KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS.

68 89 0
  • Loading ...
1/68 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa : 2001 - 2005 Sinh viên thực : VÕ THỊ KIM YẾN Thành phố Hồ Chí Minh - 2005- LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ mơn Cơng nghệ sinh học, tất quý thầy truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh), Bộ mơn Vi sinh – Khoa Sinh học tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Duy Thắng Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho em suốt trình thực khóa luận Em xin gởi lời cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Nguyễn Kim Phi Phụng, thầy Trần Kim Qui (Bộ mơn Hóa hữu cơ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên) Xin chân thành cảm ơn anh, chị bạn phòng thí nghiệm Vi sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên động viên giúp đỡ thời gian qua Xin chân thành cảm ơn bạn bè thân yêu lớp CNSH 27 chia sẻ vui buồn hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tơi thời gian thực khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2005 Võ Thị Kim Yến TĨM TẮT VÕ THỊ KIM YẾN, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS.” GVHD: GV LÊ DUY THẮNG Đề tài thực đối tượng chủng nấm hầu thủ Hericium erinaceum Nấm hầu thủ vừa thức ăn bồi bổ sức khỏe vừa dược phẩm Các thí nghiệm độc tính nghiên cứu kĩ cho thấy thể lẫn sợi nấm khơng độc tính người Về dược lí nấm hầu thủ tác dụng nâng cao khả miễn dịch thể, phục hồi niêm mạc dày, chữa thủng loét ruột, nâng cao lực đề kháng với tình trạng thiếu oxy, chống mệt mỏi, chống oxi hóa, chống đột biến, làm giảm mỡ máu, xúc tiến việc tuần hồn máu, chống lão hóa, ức chế sinh trưởng tế bào ung thư,… Do đó, khảo sát khả sử dụng nguồn chất quen thuộc (mạt cưa, mía, rơm) để trồng chủng nấm Kết đạt được: - Chọn chất mạt cưa mía thích hợp cho trồng nấm hầu thủ - Một vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ nuôi trồng chất tối ưu + Protein: thể mía bổ sung cám 10 % hàm lượng cao (21,26 %) + Lipid: thể mạt cưa bổ sung cám 10 % hàm lượng cao (6,64 %) + Đường: hàm lượng đường lơ thí nghiệm gần không thay đổi + Tro: thể nấm nuôi trồng mạt cưa (5,54 %) cho hàm lượng cao so với mía (5,12 %) - Sử dụng phương pháp chưng cất nước thu tinh dầu hàm lượng 0,0398 % Tinh dầu nấm hầu thủ vị chát, màu vàng nhạt, suốt, mùi thơm đặc trưng nấm hầu thủ (mùi tơm hùm) Bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC – MS), chúng tơi phân tích xác định số thành phần tinh dầu chủ yếu là: Benzene acetaldehyd; 1,2-Benzen dicarboxylic acid, dibutyl ester; Hexadecanoic acid; Tetradecanoic acid; Z-9,17-Octadecadienal; Z,Z-9,12-Otadecadienoic acid; Z-9Octadecenoic acid; Octadecanoic acid; 9,12-Octadecadienal; Octadecanoic acid, ethyl ester; Hexadecanoic acid, ethyl ester; 1-Docosene; 1-Dotriacontanol ABSTRACT VO THI KIM YEN, Nong Lam University - Ho Chi Minh city August, 2005 “INVESTIGATING THE ABILITY OF USING TRADITIONAL SUBTRACTS (SAWDUST, BAGASSE, STRAW) TO CULTIVATE THE MONKEY-HEAD MUSHROOM HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS.” Scientific conductor: Uni Lecturer LE DUY THANG The theme’s object is the monkey-head mushroom (Hericium erinaceum) The monkey-head mushroom is not only the healthy food but also the pharmaceutical product Many scientific tests about toxic illustrated that both of fruiting body and mycelium of this mushroom are not poisonous with human Besides, the monkey-head mushroom has many pharmaceutical values It can enhance the immune capacity of body; restore the stomach’s mucous membrane; raise the tolerance with shorting of oxygen; lessen the strain; be against oxygenation, agedness and mutation; reduce fat in blood; increase circulating blood; inhibit the development of cancer cells, … Therefore, we focus the theme on researching the ability of using the traditional subtracts (sawdust, bagasse, straw) to cultivate this mushroom The result: - Choosing kinds of sawdust and bagasse to be suitable subtracts for cultivation - Some nutritional norms of fruiting - body harvested on the best suitable subtract: + Protid: fruiting–body harvested on bagasse adding 10 % bran has the best quantity (21,26 %) + Lipid: fruiting – body harvested on sawdust adding 10 % bran has the best quantity (6,64 %) + Sugar: rarely change with all of different cultivating formula + Ash: fruiting–body harvested on sawdust (5,54 %) is more quantity than on bagasse (5,12 %) - Distilling by steam water, we obtained 0,0398 % essential oil content of fruiting– body The monkey-head mushroom’s essential oil is acerbic, light yellow, transparent and has specific delicious odour of monkey-head mushroom (lobster odour) Using gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS), we analysed and showed some component of fruiting–body: Benzene acetaldehyd; 1,2-Benzen dicarboxylic acid, dibutyl ester; Hexadecanoic acid; Tetradecanoic acid; Z-9,17-Octadecadienal; Z,Z-9,12Otadecadienoic acid; Z-9-Octadecenoic acid; Octadecanoic acid; 9,12-Octadecadienal; Octadecanoic acid, ethyl ester; Hexadecanoic acid, ethyl ester; 1-Docosene; 1Dotriacontanol MỤC LỤC CHƯƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm ơn .iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách hình ix Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ xi Danh sách sơ đồ xii MỞ ĐẦU TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược nấm 2.1.1.Vai trò nấm đời sống người 2.1.2 Đặc điểm dinh dưỡng dược tính 2.2 Vị trí phân loại nấm hầu thủ .5 2.2.1 Vị trí phân loại 2.2.2 Đặc điểm hình thái chu trình sống nấm hầu thủ 2.2.2.1 Hình thái 2.2.2.2 Vòng đời nấm hầu thủ 2.3 Giá trị nấm hầu thủ 10 2.3.1 Giá trị thực phẩm nấm hầu thủ 10 2.3.2 Giá trị dược phẩm hoạt chất dược tính nấm hầu thủ 14 2.4 Đặc điểm dinh dưỡng, sinh lý nuôi trồng 16 2.4.1 Đặc điểm dinh dưỡng sinh lý .16 2.4.2 Khả nuôi trồng .18 2.4.2.1 Tình hình ni trồng sản xuất nấm hầu thủ giới 18 2.4.2.2 Khả nuôi trồng nước 19 2.5 Nguyên liệu trồng nấm 22 2.5.1 Mạt cưa 22 2.5.2 mía 23 2.5.3 Rơm rạ 23 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Thời gian địa điểm thực .25 3.2 Vật liệu 25 3.2.1 Nguồn gốc mẫu thí nghiệm .25 3.2.2 Hóa chất 25 3.2.2.1 Môi trường nhân giống cấp .25 3.2.2.2 Môi trường nhân giống cấp .26 3.2.2.3 Môi trường khảo sát .26 3.2.2.4 Hóa chất phân tích .26 3.2.3 Thiết bị 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Phân lập giống khiết .27 3.3.1.1 Từ thể nuôi trồng 27 3.3.1.2 Từ môi trường hạt hệ sợi tơ .27 3.3.2 Phương pháp nhân giống cấy chuyền 27 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng nguồn chất thí nghiệm 28 3.3.4 Trồng thu thể, tính suất 28 3.3.5 Quan sát hình thái giải phẫu 29 3.3.6 Phân tích vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ 29 3.3.6.1 Khảo sát hàm lượng protein tổng số 29 3.3.6.2 Khảo sát hàm lượng lipid tổng số 30 3.3.6.3 Khảo sát đường tổng số .30 3.3.6.4 Khảo sát hàm lượng tro tổng số 30 3.3.7 Phân tích tinh dầu nấm hầu thủ .30 3.3.8 Phương pháp xử lí số liệu .31 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết quan sát hình thái giải phẫu 32 4.2 Khảo sát ảnh hưởng nguồn chất thí nghiệm khác .35 4.2.1 chất không bổ sung dinh dưỡng 35 4.2.2 Ảnh hưởng dinh dưỡng bổ sung .37 4.2.2.1 Cám gạo .37 4.2.2.2 Urê .40 4.2.2.3 Công thức tối ưu loại chất .43 4.2.3 Phân tích vài tiêu dinh dưỡng nấm ni trồng .44 4.2.4 Phân tích tinh dầu nấm hầu thủ .45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 53 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Hericium erinaceum (Bull.:Fr.) Pers Hình 2.2 Hericium ramosum (Bull.) Letell Hình 2.3 Hericium flagellum (Scop.) Pers Hình 2.4 Hericium abietis (Weir.:Hubert) Harrison .7 Hình 2.5 Hericium clathroides (Palles.:Fr.) Pers Hình 2.6 Hericium laciniatum (Leers) Banker Hình 2.7 Hericium caput – ursi (Fr.) Corner .7 Hình 4.1 Nấm hầu thủ trồng phòng thí nghiệm Vi Sinh - Khoa Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh 32 Hình 4.2 Quả thể nấm hầu thủ non 33 Hình 4.3 Quả thể nấm hầu thủ lúc già 33 Hình 4.4 Mặt cắt ngang thể 33 Hình 4.5 Cấu trúc tua bào tầng nấm hầu thủ .34 Hình 4.6 Đảm đảm bào tử nấm hầu thủ .34 Hình 4.7 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 38 Hình 4.8 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung urê 41 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng nấm hầu thủ 11 Bảng 2.2 Hàm lượng khoáng chất nấm hầu thủ 13 Bảng 2.3 Thành phần hàm lượng amino acid thể nấm hầu thủ 14 Bảng 4.1 Tóm tắt hình thái giải phẫu nấm ni trồng 35 Bảng 4.2 Tốc độ lan tơ, suất nấm hầu thủ chất không bổ sung 35 Bảng 4.3 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 37 Bảng 4.4 Năng suất nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 39 Bảng 4.5 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung urê 40 Bảng 4.6 Năng suất nấm hầu thủ chất bổ sung urê .42 Bảng 4.7 Tốc độ lan tơ suất nấm hầu thủ công thức tối ưu loại chất 43 Bảng 4.8 Hàm lượng vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ .44 Bảng 4.9 Hàm lượng tinh dầu nấm hầu thủ 46 Bảng 4.10 Thành phần hóa học tinh dầu nấm hầu thủ 46 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 4.1 Tốc độ lan tơ, suất nấm hầu thủ chất không bổ sung 36 Biểu đồ 4.2 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo .37 Biểu đồ 4.3 Năng suất nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 39 Biểu đồ 4.4 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung urê .40 Biểu đồ 4.5 Năng suất nấm hầu thủ chất bổ sung urê 42 Biểu đồ 4.6 Tốc độ lan tơ suất nấm hầu thủ công thức tối ưu loại chất 43 Biểu đồ 4.7 Hàm lượng vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ 45 Bảng 4.7 Tốc độ lan tơ suất nấm hầu thủ công thức tối ưu loại chất Nghiệm thức Tốc độ lan tơ (mm/ngày) M10 3,32 ± 0,18 B10 3,76 ± 0,75 R10 3,81 ± 1,21 Năng suất trung bình (%) 18,56 ± 1,45 30,44 ± 1,63 9,78 ± 2,01 M0 3,53 ± 0,16 11,86 ± 2,31 Biểu đồ 4.6 Tốc độ lan tơ suất nấm hầu thủ công thức tối ưu loại chất Nhận xét: Qua biểu đồ nhận thấy môi trường rơm bổ sung 10 % cám cho tốc độ lan tơ nhanh (3,81 ± 1,21 mm/ngày), đạt 107,9 % so với đối chứng (M0) Tuy nhiên suất môi trường thấp (9,78 ± 2,01 %), đạt 82,46 % so với đối chứng Trên mơi trường mía bổ sung 10 % cám tốc độ lan tơ chậm suất cao nhất, đạt 256,66 % so với đối chứng Trên mạt cưa bổ sung 10 % cám tốc độ lan tơ chậm (3,32 ± 0,18 mm/ngày), đạt 94,05 % so với đối chứng suất cao đối chứng, đạt 156,49 % so với đối chứng Qua kết thu cho thấy, chất rơm khơng thích hợp cho trồng nấm hầu thủ 4.2.3 Phân tích vài tiêu dinh dưỡng nấm ni trồng Kết nghiên cứu đề tài cho thấy mạt cưa mía thích hợp cho trồng nấm hầu thủ Trong sản xuất quan tâm đến suất mà quan tâm đến dinh dưỡng nấm Dinh dưỡng nấm bao gồm nhiều yếu tố như: tỉ lệ đường, đạm (protein), béo (lipid), khoáng (tro); tiêu nguyên tố đa lượng, vi lượng, … Dinh dưỡng nấm trồng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại chất, dinh dưỡng bổ sung, nước tưới, điều kiện nuôi trồng (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)… Tuy nhiên, điều kiện đề tài nên chọn phân tích vài tiêu dinh dưỡng (đường, khoáng (tro), đạm (protein), béo (lipid) ) nấm Vì nghiệm thức khác khơng giá trị ni trồng chọn nghiệm thức giá trị để khảo sát tiêu dinh dưỡng B10, M10 Bảng 4.8 Hàm lượng vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ (tỉ lệ % tính nấm khơ) Nghiệm thức M10 B10 ĐC Ghi chú: Protein 20,18 21,26 18,49 Lipid 6,64 5,45 5,72 Đường 0,52 0,48 0,51 Tro 5,54 5,12 6,12 ĐC : nấm Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội nuôi trồng Biểu đồ 4.7 Hàm lượng vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu thủ Qua biểu đồ nhận thấy + Về hàm lượng protein: cao nghiệm thức B10 (21,26 %), thấp nghiệm thức ĐC (18,49 %) + Về hàm lượng lipid: cao nghiệm thức M10 (6,64 %), nghiệm thức B10 đối chứng chênh lệch không đáng kể + Về hàm lượng đường: tất nghiệm thức ngang nhau, khác biệt không đáng kể Điều cho thấy hàm lượng đường gần không thay đổi nuôi trồng chất khác + Về hàm lượng tro: cao nghiệm thức ĐC (6,12 %), thấp nghiệm thức B10 (5,12 %) 4.2.4 Phân tích tinh dầu nấm hầu thủ Nấm hầu thủ làm khơ mùi tơm hùm đặc trưng Để tìm hiểu thêm khả tạo hương nấm, chúng tơi thử phân tích thành phần tinh dầu nấm Kết thu nhận bảng 4.9 bảng 4.10 Bảng 4.9 Hàm lượng tinh dầu nấm hầu thủ (tỉ lệ % tính nấm khơ) Lần Lần Lần Trung bình Hàm lượng tinh dầu (%) 0,0298 0,0531 0,0365 0,0398 Qua lần ly trích tinh dầu nấm hầu thủ (mỗi lần sử dụng 100 g nấm khô), nhận thấy hàm lượng tinh dầu trung bình nấm hầu thủ khơ 0,0398 % Qua đánh giá cảm quan nhận thấy tinh dầu mùi đặc trưng nấm hầu thủ (mùi tôm hùm), vị chát, màu vàng nhạt, suốt Lượng tinh dầu thu phân tích kỹ thuật sắc kí khí ghép khối phổ (GC – MS) cho kết thành phần hóa học sau Bảng 4.10 Thành phần hóa học tinh dầu nấm hầu thủ STT Tên chất Thời gian Tỷ lệ % xuất tinh dầu 0,09 0,89 31,96 Benzene acetaldehyd 1,2-Benzene dicarboxylic acid, dibutyl ester Hexadecanoic acid (phút) 13.80 50.60 51.66 Tetradecanoic acid Z-9,17-Octadecadienal 55.88 39,44 Z,Z-9,12-Octadecadienoic acid Z-9-Octadecenoic acid Octadecanoic acid 55.95 56.14 17,09 4.01 9,12-Octadecadienal Octadecanoic acid, ethyl ester 56.34 3,24 59.02 0,29 Hexadecanoic acid, ethyl ester 1-Docosene 1-Dotriacontanol Trong phạm vi đề tài điều kiện hạn, kết bước đầu nghiên cứu hương nấm Cần nghiên cứu sâu thêm để xác định chất tạo hương nấm hầu thủ tác nhân chi phối đến khả tạo hương nấm Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thí nghiệm rút kết sau Khảo sát chất nuôi trồng khác + Về tốc độ lan tơ: theo thứ tự rơm > mía > mạt cưa + Về suất: theo thứ tự mía > mạt cưa > rơm + mía mạt cưa thêm cám 10 % cho suất tốc độ lan tơ cao + Urê ảnh hưởng lên suất tốc độ lan tơ Một vài tiêu dinh dưỡng nghiệm thức tối ưu (M10, B10) + Protein: thể mía hàm lượng cao (21,26 %) + Lipid: thể mạt cưa hàm lượng cao (6,64 %) + Đường: hàm lượng lơ thí nghiệm gần không thay đổi + Tro: thể mạt cưa hàm lượng cao so với thể mía Tinh dầu nấm + Hàm lượng: 0,0398 % + Thành phần hóa học: Benzen acetaldehyd 1,2-Benzen dicarboxylic acid, Dibutyl ester Hexadecanoic acid; Tetradecanoic acid Z-9,17-Octadecadienal; Z,Z-9,12-Otadecadienoic acid Z-9-Octadecenoic acid; Octadecanoic acid; 9,12-Octadecadienal Octadecanoic acid, ethyl ester; Hexadecanoic acid, ethyl ester Docosene; 1-Dotriacontanol 1- 5.2 ĐỀ NGHỊ - Tiếp tục nghiên cứu cải tạo giống để đưa giống cho suất cao thích nghi với điều kiện nhiệt đới - Tìm hiểu bệnh lí để hồn thiện qui trình trồng giống nấm nước ta - Xác định chất tác nhân chi phối đến khả tạo hương nấm hầu thủ - Phân tích dược tính nghiên cứu cách chế biến sản phẩm từ nấm để phát triển ni trồng lồi nấm Phần TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trịnh Tam Kiệt, 1981 Nấm lớn Việt Nam Tập I Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Lê Văn Liễu, 1978 Một số nấm ăn nấm độc rừng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Thám, Lê Viết Ngọc, Hoàng Thị Mỹ Linh, T Kume, 1998 Nghiên cứu nuôi trồng nấm hầu thủ Hericium erinaceum Tạp chí dược học, số 7, Hà Nội Lê Xuân Thám, 1999 Nấm công nghệ chuyển hóa mơi trường Nấm hầu thủ Hericium erinaceum Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Tp Hồ Chí Minh Lê Xuân Thám, 2000 Từ việc phát yếu tố đối kháng Receptor Opioid Kappa nấm hầu thủ long tu đến thuôc cai nghiện ma túy Tạp chí Khoa học phổ thơng, số 579, tr 21 – 23, Tp Hồ Chí Minh Lê Duy Thắng, 1993 Kỹ thuật trồng nấm Tập I Nhà xuất Nơng nghiệp, Tp Hồ Chí Minh TIẾNG ANH Hibbett, D S., Pine, M E., Langer, G and Donoghue, J M., 1997 Evolution of gilled mushroom and puffballs inferred from ribosomal DNA sequences Proc Natl Acad.Sci USA, Vol 94: 12002 – 12006 Mizuno, T., 1992 Development and ultilization of bioactive subtances from medicinal and mushroom Fungi (7): Yamabushitake, Hericium erinaceum The Chemical Times, No 1: – 13 Mizuno, T., 1995 Yamabushitake, the Hericium erinaceum: Bioactive substances and medicinal utilization Food Rev Int 11 (1): 173 – 178 10 Mizuno, T., 1998 Bioactive substances in Yamabushitake, the Hericium erinaceum fungus, and its medicinal utilization Foods Food Ingredients J Jpn No 175: 105 – 114 WEBSITE 11 Basidiomycota www.tolweb.org/tree?group=Basidiomycota&contgroup=Fungi 12 California Fungi: Hericium erinaceum www.mykoweb.com/CAF/species/Hericium erinaceum.html 13 ENGLISH NATURE – BAPS – Species www.englishnature.org.uk/baps/species/overview.asp?ld=361&habitat key=2&sType=C&PrevPage=habitat 14 Hericales by Michelle Green www.botit.botany.wise.edu/coures/botany_332/hericales.html 15 Hericium erinaceum (soplówka galęzista) www.grzyby.pl/gatunki/Hericium erinaceum.htm 16 Mycology lecture www.life.uiuc.edu/plantbio/372/lectures/372lect02=le.=l.h.hml Phần PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẢM QUAN TINH DẦU NẤM HẦU THỦ  Xác định cảm quan tinh dầu theo TCVN 189 – 66 Đối với tinh dầu phương pháp cảm quan dùng để đánh giá tiêu sau: - Xác định màu sắc độ Để xác định người ta lấy ống hút, hút 20 ml tinh dầu cho vào ống nghiệm thủy tinh, không màu Đậy nút lại quan sát, lắc nhẹ Ghi nhận xét trạng thái: hay đục màu sắc tinh dầu - Xác định mùi Người ta nhỏ vài giọt tinh dầu lên giấy lọc dùng mũi ngửi Cứ 15 phút ngửi lần Thời gian xác định mẫu khoảng Để mũi cách giọt tinh dầu khoảng – cm Ghi nhận chất mùi: thơm, dịu, hắc, khó chịu, … cường độ mùi nhẹ hay sốc, … - Xác định vị Để xác định người ta dùng phương pháp nếm Trộn giọt tinh dầu với g đường tinh nếm Ưu điểm + Khơng đòi hỏi máy móc, thiết bị phức tạp + Cho kết kiểm tra nhanh + tính động CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NẤM HẦU THỦ Hình 7.1 Mầm thể Hình 7.2 Quả thể non Hình 7.3 Quả thể trưởng thành BẢNG PHÂN TÍCH GC – MS CỦA NẤM HẦU THỦ ... 8/2005 “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS. GVHD: GV LÊ DUY THẮNG Đề tài thực đối tượng chủng nấm hầu. .. đó, khảo sát khả sử dụng nguồn chất quen thuộc (mạt cưa, bã mía, rơm) để trồng chủng nấm Kết đạt được: - Chọn chất mạt cưa bã mía thích hợp cho trồng nấm hầu thủ - Một vài tiêu dinh dưỡng nấm hầu. .. nấm hầu thủ chất không bổ sung 35 Bảng 4.3 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 37 Bảng 4.4 Năng suất nấm hầu thủ chất bổ sung cám gạo 39 Bảng 4.5 Tốc độ lan tơ nấm hầu thủ chất
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS., KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (BULL.:FR.) PERS.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn