pháp nhiệt độ phòng giúp tiết kiệm thời gian tổng hợp Màng mỏng vật liệu tổng hợp thành công đế mang xốp, khảo sát thay đổi cấu trúc vật liệu theo nồng độ dung môi Methanol 24 Tài liệu tham khảo [1] – Rajiv Ranjan and Michael Tsapatsis (2009), Microporous Metal Organic Framework Membrane on Porous Support Using the Seeded Growth Method, Chem Mate, 21 (20), pp 4920–4924 [2] – Kitagawa S., Kitaura R., Noro S.I (2004), Functional porous coordination polymers, Angewandte Chemie International Edition, 43 (18),pp 2334-2375 [3] – Xuan W , Zhu C., Liu Y., Cui Y (2012), Mesoporous metal – organic framework materials, Chemical Society Review, 41 (5), pp 1677-1695 [4] – Fang Q.-R., Yuan D.-Q Sculley J., Li J.-R., Han Z.-B., Zhou H.-C (2010), Functional Mesoporous Metal – Organic Frameworks for the Capture of Heavy Metal Ions and Size – Selective Catalysis, Inorganic chemistry, 49 (24),pp 11637-11642 [5] – Jeremias F., Khutia A., Henninger S.K., Janiak C (2012), MIL-100 (Al,Fe) as water adsorbents for heat transformation purposes – A promising application., Journal of Materials Chemistry, 22(20),pp 10148-10151 [6] – Horcajada P., Surblé S., Serre C., Hong D.-Y., Seo Y.-K., Chang J.-S., Grenèche J.-M., Margiolaki I., Férey G (2007), Synthesis and catalytic properties of MIL-100 (Fe), an iron (III) carboxylate with large pores, Chemical Communications, (27), pp 2820-2822 [7] – Dipendu Saha, Shuguang Deng, (2010), Hydrogen adsorption on metal – organic framework MOF-177, Tsinghua Science & Technology, 15 (4), pp 363-376 [8] – M.Fuentes-Cabrera, D.M.N., B G Sumpter, M Widom, (2005), Electronic structute and properties of isoreticular metal-organic frameworks: The case of MIRMOF1 (M=Zn, Cd, Be, Mg and Ca) J.Chem.Phys,123 [9] - Heqing Gong, Chong Yang Chuah, Yanqin Yang, TaeHyun Bae, (2018), High performance composite membranes comprising Zn(pyrz)2(SiF6) nanocrystals for CO2/CH4 separation, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 60, 279-285 [10] - Osama Shekhah, Youssef Belmabkhout, Zhijie Chen, Vincent Guillerm, Amy Cairns, Karim Adil, Mohamed Eddaoudi, (2014), Made-to-order metal-organic 25 frameworks for trace carbon dioxide removal and air capture, Nature Communications, 4228 [11]- Ahmad Ziaee, Drahomir Chova, Matteo Lusi, John J Perry, Michael J Zaworotko, and Syed A M Tofail, (2016), Theoretical Optimization of Pore Size and Chemistry in SIFSIX-3-M Hybrid Ultramicroporous Materials, Cryst Growth Des, 16 (7), pp 3890–3897 [12]- Sameh K Elsaidi, Mona H Mohamed, Herbert T Schaef, Amrit Kumar, Matteo Lusi, Tony Pham, Katherine A Forrest, Brian Space, Wenqian Xu, Gregory J Halder, Jun Liu, Michael J Zaworotko and Praveen K Thallapally, (2015), Hydrophobic pillared square grids for selective removal of CO2 from simulated flue gas, Chemical Communications, (51), pp 15530-15533 [13]- Gadea, G., Morata, A., & Tarancon, A (2018) Semiconductor Nanowires for Thermoelectric Generation Nanowires for Energy Applications, 321–407 [14]- Gerbec, J A., Magana, D., Washington, A., & Strouse, G F (2005) MicrowaveEnhanced Reaction Rates for Nanoparticle Synthesis Journal of the American Chemical Society, 127(45), 15791–15800 [15]- Li, B., Wen, H.-M., Zhou, W., & Chen, B (2014) Porous Metal–Organic Frameworks for Gas Storage and Separation: What, How, and Why?, The Journal of Physical Chemistry Letters, 5(20), 3468–3479 ... tích ảnh SEM tinh thể muối ZnSiF6 tổng hợp từ SiO2 3. 2 Tổng hợp vật liệu SiFSix- 3- Zn 3. 2.1 Tổng hợp vật liệu SiFSix- 3- Zn nhiệt độ phòng Hình 3. 14: Kết phân tích ảnh SEM vật liệu SiFSix- 3- Zn tổng... Tổng hợp vật liệu SiFSix- 3- Zn nhiệt độ thấp Hình 3. 15: Kết phân tích ảnh SEM vật liệu SiFSix- 3- Zn tổng hợp nhiệt độ thấp 3. 2.2 Tổng hợp vật liệu SiFSix- 3- Zn nhiệt độ cao (Solvothermal) Hình 3. 16:... [15] 1.2 Vật liệu SiFSix- 3- Zn 1.2.1 Khái niệm SiFSix- 3- Zn vật liệu thuộc nhóm SiFSix- 3- M với tâm kim loại bão hòa kết hợp với anion hexafluorosilicate (SiF 62-) Vật liệu tổng hợp từ muối ZnSiF ligand
- Xem thêm -

Xem thêm: SEM của vật liệu SiFSix 3 zn , SEM của vật liệu SiFSix 3 zn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn