Bài giảng điện tử giáo án mầm non CÂY dây LEO

6 121 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:00

CÂY DÂY LEO PHH biên soạn Dựa theo Tranh PhamHoan -2014 Cây dây leo Bé tí teo Bên cửa sổ Thích nghển cổ Nhìn ngồi - Trong sớm mai Chị Hoa Lý Tay vươn dài Ai quý Ai khen Chị Bìm Bìm Muốn đứng im Tìm bờ dậu Bám vào Để vương cao Cô Trinh Nữ Không đỡ Đành xấu hổ Nép bờ ao Thương leo Bé học theo Làm cọc leo Cho trèo .. .Cây dây leo Bé tí teo Bên cửa sổ Thích nghển cổ Nhìn ngồi - Trong sớm mai Chị Hoa Lý Tay vươn dài Ai... im Tìm bờ dậu Bám vào Để vương cao Cô Trinh Nữ Không đỡ Đành xấu hổ Nép bờ ao Thương leo Bé học theo Làm cọc leo Cho trèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử giáo án mầm non CÂY dây LEO, Bài giảng điện tử giáo án mầm non CÂY dây LEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn